Различната оценка на допустимостта на показанията на един свидетел е в основата на оправдателната присъда на Йоан Матев за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина.

Това става ясно от мотивите на Софийския градски съд (СГС) (виж тук), който миналата година оправда Матев, след като мнозинството, включително съдия Андрей Георгиев, реши, че няма нито едно пряко доказателство срещу него, а председателят на състава Руси Алексиев и един от съдебните заседатели искаха Матев да бъде осъден.

Ученикът Георги Игнатов беше открит мъртъв на пейка в Борисовата градина на 2 юни 2015 г. Момчето беше намушкано с нож, а на записи от камери се виждаше, че младеж бързо напуска мястото на инцидента, но самоличността му тогава така и не беше установена. Две години по-късно МВР стигна до 17-годишния по време на убийството Матев, за когото по-късно се разбра, че е бил разпознат и от съучениците си. Той беше задържан след като брат му Марсел даде показания и посочи шахта, където е скрит ножът, с който е извършено убийството, но след това отказа да свидетелства. Според Матев пък брат му бил подложен на психически и физически тормоз, а полицаите му подсказали къде е изхвърлен ножът.

От мотивите на съда става ясно, че съдебният състав няма противоречия и е единодушен, че именно Йоан Матев е заснетият младеж, който след убийството бяга от парка, засечена е и локацията на телефона му. Безспорни са и показанията на съучениците му, че след това е променил външния си вид, сменил е името на профила си във Фейсбук, изтрил е и снимките си от него. Няма спор за състава, че именно посоченият и открит нож е този, с който е било извършено убийството.

Така, показанията на брата Марсел, дадени пред полицай, се явяват ключови за изхода на делото, защото мнозинството приема, че са в нарушение на НПК, а останалите косвени доказателства не са достатъчни за осъждането на подсъдимия. Две години след убийството Матев вече беше заподозрян за него, но още не е бил обвиняем и брат му е бил в СДВР за изследване с полиграф. Психоложка от МВР разговаряла с Марсел около и по време на изследването. Първоначално му показала само снимка, а той казал, че на нея е брат му. След 20 минути тя се върнала в стаята и тогава момчето разказало, че двамата с брат си отишли на тенис, но Йоан му казал, че няма да тренира, а ще се поразходи. След тренировката Марсел видял брат си с други дрехи и тогава той му признал, че извършил „глупост“ и наръгал случайно момче на пейка, като искал само да му вземе парите. После братът на подсъдимия посочил и близка до местопрестъплението шахта, където Йоан Матев му казал, че е хвърлил оръжието.

Според описаната хронология на събитията, разговорът на психоложката и Марсел Матев започнал около 14 ч., а след това той бил разпитан от други полицаи, като в протокола било записано начало в 14,30 ч. Тогава е отбелязано, че е запознат с правата си, според които не е длъжен да дава показания, които биха уличили него или негови близки в престъпление.

В хода на делото след това Марсел Матев отказа изобщо да дава показания, но е разпитана психоложката, която разказва какво е признало момчето.

Именно обстоятелствата около запознаването с правата му обаче накара мнозинството от съда да не приеме и показанията на полицайката за разказаното от брата на подсъдимия.

Луций Юний Брут и Павлик Морозов

В мотивите си мнозинството от СГС пише, че право на близките на обвиняем е да не дават показания срещу него и това е принцип на хуманното начало в съвременната правова държава. В противовес на това виждане е посочена историята с първия консул на римската република Луций Юний Брут, който екзекутира двамата си синове заради организиран от тях държавен преврат и това е било прието за пример за върховна вярност към римската държава, по-важна от семейството. Съдът пише, че в доста по-противоречив смисъл е тълкувана и митологизираната от съветското правителство история на Павлик Морозов, свидетелствал срещу баща си, който издавал документи с невярно съдържание, за да спаси хора от заточение.

„И в двата случая конфликтът се разглежда като тежка морална дилема между лоялността към кръвните връзки и тази към държавата. Именно за да не се достига до този конфликт, съвременните процесуални закони дават възможност на лица, призовани да свидетелстват относно свои роднини, да откажат да направят това, като израз на нежеланието на правния ред да задължава някого да застава срещу роднините си. Тази забрана е въведена и в чл. 119 НПК“, пише мнозинството от СГС и приема, че в същия контекст трябва да се гледат и показанията на полицайката, в които тя разказва за разговора си с брата на Йоан Матев.

В мотивите се казва, че такива показания са допустими, но свидетелят е трябвало да бъде уведомен предварително за правата си. Отделно от това мнозинството посочва, че самият Марсел Матев е бил заподозрян за участие в убийството и това съмнение не е било оборено.

„Макар и по принцип да е допустимо чрез полицейски органи да се възпроизвеждат признания и разкази на други лица, в случая е нарушен стандартът за запознаване на всички участници в наказателния процес с правата им, въведен в чл. 15, ал. 2 НПК, включително свидетелите. Поради това и съдът, според мнозинството от съдебния състав, не следва да цени показанията на свидетелката“, пише в мотивите на мнозинството.

Според тях и съвпадението, че разследващите са открили ножа от убийството в деня на разпита на Матев и брат му, също не може да доведе до непрекъсната логическа връзка, която свързва безспорно подсъдимия с убийството.

„По делото няма преки доказателства, които да установяват извършването на инкриминираното убийство от подсъдимия. От косвените доказателства се установява, че той е бил на мястото на убийството, включително и по внезапното му затичване, за да избяга от мястото, последвалото му гузно поведение и промяната във външния вид. Липсват обаче доказателства, установяващи връзка на подсъдимия с фактическото извършване на убийството“, се казва още в мотивите.

Особеното мнение: Марсел не е разпитан като брат на обвиняем, а Йоан Матев трябва да е в затвора за 6 години

В особеното си мнение съдия Руси Алексиев и един от съдебните заседатели пишат, че оценката за показанията на Марсел Матев е главното различие в мнението на състава, довело и до оправдателната присъда.

Те подчертават, че към 2017 г., когато е проведен въпросният разговор на психоложката от МВР и Марсел, брат му още не е бил привлечен като обвиняем.

„Това означава, че противно на приетото от мнозинството, към този именно съществен за обсъждане допустимостта на показанията на свидетелката момент, в разговора ѝ с Марсел Матев, последният не е бил „брат на обвиняем“, нито е следвало да бъде предупреждаван, чене е длъжен да свидетелства“, защото по делото е нямало привлечено като обвиняем лице, пише в особеното мнение, в което се изразява несъгласие и с твърдението за нарушени права на свидетеля да не дава уличаващи показания.

Според съдия Алексиев, Марсел Матев е можел и да не бъде разпитан като свидетел изобщо. Така, като е споделил предварително важни обстоятелства пред служителката на МВР, която след това е разпитана като свидетел, той само е спомогнал разследването.

„Процесуалният закон не съдържа изискване при събиране на производни гласни доказателствени средства същите да пресъздават само и единствено изявления на лица, които са били запознати с правата си по НПК. Подобно изискване освен, че би било изключително нелогично, но би било и в диаметрална противоположност на основния принцип в наказателния процес, а и на всеки друг съдебен такъв, закрепен в чл. 13 от НПК, за разкриване на обективната истина с всички възможни и процесуалноизрядни средства“, се казва в особеното мнение. Според него, ако се приеме такова изискване, то ще доведе до крайност, според която дадени показания от малолетни, от починали или други лица, които не могат да участват след това в процеса, да не могат да бъдат анализирани от съда.

„Оттук и извода ни, че коментираните свидетелски показания на свидетелката следва да се преценяват не по отношение на тяхната допустимост, както е счело мнозинството, а на база тяхната достоверност“, категоричен е съдия Алексиев.

Според него всички събрани косвени доказателства и показанията на психоложката за разказаното ѝ от Марсел Матев, обуславят единствения възможен извод, че Йоан Матев е извършил убийството.

Съдията и съдебният заседател обаче приемат, че не става дума за квалифицирано убийство, извършено по особено мъчителен начин, тъй като е нанесен само един, макар и силен удар с ножа, а смъртта на Георги Игнатов е настъпила сравнително бързо.

„Като причини за извършване на деянието отчитаме ниското правно съзнание на подсъдимия и незачитането на установения правов ред, свързан със запазване живота и здравето на гражданите“, се казва още в мотивите.

Според малцинството от състава, Матев трябва да бъде осъден на 6 години затвор. Тъй като е бил непълнолетен по време на извършване на убийството, възможното наказание се редуцира на от 2 до 8 години затвор. В мотивите е записано също, че няма нито едно изключително смекчаващо отговорността на подсъдимия обстоятелство, за да му бъде наложено по-леко от предвиденото наказание.

„Изолирайки го от обществото в пенитенциарно заведение, от една страна ще се отнеме възможността на подсъдимия да извършва други престъпления, а от друга същият ще има реална възможност да претърпи положителна промяна на личността си, с оглед и рестриктивния режим в тези заведения, която би могла да доведе и до преоценка на основните човешки ценности и поправянето му, което е напълно постижимо, предвид възрастта на подсъдимото лице…Отделно, така отмереното наказание, би послужило за коректив на евентуални нагласи за престъпно поведение и в останалите членове на обществото“, се казва още в мотивите.

Присъдата не е окончателна и прокуратурата вече обяви, че ще я протестира пред Софийския апелативен съд.

58
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Съдия
Съдия
27 януари 2022 21:51
Гост

Като съдия с 25 години стаж си позволявам да кажа, че подалият мотивите или трябва да се подложи на психиатрично изследване или на полиграф.

Студент
Студент
07 февруари 2022 21:40
Гост

Полиграфът не е точно средство за установяване на истината. Ако изследването не бъде проведено качествено от наистина специалист с много опит има голяма вероятност то да се провали , нещо повече дори да навреди и да повлияе негативно върху ръководно решаващото лице.

Да питам
Да питам
27 януари 2022 0:34
Гост

От кога Лекс сте на хранилка при Прасето и любите силно ОПГ – прокуратура с Каскет, че почнахте да съдите вместо съда? Успокойте се, има още две инстанции!

Анонимен
Анонимен
26 януари 2022 19:07
Гост

ГАВРА! Гавра- с човешкия живот, с правосъдието, с надеждата за справедливост! И по-добре ди цитират един друг римски мъдрец- младо момче, син на императора, който в момента бил на власт и се възмутил, че на народа се налага да плаща такса за ползване на обществените тоалетни, а сина му го поучил , че парите не миришат- това трябваше да цитират в мотивите желаещите за се представят за класицисти псевдосъдии. А и е ясно кой ги е писал тези мотиви- хич да не мисли, че като е написал особено мнение, хората не знаят от поне 2 години преди това, с кого… Покажи целия коментар »

Dixi
Dixi
26 януари 2022 17:18
Гост

Америка за България плаща. Поръчва музиката. Чака резултати. И ги има – 6,5 млн. мишлета в капана на гърмящата американска змия. Спешен случай. Хем си плащаш, хем си чакаш правосъдие … братко мили!

that
that's not good
26 януари 2022 13:17
Гост

Абе всичко хубаво с аргументите, но не мисля, че е редно медиите да раздават присъди. Дали някой следва да бъде осъден или не може да се произнесе единствено горната инстанция. Иначе за какво въобще съдебна система, дайте всякакви сайтове да линчуват който им падне. То по всяко дело, по което някоя от страните е останала недоволна (което е общото правило, доколкото при решаване на спор между две страни се отсъжда в полза на едната), може да се напише подобна статия. Има и един етичен кодекс… Който не че се спазва особено но чак пък толкова открито да се погазва. С… Покажи целия коментар »

Re:
Re:
26 януари 2022 17:13
Гост

Сега Емо Дечев, ССБ, Реформаторите и Америка за България ще оправят работата! Още утре с една реформичка. Сега я съчиняват. На маса и греяно вино.

Дарвинчо
Дарвинчо
26 януари 2022 12:25
Гост

Какво ли е да живееш с убиец, за когото животът не струва нищо? Отсега нататък роднините и майка му ще трябва да спят нощем само с едно затворено око. Представяте ли си, ако случайно му кажат нещо накриво и вземе, че изперка, може и тях да ги наръга. Anguished Йоан Матев не за първи път проявява жестока агресия, за това алармират негови близки. Преди да наръга 15 годишния Георги Игнатов, тогава непълнолетния Йоан задига служебния пистолет на баща си. Както е известно, Ивелин Матев е служител в Гранична полиция. 55-годишният мъж дълго вpеме е работил като паcпоpтен контрол. След това… Покажи целия коментар »

Христо
Христо
26 януари 2022 12:05
Гост

Има един роман на Джон Гришам „Време да убиваш“…

Анонимен
Анонимен
26 януари 2022 11:57
Гост

Не виждам пречка да се ползват показанията на полицейския служител. Те не се ползват, за да се докажат пряко изнесените в показанията на брата на подсъдимия факти, а за да се докаже фактът, че такъв разговор е проведен и че братът го е разказал . След това другото доказателствено средство – намерения нож на същото място, за което е разказал братът, прави връзката между косвените доказателтва. Всъщност полицейският служител не свидетелства в качеството си на такъв орган, а като човек, който е възприел даден разказ. Ако се приеме тезата на мнозинството, се изпада в абсурда да не се ценят показания… Покажи целия коментар »

До анонимен
До анонимен
26 януари 2022 14:05
Гост

Абсолютно сте прав. Не съм съгласно с мотивите за оправдателна присъда. Четейки мотивите, съдиите с особено мнение са абсолютно прави – деянието е доказано и с косвени доказателства, които като се анализират във взаимна връзка водят до извода – без съмнение, това е извършителя на деянието. Присъдата подлежи на обжалване, така че, вярвам в справедливото и мотивирано решение на горната инстанция.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2022 11:42
Гост

Еххххх, защо е забравил да спомене и за Матео Фалконе???

Неуморен песимист
Неуморен песимист
26 януари 2022 11:33
Гост

Точно затова трябва нова Конституция!

Всички съдии на трудовата борса! Несменяеми, вечни, незаменими съдии, юристи, хора – няма. Какво е недоказано сега? Доказано е, че изцяло се отсъжда в полза на престъпността. Користно или не е без значение. По поръчка на Америка за България е без значение (опосредствено от ССБ). Това са фактите. И сега ли прокуратурата е виновна и не си е свършила работата? Пак нещо е неформализирала за неформалния съд на Америка за България.

По новата Конституция, всеки кандидат за съдия да се доказва.

В ИМЕТО НА НАРОДА

умерен/уморен/ песимист
умерен/уморен/ песимист
26 януари 2022 10:29
Гост

Това при Рашков нямаше да се случи. Той е истинския „спец“. Дори не знае,че съществува чл.212,ал.2 НПК и то отдавна. Иначе СГС отново е велик и бърз с мотивите. Докато делото се добута до ВКС въпросът ще бъде не относно вината, а относно дали да бъде наказан Матев или да му се поднесат извинения, за бавното правосъдие. А относно спец.съдът, защо никой не коментира ,че делата в съда се движат бързо, бързо се изготвят мотивите и в значителната си част присъдите се потвърждават и от ВКС. Само да уточня,че имам предвид присъда, а не единствено осъдителни такива, за които всъщност… Покажи целия коментар »

байчето
байчето
26 януари 2022 9:47
Гост

Защо Матев като е толкова невинен не седне на полиграфа.

Гларус
Гларус
26 януари 2022 13:15
Гост

Полиграфските изследвания нямат доказателствена стойност у нас…

БРУТ
БРУТ
26 януари 2022 6:10
Гост
ТОЧНО ТАКА!
ТОЧНО ТАКА!
26 януари 2022 2:21
Гост

Сега закрийте спеца и върнете всички в СГС на Америка за България, за да бъдат всички олигарси, убийци и предатели ОПРАВДАНИ.

Херо Мустафа плаща.

Съдия от прованса
Съдия от прованса
25 януари 2022 23:12
Гост

Интересно нещо е българското правосъдие- всички знаем че убиеца е само един възможен- то това личи и от мотивите, но неговата гледна точка е друга. А това разминаване реформа не го лови. Те иначе закриват спеца, щото бил бухалка, т.е играе го по Харт от другите съдилища, а на кои съдии е по силен здравия разум оставям на вас да прецените и то като четете мотиви по дела, а не като четете медии, които предварително някой е активирал.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 януари 2022 19:55
Гост

Да живее българското правосъдие, което ни струва 1 млрд. на година и е пречка за влизнаето ни в Шенген и пълната ни интеграция с останалите страни от ЕС.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 23:14
Гост

Най-вече „любимото“ на ЕСПЧ спецправосъдие

Проскубания бухал
Проскубания бухал
26 януари 2022 0:16
Гост

Абсолютно съм съгласен. Убийците да ги пускаме с по-леки или никакви присъди, за да не ни се карат от ЕСПЧ.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2022 10:29
Гост

Вие юрист ли сте? Ако бяхте, щяхте да знаете, че ЕСПЧ има осъдителни решения както в едната посока, така и в другата. Лепването на етикета „убиец“ не е доказателство по НПК.

Вранеску, Вранеску, Вранеску
Вранеску, Вранеску, Вранеску
26 януари 2022 11:37
Гост

Йористка съм. И съм на сметка на ЦРУ. Като колегите от ЕСПЧ като Йонко Грозев. И всеки ден ще е така, докато Украйна не стане американска.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
26 януари 2022 11:50
Гост

Знам, че има. Знам и че прокуратурата винаги е виновна.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
25 януари 2022 17:59
Гост

Хипотеза: гражданина Х. влиза в една стая, където има друг човек, млад и здрав – гражданина У. След това, Х излиза бягайки, намерен е нож, а У е мъртъв и лежи с прободна рана: има ли док-ва че Х е убил У? -няма преки, но косвените са предостатъчни. Това се нарича косвена верига. Така че, как брата на Матев, знае къде е хвърлен ножа, ако самия Матев не му е казал ? -няма мотиви по този въпрос въобще За свидетеля – след като още не е имало обвиняем, въобще няма фигурата на свидетел по чл.119 НПК, и показанията на брата… Покажи целия коментар »

Бай Ганьо
Бай Ганьо
25 януари 2022 18:12
Гост

Хвърлих един поглед на мотивите, и там е записано следното:

“Биологичният материал по намерения от разследващите нож не е на подсъдимия“ – в статията това липсва.

Това променя и косвената верига – не е вече категорична и убедителна

Жокера
Жокера
25 януари 2022 21:42
Гост

Е па щеше да е на подсъдимия сигурно, ако си беше направил харакири! От простото държене на ножа какъв траен биологичен материал ще оставиш?

Бай Ганьо
Бай Ганьо
26 януари 2022 13:59
Гост

лесно е да се дрънка, без да се чете – биологичен материал има, но не е на Матев – не се установява на кой е, така излиза от мотивите

адвокат
адвокат
25 януари 2022 17:55
Гост

От написаното в статията става ясно едно – докладчикът по делото не е имал достатъчна компетентност, за да обоснове осъдителни мотиви. Матев е за осъждане, макар и по косвени доказателства. Единствено важния въпрос е – били ли могъл някой друг да извърши убийството при всички тези факти, и ще се допусне ли съдебна грешка, ако го осъдят? Наред са горните инстанции…..

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 16:42
Гост

На някои хора още не им е узрял мозъкът, че мотивите на съдебните актове не са статии в правни списания, където можеш да блеснеш с правни познания и обща култура, нито са университетска аудитория, където можеш да впечатлиш наивните студенти. Съдийската работа е преди всичко това – работа. Не себеизтъкване, не оригиналничене и не опит да накараш хората да те запомнят с ексцентричност, колорит и специфични виждания, формирани с единствената цел да бъдеш различен от колегите си. Ако това е до някаква степен обяснимо за съдията на два петъка, който е написал мотивите към присъдата, то не намирам оправдание за… Покажи целия коментар »

прокурор
прокурор
25 януари 2022 17:07
Гост

Тук и двамата съдии в състава са „на два петъка служба“ и за това личното его е по силно от свършената работа.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 21:25
Гост

Съгласен съм с теб, но и председателят е на няколко петъка служба като съдия. На Алексиев му липсва рутината, която се добива с времето на районно ниво!!!

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 15:36
Гост

И какво им е на силната полиция и прокуратура. Според мен направиха всичко каквото можаха. Не може винаги да се очаква на местопрестъпленията да има тонове доказателства. Всички искат, но не винаги е така. В случая е имало само косвени доказателства и това не зависи нито от полицията, нито от прокуратурата. А иначе напълно подкрепям особеното мнение. Тези идиотщини с Павлик Морозов и древния Рим е можело да си ги спестят. В стремежа си да напишат „гениални“ мотиви, единственото, което постигат е да се изложат. А доводите за изключване на показанията на полицайката са абсурдни и разкриват само пълно неразбиране… Покажи целия коментар »

Георги Ат.
Георги Ат.
25 януари 2022 15:34
Гост

Две години един клас е знаел кое е момчето от снимката, която се показваше на цяла България. Виждали са го как е променил външния си вид, имета в социалните медии и всички съмнителни негови постъпки. Вероятно се е знаело и в цялото училище, поне част от родителите са били информирани от децата си … и вместо да се правят на умни съдиите и да разсъждават по Луций Юний Брут и Павлик Морозов, защо не разсъждават по това, че никой не се е обадил в полицията? Накрая тая „следа“ е стигнала и да някоя ченге … Проблемът е в полицията, в… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 14:55
Гост

Силната ни полиция и прокоратура в действие.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 14:54
Гост

Абе ясно – батак

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 14:53
Гост

Типично за СГС

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 14:51
Гост

Да де, ама пича може и вероятно е убиец, а ще си живее живота, заради неточности в делото. А не защото е доказано невинен.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 15:38
Гост

Няма неточности в делото. Просто няма достатъчно доказателства и това не зависи от разследващи и прокуратура. Това е могло да се събере като доказателства, това са събрали

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 20:25
Гост

Не доказано НЕвинен, а доказано ВИНОВЕН. Никой не е длъжен да доказва невинността си. Има си органи, които трябва да докажат виновността му и така е написано в една дебела книга – НПК и не само в нея. А доколко тези органи са кадърни да го направят е отделен въпрос. Така, че не се сърдете на съда.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
26 януари 2022 1:32
Гост

Дам , колектвината безотговорност… Прокуроите лоши, а тоз дето взема крайното решение е с вързани ръце видиш ли. Когто има маетриален интерес нещата могат да се извъртат, а тука се почват едно сучене и мазане.

Вранеску
Вранеску
26 януари 2022 11:49
Гост

Сърдим се, сърдим.

В евангелието пише да не се вземат 30 сребърника от Америка за България. През ССБ и не само.

Понеже после въженцето за съдиите и връщачката по извънредните способи, инак няма съд, закон, държава и демографската криза си взима своето.

Само не ми тролете как нямало нищо общо между демографската криза и липсата на справедливост и правосъдие! Понеже идеална справедливост и правосъдие няма и не може да има!

Гашев
Гашев
25 януари 2022 14:50
Гост

Много жалко. Трябва да се направят разследвания дали полицайте не намират някой, не му приписват всичко (накисват го на жаргон) и приключват случая. А реалният убиец си остава на свобода. Зщаото това е много по-щадящо самите полицай. Няма да се разправят много, да ходят по огледи и прочие.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 14:54
Гост

Глупости!

Жаневска
Жаневска
25 януари 2022 14:49
Гост

Абе щом в България още има двоен аршин, няма как обикновени престъпления да намират логичният си завършек с намирането на извършител. Ако потърпевш е депутат или бизнесмен, то се казва на полицията, че трябва да се напрегне на максимум, но това не се случва за обикновените граждани.

Ananieva
Ananieva
25 януари 2022 14:48
Гост

Ще ме извиняват, но следователите в България май не се справят много добре. Към това, като притурим и калпавите обвинения на прокоратурата и ето ти престъпници на свобода.

Възмутен
Възмутен
25 януари 2022 14:48
Гост

Поредното позорно решение на Софийския градски съд.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 15:39
Гост

За кухите лейки с каскети, които очакват осъдителна присъда да излиза от всеки вкаран обвинителен акт, независимо има ли процесуални или други нарушения, няма ли.

Стаматова
Стаматова
25 януари 2022 14:48
Гост

То и на децата е ясно, че ако полицията те принуди да си измислиш и да потвърдиш тяхната версия, то това няма как да мине в съда.

Димитрова
Димитрова
25 януари 2022 14:47
Гост

Е да, полицайте да ти подскажат. Сиреч – насилили са го да признава, че да го оставят на мира и да не им се казва, че не могат да намерят извършител на такова престъпление.

Срам
Срам
25 януари 2022 14:47
Гост

Е, какво като не става дума за квалифицирано убийство? Нали момчето е починало.

Ники
Ники
25 януари 2022 14:46
Гост

Подкрепям колегите с особени мнения.

Цветков
Цветков
25 януари 2022 14:46
Гост

Този нали и приятелите му го разпознаха.

Anonimen
Anonimen
25 януари 2022 14:45
Гост

Йоан Матев трябваше да бъде осъден.Та нали беше разпознат и от съучениците си.

Токев
Токев
25 януари 2022 14:45
Гост

Колкото осъдиха убиеца на Милен Цветков.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 16:55
Гост

Делото не е завършило.

НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ!
НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ!
26 януари 2022 11:54
Гост

Моето дело завърши! Окончателно. Във ВКС. С любезното съдействие на Америка за България.

Цв.Цв.