234 кандидати са преминали успешно подбора за съдебни медиатори, стана ясно на заседанието на Съдийската колегия вчера. Процедурата за подбор беше открита в края на март като се търсеха 254 съдебни медиатори за 28 окръжни съдилища.

Сега започва специализираното обучение на успешно преминалите кандидати. Първото ще се проведе на 12 и 13 юни в Експо център в Бургас. В него ще участват 24 медиатори, от които 15 са класирани в конкурса на Окръжен съд-Бургас, 5-ма в ОС-Сливен и 4-ма в ОС-Ямбол.

Обучители ще бъдат председателят на районния съд в Ардино Дарина Байданова и адвокатите Андрея Шивачев (медиатор в Центъра за медиация и спогодби към ОС и РС в Бургас) и Ивайло Арнаудов (медиатор и председател на Адвокатска колегия-Плевен).

Този месец ще се проведат общо седем обучения в петте апелативни района, както и в окръжните съдебни райони Кюстендил, Благоевград, Видин, Враца и Монтана. В тях ще участват всичките 234 кандидати за съдебни медиатори.

Лектори ще бъдат съдии, медиатори и адвокати-медиатори, като самите са минали обучение с експертите от Европейската комисия за ефективност на правосъдието на Съвета на Европа (SEPEJ) Мария Оливейра и Римантас Симайтас.