Започва надпреварата за нов главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно откри днес процедурата за избор на човека, който ще поеме поста на Сотир Цацаров, чиито мандат изтича на 10 януари 2020 г. На заседанието не присъстваха Вероника Имова и Атанаска Дишева.

В следващите четири заседания на пленума – на 18, 22, 25 и 29 юли, може да се правят номинации за поста. Кандидати могат да предлагат поне трима членове на Прокурорската колегия и министърът на правосъдието Данаил Кирилов. Всяко предложение трябва да бъде придружено с подробни писмени мотиви и кадрова справка. Представените документи ще се публикуват на сайта на ВСС до три работни дни от постъпването им, не по-късно от два месеца преди публичното изслушване.

Образецът на кадровата справка беше одобрен от ПК на ВСС на 3 юли. Тя трябва да съдържа, освен лични данни, и информация за висшето учебно заведение, в което кандидатът е завършил право; номер на диплома за завършено висше юридическо образование; номер и дата на удостоверението за придобита юридическа правоспособност; данни за стажа в и извън съдебната система; информация във връзка с повишаване на място в ранг, предходна атестация (дата, резултат, период на атестиране); допълнителни квалификации и специализации, степен на владеене на чужди езици.

До 12 август номинираните трябва да представят концепции за стратегическо управление на прокуратурата, като отбележат личната си мотивация за заемане на поста, да направят анализ и оценка на състоянието на държавното обвинение и да очертаят достиженията и проблемите в досегашната дейност.

Също до 12 август кандидатите трябва да представят и подробна автобиография, свидетелство за съдимост, удостоверение за липса на образувани досъдебни производства и висящи наказателни дела, документи за най-малко 12 години юридически стаж, копие от диплома за завършено образование и от удостоверение за юридическа правоспособност, декларация за имущество и интереси по чл. 37 от ЗПКОНПИ, по образеца по чл. 35, ал. 4 от ЗПКОНПИ.

На 12 септември Пленумът на ВСС ще обяви официално датата, часа и мястото на изслушване на кандидатите за главен прокурор.

Денят е предварително известен – 24 октомври, тъй като ВСС прие хронограма за провеждането на избора.

До 17 септември комисиите за атестиране и за етиката към ПК на ВСС трябва да изготвят докладите за притежаваните от кандидатите професионални и нравствени качества като те ще бъдат публикувани на сайта на ВСС най-малко 14 дни преди изслушването и гласуването на кандидатите. Въпросните доклади ще бъдат обсъдени от Прокурорската колегия на 9 октомври.

16 октомври е крайният срок, в който юридически лица с нестопанска цел, професионални организации, висши училища и научни организации могат да представят становища и въпроси към номинираните.

И както вече стана ясно – на 24 октомври е самият избор. За да има такъв, трябва поне 17 от членовете на ВСС да подкрепят някой от кандидатите. Гласуването е явно.

След заседанието говорителят на Прокурорската колегия Даниела Машева бе категорична, че до 29 юли ще има кандидатури. А на въпрос колко очаква да са те, Машева заяви, че няма как да са повече от три.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев на свой ред каза, че не вижда логика в това да има избор заради самия избор. Изрази надежда той да е въз основа на професионалните качества на кандидатите. А в отговор на въпрос поясни, че политическата им независимост ще се проверява по конкретните действия на номинираните.

По повод думите на бившия член на ВСС Ясен Тодоров, че не допуска следващият главен прокурор да е жена заради огромния натиск, Магдалинчев сподели: „Бремето на длъжността е огромно, но не виждам пречка жена да оглави прокуратурата. Има жени, далеч по-волеви и отстояващи позиции от мъжете. На тази плоскост ВСС въобще няма да разсъждава, а само въз основа на качествата на кандидатите“.

През последните месеци периодично в медиите се спрягаха различни имена за наследник на Цацаров. Сред тях са на заместниците му Иван Гешев и Мария Шишкова, на говорителя му Румяна Арнаудова, на градския прокурор на София Емилия Русинова, на окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов.

Само Гешев е коментирал въпроса като обяви, че на 99% няма да се кандидатира за поста като определи надпреварата като „кална и мръсна“.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Нетърпелив
Нетърпелив
16 юли 2019 11:17
Гост

Интересно кой ли забележителен симпатяга ще изкопае Пеевски? Нямам търпение да дойде края на октомври, за да излезем на площада!

Анонимен
Анонимен
15 юли 2019 13:54
Гост

Иван Гешев е абсолютно прав в оценката си за надпреварата. Със сигурност ще има много удари под кръста.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2019 14:16
Гост

Подлогите на Пеевски, Цацаров и компания под „удари под кръста“ разбират да им извадят на светло свинщините (като барбекюто на Пацо Терасата например). Но същевременно пеевските медии ежедневно заливат с помия всички, които са искат да са им кукли на конци.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2019 13:53
Гост

Оценка на състоянието на държавното обвинение е ясна. За това са достатъчно красноречиви обезщетенията, които то плаща.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2019 13:51
Гост

Личните мотивации за заемане на поста биха били интересни.