Критиката към министъра не е противоправно поведение и още по-малко основание за уволнение – това заяви Върховният административен съд (ВАС) и окончателно отмени заповедта, с която бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков уволни бившия шеф на дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР Стефчо Банков (пълния текст на решението виж тук).

Банков, който в момента е прокурорски помощник, беше уволнен дисциплинарно през 2021 г. От съдебното решение става ясно, че поводът да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание са негови изказвания, цитирани и разпространени от много медии, които той направил след временното му преназначаване от шеф на „Вътрешна сигурност“ на длъжност в т. нар. Звено за подпомагане на министъра по чл. 33, т. 1 ЗМВР.

Ето как ВАС обобщава в решението си думите на Банков: „Той заявил, че министърът на вътрешните работи Бойко Рашков и заместник министърът Емил Ганчев упражнявали „безпрецедентен натиск и терор върху всички полицейски служители, включително и върху него“; „изчиствали неудобните служители“ и „упражнявали терор“. „Терорът се изразявал в това, че министър Рашков лично на него и на другите директори е заявил, че не желае да работи с тях и да напускат веднага. Ако не напуснат, ще си имат проблеми. Доколкото му било известно, предния ден също имало отстранени директори, а той бил викан на няколко пъти в кабинета“. „Оказан бил натиск от министър Рашков и зам.-министър Ганчев за задържане на служители в МВР, за които нямало доказателства“. „По отношение на него, както министър Рашков, така и един от заместник министрите му – Ганчев, отправили директно питане защо не отидат в МВР болница да задържат Рогачев, въпреки че делото е на Прокуратурата. Изразил е съмнение в съществуването на правова държава и в подготовката на честни избори“. Посочил е, че „министърът си е създал уюта да придобие цялата информация от дирекцията за една година назад“; „действията на министър Рашков стигнали дотам, че да манипулира хора и да задават въпроси за това дали директорът на Дирекция „Вътрешна сигурност“ е возил в служебния си автомобил наркотици, пачки с пари и рязал ли е предходната седмица документи във връзка с изборите, което било абсолютно невярно твърдение“.

Тези думи на Банков са приети от тогавашното ръководство на МВР като нарушение на етичните правила, което е уронило престижа на министерството чрез дадената публичност на твърденията му, които се определят като неверни. В заповедта за уволнението се сочи, че той не е удовлетворил изискванията за етично поведение на държавните служители в МВР, не е допринесъл за изграждането и утвърждаването на положителния образ на МВР и е уронил престижа на службата.

Както Административният съд София-град, така и ВАС не приемат тези изводи, а сочат, че Банков е изказал лично мнение, което не е насочено срещу институцията МВР, а срещу конкретно поведение и отношение на министъра на вътрешните работи и членовете на политическия му кабинет. „Посочването в публичното пространство на факти и събития, касаещи отношения и действия на ръководството на МВР спрямо него, представлява упражняване на правото на свободно изразяване и не следва да се квалифицира като дисциплинарно нарушение“, посочи първата инстанция и отмени заповедта за уволнението (в решението – пълния му текст виж тук, се изтъкват и процесуални нарушения, които след това обаче не са потвърдени от ВАС).

Недоволни от решението от МВР обжалват и делото стига до ВАС.

Върховните съдии Еманоил Митев (председател на състава), Емил Димитров и Румен Йосифов (докладчик) обаче също заявяват: „…изразеното от Банков несъгласие с действията на министъра на вътрешните работи и неговия заместник не трябва да се квалифицира като противоправно поведение, а още по-малко като дисциплинарно нарушение.

И посочват в решението си, че свободата на словото е част от фундаменталните принципи, върху които се гради всяко демократично общество и е едно от основните условия за неговия напредък и за развитието на всеки човек. „Тя важи не само за „информация“ или „идеи“, които намират благоприятен прием или не се считат за обидни или са приемани с безразличие, но също така и за тези, които обиждат, шокират или смущават държавата или която и да е друга част от населението. Такива са изискванията на плурализма, толерантността и търпимостта, без които едно „демократично общество“ не би могло да се нарече такова“, пишат върховните съдии.

Те напомнят за трайната практика на Конституционния съд и на Европейския съд по правата на човека, според която „защитата на правото на чест, достойнство и добро име е универсално приложима и се разпростира и върху политици, държавни служители и други длъжностни лица, като в самата сърцевина на концепцията за едно демократично общество границите на допустимата критика са по-широки, когато същата е насочена към публична фигура“.

„Следователно държавната власт като цяло, както и политическите фигури и държавните служители могат да бъдат подложени на обществена критика на ниво, по-високо от това на което са подложени частните лица. Критиката в тези случаи може да включва остри мнения, ако те касаят значима тема на обществения дебат. В конкретния случай се приема, че изказването на Банков може да бъде определено като критична позиция към действията на министъра на вътрешните работи и неговия заместник. Думите на служителя не надхвърлят допустимите по-широки граници на критика към публичните личности и заради това изказването не влиза в противоречие с изискванията на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР“, посочва ВАС.

В решението се посочва, че от цялостното изявление на Банков се налага изводът, че употребените от него изрази показват критичното му отношение по засегнатите въпроси, но нямат за цел отправяне на лични нападки и уронване на престижа на МВР.

ВАС изтъква още, че съгласно Конвенцията срещу корупцията на ООН държавата не трябва да допуска „неоправдани санкции спрямо служители, които имат достатъчно основания да подозират извършването на акт на корупция и добросъвестно уведомят за това компетентните власти или лица” .

„Когато едно лице – в случая Банков, сигнализира чрез медиите за налични неправомерни според него практики в институцията, в която работи и от това последва уволнението му от органа, срещу който са насочени изявленията, явно се касае за отстраняване“, пишат върховните съдии. И обръщат специално внимание, че това може да има сериозен смразяващ ефект върху други служители от МВР и да ги обезсърчи да докладват за неправомерно поведение.

Общественият интерес от предоставянето на информация за неправомерен натиск и неправомерни действия в рамките на МВР е толкова важен в едно демократично общество, че надделява над интереса от поддържане на общественото доверие в тази институция. Откритото обсъждане на теми от обществен интерес е от съществено значение за демокрацията и от голямо значение членовете на обществото да не бъдат обезсърчавани да изразяват мненията си по такива въпроси“, заявява ВАС и потвърждава незаконността на уволнението на Банков.

33
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Рашков
Рашков
24 март 2023 1:42
Гост

Рашщов не носи никаква вина за това което прави защото е на възраст, в която не е в състояние да контролира себе си и постъпките си. Все пак още по време на соц. делата той е дал, по точно раздал всичко от себе си. Въпроса, който трябва да се зададе е какво прави Емо Ганчев там в цялата кочина на МВР и защо той е човека, определящ морал и прави в системата. Още като ЯХНА мвр-то този политик, този възрастен човек Бойко Рашков за пореден път се изплю на правото и закона, въпреки че поставен на върха той трябва да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 18:17
Гост

От самото начало беше ясно, че Дамаджанов е отмъстителен сатрап.

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 16:50
Гост

Хахахаха, вече даже не е смешно. Има ли едно законосъобразно действие на променкаджиите?

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 17:22
Гост

Естествено че няма. За калинките и троловете на ГЕРБ и ДПС.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
24 март 2023 17:44
Гост

И на всички несъгласни автоматично се лепи етикет „калинка и трол“. Ако висши представители на държавната власт не могат да се ръководят от закони, а го карат по свои и измислени в движение правила, кой ще строи правовата държава? Или последната е само записана в конституцията измислица…

Правова държава
Правова държава
23 март 2023 16:34
Гост

Всеки досег на ПП с Конституцията и законите е фиаско.

Свинско правосъдие!
Свинско правосъдие!
23 март 2023 16:25
Гост

Герб и ДПС кочината ВАС защитава едно от свинчета та си на хранилка в МВР, което главния им Каскет приютил в другия им свинарника – ВКП! Каква грижа за „кадрите“!!!

ПП - пълен провал
ПП - пълен провал
23 март 2023 15:44
Гост

Поредния “юридически бисер” на Киро, Лена и Дамаджан Тарашков… Изгубихме им бройката вече. Цялата им работа е противоконституционна, незаконосъобразна и прочие. Само празни приказки, лъжи и нищо свършено както трябва и по същество.

Гешев е радост!
Гешев е радост!
23 март 2023 16:00
Гост

Друго си е Жени Пръскачката да разкрива опит за държавен преврат чрез хакване на поливните пръскачки пред НС под зоркия поглед на Каскета и кака Сийка, а Барни Ръбъл да разкрива белите хакери в съдебната система! Всичките йористи с каскети подкрепяме калинките на ГЕРБ и ДПС!

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 16:11
Гост

И Хр.Иванов и компания не са много над нивото на Барни, а как Сийка поне е ходила на конкурс, докато тези, ако ги изпратиш на казус повече от 3.50 няма да изкарат, защото техните казуси са как да правим пропаганда, а не как да разбираме материя, за да можем да я реформираме. Едно и също ниво са всичките, колкото и да ги благославят техните фенове от НПО-тата!

Еднакви сте
Еднакви сте
23 март 2023 16:32
Гост

Да, няма разлика между Лена Парапета с изрезките от Гугъл и Пръскачката. Правилно като си говорим за едната, даваш пример с другата. На ПП само претенциите са им гореми

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 14:57
Гост

От Бойко Рашков нещо друго очаквали ли сте?

Като него са всички служебни недоразумения на Радев.

Лазар
Лазар
23 март 2023 14:36
Гост

Човекът просто е изразил лично мнение.

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 15:08
Гост

Малко герберастко мнение, ама има право

Незнайко
Незнайко
23 март 2023 13:54
Гост

Принцпино да – не може с беззаконие да се бориш за законност и ред. Само дето правото на изразяване трябва да е общо приложимо, а не да има едно примижване, за да виждаме правилните хора, които могат да се изразяват.

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 11:40
Гост

След незаконния арест, просто бившия министър няма какво да се коментира, лошото, е че всичките борещи се „реформатори“ са такива, айде той поне е доцент и е работил много, а тези дори нямат и стаж, подигравка е такива хора да се слагат за реформатори на съдебната власт, дано приемат закона за разследването, да отиде в КС, тогава ще стане ясно, на тях колко им е ясно! Няма как да си със знания по-ниски от за семестриален изпит и да се правиш на реформатор, визирам главно ДБ и компания, щот те най-много се напъват, но ги видяхме!

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 12:37
Гост

Определено има нужда от реформа и такива недоразумения като Гешев, Чолаков, Данаил Кирилов и останалите калинки на ГЕРБ и ДПС трябва да бъдат отстранени от съдебната власт.

Мани
Мани
23 март 2023 11:12
Гост

Правилно е отсъдил съда

Пини
Пини
23 март 2023 11:12
Гост

И тоя беше един алкохолик…

Рашков
Рашков
23 март 2023 11:11
Гост

Мазало

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 11:10
Гост

Така са свикнали някой – тоя ме критикува сега ще го уволня…

Петров
Петров
23 март 2023 14:38
Гост

Просто е бил неудобен

Шавашан
Шавашан
23 март 2023 11:10
Гост

Ох амааа български глупости беее

Влади
Влади
23 март 2023 11:10
Гост

Това е старо соц мислене. Не можеш да критикуваш ръководителите. А истината е, че така се раждат по-добрите идеи. Когато не чакаш само един чвоек да мисли. Само шефа да мисли. А тия долу да изпълняват безропотно.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
24 март 2023 17:48
Гост

Това не е соц.мислене. Съществува още преди някой да измисли соца и оцелява много след неговото падане.

1. Шефът винаги е прав!
2. В случаите, когато шефът не е прав, прочетете т.1
3. В кабинета на шефа може да се влиза със свои идеи, но винаги се излиза с идеи на шефа.

Малина
Малина
23 март 2023 11:09
Гост

Определено и аз мисля, че трябва да се защитава свободата на словото

Тути
Тути
23 март 2023 11:09
Гост

Има си хас да е повод за уволнение

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 11:00
Гост

Толкоз от Пиянко Чашков!

адвокат
адвокат
23 март 2023 10:39
Гост

Веднага обаче е приютен в Прокуратурата

хм, хм
хм, хм
23 март 2023 10:44
Гост

Приютен, не приютен, не може един министър да уволнява критиците си. Освен ако не казваш, че две съдилища лъжат

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 10:32
Гост

Трябвало е да се заведе дело за клевета срещу герберастката калинка, а не да бъде уволняван.

Ангелина
Ангелина
23 март 2023 11:11
Гост

Е трябвало е ама…

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
24 март 2023 17:50
Гост

Да бе, дело! Да зависи от някакви си там съдии, когато той коли и той беси. Друго си е сам да си свърши работата.