Защо напоследък се провалят заседанията на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК). Този въпрос беше остро поставен на днешното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) като кадровиците си размениха обвинения в лобизъм, субективизъм и многословие. Стигна се дори до там Олга Керелска да заподозре Даниела Марчева, че заради плащанията по проекти не иска да участва в КАК, а Драгомир Кояджиков пък директно заяви, че Керелска и Атанаска Дишева са основната причина заседанията на комисията да „пропадат“.

Причината за възникването на спора всъщност беше предложение за промяна на правилата за работа на КАК в частта за числеността на комисията. През последните седмици често се случва заседанията да се провалят поради липса на кворум. Основните отсъстващи са членове на Съдийската колегия и именно поради това днес беше поставен въпросът кои от кадровиците ще продължат да участват в състава на КАК и кои се отказват. Потвърждения за участие бяха дадени само от Керелска и Дишева, която тази седмица е в отпуск.

Според вътрешните правила за работата на комисията тя се състои от 13 членове – осем кадровици и петима съдии – двама граждански и по един наказателен, търговски и административен съдия. От месеци обаче съставът стои непопълнен както от професионалната квота, така и от тази на СК на ВСС. Така в момента членове на КАК са Олга Керелска, Атанаска Дишева, Даниела Марчева, Вероника Имова, Драгомир Кояджиков и Стефан Гроздев (членове на съвета), както и съдиите Здравка Шуменска, Диана Коледжикова и Ирина Ганева.

Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков днес обясниха, че отсъствието им е по обективни причини. Кояджиков заяви, че вчера е бил в командировка (заседанията на КАК се провеждат всеки понеделник – бел.ред.), а за Марчева допълни, че е била много ангажирана с медиацията и с предстоящите обществени обсъждания за прекрояване на съдебната карта.

Затова Кояджиков предложи от името на СК на ВСС в заседанията на комисията да участват само Дишева и Керелска. Останалите петима членове да бъдат от професионалната квота като бъдат разпределени по следния начин – по двама граждански и наказателни съдии и един административен.

Керелска обаче заяви, че не е съгласна. „Отсъствието на членове на СК от заседанието невинаги се дължи на обективни причини. Напоследък проблемът с кворума се задълбочи и сега да се решава като, видите ли, всички, които не искат да участват в тази тежка комисия, да отпаднат и да останат само двама души. Това не е справедливо, логично и правилно. Каква е тази екстравагантност в най-важната комисия да има само двама постоянни членове на СК, защото другите не искали. Ако Съдийската колегия има такова желание, аз си оттеглям съгласието и предлагам да отложим дебата, докато не чуем г-жа Дишева“, каза тя. И допълни, че според правилника на ВСС всеки член трябва да участва в поне три комисии, а имало нейни колеги, които били в две.

Даниела Марчева обаче заяви, че този формален подход за участие в три комисии не е гаранция и не дава възможност за равномерно разпределение на работата и задълженията. Тя допълни, че заседанията на КАК продължават по пет, шест, седем часа и после същите обсъждания с почти същата продължителност се пренасят в Съдийската колегия. „Между 40 и 50 минути се обсъжда една атестация, при условие че въведохме помощните атестационни комисии (ПАК) именно за да не влизаме в излишни дебати и тепърва да изграждаме една атестационна оценка. Липсват ясни стандарти и правила и всяко гласуване на атестация е някакво изпитание. Рядко имам усещането, че гласувам правилно и справедливо“, каза Марчева.

По думите ѝ има сериозен проблем, свързан с правилата за атестиране, при което се проявява субективизъм и се прилагат различни стандарти. Тя даде пример с въведено от КАК изискване при 20% отменени и изменени актове, да се отнемат точки. Марчева заяви, че това правило всеки път се прилага по различен начин – веднъж се отнемат точки само за отменени актове, а в други случаи – и за отменени, и за изменени.

Тя заяви, че всеки път има дълги обсъждания за това дали Съдийската колегия може да преценява отводите на съдиите като изтъкна, че един административен орган не може да прави такава преценка. „Ако това не е намеса в независимостта, не знам какво е. Не може ние да се произнасяме и да казваме дали един отвод е правилен, или не“, отсече Марчева. И допълни: „Всички тези неща правят така, че КАК заседава по много часове, а резултатността не е голяма, качеството на работа не е задоволително“.

Марчева посочи и че предвид реформата на съдебната карта и проекта за медиацията, който приключва през есента, не може да участва в КАК и призова да се намери начин кворумът в комисията да не зависи от изборните членове.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков опита да подложи на гласуване предложението на Керелска за отлагане на точката, но Драгомир Кояджиков каза, че това допълнително ще забави работата на КАК, защото няма да е с изяснен състав.

Ами идвайте на заседанията, г-н Кояджиков. Нещата придобиват възмутителен характер“, прекъсна го Олга Керелска.

Възмутително е вашето поведение“, отвърна Кояджиков.

И продължи с изказването си. Той уточни, че днес изтича мандатът на Ирина Ганева. Водени са разговори с председателя на окръжния съд в Разград, който е казал, че тя ще се кандидатира за втори мандат за член на КАК. Но самият избор пък се прави от Пленума на ВКС, а няма яснота дали скоро ще бъде свикан. Предвид неяснотата около състава на КАК, няма как и да се попита ВКС дали и кога ще има Пленум.

Олга Керелска предложи да се проведе работно заседание на колегията, на което всички въпроси да бъдат изяснени, но същевременно продължи да се възмущава и да пита какво ще се случи, ако всички членове на СК на ВСС откажат да участват в комисията.

Тогава Кояджиков реши да обясни каква е причината за този отказ. „Вие пречите. Работата в КАК не върви заради г-жа Керелска и г-жа Дишева“, заяви Кояджиков и даде пример – при всяка атестация на спецсъдия се гледа един по един всеки отменен негов акт.

Олга Керелска определи твърдението като невярно. Тя каза, че не тя е човекът, който иска да се докладва присъда по присъда, за да се види защо един акт е отменен и заяви, че е отправяла призиви да не се повтаря работата на ПАК.

А после заговори за лобизъм. „Много ясно се усеща, когато е лобирано за един или друг колега и когато предложението не мине в Комисията по атестирането и конкурсите, минава пред Съдийската колегия. А защо има спорове – защото има подозрения в лобизъм, които успяват. А когато става дума за средностатистически съдия, предложенията никога не минават“, заяви Керелска.

Що се отнася до ангажиментите на Марчева, тя заяви, че работата по проектите е допълнителна, извън основната. „Г-жа Марчева има инициативи, има и плащане по тия проекти. Това не може да е аргумент да не участвате“, обърна се Керелска към колегата си.

Това изключително много ме обижда – да се опитвате да внушите, че моята инициативност е провокирана от такъв интерес. Не получавам допълнително възнаграждение – нито по проектите, нито за работата по възнагражденията на магистратите“, отсече Марчева.

А след това заяви, че Кояджиков е казал това, което тя не е посмяла. И после даде конкретен пример за работата в КАК. Марчева е била докладчик по атестацията на Димитър Петров от Гражданското отделение на Софийския районен съд. Помощната атестационна комисия предложила оценка, която Марчева защитила на заседание на КАК. „Но по непонятни за мен причини вие я свалихте и избягахте от тези стандарти, които предложихте вие. Това беше пределът, след който си казах, че е абсолютно безобразие да участвам във вземането на такива решения“, обясни Марчева.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев призова колегите си към следното: „Важното е комисиите да не се превръщат в говорилни, а в работещи органи. Комисията „Бюджет и финанси“ не е по-малко лека от КАК, но заседанията всеки път се провеждат бързо и оперативно. Излишно е да се говори, много повече трябва да се работи“.

Накрая Цветинка Пашкунова настоя да се сложи край на дискусията. „Не може работата на КАК да продължи без членове на колегията. Това е наше задължение, такъв е и законът. Който има обективни причини, които препятстват работата в комисията, има начини и форма да го заяви и внесе в Съдийската колегия. Напоследък работата на КАК не е на ниво. Многократно се отлагат заседания поради липса на кворум, а съгласно правилата тя заседава, ако присъстват повече от половината от утвърдените от СК на ВСС членове“, заяви Пашкунова и призова да се проведе работно заседание на колегията.

Кадровиците „разцепиха“ решението за състава на комисията като гласуваха в нея да участват петима представители на професионалната квота, а що се отнася до членовете на СК, първо ще се проведе работно заседание, като беше определена и дата за него – 10 юни.

28
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Друг
Друг
02 юни 2022 1:23
Гост

Ясно, независимо от цялата помия, само Керелска и Дишева са изразили готовност да работят в КАК. А Марчева и Кояджиков си ги знаем. За справка питайте в СГС и в Русе.

съдия ОС
съдия ОС
01 юни 2022 11:34
Гост

то и в бъдещия ВСС не ни очаква нищо добро. Ще се противопоставят ССбейци на независими и ще започне една война помежду им на принципа на мнозинството на групировките ще се вземат тези решения.

Въпроси
Въпроси
01 юни 2022 15:37
Гост

Кои са ССБейци и кои -независими? Може ли да посочите поименно кой кандидат какъв е.
Независимите независими ли са наистина? А ССБейците зависими ли са?
Освен ССБ, има и друга професонална организация на съдиите – Българска съдийска асоциация, те какви са? Богдана Желявска и Росица Велкова например?

Селски съдия
Селски съдия
01 юни 2022 6:35
Гост

И двете групи /Керелска ш Нешева и Марчева и Кояджиков/ са изключително жалки – за 4 години те успяха да организират работата си, така че един конкурс да приключи нормално – аз ако така си върша ежедневната работа ще ме е срам да се наричам съдия….

Ожтддгт
Ожтддгт
31 май 2022 21:40
Гост

Гади ми се.

И някак имам дежаву, че „новите“ членове на ВСС вече се знаят. Само дето ще ни ги обявят малко по-късно.

Дали има поне едно честно и чисто нещо вече тук?

Лора
Лора
31 май 2022 18:12
Гост

КАК е най-важната комисия, с най-голям обем работа, а в същото време на другият полюс са Дисциплинарната комисия и Етичната комисия. Съответно председатели на тези две комисии са Дишева и Керелска. Те нямат никаква работа. ИВСС реално не работи и затова няма и дисциплинарна дейност СК на ВСС, респ.комисията, а етични становища се приемат рядко и те са написани от етичната комисия в съответния съд. Едно голямо нищоправене от тези две комисии, чието самостоятелно съществуване е абсолютно неоправдано.

Съдия
Съдия
31 май 2022 18:02
Гост

Колеги, никога повече такива като Керелска и Дишева! Под формата на борба с враговете вътре в съдебната система, тези две лицемерни кукувици блокират работата на СК! Сериозно се съмнявам за електронното гласуване и тяхното избиране!

ПиХ
ПиХ
31 май 2022 19:30
Гост

От текста на статията следва обратното: никой друг от СК не иска да работи в една от най-важните комисии.

П.p.
П.p.
31 май 2022 19:37
Гост

Ама защо не искат- това е същността на темата…

Същността
Същността
02 юни 2022 15:31
Гост

Защото е тегаво, работата е много, а далавера няма. Така или иначе в СК се прокарват „правилните“ решения, оправят се атестациите на „нашите“ хора, а другите се прецакват. Забатачват се които трябва конкурси, а които трябва се движат бързо. Много добре му се получава на Чолаков да синхронизира действията на ВСС и ВАС. Няма празно там, пробив е невъзможен.

Чавдар
Чавдар
31 май 2022 17:47
Гост

Поредният цирк.

Анонимен
Анонимен
31 май 2022 17:25
Гост

На Керелска глупостите.

Лозан
Лозан
31 май 2022 17:48
Гост

За кой ли път се излага тотално.

Психея
Психея
31 май 2022 18:07
Гост

Изказванията на съдия Керелска по някаква причина винаги имат дъх на яхния.

Лушков
Лушков
31 май 2022 17:22
Гост

Истинска излагация.

Анонимен
Анонимен
31 май 2022 17:22
Гост

Те освен да се карат друго правят ли

Христов
Христов
31 май 2022 17:49
Гост

Работят за себе си обикновено.

Пепо
Пепо
31 май 2022 17:22
Гост

Пак караници.

Киров
Киров
31 май 2022 17:21
Гост

Излагация. Да се махат всички

Гунчев
Гунчев
31 май 2022 17:21
Гост

Ох, като чуя Боян Магдалинчев и ми се прихожда до тоалетна

Рони
Рони
31 май 2022 17:50
Гост

Не само на вас.

Анонимен
Анонимен
31 май 2022 21:22
Гост

И аз като го чуя ми се ходи до тоалетната. А като го видя направо два пъти ми се ходи до тоалетната. Ужас. Този за чеп за кисело зеле не става, камо ли за член на съвета. И то няколко пъти.

Мишева
Мишева
31 май 2022 17:21
Гост

Кадровиците „разцепиха“ решението за състава на комисията като гласуваха в нея да участват петима представители на професионалната квота, а що се отнася до членовете на СК, първо ще се проведе работно заседание, като беше определена и дата за него – 10 юни.

Те тия са разцепени по презумпция бе

Лимеровска
Лимеровска
31 май 2022 17:19
Гост

Ами те са нелепи.

Сотиров
Сотиров
31 май 2022 17:19
Гост

И какво правим сега?

Чочо
Чочо
31 май 2022 17:52
Гост

Старата песен на нов глас.

Пашова
Пашова
31 май 2022 17:18
Гост

Това не е работещ орган от много време

Мавродиев
Мавродиев
31 май 2022 17:17
Гост

Еми те не работят сериозно