Председателят на Нотариалната камара Красимир Анадолиев издаде заповед да започне унищожаването на нотариалните дела от 2014 г. Техният срок на съхранение е 5 години и вече е изтекъл, затова те подлежат на унищожаване след съгласуване със съответния държавен архив.

Това не се отнася до делата за извършване или отмяна на нотариално завещание или за депозиране на саморъчно такова или на документи и книжа. Те, както и постановленията по обстоятелствени проверки, се пазят 100 години, а след това се предават за постоянно съхранение в съответния държавен архив.

Освен това тази година ще бъдат унищожени и общите регистри от 2009 г., чийто срок на съхранение е 10 години. Толкова се пазят и книгите за нотариални покани, протести, констативни протоколи и преписи от документи с удостоверено съдържание, както и разносните книги.

Азбучният указател, регистърът за вписване на предаването за пазене, връщането и обявяването на саморъчните завещания, както и приемането и връщането на предадени за съхранение документи и книжа, както и книгите, образувани от нотариалните и други актове и документи, които подлежат на вписване, и от нотариални завещания и актове за отмяната им, се пазят 100 години. А после отиват в държавния архив.

Унищожаването се извършва от специални експертни комисии. В тях влизат двама членове на местната колегия и нотариусът, чийто архив се унищожава. Те съставят специален акт като преди унищожаване на документите комисията изпраща екземпляр от него в местния държавен архив.

Унищожаването на документите с изтекъл срок за съхранение трябва да приключи до 30 май 2020 г.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван адвокат
Иван адвокат
06 януари 2020 16:07
Гост

Колко измамки направиха сладуретата. Ма живи и здрави.

Гилдиите никога не сме се разправяли за пари.

Зелено нещо
Зелено нещо
06 януари 2020 14:36
Гост

Как става унищожаването? Не ги ли предават за рециклиране?

Анонимен
Анонимен
06 януари 2020 15:39
Гост

Пращат ги в Италия 😉

Анонимен
Анонимен
06 януари 2020 15:40
Гост

Ползват ги за отопление

кривист
кривист
06 януари 2020 14:34
Гост

Само после да не ги намират по кофите като на една банка документите

Анонимен
Анонимен
06 януари 2020 14:35
Гост

Още по-зле имаше в НАП по коридорите декларации, ама тях какво да ги коментира човек… Безсмислено е.

Анонимен
Анонимен
06 януари 2020 15:45
Гост

Зависи експертните комисии колко качествено ще си свършат работата.

Vili
Vili
06 януари 2020 14:21
Гост

Е, тези пет месеца ли ще унищожават документи с изтекъл срок?

бързай бавно ;)
бързай бавно ;)
06 януари 2020 14:32
Гост

По-добре да изхвърлят нещо, което трябва да пазят в бързината ли? Бързай бавно е казал мъдрецът!

Анонимен
Анонимен
06 януари 2020 14:17
Гост

Малко прекалено ми се вижда постановленията по обстоятелствени проверки да се пазят 100 години.

Анонимен
Анонимен
06 януари 2020 14:20
Гост

Също като ведомостите за заплати-50 години. Човек може вече да не е сред живите, обаче всичко се съхранява.

santos
santos
06 януари 2020 14:31
Гост

Е как няма то ти е документът за собственост!

100 години не е нищо
100 години не е нищо
06 януари 2020 15:17
Гост

Не е е прекалено, а е кратък срок. И до днес има хора, доказващи собствеността си по този(и то за имоти в престижни кооперации в цзентъра на София) начин плюс поридица удостоверения за наследници. Не са си вадили нотариален акт на свое име, а и защо да го правят. 1920 г е съвсем наскоро, в Англия лордове доказват соблствеността си с кралски документи от 14 век плюс доказаване ,че са наследници, без да си вадят документи на свое име. Да оставим обстоятелствените проверки-и днес в българия, има хора, доказвнащи собственост върху земи чрез Османски тапии(напълно валидни са, за сведение) плюс… Покажи целия коментар »

Стойчо
Стойчо
06 януари 2020 16:52
Гост

Това с османските тапии не ми се вярва! Дайте пример, как става! Аз ще Ви кажа как например обаче не става – имах случай с румънски документи от преди Крайовската спогодба (1940), издаден от някакъв си орган на Кралство Румъния. Разбира се няма как да бъде признат в България, след като въпросната спогодба и придружаващите я документи уреждат изрично тези отношения. Вероятно е също и с османските тапии, понеже в Османската империя основната земя е „мирие“ и приндлежи на държавата, от нея се отделят мюлкове и чифлици, които само номинално са частна собственост (могат да се продават, наследяват, обременяват), но… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 януари 2020 16:10
Гост

Колегата вероятно няма предвид османските тапии, а крепостните актове., издаване след Освобождението. А как става-много просто-взимате си зверен препис от съответния крепостен акт, нотариален акт или друг документ доказващ собствеността на наследодателя, снабдявате се с удостоверение за наследници и сте готови.

Стойчо
Стойчо
08 януари 2020 10:15
Гост

Крепостните актове са друга бира и става точно по описания от вас начин.
Въпросът ми, не само от любопитство, беше как/кой е признал документ за собственост, издаден от друга държава ако става дума наистина за османските тапии.