Изключение е виза за проектиране, разрешение за строеж и десетките други разрешения по Закона за устройство на територията (ЗУТ) да бъдат издадени в срок. Причините са какви ли не – като се започне от обикновено размотаване, мине се през безхаберие и се стигне до умишлено забавяне. И тук въобще не става въпрос за политика.

Наказани за забавянията практически няма. Това означава, че за голяма част от задълженията по ЗУТ няма санкции. А правна норма без санкция е просто едно пожелание.

Защо обаче не функционира системата на наказания по ЗУТ? А и не само по ЗУТ. Въобще защо не функционира системата за административно наказване, когато администрацията не изпълнява в срок задълженията си?

Иначе на хартия, санкциите по ЗУТ са впечатляващи. В България от десетилетия се вземат много решения, предвиждат се все по-сурови наказания, но не се създават ефективни механизми за изпълнението им. Например наказва се с глоба от 1000 лв. до 5000 лв. длъжностно лице, което:

  • не изпълни или изпълни лошо или несвоевременно задължения, възложени му по този закон, актовете по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и решения и предписания, основани на тях;
  • изисква като условия за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект или за разрешаване на строеж документи, каквито не се изискват с този закон или с друг нормативен акт;
  • в срок, определен с нормативен акт: не се произнесе по искане за разрешаване, процедиране и одобряване на устройствени планове и техни изменения, за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, за съставяне или издаване на строителни книжа, скици, визи за проектиране и други; не извърши проверки или други технически услуги; не отговори на постъпила жалба; не препрати искането, съответно жалбата на компетентния орган;

В чл. 234 от ЗУТ се предвиждат и драконовски наказания – ако изброените нарушения бъдат продължени, след като са констатирани с акт, или ако в срока за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 3000 до 15 000 лв., независимо от наказанието по първото нарушение.

Ако ли пък в срок до 3 години от влизането в сила на наказателното постановление бъде извършено ново нарушение на същата разпоредба, наказанието е глоба от 2000 до 30 000 лв.

Ако тези наказания се налагаха и събираха, забавяния нямаше да има. Но санкционирани на практика няма, с изключение на едно наказание, наложено заради неизпълнение на съдебно решение от Върховния административен съд на Главния архитект на София.

Освен тези наказания е предвидено и че при системност на изброените по-горе нарушения (чл. 232, ал. 1), извършени от главен архитект на община (район), констатирани от Дирекцията за национален строителен контрол, министърът на регионалното развитие и благоустройството може да лиши нарушителя от правото да заема длъжността главен архитект на община (район) за срок до 2 години. Чудесно – може  и да има такъв случай, но поне аз и множеството хора, които се занимават с тази материя, до които се допитах, не знаеха да се е случвало. А много малко разрешения се издават в срок. Всъщност, по правило в срок се издават разрешения само при специални случаи. Което означава, че няма действащ механизъм, чрез който Дирекцията за национален строителен контрол може да бъде накарана да изпълнява задълженията си.

Актовете за установяване на нарушенията по ЗУТ се съставят от:

  1. служители на общинските (районните) администрации. Те трябва да бъдат посочени от съответния кмет и трябва да извършват проверки, за да установят нарушенията;
  2. служители на Дирекцията за национален строителен контрол;

Проверките са елементарни – да видиш, че срокът не е спазен. Но явно никой не го прави и от въпросните служители не се търси никаква отговорност. А това означава, че липсва механизъм за контрол върху дейността им.

Наказателните постановления се издават:

  • от министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощени от него длъжностни лица – за нарушения на разпоредбите по устройство на територията;
  • от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощени от него длъжностни лица – за нарушения на разпоредбите по устройство на територията (проектиране, строителство, недопускане и отстраняване на незаконно строителство и качество на строителните материали и други);
  • от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице – в предвидените от закона случаи.

Ако идваха актове, може би щяха да издават и наказателни постановления.

Единствената защита срещу безкрайното разтакаване при издаването на разрешения е обжалването пред съда на така наречения мълчалив отказ да се издаде разрешение. Съдът отменя мълчаливия отказ, ако по закон следва да се издаде разрешение и връща преписката на органа да издаде акта. Ако обаче органът е решил да не издава акта – той просто не го прави и пет пари не дава, че има съдебно решение. Да, съдът може да го глоби. Но това по начало не е специфичната дейност на съда и става в изключителни случаи.

Неизпълнението на съдебно решение е престъпление. Но е факт, че прокуратурата е доста претоварена и вероятно не ѝ остава време да се занимава с подобни неща. А те съвсем не са маловажни, защото стопират стопанската дейност, която е в основата на просперитета на държавата.

Засегнатите граждани и организации имат право по АПК да се обърнат към съдебен изпълнител, който да образува изпълнително дело за изпълнение на постановеното съдебно решение. При неизпълнение, всяка седмица може да се налагат съвсем не малки изпълнителни глоби. За съжаление, този механизъм не се знае и не се използва достатъчно. Освен това немалко от съдебните изпълнители се страхуват от кметове и архитекти, които имат силни позиции. Може би законът следва да помисли за по-категорична защита от съда на съдебните изпълнители, когато някой реши да действа срещу тях в нарушение на закона.

Крайният резултат е, че цялата държавна машина буксува. И по този начин стоят нещата не само при дейността по ЗУТ, но и във всички останали сфери. Това, което Десислава Иванчева е правила в „Младост“ е само една малка частица от пълната липса на безконтролност, съчетана с безхаберие.

Едва неотдавна група народни представители от ГЕРБ предложиха ефективен механизъм чрез промени в АПК, където възлагат на нарочен служител от съда задължително да уведомява органите по наказването за всички случаи на мълчаливи откази, т.е. при непроизнасяне в срок от страна на администрацията. Това задължение на административните съдилища, чрез оправомощени от председателите им длъжностни лица, е гарантирано със съответно регламентирани административнонаказателни разпоредби. За съжаление предвидената в АПК административнонаказателна отговорност от доста време не действа, заради липса на стиковане на промените в кодекса и в специалните закони.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
кольо фичето
кольо фичето
11 август 2020 13:17
Гост

Истината е ,че служителите чакат да предложиш пари за да побързат,иначе се мотаят нарочно.А като дадеш едни 200 -300 лева нещата потръгват за определено време и после процедурата се повтаря.Такава е ситуацията в Кремиковци,за другите общини не знам.

Георги Иванов
Георги Иванов
15 март 2020 0:09
Гост

По мои сведения всички райони на София има забавяне на преписки относно разрешения за строителство по ЗУТ ,най- малко забавяне е имало в район Младост ,където са разкрити редица измами с фалшиви нотариални актове, бизнесмен с връзка с главен прокурор г-н Иван Гешев ,който е с корупционно мислене и такива ,като г-н Ваклин с 8000 обявен доход за 3 години в НАП.Спирам дотук с коментара си има още много нередност относно набеждаването на кметицата на район Младост ,която си е вършила добре работата с зам.кметицата Биляна Петрова , които спряха измами,нарушения в техния район за 5 милиарда лева .

Праматарова
Праматарова
14 март 2020 20:48
Гост

Липсата на персонал е най-честия проблем, не е корупция. В една администрация има главен архитект, началник на арх.отдел и 2-3 обикновени арх., който грам нищо не разбират, но все някой трябва да прави и не арх.бумащини. е как 2ма души магат да се справят с тонове документи, при липса на бърз кобпютър, скенер, голям принтер и т.н. Затова се претупват и преглежданията на законността на виза, пуп, изчистване на регулации, законност на придобития терен….няма време…и затова се над застроява по кинт. По ЗУТ пише 60% от терена е бетон и 40% зеленина, а на всякъде е 100% бетон….Как става, като… Покажи целия коментар »

Дон Трмп
Дон Трмп
10 май 2018 1:21
Гост

Г-жо авторке, това което е правила Д.Иванчева не е „липса на безконтролност & безхаберие“, а политика на ограничаване на безразборното презастрояване и бетониране на Младост. А прекаленото строителство НЕ Е „стопанската дейност“, която е в основата на просперитета на държавата, а на просперитета на няколко хитри и алчни субекти, за сметка на грамадната маса индивиди всекидневно дишащи замърсен въздух и живеещи във влошаваща се околна среда…

Анонимен
Анонимен
29 май 2018 17:13
Гост

а Вие, дон Тръмп, откъде знаете? Или то е „очевидно“?

Анонимен
Анонимен
09 май 2018 22:46
Гост

хм…. личи си че автора на статията и повечето от надъханите коментатори са твърде далече от материята и не го работят ежедневно… не е ли по-добре да се запознаете със съдебната практика… ако тя не ви се стори неубедителна то влезте на някое заседание да се наслушате на адвокатски бисери…. ама то май си е от матряла

Анонимен
Анонимен
09 май 2018 17:46
Гост

Здравейте, прочетох и тази статия, но нищо по-различно, от всички подобни мърморения на тази тема, не открих. Затова питам: Защо преди да започнем обратното броене за времето за обработване на преписка не се поинтересуваме колко служители работят на тази длъжност и дали има ясна схема на заместване в случай на отсъствие на даден служител? Защо не се отчита сравнително колко от забавените преписки са с изрядно (!) оформена и окомплектована документация, приложена към първоначалното заявление??? Защо не се отчита физическата лимитираност на човешките възможности, които НЕ могат да бъдат надскочени, независимо от последните писъци на технологиите, ЗАЩОТО и най-бързата „компютърна… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 май 2018 13:47
Гост

Не е вярно, че не се налагат наказания. Не знам откъде им идва статистиката на авторите. Пуснете едно запитване до ДНСК и ще видите колко много актове съставят на главните архитекти, проектанти и надзор.

Анонимен
Анонимен
09 май 2018 15:28
Гост

Вижте правомощията на ДНСК – тя наказва само неизпълнение на технически изисквания, а не за забава. И освен това само много малка част от нарушаването на техническите изисквания се санкционират. Например почти всички сгради в хубавите квартали си надстроиха по един плътен и отопляем етаж под формата на остъкляване – и няма нито една санкция, ако съответния архитект е дал ексзекютив за остъкляване – въпреки че построеното няма нищо общо с остъкляването.

Анонимен
Анонимен
09 май 2018 17:56
Гост

Ами вижте ги правомощията – 232, ал. 1, т.1 – НЕСВОЕВРЕМЕННО, демек не навреме и се спазват, поне в губернията, в която работя. Остъкляванията не минават с екзекутиви, можете също да проверите.

Колега
Колега
09 май 2018 11:40
Гост

Ни глоби, ни контрол, затова следващия път като отида на нашето море, ще е с багер. Само подкупите могат да „стиковат“ бързо чиновниците.

5-ко
5-ко
09 май 2018 9:59
Гост

Човек като го мързи да работи винаги ще си намери оправдания. Сега пък нямало стиковане на промените в кодекса и в специалните закони. Променяйте го тоя АПК, пък да видим после как ще си измиете ръцете.

4avdar
4avdar
09 май 2018 9:52
Гост

Глобите от 5000 лв. за тях са жълти стотинки. Това не е начин.

Анонимен
Анонимен
09 май 2018 9:45
Гост

Много точно представяне на действителността. Мерките, които се прпедлагат са работещи. Но ако политиците не разберат, че с тези безкрайни размотавания губят гласове – нещата ще останат наполовина оправнени, дори всички законодателни предложения да се реализират. А те няма да се реализират, защото как ще се събират подкупи тогава.

Анонимен
Анонимен
09 май 2018 9:14
Гост

Бюрокрация, безхаберие, корупция- нищо ново под слънцето в БГ.

5-ко
5-ко
09 май 2018 9:09
Гост

Крайно време е да се поработи върху механизмите за наказания.

Анонимен
Анонимен
09 май 2018 9:16
Гост

Просто трябва да се прилагат. Вариантът с ЧСИ всъщност е ок, но наистина не е популярен

пострадал
пострадал
09 май 2018 8:36
Гост

Нито един наказан, а безхаберието и изнудването царуват. Не е само Младост, само който не си е вадил разрешение за строеж не знае какво ходене по мъките е. Главните архитекти са абсолютни самодърци