Заради нарушена процедура Съдийската колегия не избра председател на районния съд в Асеновград, макар кандидатът да беше един – Иван Шейтанов.

Проблемът е, че в съда се е провело общо събрание за изслушване на кандидата, но без необходимия кворум.

Според чл. 79, ал.от Закона за съдебната власт „в районен съд, в който има най-малко трима съдии, общото събрание се състои от всички съдии, като командированите участват без право на глас. Когато броят на съдиите е по-малък от трима, те участват в общото събрание на друг районен съд от същия съдебен район, определен от председателя на окръжния съд. В общото събрание участват без право на глас и държавните съдебни изпълнители, и съдиите по вписванията, когато се разглеждат въпроси, засягащи дейността им“.

В районния съд в Асеновград по щат са осем съдии. За да има кворум, е необходимо присъствието на поне петима души.

На 21 юни е било проведено общо събрание, на което обаче са присъствали трима магистрати от РС-Асеновград, в това число и Иван Шейтанов, плюс още двама съдии от Първомай като единият е командирован от Пловдив. В този случай кворумът е от шестима съдии.

Шейтанов обясни, че е поканил по телефона всички съдии от Асеновград да присъстват на общото събрание, но дошли само двама. Добави, че някои негови колеги са в отпуск, други по майчинство и т.н.

Дебатът в Съдийската колегия беше в две насоки. Всички бяха единодушни, че изборът трябва да се отложи, защото не е спазена законовата процедура, независимо от това, че кандидатът е един.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви, че СК на ВСС всъщност е изправена пред сериозен проблем, защото сега ще отложат избора, за да се проведе легитимно общо събрание. „Но ако съдиите отново откажат да присъстват, тогава какво правим. Това е най-сериозният проблем след промените в ЗСВ от 2016 г. Ние сме изправени пред риск да не изберем председател, няма как да задължим съдиите да отидат на това общо събрание. При този закон в момента ние нямаме друга хипотеза, освен да отложим избора и после да извикаме колегата, за да му зададем допълнителни въпроси, ако изникнат“, каза Чолаков.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов допълни, че ЗСВ не предвижда механизъм, с който съдиите да бъдат задължени да присъстват на общо събрание. „Но пред този въпрос са поставени и други председатели на съдилища, и не само за избори за административни ръководители, но и за приемане на тълкувателни решения. Законодателят е предвидил, че магистратите трябва да подхождат отговорно не само по организационни, но и по всякакви други въпроси. Отговорност на съдиите е да кажат мнението си за това кой да бъде председател“, каза Панов.

Цветинка Пашкунова се съгласи, че има законодателен проблем. Тя напомни, че в момента се подготвят промени в Закона за съдебната власт и трябва да се помисли ВСС да предложи изменение, с което да се предвиди провеждане на общо събрание при спадащ кворум.

Другата насока на дебата беше дали общото събрание трябва да се провежда съвместно със съдиите от Първомай или не.

Тук кадровиците се разделиха в тълкуването си. Една част от тях бяха на мнение, че не е необходимо да участват магистрати и от двете районни съдилища, а според другите – напротив, общите събрания трябвало да бъдат съвместни.

С 10 на 2 гласа (Севдалин Мавров и Стефан Гроздев) СК на ВСС отложи избора на председател на РС-Асеновград.

Първоначално членовете на съвета се разделиха 6 на 6 по въпроса за тълкуването на ЗСВ в какъв състав трябва да се проведе общото събрание. Красимир Шекерджиев обаче поиска прегласува, за да може да се дадат някакви указания на съдиите от Асеновград. И така се стигна резултат от 7 на 5 гласа в полза на становището, че магистратите от Асеновград и Първомай трябва да проведат съвместно общо събрание.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Тъй
Тъй
02 юли 2019 13:58
Гост

Юли месец правят събрания и очакват кворум. Те съдиите са на Слънча… пардон, в Гърция, щото никой не ходи на море у нас вече.
А по същество – да, правилно е отлагането. Процесуалните правила са императивни и магистратите трябва да се дисциплинират и да ги спазват, дори да е свързано с лека форма на дискомфорт.

Анонимен
Анонимен
02 юли 2019 11:27
Гост

Така се сшучва заради поредните неадекватни промени в ЗСВ от 2016 г.

Анонимен
Анонимен
02 юли 2019 11:22
Гост

Да си оправят по- бързо процедурите, че да не вземе и единственият им кандидат да се откаже.

Анонимен
Анонимен
02 юли 2019 11:18
Гост

Командированите съдии защо въобще участват в общото събрание при избор на кандидат, след като са без право на глас.