Заради една не много ясна ситуация с унищожаване на чужда вещ за 148 лева и дъх на алкохол, Съдийската колегия „разцепи“ външния конкурс за районните съдилища и отложи назначаването на онези кандидати, които искат да работят в Лом.

Всичко започна с появили се материали от прокуратурата по отношение на кандидата Иван Йорданов. Той е класиран за едно от двете вакантни места за съдии в Лом. Конкурсът беше и за по едно в районните съдилища във Велинград, Провадия, Средец и Козлодуй.

За всеки от шестимата кандидати, включително и за Иван Йорданов, са изготвени положителни становища за притежаваните професионални и етични качества.

Но писмото от прокуратурата хвърли сянка върху нравствените качества на Йорданов. От материалите става ясно, че между него и друг човек е възникнал спор и се е стигнало до „унищожаване на чужда движима вещ“ на стойност 148 лева. Районната прокуратура в Монтана е започнала разследване, но го е приключила с отказ за образуване на досъдебно производство срещу Йорданов, защото спорът бил от частен характер.

Наред с това обаче, от думи на Драгомир Кояджиков стана ясно, че е имало и твърдения на полицай за това, че кандидатът за съдия лъхал на алкохол и хвърлял камъни по хора. Дали тази информация се намира в прокурорското постановление не се разбра. Но пък стана причина за спорове в Съдийската колегия може ли конкурсът да се „разцепи“ на отделни конкурси за всеки отделен съд или не.

Освен това кадровици поискаха повече информация за случая, за да могат да преценят дали Йорданов има необходимите качества за съдия. Чуха се гласове и за отлагане на целия конкурс.

Красимир Шекерджиев, който е заместник-председател на Комисията по атестирането и конкурсите, твърдо се противопостави и на отлагането, и на разделянето, защото конкурсът е централизиран и няма как да се гласува назначението на едни кандидати, а на други – не. По думите му така се опорочава цялата процедура.

„Прав е Краси, че не може да разделим конкурса“, започна Драгомир Кояджиков. И продължи с кратко описание на спора между кандидата Йорданов и другия човек. Той припомни, че прокуратурата не е повдигнала обвинение на Йорданов, защото е на мнение, че става дума за дело от частен характер. Но пък заяви, че самият той не споделя мотивите на Районната прокуратура в Монтана за случая. Като посочи, че майката на Йорданов е обвинител в Окръжната прокуратура в града. „При това положение не прави чест на прокурорите от Монтана да вземат отношение по този въпрос“, заяви Кояджиков.

Според Вероника Имова, Атанаска Дишева и Георги Чолаков няма пречка конкурсът да бъде разделен.

Няма случай, в който тази Съдийска колегия да не създаде проблем за конкурсите. Или да се отложат, или да се създават работни групи, или да се изчака извършване на някаква процедура. Не успяхме да обявим конкурс за окръжен съд. Сега не може да довършим този. Не може да проведем нито един нормален конкурс. Проблемът може да е в законодателството, но поне това, което зависи от нас, да го направим“, ядоса се Шекерджиев.

И продължи: „Къде пише, че ако си лъхал на алкохол и майка ти е прокурор, не може да станеш съдия? Къде в ЗСВ пише, че е пречка, като има и положително становище за притежаваните етични качества?“.

Даниела Марчева обаче сподели мнението, че конкурсът може да бъде разделен, защото чл. 180, ал. 1 от ЗСВ предвижда: „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет обявява отделен конкурс за всеки орган на съдебната власт чрез обнародване на решението в „Държавен вестник“ и публикуването му в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет“.

Разпоредбата е в Глава Девета, раздел Втори от ЗСВ, озаглавен „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. Конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт“. Самият раздел започва с разпоредбата на чл. 176, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, който регламентира, че „За заемане на длъжност в органите на съдебната власт се провежда централизиран конкурс за първоначално назначаване в районен, окръжен и административен съд и съответните прокуратури“.

Чл. 178, ал. 1 от съдебния закон пък гласи: „Висшият съдебен съвет определя до 10 на сто от броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствените органи за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване“.

А втората алинея на чл. 180 определя какво трябва да съдържа обявлението за всеки конкурс: броя и вида на длъжностите и органите на съдебната власт, за които се отнасят; документите, които се изискват, срока и мястото за подаването им; програмата, по която се провежда конкурсът; датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

Наред с това при кандидатстване за позиция желаещите посочват и съда, в който искат да работят. Извършва се класиране според оценки и желания, след което кадровият орган гласува назначенията.

Въпреки ясно разписаните разпоредби, според които конкурсът е единен, Съдийската колегия реши да назначи кандидатите, класирани за районните съдилища в Козлодуй, Провадия, Средец и Велинград, а за двете места в Лом гласуването беше отложено.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
12 март 2019 20:03
Гост

Грамофон свири, майка плаче…

Анонимен
Анонимен
12 март 2019 14:39
Гост

Това, че е лъхал на алкохол и е хвърлял камъни по хора, не значи, че не може да е качествен съдия.

Анонимен
Анонимен
12 март 2019 14:46
Гост

Явно е със слаби нерви. И все пак това поведение е неприемливо за един бъдещ магистрат.

Кирчо
Кирчо
12 март 2019 15:35
Гост

А не ви ли прилича на донос цялата работа?

Анонимен
Анонимен
12 март 2019 15:38
Гост

Донос щото ще става съдия в ЛОМ?!? Айде стига фантазии…..

Анонимен
Анонимен
13 март 2019 1:43
Гост

Да, точно защото е в Лом. Явно не сте живели в по-малък град, иначе щяхте да знаете, че в тези райони злобата, зависта и интригите са на академични висоти.

Анонимен
Анонимен
12 март 2019 14:37
Гост

Мъдро решение. Заради двете места в Лом няма нужда да се спира процедурата за останалите.