Всеки нотариален акт от възникването на имота, ипотека, делба или договор за наследство да е достъпен в електронен вид. Това може да се случи за 4 години, заявява изпълнителният директор на Агенцията по вписванията (АВ) Даниела Митева и го определя като „проектът на проектите“, за който държавата очаква финансиране по плана за възстановяване.

„Лекс“ покани директора на АВ за разговор за състоянието на имотния и търговския регистър и за друга реформа, която без преувеличение засяга имущество за стотици милиони лева – новият регистър на особените залози.

Митева пое Агенцията по вписванията това лято. Върна се там 12 години, след като беше освободена от поста си на първи директор на новосъздадената тогава агенция. Затова сравненията за „тогава“ и „сега“, за „какво оставих“ и „какво заварих“ са неизбежни.

Вписване на сделка в София за ден и защо хората трябва да го знаят

„Заварих много сериозно сепариране – на служителите на АВ беше забранено да си общуват със съдиите по вписванията“, разказва Митева за втория си първи работен ден в агенцията. Това е една от първите забрани, които отменя и споделя, че вече често вижда деловодители и съдии по вписванията да дискутират.

От думите ѝ става ясно, че на практика отсъстващите отношения със служителите на АВ са една от причините съдиите по вписванията през последните години да заговорят за връщането на имотния регистър в районните съдилища.

Питаме я дали все пак двойното ръководство на процедурата по вписванията е проблем. „То не е двойно, а е тройно ръководство на процеса по вписване. Всяка сделка се гледа от три страни. В този процес нотариусите и съдиите са лицата с юридическо образование, ние сме техническите изпълнители и много ясно си знаем ролята“, отговаря Митева.

Тя разказва, че откакто се е върнала в агенцията получава огромна подкрепа от служителите във ведомството. „Явно нещата са били толкова зле преди, че хората видяха в мен решение на проблемите и решиха да ме подкрепят“, коментира лаконично директорът.

Резултатът – „В София вече вписваме сделка за един ден. Това никога не е било! Не се налага никой да търси никакво съдействие, за да му излезе по-бързо удостоверението за вещни тежести (УВТ) или да му се приключи сделка“.

Именно това „чудо“, както го определя Митева, спомага да излязат на светло някои „по-тъмни“ практики. Тя дава пример с трима вече бивши служители, които са подвеждали гражданите, че ще им изкарат УВТ или ще им впишат сделките по-бързо, ако си платят, а ако не го направят, нещата ще се забавят. А на практика и двете услуги се извършват без проблем за ден.

Именно така, когато работата се върши в законовите срокове, ще се премахнат наложени през последните години корупционни практики за експресно издаване на удостоверение за вещни тежести или бързо вписване на сделка. Важно е обаче хората да знаят, да са информирани, за да не се поддават на подобен вид изнудване, казва шефката на АВ.

Дигитализация на Имотния регистър, ама на целия

Започва пълна дигитализация на Имотния регистър, ще бъде сканиран всеки акт, който не е в информационната система на регистъра – тоест всички актове отпреди 2009 г. Може би е интересно да се знае, че има актове и на по 100 години, които не са въведени в информационната система и са само на хартиен носител, като се има предвид, че вписването на разпорежданията с вещни права върху недвижими имущества води началото си от 1908 г. и за първи път е уредено в отменения вече Закон за привилегиите и ипотеките, обяснява Даниела Митева.

По думите ѝ целта е с дигитализацията всеки нотариален акт от възникването на имота – ипотека, делба, договор за наследство, да е достъпен в електронен вид.

Когато говорим за Имотния регистър, Митева описва работата там така – „Всеки ден между 14 и 15 ч. в България има 450 служители и 300 съдии по вписванията, които са в стрес, защото до 15 ч. трябва да приемат сделките и в рамките на същия ден съдиите трябва да извършат разпореждането, а деловодителите в агенцията да впишат каквото е разпоредил съдията“.

Според нея пътят за подобряване на целия процес е именно пълната дигитализация на Имотния регистър. Точно така Даниела Митева вижда единствената възможност в България най-сетне да има Имотен регистър.

„Това ще е революция в имотните отношения“, казва директорът на АВ.

„Ще сканираме всички актове. Всички! Кандидатствахме по плана за възстановяване. Това е проект, който може да започнем незабавно и настояваме за това, защото ще отнеме 48 месеца“, заявява Митева.

Тя описва ефекта от дигитализирания Имотен регистър така: „Купуваш си имот, строен през 1922 г., извършвани са сделки през 1940 г., 1950 г. обаче не и след 1990 г. Сега не можеш да намериш никакъв акт за имота в електронната система ИКАР. А когато са качени, ще можеш да проследиш цялата хронология на имота, на собствениците, ще имаш пълната картина в електронен вид, с едно натискане на бутона. В момента за издаване на УВТ служителите ровят из архивите, а след дигитализацията ще става с натискане на едно копче. Както е в Търговския регистър – по ЕИК ти излиза пълната информация за търговеца, заедно с фирменото дело, така ще бъде за всеки имот в България“.

„Това ще е колосален труд и искаме да започнем още през януари. Ключовото, ако искаме да успеем, е да има един твърд постоянен екип, който да работи по този проект, независимо от смените на ръководството“, заявява Митева.

Най-същественото на този план не е самото сканиране на стотиците хиляди актове, които в момента са налични само на хартия, а вкарването на данните и създаването на партидата на имота. „Нашите служители трябва да го извършат много прецизно със сериозна верификация и проверка“, казва шефката на Агенцията по вписванията.

По думите ѝ след това преминаването от персонална в поимотна система на вписване ще стане по естествен начин. „Всичко друго е частично изпълнение на този още неизвървян след толкова години път по създаване на Имотен регистър“, обяснява Митева. И набляга, че тук се налага и много сериозна правна работа, за да се разпише детайлно целият процес.

За защитата на личните данни и имотите с няколко партиди

Как шефката на АВ вижда защитата на личните данни в един изцяло дигитализиран Имотен регистър, особено на фона на исканията на нотариусите да не се издават незаверени преписи от актове и за ограничаване на достъпа на трети лица до актовете? Отговорът: Като в Търговския регистър, чрез регистриран достъп, който позволява незабавно да се установи кой по чия партида какви актове е проверявал.

„Сигурна съм в едно – всякакви крайни форми, при които всичко е публично или всичко е скрито, не са решение. Аз съм привърженик на този опосреден достъп“, казва тя и подчертава, че всеки трябва да може лесно да стигне до първия акт и първия собственик на имота, за да се чувства сигурен за собствеността, която придобива.

Що се отнася до незаверените преписи, Даниела Митева заявява, че докато Правилникът за вписванията изисква да се издават, агенцията ще го прави.

Поставяме ѝ и друг проблем – за наличието на няколко различни партиди за един и същи имот.

„Когато се вписва една сделка, имаш опция да провериш дали има съществуваща партида или да създадеш друга. И когато нашият служител поради незнание или невнимание не го направи, се създава втора. Има техническа процедура, по която това лесно се отстранява“, обяснява Митева. И разказва, че именно за да няма подобни грешки, когато е ръководила агенцията до 2009 г., е сформирала екип от 12 души – юристи и IT специалисти, които са били своеобразен контрол на качеството. Те са проверявали вписванията в цялата страна и бонусите на служителите са зависели от грешките им, които е установил този екип. „Всички тези хора са били уволнени, сега успях да върна двама, защото те наистина много разбират и работим град по град. Но мисля, че ще успеем да направим това „чистене“ със сканирането на актовете“, заявява тя.

Няма хора, няма място

Даниела Митева откроява два големи оперативни проблема за нормалното функциониране на Имотния регистър. Първият е, че няма място за архив.

„Тази година има 30% увеличение на сделките в Пловдив, и по 20% в София и Варна. От 12 години се увеличава броят на архивните документи, без да се увеличават площите. Сградите за съжаление не се увеличават пропорционално на обемите на архивите. В големите градове правя система за наемане на помещения и тези архиви, които не се ползват оперативно, но трябва да бъдат съхранявани, отиват там. Това стана в София, сега предстои във Варна“, обяснява тя.

По закон книгите в службите по вписванията, в които всъщност се съдържат нотариалните актове, се съхраняват безсрочно. Делата, партидите, регистрите и картотеките в службите по вписванията се съхраняват до тяхното пълно цифровизиране, но не по-малко от 30 години. Тоест става дума за огромен обем от архив на хартия.

Вторият проблем е, че няма достатъчно хора. „От години бройките на служителите не са увеличавани с нито една. 86 служби са с по един служител. Разболее ли се някой, трябва да командировам, а кой иска да пътува по време на пандемия“, казва шефката на АВ и обяснява, че служителите в Имотния регистър по тяхна инициатива работят всеки уикенд, за да успеят да си свършат работата без забавяне.

 

67
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
потърпевш
потърпевш
23 декември 2021 17:44
Гост

Служба по вписвания в населено място в Бургаска област отказва да издаде удостоверение за имот със всички вписвания, защото служителката не можела да се рови в папките, били прекалено много. Това което издават е само на базата на някакъв електронен азбучник на купувачите. Услугата е никаква и не ползва лицето, което заплаща за нея. Пълно безобразие!

Пепо
Пепо
23 ноември 2021 8:40
Гост

Дигитализацията е нещо различно от реализацията на функциониращ имотен регистър. Първото е обикновено техническо заснемане, второто е създаване на система чрез сложен юридически анализ на редица вещни права, факти и обстоятелства! Ако беше толкова лесно, защо това не бе извършено още преди 10-12 години? Гърция не може да стартира още въвеждането на кадастралната карта, ние си мислим, че функционален имотен регистър ще въведем за 2 години, твърде несериозно изказване!!!

vesita
vesita
22 ноември 2021 9:50
Гост

При заявка за получаване на копие от документ се дължи такса за издаването му. При заплащане на таксата се дължи комисионна, която е напълно е измерима с дължимата такса. До кога ще се заплаща тази комисионна – видно от сайта на СО при заплащане на МДТ не се дължи никаква комисионна, явно е въпрос на организация.Моля така да бъде организирана работата, така щото при изпълнение на публични функции да не се облагодетелстват частни компании – тези през които се организират плащанията

Адвокат със сак
Адвокат със сак
22 ноември 2021 11:01
Гост

В момента банките се издържат главно от комисионни, 2 лева е превода на 10 лева и т.н. Поименно – няма да ги споменавам, но са нагли.

Освен това – те задържат с минути на „тезгяха“ това се прави за 10 секунди, „интуитивно“.

бвн
бвн
22 ноември 2021 9:27
Гост

Защо в СВ-Пловдив издават удостоверения за тежести със задна дата? Ако пусна молба за издаване на тежести днес, в удостоверението пише, че обхваща миналата седмица. Служителите обясняват, че това било, защото системата им се обработва със седмица назад. Но по този начин никога удостоверенията няма да бъдат актуални, което създава огромни проблеми.

Адвокат със сак
Адвокат със сак
22 ноември 2021 11:03
Гост

Е нищо де – отиваш на евикция, чак пък толкова.

Вече почти никой не прави „двойни“продажби. Случва се обаче.

Пепо
Пепо
24 ноември 2021 11:12
Гост

Пълно е с продажби на ипотеки рани и възбранени имоти, поради пренебрегване на охранителните цели в производството и некомпетентни юристи!

Амира Петкова
Амира Петкова
23 ноември 2021 9:46
Гост

Не разбирате от материята и задавате излишни въпроси. Попитайте някой адвокат или нотариус защо е така и дали случайно доверително разплащане не е единственото решение?

бвн
бвн
23 ноември 2021 13:28
Гост

Аз съм адвокат. Защо е необходимо единствено да се използва „доверително разплащане“ при свобода на договаряне. Защо страните да поемат неблагоприятни последици от неизпълнение на основно задължение от страна на служителите в СВ?

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2021 16:44
Гост

“Започва пълна дигитализация на Имотния регистър, ще бъде сканиран всеки акт, който не е в информационната система на регистъра – тоест всички актове отпреди 2009 г. “. Само ще ги сканирате ли? Какво за Вас е пълна дегитализация? Надявам се, че не е само сканирането, за което говорите. Има ли готов проект? Кой го е изработил? Одобрен ли е? Колко струва?

Николова
Николова
21 ноември 2021 8:58
Гост

В последната година нямам случай, в който УВТ да не е сгрешено, да липсват записи, или да страда от друг порок. И се започва драмата… Нямам достъп и контакт със съдията, дамите нищо не могат да отговорят и стоиш и недоумяваш…
Има пороци и при издаването на УВТ за земя, когато е в режим на съсобственост. Веднъж издават, веднъж постановяват откази… Зависи при кого е разпределено заявлението. Дано въведат единна практика, та да знаят да издават ли, да не издават ли…

Станимир Христов
Станимир Христов
22 ноември 2021 8:06
Гост

Съгласен съм. В момента липсва лесна комуникация със АВ и съдиите. За да се свържеш с някой трябва или да минеш през сто телефона, или просто да си записал телефона от предния път!

кольо
кольо
22 ноември 2021 9:23
Гост

А, имате ли лесна комуникация с районен или окръжен съдия?

Адвокат със сак
Адвокат със сак
22 ноември 2021 11:50
Гост

Друг проблем, взимат ти документите за вписване, по Правилник, да си мислил, а всъщност – някой път – може и да си сгрешил.

Аз например, като адвокат – влизам и в наказателни процедури, примерно – не мога веднага да превключа по темата, 2 екземпляра, това-онова.

Цецо
Цецо
23 ноември 2021 8:24
Гост

Остана адвокатите да започнат да се консултират със съдиите!!!??? Ами каква е необходимостта от адвокати тогава!?!?

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2021 16:05
Гост

Има проблем, именно с купищата ненужна хартия. За да подам заявление за УВТ, трябва да представя копия от предходните актове за собственост. На практика, трябва да взема едни копия от ет. 1 на АВ и да ги предоставя на ет. 2. И двата „етажа“ оперират в едня ИС. Кому е нужно това?! Апелирам и да се върнат дежурни съдии, които да работят с адвокати, евентуално и с граждани. Това, с оглед лавинообразния скок на откази, последствие отменяни от съда (СГС).

Кольо Маринов
Кольо Маринов
20 ноември 2021 20:26
Гост

Това с докмента от едната стая в другата го има и в общините. Мисля,че в закона за електронното управление е забранено да се иска документ, който вече го има в друг регистър, но никой не го спазва!

vesita
vesita
22 ноември 2021 9:53
Гост

Съгласно ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ – чл.5(2) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство

А леле
А леле
23 ноември 2021 9:48
Гост

Колеги, никъде в Правилника за вписванията не е предвидено, че трябва да се представят каквито и да било документи. Четете ги тия разпоредби и си отстоявайте позицията.

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2021 9:36
Гост

Какъв е резултата от одита на Сметната палата, според който обществените поръчки през 2008 и 2009 г. са провеждани в „корупционна среда”. Да каже няколко думи, преди да дигитализира с нов устрем, като професионалист.

Андрей
Андрей
20 ноември 2021 8:45
Гост

Въпрос към АВп – сканирането на всичко е първа стъпка. Какви метаданни ще се отразяват към актовете и ще се прави ли електронно съответствие на всички книги по ПВ – включително азбучниците?

Станимир Христов
Станимир Христов
22 ноември 2021 8:04
Гост

Включването на азбучниците е много необходимо. Сега се търси ръчно, те се изпокъсват и не се намира често информация, защото е скъсана страницата. Освен сканиране трябва и пресъздаването им в ел вид за всички години назад!

Зорница
Зорница
19 ноември 2021 22:57
Гост

Благодарности за възможността за отправяне на коментари по отношение АВ. Надявам се да бъде улеснен достъпът до имотния регистър. В момента след въвеждане на паролите за вход в системата, проверяването на имот, вместо с три „клика“ е необходимо поне 10 пъти въвеждане и отбелязване на отметки. А това е изключително затормозяващо и усложнено упражнение. Актовете, ако бъдат със заличени лични данни, би било удачно. Също така бих искала да апелирам за по-чести актуализации с наличната информация в Областните дирекции по земеделие. Ако някоя територия е с изтекли решения по ЗОЗЗ, то информацията в АВ следва да се опреснява.

Станимир Христов
Станимир Христов
22 ноември 2021 8:01
Гост

Трябва да се минимализират ходовете при заявки, като се премахнат излишни тикчета и се осигури автоматично попълване на повтаряща се информация. Не съм съгласен че е нужно да се заличават лични данни. Това не помага, а затруднява идентификацията на бившите и настоящи собственици. Интересно е дали ще се включат в ИР освен решения по ЗОЗЗ, което на мен ми се струва повече отвосимо към КККР, но и регистри за откази и приемане на наследство, както и отдавна нужните регистри по завещанията?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 ноември 2021 21:30
Гост

Уау! Впечатляващ напредък. Браво! Сега остава да въведат навсякъде и ЕИСС и всичко ще е топ.
P.S. Оставете някоя пишеща машина в мазето за всеки случай, ако спре токът. :))

Иван Василев
Иван Василев
19 ноември 2021 20:22
Гост

Дано проблемите с ЕИСС не се прехвърлят и в АВ. При такъв проект от изключителна важност е квалификацията на бизнес-анализаторите. Ако те не проектират/препроектират работните процеси в цялост, заедно със всичките им вариации, програмистите не могат да си изсмучат нищо от пръстите.
От съществено значение е и контролът от страна на Агенцията – ако е само формален, проблемите ще лъснат веднага след внедряване на системата.

Николай
Николай
19 ноември 2021 17:57
Гост

Да бе, да – аз тази работа не я виждам как ще стане? И как точно ще разбера един акт от 60 и някоя си година по чия персонална партида да го търся, като тогава не е имало ЕГН-та? Същата е работата и с имотите – всяка промяна в имотния план прави невъзможна идентификацията на имота и съответно – отделна имотна партида!

Кольо Маринов
Кольо Маринов
20 ноември 2021 20:29
Гост

Дигитализацията не е само сканиране на документи! Трябва и информационна система! Описана е в ЗКИР, но никой не я прави!

На опашката
На опашката
19 ноември 2021 17:54
Гост

Да цифровизират азбучниците и отделно старите актове, че ако почнат да пълнят партидите и да създават нови батакът ще е непреодолим.

А батко ви да ви светне че и сега има сървърен отдалечен достъп до сканираните актове по партиди, както ТР, без заявки за преписи и глупости, но агенцията не го отваря за простосмъртните щото чиновникът трябва да има работа.

Любопитен
Любопитен
19 ноември 2021 16:59
Гост

Промяната, която направи АВ след „доразвитието“ на ИКАР и „съединяването“ на ИР с Търговския регистър доведе до това, че системата за директно захранване на депозитната сметка за заплащане на дължимите такси за заявени услуги беше премахната и се въведе нова – по-„прогресивна“ – захранването може да става САМО и ЕДИНСТВЕНО чрез трансфер през п осредник – частна фирма, срещу съответната комисионна. Стои ли тази промяна на правилата на вниманието на новия/стар директор и ще се се въведе ли нормален ред за заплащане на държавните такси по електронен път без сумата принудително да преминава през частни „портмонета“?

Кольо Маринов
Кольо Маринов
20 ноември 2021 20:32
Гост

То след смяната на ИКАР стана голяма боза! За една справка трябва да дадеш куп документи и стари собственици! Че аз ако ги знам тези документи и стари собственици защо ще искам справка!

Тoto
Тoto
24 ноември 2021 13:05
Гост

За да се избегне това, трябва да се създаде функциониращ и пълнокръвен имотен регистър с пълна история на всеки имот, което е изключително трудна и отговорна задача!

Станимир Христов
Станимир Христов
22 ноември 2021 7:51
Гост

Аз подкрепям този въпрос, или по-скоро критика. Не е нормално да може да се заявят и платят едновременно няколко справки по 1 лев и да се платят от лична сметка, а заявленията за копия и преписи не може. Трябва едно по едно да с заявяват, да се плащат през epay, и за всяка плащане комисионна 0.80!лв. Защо? Защо трябва да се вкарват всеки път имена, егн, адрес, телефон и да се слагат тикчета, че съм бил наясно с едикакво си? Нали влизаме с ел подпис, имам профил с тая информация. Това може незабавно да се промени!

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2021 15:07
Гост

В много от старите актове няма ЕГН-та и кадастрални данни, което поставя въпроса как ще се въвеждат страни и имоти и каква правна стойност ще придава тази дигитализация? Как по точно чрез дигитализацията ще се създаде възможност за изграждане на Имотен регистър? Как служител ще направи партида след дигитализация без санкцията на съдията по вписванията?

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2021 15:35
Гост

Не мисля, че някой има отговор на тези въпроси. За жалост, не мисля, че някой изобщо ще намери отговори.

Станимир Христов
Станимир Христов
22 ноември 2021 7:56
Гост

Първо, няма проблем като се върви от по-нови актове да се привързват в ел вид описаните стари актове, от тях още по-старите и т.н. до крепостен акт. Второ, трябва да има служители и от АГКК и общините, които да правят идентификация на имотите по старите КРП за да се вържат с новите. Трето, абсолютно грешно е да се крият ЕГН-та. То е идентификатора на човека, както такъв е ЕИК на фирмите. Как ще различиш Иван Иванов Иванов ако няма ЕГН. Стига с оправданията за тия лични данни. Това прецаква идентификацията и не помага да няма измами.

кольо
кольо
22 ноември 2021 9:28
Гост

Вие сте сигурен, че описаните данни за старите актове са Вярни? Колко служители на АКГГ и Общината ще са необходими за целта? Какъв е смисъла от този труд за един регистър, докато вписването в него няма конститутивно действие и няма презумпция да съсържа права?

НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
19 ноември 2021 14:32
Гост

СЛУЖБАТА ПО КАДАСТЪР В СКИЦИТЕ ВПИСВА СТАРИ НЕВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ.
ТОВА НЕ ОБЕЗСМИСЛЯ ЛИ СОБСТВЕНОСТТА?

Anonimen
Anonimen
19 ноември 2021 22:45
Гост

От кога кадастъра осмисля собствеността и дава такава информация?

Станимир Христов
Станимир Христов
22 ноември 2021 8:11
Гост

Съгласен съм. Кадастралният регистър е реално копие на имотния. Няма смисъл от два регистъра с еднакви данни. Просто е нужно за всяка нова сделка да се вписва автоматично акта и в КР, или просто имотния регистър и КР да са едно нещо. В момента вписването в КР е безплатно, но бавно и безсмислено. Простото решение е в скиците от АГКК да пише не КР, а данни от ИР за собствеността са… Това решава проблема

НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
19 ноември 2021 14:16
Гост

В МНОГО СЛУЧАЙ ЗА СТАРИ ИМОТИ ДОКУМЕНТА Е В.С. СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ.
СЪЩИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ!

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2021 14:06
Гост

Опасявам се, че това ще доведе само до затрудняване на работата на юристите, доста подобно на проваления опит за електронната система на съдилищата. Дано не е така и най-накрая имаме някакво подобие на работещ регистър, дори и да е след 4 години.

Капка Войнска
Капка Войнска
19 ноември 2021 12:59
Гост

Актовете се сканират след като са подписани и подпечатани от Съдия по вписванията или преди да са подписани и подпечатани? 🙂

Кольо Маринов
Кольо Маринов
20 ноември 2021 20:35
Гост

И вярно с оригинала! Смях в залата! И ако е като този форум на lex.bg с има, е-mail и верификация – Ужаст!

Рори
Рори
19 ноември 2021 12:55
Гост

Откриха топлата вода. Това трябваше да се направи много отдавна както в цивилизованите държави.

Станимир Христов
Станимир Христов
22 ноември 2021 8:13
Гост

Аз мисля, че се дадоха много пари за сканиране и досега трябваше всичко да е сканирано. Мисля че и от старите години вече има сканирани актове, но нямам представа в какъв обем.

Някой
Някой
19 ноември 2021 12:15
Гост

Откога съдията по вписванията е съдия?

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2021 11:49
Гост

Странно как служител ще направи партида след дигитализиране на стари актове без санкцията на съдията по вписванията. Нещо не ми се връзват нещата.

кольо
кольо
19 ноември 2021 11:45
Гост

хаха. Дочувам ръкопляскания. Обечания. Мерак за работа/пост. Обаче за хората в ‘бранша’ това е мисия невъзможна….очаквайте голям батак. „вкарването на данните и създаването на партидата на имота. „Нашите служители трябва да го извършат много прецизно със сериозна верификация и проверка““ Това е невъзможно, смешно поради много причини, особено от служителите на АВ. Вместо да се занимават с глупости да ‘дигитализират’ азбучниците….това би бил голям успех…

Кольо Маринов
Кольо Маринов
20 ноември 2021 20:37
Гост

Особено „азбучника по години“ –ха-ха-ха-ха-ха

Юли Стойнов
Юли Стойнов
19 ноември 2021 11:38
Гост

Електронният адрес на агенцията предоставя възможност за снабдяване с електронно УВТ, но същото се изпраща просто като сканиран лист хартия и поради тази причина не представялва електронен документ (не е подписано с КЕП). Кога ще бъде остранено това несъответствие, което затруднява гражданския ободот. Същото се отнася и за непредоставянето на заверени преписи от актове.

С уважнеие,
адвокат Стойнов

кольо
кольо
19 ноември 2021 12:24
Гост

Когато нормотворецът, реши…

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2021 11:26
Гост

Успех желая!

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2021 11:26
Гост

Добра идея и дано се реализира. Дано се поучат и други агенции от тази практика

Серафим
Серафим
19 ноември 2021 11:26
Гост

Пожелавам успех на начинанието, с което се е захванала. Това ще ни вкара в 21ви век.

Фики
Фики
19 ноември 2021 12:57
Гост

Много полезно начинание. Браво на нея.

Каменов
Каменов
19 ноември 2021 11:25
Гост

Дигитализацията ще отвори много врати. Ще помогне много.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2021 11:25
Гост

И сега АВ работи бързо и успешно, но определено с дигитална информация за всичко ще става още по-бързо.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2021 11:24
Гост

Добра работа. Успех и пожелавам и дано се вземат пари за да се случи това.

Бойко
Бойко
19 ноември 2021 12:59
Гост

Дано. Че пари има обикновено за бонуси и магистрали най- често.

Гергана Т
Гергана Т
19 ноември 2021 11:24
Гост

Определено ми допада работата на Митева. Справя се супер.

Чочо
Чочо
19 ноември 2021 12:59
Гост

Изключителна е.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2021 11:24
Гост

Тя е добър професионалист

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2021 21:22
Гост

Извинете, а тя защо е била освободена от поста преди години? Пожелавам й успех!

Филипа
Филипа
19 ноември 2021 11:23
Гост

И аз искам да си сканирам всичко у нас, но е бая работа. Добре е, че са решили да дигитализрат всичко.

Demireva
Demireva
19 ноември 2021 11:22
Гост

Това е къртовски труд. Но е добра новина

Стоил
Стоил
19 ноември 2021 13:01
Гост

Ако имат нужната техника и повече хора, няма да е чак толкова тегаво.