Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да обяви конкурси за повишаване в гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища, обяви такъв за преместване на едно място в Апелативния специализиран наказателен съд и предвиди още 18 бройки, които да бъдат заети чрез конкурс за повишаване в наказателните отделения на апелативните съдилища.

Седем от местата са в Софийския апелативен съд, по три са в АСНС и АС-Велико Търново, две в Пловдив и по едно във Варна, Бургас и Военно-апелативния съд.

Конкурсът за повишаване ще бъде обявен веднага, след като изтече срокът за подаване на документи в този за преместване. Това означава, че ако няма желаещи да отидат в апелативния спецсъд, бройките за повишаване ще се увеличат с една.

Спорът за наказателните отделения

Кадровиците дълго спориха дали въобще днес трябва да бъде обявен конкурс за наказателните отделения в апелативните съдилища.

Красимир Шекерджиев заяви, че местата са свързани с решението на колегията по молбата на бившия шеф на ВоАпС Димитър Фикиин да бъде преназначен в САС на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт. Разпоредбата дава право на председатели и зам.-председатели да бъдат преместени в равен по степен орган. А както е известно, решението беше отложено заради наложения от парламента мораториум върху назначенията в държавните органи.

Драгомир Кояджиков намери аргументи за отлагане на обявяването на конкурса в Народното събрание. Той напомни, че има внесен законопроект за изменения в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, с които се предлага закриването на специализираните съдилища и прокуратури. „Не е ясна каква ще е тяхната съдба, ако бъдат приети предложенията. Ако се подкрепи, тогава ще има 9 съдии от АСНС, които ще трябва да бъдат преназначени някъде. Няма яснота как ще стане това, къде ще поискат да отидат, конкурс ли ще се провежда и т.н. Ако те бъдат преназначени в другите шест апелативни съдилища, ще отпадне необходимостта от обявяването на всички бройки“, каза Кояджиков.

Олга Керелска възрази с думите, че Съдийската колегия не може предпоставя решенията си от бъдещи несигурни събития. Тя заяви, че преди месец Комисията за атестирането и конкурсите е решила да се обяви конкурс за наказателните отделения, но внасянето на предложенията се е забавило по неизвестни причини. „И ето сега, след бурни дебати във връзка с обявяването на този конкурс, изведнъж възникват обективни причини да не се разглежда предложението и да се отложи. Няма основание заради бъдещи несигурни събития ние да отлагаме взимането на решение по тази точка“, каза Керелска.

Атанаска Дишева също се обяви против отлагане на конкурса и намекна, че някой се е заканвал решението да не мине през Съдийската колегия: „Изявлението, че ще се направи всичко възможно да не се открие конкурс за апелативните съдилища – наказателно отделение, беше направено много отдавна. Сега се прави предложение от председателя на КАК, с което се подменя волята на мнозинството в комисията“.

Тя заяви, че няма решение на СК на ВСС за преназначаването на Димитър Фикиин. А аргументът, че той иска да отиде в САС, поражда съмнението, че решението вече някъде е взето. „Ако прецените, че действително Димитър Фикиин трябва да бъде преназначен в САС, то тогава да решим да му запазим място там. Имаме подобна практика“, каза още Дишева.

Цветинка Пашкунова също подкрепи обявяването на конкурс. „Колегите отдавна чакат нашето решение. Няма пречка, ако сме последователни в практиката си по чл. 169, ал. 5 ЗСВ да обявим конкурсите. Не споделям аргументите на колегата Кояджиков. Законотворчеството е сериозен и продължаващ във времето процес, предстоят обществени обсъждания, това е важен въпрос, по който и ние трябва да вземем решение и не е ясно кога и по какъв начин ще се финализира процесът и не може да е основание да отлагаме за неопределен период от време процедурата“, каза тя.

В крайна сметка мнозинството в колегията гласува „за“ обявяване на конкурс, като специално за Фикиин ще се пази място в САС. Свободна бройка има и във Военно-апелативния съд, така че каквото и да реши Съдийската колегия по неговия казус, няма да има проблем с местата.

Същевременно кадровиците подкрепиха тезата на Красимир Шекерджиев на този етап да не се обявяват конкурси за повишаване в гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища.

Според Шекерджиев решението би било преждевременно, защото все още има висящи казуси във Върховния административен съд по повод други конкурсни процедури в тези отделения в апелативните съдилища. „Има недовършени производства във ВАС за много повече от наличните бройки, които са свободни на това ниво и в тези отделения. Докато не бъде решен въпросът кога и как ще бъдат заети тези бройки, докато практически не приключи конкурсът за същите отделения и на същото ниво, е неразумно да се обявява такъв конкурс“, каза Шекерджиев.

Отказът на СК на ВСС дори да обяви свободните места пък усъмни Дишева, че те се пазят за определени съдии.

Кадровиците искат от съдия да удостовери дали е автор на жалба до ВАС

Съдия Васил Петров от Софийския районен съд (СРС) лично или чрез заявление с нотариална заверка да потвърди, че не той е авторът на фалшивата жалба срещу външния конкурс за административните съдилища. По този начин той ще трябва да удостовери и че е писал втората жалба със същия предмет, както и заявление до председателя на Върховния административен съд (ВАС), в което твърди, че първата жалба не е негова.

Това реши днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС).

Както „Лекс“ писа, на 19 април във ВАС е постъпила жалба срещу конкурса за първоначално назначаване в административните съдии, подписана от името на Васил Петров от СРС.

Пред  „Лекс“ той разказа, че отишъл на 22 април във ВАС, за да подаде жалба срещу конкурса и когато служителката в деловодството започнала да въвежда имената му, установила, че Васил Крумов Петров вече е обжалвал същото решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. „Видях фалшивата жалба – тя не е написана с шрифта, който обичайно използван и подписът под нея не моят. Той дори не опитва да имитира моя подпис“, обясни Петров. „Това е престъпление и ще сезирам прокуратурата и МВР“, заяви съдията. По този повод той изпрати и заявление до председателя на ВАС Георги Чолаков, в което изрично посочва, че не е автор на жалбата от 19 април.

Междувременно обаче фалшивата жалба е била изпратена на Висшия съдебен съвет за окомплектоване. А днес се оказа, че в нея има искане за отзив по чл. 91, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Заради това фалшивата жалба беше внесена за обсъждане на днешното заседание на Съдийската колегия.

Още в началото шефът на ВАС обясни каква е ситуацията и предложи кадровиците да приемат за сведение първата жалба, защото авторът Васил Петров не прави искане за отзив.

В колегията обаче се заформи спор дали могат да се доверят само на изявленията на Васил Петров и че са необходими доказателства за идентичност за самоличността на лицето, подало жалбата.

Атанаска Дишева обясни, че подписите не са нотариално заверени, че самата тя може да измисли някакъв и ей сега да внесе документ в деловодството на ВСС.

Как по външните белези в жалбата приемаме, че едната е истинска, а другата не е истинска, как този документ, подписан без заверка на подписа, за да идентифицират лицето, приемаме, че не е подписано от лицето. Ако бяхме в съдебно заседание и беше се явил жалбоподател, може да се направи сравнение за самоличност, да кажем според личната карта. А тук имаме документ, подписан без нотариална заверка и приемаме, че е направена от лицето, посочено за негов създаден“, каза Дишева.

Даниела Марчева пък постави въпроса дали със случая не трябва да се заеме прокуратурата, защото Съдийската колегия не е разследващ орган, тя не е и съдебен и няма как да снеме самоличността на съдия Петров.

Цветинка Пашкунова също каза, че не е редно СК на ВСС да се прави на разследващ орган. Но има изявление от Васил Петров, че не е подател на първата жалба, в неговата той обжалва конкурса и иска спиране на решението на колегията и изрично посочва, но няма искане по чл. 91, ал. 1 от АПК.

Това кореспондира с казаното от г-н Чолаков. Не знам какво да искаме от колегата, да се яви тук да го разпитваме дали е автор. Аз се доверявам на изложеното от председателя на ВАС“, каза Пашкунова.

Дишева обаче отново повтори, че може да напише молба, да каже, че е Васил Петров и да я внесе.

В крайна сметка колегията реши да предложи на Петров или да се яви на заседание, или да представи заявление с нотариална заверка за авторството на жалбите.

17
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Незаинтересован
Незаинтересован
27 април 2021 15:51
Гост

Явно Шекерджиев се е заел сериозно да „кадрува“ по свое или чуждо усмотрение. Защо не му определят някаква „квота“ от места, за да спре да интригантства и да казва явно едно, а по-малко явно да твърди друго пред определени хора-да се зарича кой ще мине и кой „никога“. Освен това явно си действа заедно с Чолаков, защото ако изтърве някой неудобен през ВСС, веднага се намества ВАС- вижте какво се случва с делата за назначенията във ВКС-ГК, ВКС-НК и АС-ГК и ТК, кои са жалбоподателите и кои са назначените и доста неща ще се изяснят.И най-вече какви ще бъдат решенията… Покажи целия коментар »

до незаинтересования
до незаинтересования
27 април 2021 16:56
Гост

Май си повече от заинтересован…

Мики
Мики
27 април 2021 14:12
Гост

Нормално. Не съм и очаквал друго решение.

Анонимен
Анонимен
27 април 2021 14:11
Гост

Този мораториум обърка доста неща.

Краси
Краси
27 април 2021 14:11
Гост

Няма объркване. Просто в случая трябва да се изчака.

Vergi
Vergi
27 април 2021 13:40
Гост

Всичко е блокирало заради пустите избори…

Неман
Неман
27 април 2021 13:39
Гост

Определено смятам, че е редно да се направи нещо!

Манолева
Манолева
27 април 2021 13:39
Гост

Супер. Ще се чака.

Анонимен
Анонимен
27 април 2021 13:39
Гост

Като им пречи толкова тоя мораториум да идат да се жалят пред парламента.

Авигел
Авигел
27 април 2021 13:38
Гост

Аз мисля, че само пречи тоя мораториум на тия хора, не и на ГЕРБ, които назначаваха хора в последния момент и докато са в оставки.

Темелкова
Темелкова
27 април 2021 13:38
Гост

С тоя мораториум им объркаха яко сметките

Десислава
Десислава
27 април 2021 13:37
Гост

Има мораториум. Няма как

Ananieva
Ananieva
27 април 2021 13:36
Гост

Да изчакат да минат изборите

Гергана Т
Гергана Т
27 април 2021 13:38
Гост

Да, в България всички чакат да минат изборите за да „видим какво ще стане“. Имам усещането, че и баничарниците това чакат.

Ники
Ники
27 април 2021 14:12
Гост

На там вървят нещата.

Manoleva
Manoleva
27 април 2021 13:35
Гост

Ще дойде време и за тази работа

Жечев
Жечев
27 април 2021 14:13
Гост

Дано стане по-скоро.