Таксата за вписване на промени в регистър БУЛСТАТ да е 10 лв. за всички от 4 януари 2022 г., заради отпадането на т. нар. идентификационни карти. Това предвиждат промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, огласени за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието (виж тук).

С тях таксите се привеждат в съответствие с промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, които влизат в сила от първия работен ден на новата година.

В момента за вписване на промени в обстоятелствата, които налагат издаването на нова карта за идентификация, се събират различни такси за различните субекти, регистрирани по БУЛСТАТ. Партиите и религиозните организации например плащат 30 лв., а чуждестранните юридически лица – 25 лв., дружествата по Закона за задълженията и договорите и осигурителните каси по 10 лв. и т.н. Тези такси са уредени в чл. 9 от тарифата на АВ, който сега се отменя.

„Приемането на измененията в Тарифата ще доведе до намаляване на административната и финансовата тежест върху субектите на специален регистър БУЛСТАТ – намаляване на таксата за вписване на промени в обстоятелствата за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ и специален регистър БУЛСТАТ. Таксата за вписване на промени става 10 лв. за всички субекти, което е намаление спрямо определените такси в чл. 9, ал. 1 на сега действащата уредба“, обясняват от министерството.

Промените предвиждат една такса за издаване на удостоверение за актуалното състояние на субект от регистър БУЛСТАТ. Тя е 5 лв. за първа страница и 2 лв. за всяка следваща.

Отпадат и такси за услуги, които на практика не се ползват от субектите на регистър БУЛСТАТ, както и тези за справки.

„При нова регистрация или промяна на обстоятелствата ще се издава удостоверение, генерирано автоматично от системата, което е включено в таксата по чл. 8, ал. 2 без издаването на карта“, посочват от МП.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
29 ноември 2021 18:18
Гост

Тоя булстат голям клюкарник. Направо си е като филиал на фейбсук.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2021 14:01
Гост

Много добра новина. Браво!

Asen
Asen
29 ноември 2021 13:59
Гост

Добре е, че са предвидили издаването на удостоверение, генерирано автоматично от системата.

Anonimen
Anonimen
29 ноември 2021 13:58
Гост

Това наистина ще доведе до намаляване на административната и финансовата тежест върху нас.

Кики
Кики
29 ноември 2021 13:54
Гост

Много добра идея.

123
123
29 ноември 2021 11:33
Гост

Добре, има някакъв напредък.

Димчо
Димчо
29 ноември 2021 13:54
Гост

Остава наистина да се осъществи.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2021 11:11
Гост

Това не е лошо, а кога ще намалят съдебните такси, че някои от тях са безобразно високи

ПППП
ПППП
29 ноември 2021 11:16
Гост

Чух, че новата партия обмисля да намали таксите, но дали това ще стане, не знам.

Пламен
Пламен
29 ноември 2021 11:19
Гост

Таксите даже са ниски. Nали разбирате, че ако съдебната такса са много ниски всеки ще съди и жали за всичко. Съдилищата и в момента са много натоварени именно от безсмислени дела.

Ивайло Попов
Ивайло Попов
29 ноември 2021 11:23
Гост

Не може ли това да се преодолее с въвеждането на задължителна медиация по някои дела, с разделянето на престъпленията от нарушенията, с възстановителното правосъдие, сдруги облекчени процедури. Има начини, според мен, но съм съгласен, че намаляването на таксите не е от най-добрите идеи. Част от съдебния бюджет се захванва от тях и това и облекчение за системата и като цяло за държавата

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2021 11:10
Гост

А може ли по електронен път да се подават? В някои случаи подаването на документи по електронен път не предвижда събирането на такси

Пламен
Пламен
29 ноември 2021 11:20
Гост

И в момента можеш да подадеш заявление по ел.път с ел. подпис. Таксата е 50% от тази на гише

Рики
Рики
29 ноември 2021 13:56
Гост

Аз не зная за такива. Обикновено таксата по електронен път е по-ниска. Например подаването на годишните декларации в АВ.

Реформатор
Реформатор
29 ноември 2021 11:06
Гост

Първата страница по-трудоемка ли идва, че е 5 лева, а следващите – 2.

4567
4567
29 ноември 2021 11:09
Гост

Със сигурност имаш поне една страница, така си го обяснявам 🙂