За първи път Съдът на Европейския съюз предоставя възможност за платен стаж на юристи. Досега нямаше платени стажове и кандидатите трябваше сами да поемат разноските си, което беше непосилна финансова тежест за много от желаещите да трупат опит в кабинетите на съдиите в Люксембург.

Нетното възнаграждение за стажа е 1 177 евро на месец. А продължителността му е 5 месеца.

„На стажантите, които получават възнаграждение и чието местопребиваване се намира на разстояние 200 и повече километра от седалището на Съда на Европейския съюз, се изплаща сума за покриване на пътните разноски в размер на 150 евро“, съобщиха от съда.

И уточниха, че броят на платените стажове е ограничен, но не посочват колко точно души ще бъдат одобрени.

Стажът е в кабинетите на членовете на СЕС и на Общия съд на Европейския съюз и в службите на съда.

Стажовете в службите на Съда се провеждат основно в дирекциите за правни писмени преводи, в дирекция „Изследвания и документация“, в дирекция „Комуникация“, в дирекция „Протокол и посещения“, към правния съветник по административни въпроси, в секретариата на Общия съд и в дирекция „Устни преводи“.

Периодите за стаж са два:

  • от 1 март до 31 юли. Като кандидатурите се подават от 1 юли до 15 септември.
  • от 16 септември до 15 февруари за стажове в кабинетите и от 1 октомври до 28 февруари за стажове в службите на съда. Кандидатурите се подават от 1 февруари до 15 април.

Желаещите, които притежават университетска диплома по право или по политически науки с преобладаващо изучаване на право, трябва да подадат кандидатурите си чрез приложението EU CV Online.

Като от съда посочват, че по съображения, свързани с работата, е желателно добро владеене на френски език.

От там напомнят, че има и стажове за преводачи в дирекция „Устни преводи“, Кандидатите трябва да имат диплома за конферентен преводач. Техните стажове са с продължителност е от 10 до 12 седмици. „Целта е да се позволи на младите устни преводачи да бъдат проследени при усъвършенстването на техните умения по устен превод, по-конкретно юридически превод, което обхваща едновременно подготовка на материалите, работа във връзка с терминологични изследвания и практически упражнения в „тренировъчна кабина“. Изисква се пасивно владеене на френски език (четене).

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Надя
Надя
04 април 2019 16:43
Гост

Точно за Съда на ЕС става дума, който е със седалище в Люксембург и е орган на ЕС, а не за Европейския съд за правата на човека, който е със седалище в Страсбург и е орган на Съвета на Европа! Да, някой трябва да се ограмоти!

Анонимен
Анонимен
04 април 2019 12:44
Гост

А дали тази стипендия ще стига, за да живее човек нормално там? Благодарение на високите заплати Люксембург привлича много работници от чужбина. Това обаче прави жилищата много скъпи, а пътищата – натоварени.

юрист
юрист
04 април 2019 13:47
Гост

Какъв Люксембург те гони, става въпрос за Страстбург, това са различни градове!!! Вземете се ограмотете малко преди да пишете!

Анонимен
Анонимен
04 април 2019 18:10
Гост

Първо, пише се Страсбург. Второ, очевидно не познавате институциите и седалищата им. Трето, изрично в статията е посочено „в кабинетите на съдиите в Люксембург“. Четвърто, очевидно имате нужда от ограмотяване, г-н/г-жо юрист.

правист
правист
05 април 2019 15:02
Гост

Люксембург – СЕС;
Страсбург – СПЧ

Анонимен
Анонимен
04 април 2019 12:41
Гост

Винаги съм бил привърженик на инвестициите в обучение.

Анонимен
Анонимен
04 април 2019 12:40
Гост

Много добър жест към желаещите да трупат опит в кабинетите на съдиите в Люксембург.