Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев издаде заповед да започне унищожаването на нотариалните дела от 2013 г. Техният срок на съхранение е 5 години и вече е изтекъл, затова те подлежат на унищожаване след съгласуване със съответния държавен архив.

Това не се отнася до делата за извършване или отмяна на нотариално завещание или за депозиране на саморъчно такова или на документи и книжа. Те, както и постановленията по обстоятелствени проверки, се пазят 100 години, а след това се предават за постоянно съхранение в съответния държавен архив.

Освен това тази година ще бъдат унищожени и общите регистри от 2008 г., чийто срок на съхранение е 10 години. Толкова се пазят и книгите за нотариални покани, протести, констативни протоколи и преписи от документи с удостоверено съдържание, както и разносните книги.

Азбучният указател, регистърът за записване предаването за пазене, връщането и обявяването на саморъчните завещания, както и приемането и връщането на предадени за съхранение документи и книжа, както и книгите, образувани от нотариалните и други актове и документи, които подлежат на вписване, и от нотариални завещания и актове за отмяната им, се пазят 100 години. А после отиват в държавния архив.

Унищожаването се извършва от специални експертни комисии. В тях влизат двама членове на местната колегия и нотариусът, чийто архив се унищожава. Те съставят специален акт, който се пази от самия нотариус, в Нотариалната колегия и камара и в държавния архив.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
DPO
DPO
08 януари 2019 16:18
Гост

Дано да ги унищожат по правилата на GDPR, че да не изскочат после лични данни от някоя кофа за боклук. Не за друго, ами нотариусът ще бъде глобен солено, но пък от друга страна с новия бизнес, който им се отваря, дреме им…

Честито
Честито
08 януари 2019 16:03
Гост

На нотариусите им се заформя сериозна работа от началото на годината. Нали ще заверяват и маса подписи за декларациите за собственици на фирми.

Чочо
Чочо
08 януари 2019 15:46
Гост

Много дълъг ми се вижда този срок от 100 години. Безсмислено е.

Анонимен
Анонимен
08 януари 2019 16:07
Гост

Не е, защото за много дела се налага да се вади информация десетилетия назад.