Днес за първи път в световен мащаб ще бъде честван Международният ден на справедливия процес (МДСП – IFTD). Международната асоциация на съдиите отправи специално изявление, което от българска страна е подкрепено от Съюза на съдиите.

Тази година фокусът е върху Турция, за която МАС заявява, че от години страда от системни нарушения на правата на човека и сериозна липса на стандарти за справедлив процес. Съдиите призовават властите да предприемат спешно необходимите стъпки, за да установят правото на справедлив процес в Турция и да създадат среда, при която тези основни процесуалните права могат ефективно да бъдат защитени.

Ето какво заявява асоциацията, обединяваща съдии от цял свят:

Историята на МДСП

През януари 2020 г., в отговор на сериозния провал на съдебната система в Турция да защити и спази принципите за справедлив процес, адвокатите Ебру Тимтик и Айтач Юнсал започнаха гладна стачка. Те изразиха общото искане на много хиляди, които бяха подложени на произволни разследвания, съдебни процеси, арести, задържания и погрешни присъди. Те призоваха турското правителство да спази своите задължения за осигуряване и зачитане на правото на справедлив съдебен процес и да прекрати практиките, представляващи системни нарушения на това основно право. На 5 април 2020 г., в Деня на адвоката в Турция, те превърнаха гладната си стачка в пълно гладуване до смърт, за да подчертаят жизненоважното значение на това искане.  Ебру Тимтик загуби живота си на 27 август 2020 г., на 238-ия ден от гладната стачка, докато Айтач Юнсал приключи протеста си на 4 септември 2020 г. след временна заповед за освобождаване от Върховния съд, която по-късно беше оттеглена. Той беше  върнат в затвора на 10 декември 2020 г.

Основните права и свободи и принципите на върховенството на закона са атакувани не само в Турция, но и в световен мащаб. В много страни, включително и европейски, има доклади, документиращи правителствени репресии и практики, подкопаващи международните отговорности към правата на човека. Така тези, които извършват действия за осъждане, привличане на внимание и критикуване на тези практики, са под постоянен натиск от страна на държавния апарат, включително натиск от страна на съдебната власт, чиято независимост и безпристрастност са сериозно подкопани.

Правят се опити за затваряне устата на адвокати, защитници на правата на човека, журналисти, опозиционни политици, академици и много други, които надигат глас срещу подобни политики чрез неоснователни обвинения срещу тях, например чрез антитерористичното законодателство, практика, която представлява  „съдебен тормоз“.

Международният ден на справедливия процес е обявен заедно с наградата „Ебру Тимтик“ с цел пропагандиране възстановяването на правото на справедлив процес в онези страни, където това право е под сериозна заплаха. Поводът ще бъде използван от международната общност, за да се привлече внимание върху ситуацията в страната, избрана за тази година, и да насочи фокуса към проблемите на справедливия процес там. Също така, годишна награда „Ебру Тимтик“ ще бъде присъдена на физическо лице и/ или организация от фокусната държава, която е била активна в защитата и/ или насърчаването на правото на справедлив процес в тази конкретна държава.

Имайки предвид идеята на МДСП и продължаващото влошаване на ситуацията в страната, Турция беше избрана тази година за фокусна страна. През следващите години ще бъдат избирани други държави, които да отразяват предизвикателствата пред правото на справедлив съдебен процес в съответните юрисдикции.

Призив за действие за Турция

Състоянието на правата на човека и върховенството на закона в Турция запада особено след потушаване на протестите в парка Гези през 2013 г.,  последвани от краха на мирните преговори през 2015 г.  и извънредното положение, обявено след опита за преврат от 15 юли 2016 г., което продължи още 2 години до юли 2018 г. След опита за преврат от юли 2016 г., лошото отношение към адвокати, журналисти, защитници на правата на човека, опозиционни политици, академици и други, които са критични към настоящата ситуация, отразява далеч по-широката практика в страната за неспазване на правото на справедлив съдебен процес, както и други основни права и свободи.

Бързото влошаване на положението по отношение правата на човека е широко отразено и докладвано от международната общност, включително и от органите на ООН и Съвета на Европа, всеки от които е идентифицирал сериозни проблеми, вариращи от липсата на независимост на съдебната власт до срива на основните стълбове на демократична система, в това число разделението на властите.

Критиките от страна на тези международни организации и от международната общност обхващат широк кръг въпроси от неправомерна намеса в основните права и свободи за политически цели до сериозно нарушаване на правата за политическо участие на малцинствените групи като кюрдите например.

Затова всички съдийски организации, подкрепили изявлението, призовават турските власти да приложат следните стъпки, за да осигурят пълна защита на правото на справедлив съдебен процес в страната и да създадат среда, позволяваща ефективна защита на основните му принципи:

  • да се предприемат необходимите законови и други мерки, осигуряващи независимост и безпристрастност на съдебната система и да се прекратят всички практики, представляващи пряка намеса, натиск или влияние по отношение на съдийското поведение, включително тези идващи от изпълнителната власт;
  • да се приложат препоръките на многобройните механизми за надзор на правата на човека, включително на Съвета по правата на човека в Универсалния периодичен преглед на ООН и Венецианската комисия за въвеждане на конституционни изменения, което да направи Съвета на съдиите и прокурорите независими от изпълнителната власт и да гарантира, че техните решения са отворени за съдебен контрол;
  • да се изменят съответните членове на турския Наказателен кодекс, както и Закон № 3713 за превенция на тероризма, за които е установено, че са много обширни, неясни и произволно прилагани срещу критичните гласове, така че да отговарят на изискванията за яснота и предвидимост и на принципите на правната сигурност – никакво наказание без закон;
  • незабавно да се прекратят системното малтретиране, задържане и преследване на адвокати, съдии, други юристи, журналисти, защитници на правата на човека, опозиционни политици, академици и други, когато няма убедителни доказателства за конкретни престъпни действия, представени в производства, които да отговарят на стандартите на международния справедлив процес;
  • да се гарантира и зачита принципа на презумпцията за невиновност във всички наказателни разследвания и обвинения;
  • да се прекратят всякакви практики, възпрепятстващи възползването от правата, защитени съгласно международните договори за правата на човека, като свобода на изразяване, сдружаване и мирни събрания и протести (включително чрез използване на упражняването на тези свободи като основание за произволно преследване и продължително и наказателно задържане под стража);
  • да се гарантира правото на справедлив съдебен процес, заложено в чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека и чл. 14 от Международния пакт за граждански и политически права при всички наказателни преследвания в наказателните съдилища на Турция на всички нива;
  • да се отменят измененията в законите по време на извънредното положение, които позволяват уволняване на съдии и прокурори без справедливо изслушване и които се стремят да ограничат правата на адвокатите да изпълняват своите професионални задължения, правата на заподозрените на юридически консултации и право на комуникация между адвокат и клиент, както и да се налагат други ограничения на правосъдната система, посочени в доклада на Human Rights Watch, публикуван през април 2019 г .;
  • да се прекрати практиката на масови съдебни процеси срещу адвокати, съдии, журналисти, опозиционни политици, защитници на правата на човека и други, по-специално по фалшиви обвинения (като например обвинение за членство в терористични организации), насочени към предотвратяване на законната им дейност и карайки ги принудително да замълчат; и
  • осъществяване на открит диалог с механизмите за международен надзор и националните и международни неправителствени организации за разглеждане и разрешаване на основни въпроси, свързани с човешките права в страната. Като първа стъпка незабавно да се съгласят с исканията на специалния докладчик на ООН отговарящ за съдиите и адвокатите, както и други специални процедури за осъществяване на посещения в Турция.

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
За един по-справедлив свят
За един по-справедлив свят
15 юни 2021 10:28
Гост

Съдебният процес в Турция много ми напомня на този в специализираните наказателни съдилища у нас. Дано в крайна сметка турците се освободят от султана, а ние от догана.

адвокат
адвокат
14 юни 2021 15:26
Гост

Някои права и свободи имат юридическа граница, до която упражняването им е правомерно- напр. чл.57 ал.2 и чл.58 от КРБ. Не считам за юридически обосновано България да отстъпва от принципа за липса на дискриминация и да се върви към позитивна / обратна/ дискриминация на отделни малцинствени групи в България- глбт; ромите и т.н. Необходимо е още в основното си образование, децата да бъдат запознати с факта, че освен права, имат и задължения, както и че незнанието на закона не е извинение и че никой не може да черпи права от неправомерното си поведение- правосъзнанието им няма да е завършен процес,… Покажи целия коментар »

искам да искам
искам да искам
14 юни 2021 14:07
Гост

Справедливостта е първо в главата. Ако там я няма, всички добри препоръки и закони ще отидат в гърнето. А ние нали се бехме освободили, що така тоя празник и за нас не важи май…

адвокат
адвокат
14 юни 2021 15:32
Гост

Справедливостта е субективно понятие- колкото хомо сапиенс съществуват по планетата Земя, толкова различни видове справедливост има. Затова в правото се говори за правораздаване, правосъдие, справедлив процес, т.е. има се предвид при правораздаването да се спазват едни и същи писани юридически правила, които да третират всички граждани еднакво пред закона. Разбираемо е, че няма как да знаете това, ако не сте бил/а студент в юридически факултет…

Краси
Краси
14 юни 2021 13:36
Гост

Същественото е да се спазват основните права и свободи на всички хора, а не да се проявява субективизъм.

Лазар
Лазар
14 юни 2021 13:35
Гост

Честито на честващите.

Герасим
Герасим
14 юни 2021 13:33
Гост

Много добри стъпки са набелязали относно защитата на правото на справедлив съдебен процес.

Красимир
Красимир
14 юни 2021 13:33
Гост

Остава сега само да се спазят.

Filip
Filip
14 юни 2021 13:26
Гост

Ние пък какво точно ще празнуваме? Да не би всички процеси у нас да са справедливи.

Anonimen
Anonimen
14 юни 2021 13:24
Гост

За да се празнува това, трябва първо да се осъществи.

Хърсева
Хърсева
14 юни 2021 13:16
Гост

То не е до празника, да се яде и пие, колкото до това да се обърне внимание, че не във всички страни има справедлив процес.

Русева
Русева
14 юни 2021 13:16
Гост

Хубав празник.

Есмералда
Есмералда
14 юни 2021 13:15
Гост

Ма Турция, Иран и подобни защо ги гледате

Сен Жак
Сен Жак
14 юни 2021 13:14
Гост

Това е в основата на демокрацията

Филипа
Филипа
14 юни 2021 13:14
Гост

Честито на всички

Drob4ev
Drob4ev
14 юни 2021 13:14
Гост

Според мен се чудят какво да измислят, като празник. направо се чудят

Серафим
Серафим
14 юни 2021 13:13
Гост

Честито на всички справедливо осъдени.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2021 13:13
Гост

Ами честито… нааа който празнува, каквото и да е това.

Hrisi
Hrisi
14 юни 2021 13:23
Гост

Да, бе! Само си търсят поводи.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2021 13:12
Гост

Друга глупост да се измисли?