Вече от един месец няма действащи правила за това как става прехвърлянето на втората пенсия от частните фондове в Националния осигурителен институт (НОИ). До тук се стигна, след като Наредбата за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация беше отменена от Върховния административен съд (ВАС).

Проектът на наредбата

Окончателното решение на съда беше обнародвано в Държавен вестник на 22 май 2018 г. и от тогава настъпи правен вакуум. Сега министърът на финансите Владислав Горанов се опитва да го запълни, като ръководеното от него ведомство обяви за обществено обсъждане проект за нова наредба.

Административнопроцесуалният кодекс предвижда, че правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е обявен за нищожен или е отменен като унищожаем, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение. Така, ако общественото обсъждане на новата наредба приключи на 26 юли 2018 г., както е предвидено, тя ще може да влезе в сила в този срок.

ВАС отмени старата наредба, тъй като при приемането ѝ не бяха спазени изискванията на Закона за нормативните актове. Тя беше публикувана за обществено обсъждане още преди промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), за чието прилагане се приема тя, да бъдат обнародвани в Държавен вестник. С изменения в КСО тогава беше дадено право на свободен избор на осигуряване, както и възможност категорийните работници, които се пенсионират по-рано, да изберат дали да правят вноски само във фондовете на държавното обществено осигуряване. Промените в кодекса бяха публикувани в Държавен вестник на 11 август 2015 г., а наредбата за приложението им беше огласена за обсъждане на сайтовете на правителството и финансовото министерство на 4 август 2015 г. Така срокът за общественото ѝ обсъждане е на практика съкратен, констатира ВАС. Той установи още, че тя не е била обсъдена и в съвета за тристранно сътрудничество. Освен това върховният съд установи, че приложените към проекта мотиви не изразяват по ясен и разбираем начин волята на министъра на финансите за исканите промени, тяхната цел и причината, поради която се налагат.

В доклада си към проекта за нова наредба, Владислав Горанов посочва, че в резултат на решението на ВАС в момента липсва подзаконова нормативна уредба, с която да са регламентирани редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, чл. 4в от КСО. Освен това трябва да се регламентира и редът за разпределение на увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на тази за универсален пенсионен фонд, за тези, които са избрали да се осигуряват в НОИ. След решението на съда няма и правила за обмена на информация между НАП, НОИ, здравната каса, Министерството на финансите и пенсионноосигурителните дружества, за това как се внасят и разпределят осигуровките, вноските към Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите, както и за натрупаните средства в индивидуалните партиди.

Горанов посочва още, че от правилата са заинтересовани 2 384 959 души, родени след 31 декември 1959 г., които потенциално могат да прехвърлят втората си пенсия в НОИ, както и още – 374 147 души, които се осигуряват в т. нар. професионални фондове, над 212 000 осигурители и над 306 000 самоосигуряващи се.

Част от наредбата са образците на заявленията, които всеки, който иска да прехвърли втората си пенсия от частен фонд в НОИ, трябва да подаде в НАП. Те съдържат данните на осигурения и следното волеизявление: „Желая да променя осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“/ във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд и средствата от индивидуалната ми партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени в „Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система“.

Заявлението се подава лично в съответната териториална дирекция на НАП. Ако желаете друг да го направи вместо вас, трябва да го упълномощите с нотариално заверено изрично пълномощно лице. Другата възможност за подаване на заявлението за прехвърляне на втората пенсия в НОИ е по електронен път – с квалифициран електронен подпис на осигурения.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
29 юни 2018 16:25
Гост

Към Пенсионера: А дали не се прави нарочно?

Пенсионер
Пенсионер
29 юни 2018 12:38
Гост

Абе не им върви на фондовете за втора пенсия – доходността им пада, държавата се опитва да им вземе парите, с наредби ги цакат…

Минувач
Минувач
29 юни 2018 12:27
Гост

Пак усложниха нещата. Отново ще ни се наложи да се борим с бюрокрацията и да се редим на километрични опашки.

Потърпевш
Потърпевш
29 юни 2018 12:29
Гост

Хората са го измислили- с електронен подпис става лесно.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2018 12:22
Гост

Ако ВАС не беше отменил разпоредбата, нямаше да се стигне до тук. Можеха просто да я променят.

Възмутен
Възмутен
29 юни 2018 12:25
Гост

Така е. Сега Владислав Горанов трябва да им оправя нещата. На всичкото отгоре сега липсват правила за обмен на информация между институциите.