Започна последният избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдебната квота – този на прокурорите. Обвинителите излъчват четирима свои представители във ВСС.

Общото събрание на прокурорите се събра днес в сградата на „Интер експо център“, за да изслуша осмината кандидати за кадровици –  Владимир Николов (ръководител на ОП-Плевен), Владимир Чавдаров (шеф на АП-Варна), Димитринка Шкодрова (зам.-шеф на ОП-Ямбол), Добринка Калчева (АП-Пловдив), Красимира Филипова (зам.-главен прокурор), Николай Любенов (ВКП), Пламен Петков (СРП) и Станислав Стойков (европейски делегиран прокурор).

Според избирателния списък 1513 прокурори имат право на участие в събранието.

По-малко от половината от тях – 414 души, се регистрираха за първоначално обявения му старт в 10 ч. и затова то започна в 11 ч.

Общото събрание откри главният прокурор Иван Гешев, но то започна по различен начин – с кратък филм, в който прокурори от цялата страна и от различни нива говорят за професията си, трудностите и мотивацията да я вършат.

Главният прокурор Иван Гешев разказа, че идеята за него е дошла миналата година, когато с колегите му са били в Украйна по повод годишнината от създаването на тамошната прокуратура. Това гледали подобен кратък филм за историята на украинската прокуратура.

„И говорихме с колегите, че в този момент всеки от нас се замисли, че ние като прокурори забравяме, че българските граждани не са длъжни да знаят много за нашата работа. Рядко един човек, който спазва закона, среща прокурор. Гражданите често получават информация от хора, които са недобросъвестни към съдебната власт. Забравяме и други важни неща, улисани в  ежедневната си работа – цената която плаща всеки прокурор, следовател и съдебен служител“, каза Гешев.

Той цитира председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова за това, че животът на магистрата е съпътстван от самота, а Гешев добави и омраза.

„Забравяме и защо правим всичко това – защото професията на магистрата е призвание. Ние чрез закона се борим за справедливост за гражданите и обществото и много често във времена на разпад на държавността ние сме последната преграда пред беззаконието и престъпността. И докато политическата конюнктура се променя, магистратите остават, за да работят и ще продължат при всички законодателни експерименти, които някои наричат реформи, цената за които предстои да платят българските граждани. И разбираш, че си струва, когато един човек ти каже „благодаря“ или нечия майка ти се обади на празник и ти казва „благодаря“, обърна се Иван Гешев към прокурорите.

Той говори и за независимостта, която заедно със закона, е основното оръжие на магистратите. Като тук цитира проф. Момяна Гунева, която казва, че независимостта не е въпрос на законодателна регламентация, а на морален интегритет. „Ние имаме този интегритет и затова е много трудно да се постигнат конюнктурни политически цели за завладяването на съдебната власт. Тези неща са важни в контекста на това да изберем нашите представители във ВСС, да направим избор на най-добрите, който е важен за цялата съдебна власт, за да продължим да правим, това което правим. За да работят тези представители за интересите на гражданите и на обществото“, каза главният прокурор.

За председател на събранието беше избран Виктор Малинов от Върховната административна прокуратура.

В избирателната комисия като основни членове влязоха Румяна Зайкова (РП-Пловдив), Пламен Петков (ОП-Русе), Орлин Куздов (окръжен прокурор на Шумен), Зорница Таскова (ВКП), Ана Саракостова (зам.-районен прокурор на Ямбол), полк. Александър Байданов (ВОП-София), Гергана Кюркчийска (РП-Враца) и Иван Димитров (СРП). За председател беше избрана Таскова, а за неин заместник – Петков.

Резервни членове станаха Надя Загорова (СГП), Даниела Димитрова (зам.-апелативен прокурор на София), Петър Чираков (РП-Ямбол) и Кънчо Димитров (СРП). Бяха избрани и членове на двете секционни комисии.

След това започна изслушването на кандидатите (какво предлагат те виж тук). Събранието гласува те да имат по 10 минути, за да представят вижданията за работата си като членове на ВСС.

Окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов говори пръв пред Общото събрание на прокурорите. Той посвети изложението си изцяло на темата за независимостта.

„Независимостта е предпоставка за постигане на всички наши цели. Тя е есенцията на нашата работа. Тя е обобщение на позитивните ценности на съвременното правосъдие, етика на каузите и е професионален аналог на свободата. Без нея няма върховенство на закона, няма компетентна и ефективна прокуратура“, каза Николов.

Той наблегна на това, че независимостта не е обещана, нито подарена. „Ако ние като прокурори функционираме в свят, в който всяко наше решение се поставя под съмнение, ако нашият глас не се чува, дали наистина сме независими“, попита Николов.

После заяви: „Разпространяват се митове, според които едни магистрати са праведни, а други се демонизират. Така се губи смисъл на разговора и прави невъзможно решенията да са плод на конструктивен дебат“.

По думите му в момента се мислят критерии за задълбочаване на разделението между отделните гилдии в съдебната власт.

„Независимостта има нужда ние, магистратите, да поемем отговорност за нея. Трябва да извоюваме и да бъдем активен субект на съдебната реформа. Нека ние българските прокурори държим собствената си съдба в нашите ръце. Трябва да сме максимално активни и след този избор – да бъдем партньор и коректив на нашите представители във ВСС“, каза той.

Апелативният прокурор на Варна Владимир Чавдаров каза, че няма да чете концепцията си. „Не е важно това, което е написано, а това, че много от вас лично ме познават, с много се запознах през последния месец и половина. Най-важното е дали имате доверие на някого, или не, а да знаем кой какво е правил, какво прави и каква отговорност може да носи“, заяви той.

Той също наблегна на това, че прокурорите трябва да са активни в отстояването на независимостта си.

„Говорейки за независимост на съдебната власт, аз съм със съзнанието, че тя трябва да бъде отстоявана ежедневно от всеки от нас – спазвайки закона и работейки достойно своята работа. Не е единствено задължение на ВСС да задължава тази независимост. Спомогнем ли да бъде въздадена справедливост по конкретното дело, ние сме защитили независимостта на съдебната власт. Нека да бъдем активни, нека не позволяваме на друг да решава нашата съдба“, обърна се той към колегите си.

Зам.-окръжният прокурор на Ямбол Димитринка Шкодрова – Георгиева посочи, че заради дългогодишният си опит във всички нива на системата познава проблемите и е в състояние да предложи практични решения за тях, които не изискват законодателни промени.

Тя изтъкна, че независимостта на прокурорите с е гарантира и с кариерно развитие по ясни и обективни критерии и по прозрачна процедура.

„Процедурата по атестиране и конкурсите е прекалено бавна, командироването не решава проблема, а по-скоро създава нов“, каза Шкодрова. Тя се обяви за опростяване на атестационни формуляри и за децентрализация на конкурсите.

Шкодрова говори за т. нар. изключение в закона, при което за административни ръководители се назначават хора от по-ниско ниво в системата. И заяви, че това трябва да е наистина по изключение и да е при ясни мотиви защо се налага. Освен това посочи, че административният ръководител трябва да обосновава пред ВСС предложенията си за заместници, особено ако те идват от по-ниско ниво в системата. „Той има право да избере екипа си, но какво означава това – че не може да работи с колегите си от дадената прокуратура, ли?“, попита тя. И подчерта, че не бива с назначаването на заместници да се оставя съмнение за заобикаляне на конкурсното начало.

Обвинителят от апелативната прокуратура в Пловдив Добринка Калчева обеща на колегите си да не се превръща с администратор или началник. И грантира, че няма да прекъсне връзката с колегите си, а ще поддържа постоянна комуникация, ще се вслушва в мненията и идеите им и ще ги зачита.

„Дадох съгласието си за участие в процедурата в този много труден момент с ясното съзнание, че поемам висока лична и професионална отговорност. Мотивите ми са лишени от всякакви лични амбиции и желание за кариерни постове и бонуси. Аз съм една от вас. Кариерата ми е преминала изцяло в съдебната система. Познавам проблемите и ще работя упорито и компетентно за разрешаването на проблемите, които всички знаем“, каза Калчева.

Тя акцентира върху бавните конкурси, възнагражденията и избора на административни ръководители. И заяви, че трябва да има разумни срокове за провеждането на конкурсните процедури. Спред Калчева добре би било да се върне събеседването, което да е под формата на интервю с участниците, а конкурсите да се децентрализират, защото само така ще има своевременно задоволяване на потребностите на всеки съдебен орган. Така, по думите ѝ, ще отпаднат негативите от командироването и дисбалансът с натовареността.

Добринка Калчева се спря и на въпроса за избора на ръководители като заяви, че трябва да се въведе възможност общото събрание на прокурорите да издига кандидати, а ВСС да се съобразява с мнението на магистратите. По думите ѝ трябва да се промени и начинът, по който се избират заместниците, защото мнението в общността е, че съществува квота за повишаване на магистрати на по-висока длъжност не чрез конкурси, а чрез назначаването им за заместници.

„Ако ми гласувате доверие и бъда избрана за член на ВСС, обещавам да остана една от вас, да се интересувам и да зачитам мнението ви“, каза Калчева. Тя обеща поне веднъж годишно да се среща с колегите си и да се отчита за свършеното.

Тя завърши с думите, че са необходими читави хора, защото колкото и перфектни да са законите, човешкият фактор е най-важен. И призова колегите си да гласуват, като цитира Радой Ралин: „Когато си отидат отвратените, остават отвратителните. Да не позволяваме това да се случи“.

Зам.-главният прокурор Красимира Филипова посочи в изложението си, че участва в процедурата, защото иска да направи всичко възможно да се подобрят условията за работа на магистратите, да се извършва качествен подбор, конкурсите да се провеждат ритмично, да се спазват етичните стандарти, да издигне престижът на съдебната власт и да се отстоява нейната независимост.

Тя беше категорична, че нито един случай на посягане на независимостта на съдебната власт не трябва да бъде оставян без последствия, защото само така магистратите ще имат истинско усещане за независимост.

Едно от проявленията на независимостта на системата е нейният бюджет, посочи Филипова. Тя се спря на проблема с разликата във възнагражденията на магистратите на най-ниско и най-високо ниво. „Обвързването на възнагражденията на най-ниските нива със средномесечните заплати в бюджетната сфера и ненавременната им актуализация поражда негативизъм. Трябва да се направи проучване и да се намери най-благоприятният вариант за намаляване на разликата, но разбира се това не може да става за сметка на най-високите длъжности в системата“, каза Красимира Филипова. По думите ѝ може да се мисли и за промяна в закона или пък за еднократно увеличение на съдебния бюджет, за да се намали разликата.

Тя също говори за проблема с конкурсите. Филипова споделя мнението на колегите си, че трябва да се въведат срокове за провеждането им и да се опрости атестационната процедура. Това може да стане като не се изисква голям обем преписки и дела, без ненужна официална кореспонденция и при максимално използване на възможностите на информационните системи. В тази връзка Красимира Филипова посочи, че трябва да се направи преглед на подзаконовите актове и съответно да се променят. Тя отбеляза още, че промените в ЗСВ през 2016 г. не са довели до „забързване“ на конкурсите, а напротив, което пък на свой ред е довело до продължително командироване и понижаване на мотивацията на магистратите.

Красимира Филипова изтъкна, че трябва да се помисли за върху промяна на атестационните процедури и преодоляване на честата необходимост от извършването на извънредно атестиране. Освен това по думите ѝ трябва да се премахне формализмът при оценяване на работата на магистратите и да се акцентира върху аналитичната преценка на качествата на кандидатите.

По отношение на избора на административните ръководители, тя повтори това, което е отбелязала и в концепцията си, а именно да се помисли за премахване на изискването за концепции и наблягане на изслушването.

Николай Любенов от Върховната касационна прокуратура представи пред колегите си дългогодишния си опит и също посочи, че водещото за него е независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.

И под формата на „за“ и „против“ опита да представи вижданията си.

„Аз съм „за“ място на прокуратурата в съдебната система – за да осигури защита на правовия ред, тя трябва да е отдалечена от всички власти. Аз съм „за“ подобряване на кадровата дейност. „За“ да се даде възможност на административния ръководител да участва по-активно в подбора. „За“ провеждане на конкурс само за конкретната структура, в която има свободни места“, изреди той.

Той се обяви за стимули за магистратите, които работят в една структура с години и имат добра оценка за работата си. И заяви, че трябва да се издигне авторитетът и привлекателността на административните длъжности, защото много често в процедурите има само един кандидат или въобще няма.

„Не е удачна практиката ръководители, които не са приключили мандата си да участват в конкурс за горестоящи прокуратури“, каза Любенов. И застъпи виждането, че ВСС трябва да участва активно в законодателния процес.

„Ще работя така че да се чувствате удовлетворени и горди магистрати, хората ще забравят какво си казал, но няма да забравят как си ги накарал да се чувстват“, завърши той.

Пламен Петков от Софийската районна прокуратура започна с думите: При кампанията ми направи впечатление, че виждаме по един начин проблемите и че е крайно време да се вземат решителни мерки. Всички имаме усещането, че ВСС не работи добре и това създава предпоставки за противопоставяне между магистратите. Но няма как като неглижираме проблемите да очакваме, че те ще се решат от само себе си“.

И започна да изрежда проблемите: Атестирането често е формално и субективно и процедурата е тромава. Кариерното израстване невинаги е на базата на професионалните и лични качества и много често изключението се утвърждава като правило. Командироването се е превърнало в квази израстване. Конкурсите погазват всякакви разумни срокове.

„Кадровиците вземат смущаващи решения без дори да направят опит да ги обяснят. Членовете на ВСС сякаш останаха глухи за проблемите на отделния магистрат и прогонваме младите колеги“, заяви Петков.

И посочи, че сроковете и справките са се превърнали в основна работа на прокурорите.

„Важно е да покажем, че сме магистрати, които не могат да бъдат залъгвани с напразни обещания и проформа реформи. Няма как обществото да има доверие в съдебната система, след като ние нямаме. Промените трябва да бъдат инициирани отвътре, в противен случай рискуваме да ни ги наложат отвън, а това няма да доведе до нищо добро“, заяви Петков и призова колегите си да са активни и да гласуват разумно.

Европейският делегиран прокурор Станислав Стойков каза, че при срещите си с колеги най-често е чувал въпроса защо се е кандидатирал за член на ВСС.

„Усещането за пасивност през последните години, сякаш режим на изчакване, че някой ще дойде и ще се погрижи за проблемите, е достатъчен стимул за всеки магистрат да даде личен принос и пример с работата, идеите и визията си и да се опита да помогне на колегите, на системата и на гражданите“, обясни той.

Той наблегна на факта, че с останалите седем кандидати са единствените, които са поели отговорност и са се кандидатирали.

„Оставащите 22 години до края на моя професионален път, дай боже в прокуратурата, бих искал да прекарам в една по-модерна, европейска, независима и уважавана прокуратура“, заяви Стойков. По думите му ако сега прокурорите не дадат ясна заявка какво искат да се случи в прокуратурата и не изберат хора, които незабавно да работят за това, след 5 години може и да няма нито един кандидат от професионалната квота.

„Бих искал ВСС да стартира активен диалог с държавата за изработване на изцяло нови процесуални правила за работата ни. Съветът е длъжник на всички нас, този орган се капсулира и се превърна в кула от слонова кост. Държавата също е длъжник на всички нас. Създаването на един орган, разделянето на друг на две и закриването на трети не е реформа. 60-те редакции на НК също не са реформа“, каза Стойков.

Именно тези му думи провокираха единствения въпрос, зададен по време на изслушването.

Районният прокурор на Видин Илияна Целова го попита какви са вижданията му за съдебна реформа.

„В нашата работа има несвойствени задължения и правомощия, които в останалите държави отсъстват или отдавна не се използват. Да носим отговорност за контролните органи и да извършваме проверка на техните проверки е нещо, за което държавата спокойно може да си носи отговорността. Ние трябва да се фокусираме върху процесуалната дейност и така и натовареността ще спадне, и качеството на работа ще се увеличи, и доверието на гражданите ще се повиши“, отговори Станислав Стойков.

Самият избор ще се проведе следващата събота – 9 юли. 1410 прокурори са заявили, че ще гласуват електронно. Останалите 103-ма обвинители ще могат да пуснат хартиени бюлетини в централното фоайе на Съдебната палата. Гласуването е от 8 ч. до 18 ч. Изборният ден приключва с обявяването на резултатите.

Както вече стана ясно, това е последният избор за членове на ВСС от професионалната квота. Следователите избраха Петко Петков (НСлС), а съдиите излъчиха за свои представители шестима председатели и зам.-шефове на съдилища – Мария Терзийска (ОС-Варна), Явор Колев (АдмС-Пловдив), Миглена Тянкова (ОС-Хасково), Васил Петков (ОС-Ямбол), Даниела Александрова (СРС) и Младен Димитров (РС-Велико Търново).

Изборът на Петко Петков се обжалва от конкурента му Бойко Атанасов като делото е насрочено за 14 юли.

 

37
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
04 юли 2022 14:18
Гост

Изборът на съдии за членове на ВСС остави усещането, че съдийската гилдия все повече се затваря. Като членове на ВСС трябва да имат по-широк поглед за магистратурата като цяло, освен само за съдийските проблеми, назначения, поощрения. Дано тази тази тенденция не се повтори и при избора на прокурорите. Тук пък тенденцията е софийската част да се мисли за по-качествена от останалата част. Системата трябва да се отвори, трябва магистрати от прокуратурата да стават съдии, съдии да стават прокурори, следователи да стават прокурори и съдии. Както е в много европейски страни. Работата на различни работни места дава по-широк поглед, освежава, не… Покажи целия коментар »

Питам
Питам
04 юли 2022 16:26
Гост

Магистратите отпрокуратурата да стават съдии след полагането на изпит и преминаването на конкурс.
Обратното също следва да е валидно.
Като искаш да си съдия – отиваш и на равна нога с останалите кандидати се състезаваш. Ако ти стиска.
Не на парашутизма в системата!
И съдебната власт се осъществява именно от правосъдието. Другото е спорно дали и до клоко е част от нея. Съдийската гилдия не се „затваря“, а поставя заобсъждане въпросите, които са важни за нея.

Пак да питам – защо няма статия за резултатите от проведения избор? За следствието и съда имаше. Тези нищо ли не избраха или не щат да обявят официално?

Анонимен
Анонимен
04 юли 2022 18:02
Гост

Не четеш. В статията е отразено, че изборът е следващата събота – 9 юли. И кои наричаш тези.

уеишщс
уеишщс
05 юли 2022 10:14
Гост

Преди и повреме на избора на съдиите беше пълно със статии из медиите по въпроса. Сега – нищо. Добре поне, че тук представиха едни концепции. И самите кандидати.

Питам
Питам
04 юли 2022 12:22
Гост

Няма ли официална статия за проведения избор?

Балабан
Балабан
03 юли 2022 21:50
Гост

Дано има по-малко провинциални прокурори и повече столични.

Анонимен
Анонимен
04 юли 2022 10:23
Гост

Не виждам с какво един прокурор в СГП е по-добър от един в ОП–Варна да кажем, това фаворитизиране на София принципно е излишно, има си избори, кандидатите могат да си правят камапния, естествено се предполага, че има лобита, но навсякъде е така. Безмислено е София и всички останали, просто е излишно.

874
874
04 юли 2022 11:01
Гост

Ако поработите поне 1 година в СРП или в СГП, ще разберете. Има огромна разлика.

Явор
Явор
04 юли 2022 12:52
Гост

В СРП и СГП се работи много по-качествено, провеждат се много по-качествени разследвания, досъдебни производства, по-качествен и законосъобразен надзор, докато в провинцията, в случая дадоха пример с ОП-Варна, там всичко се замита под килима, понеже са далеч от Зоркото око на ГОЛЕМИЯ БРАТ и си правят каквото си искат. В Столицата е истинското право и правосъдие.

ПИШМАНИН
ПИШМАНИН
04 юли 2022 13:22
Гост

Яворе, Яворе, смях в залата!

Тоя пък смешник!
Тоя пък смешник!
04 юли 2022 13:31
Гост

В СРП и СГП са абсолютни дилетанти! Правото за тях е непозната материя! Освен некадърно изпълнени поръчки, нищо друго и после плащане по ЗОДОВ! Чистка ще е малко, но все пак са джудженцата на Каскета, а и там отиват любимците му от Спеца с които са си лика прилика!

Стамат
Стамат
05 юли 2022 10:15
Гост

Елементарен опит за нагнетяване на излишно напрежение в посоката, където го няма. За да не се обсъждат истинските проблеми. Проблемът отдавна не е столица-провинция. От поне 15 години.

само отбелязвам за протокола
само отбелязвам за протокола
03 юли 2022 16:03
Гост

Вие си ги избирате.

Мислете му, както казваше един прокуратор на Иудея.

Фалшив герой
Фалшив герой
03 юли 2022 15:50
Гост

Гешев

Гешев е радост
Гешев е радост
02 юли 2022 17:43
Гост

Научна конференция на некои йористи от пуца на тема – Актуални въпроси на селския туризъм и измамите по европроекти, разбиване на ОПГ за кражба на буркани туршия и ефективна охрана на чекмеджетата съгласно българското законодателство.

Анонимен
Анонимен
02 юли 2022 21:28
Гост

Пак нивото беше по-високо от партийна сбирка на ДБ и НПО-тата покрай тях, тук поне хората работят реално нещо, свързано с юридическа работа, а не само да клякат безмислици и политически внушения.

Анонимен
Анонимен
02 юли 2022 23:44
Гост

В Каскетното ведомство са международно признати експерти по Право на селския туризъм

re:
re:
03 юли 2022 16:00
Гост

Лектор: Иван Гешев

Микрофон: Сийка

Място: Зала „Тържествена“ на Милиционерската школа в полите на Витоша

Юлско утро
Юлско утро
02 юли 2022 16:53
Гост

Изборът:

А. Гешев
B. ЦРУ
С. АПБ, демек па Гешев
D. УВO 2022

Анонимен
Анонимен
02 юли 2022 15:19
Гост

Приятно съм изненадан, че някои от кандидатите поставиха проблема за назначенията по изключение без да се притесняват че самият Гешев е основен пример за такова назначение, а и трима от основтите му фаворити – Филипова, Чавдаров и Николов са се възползвали от тази процедура. Отдавна не бях чувал прокурор публично да изкаже мнение, неудобно за ръководството и това което видях днес ме обнадежди.

не е толкова зле
не е толкова зле
02 юли 2022 16:11
Гост

Много добро представяне на двамата колеги накрая

Анонимен
Анонимен
02 юли 2022 17:58
Гост

Ще замълчат накрая. Или където са в момента или командировани в РП – Горно Нанадолнище.

Ситуацията в България е...
Ситуацията в България е...
02 юли 2022 13:26
Гост

Радой Ралин беше казал:
„Откакто свят светува, все мазният отгоре плува“…

geshev cinema
geshev cinema
02 юли 2022 12:07
Гост

Филмът всъщност казва много верни неща и е приятен за гледане, разбира се представя един идеализиран образ на прокурора и има колеги, които са близко до него, но други са твърде далече

Анонимен
Анонимен
02 юли 2022 12:05
Гост

Пионките на Каскета съм дълбоко убеден, че ще гласуват по вътрешно убеждение

Анонимен
Анонимен
02 юли 2022 19:41
Гост

По вътрешно убеждение. Ама не тяхното, а на Гешев, Доган или Пеевски.

Анонимен
Анонимен
02 юли 2022 11:45
Гост

Филмът! Филмът! Как го изтървах!

Мустафа Александров
Мустафа Александров
02 юли 2022 10:30
Гост

Аллах да е с вас!

ПРБ по модела на Сталин
ПРБ по модела на Сталин
02 юли 2022 10:09
Гост

За Каскету! За прокуратуру!

Анонимен
Анонимен
02 юли 2022 9:59
Гост

Аз пък искам да видя какво ще стане при гласуването, защото чух слух, че сред прокурорите също се говори за бойкот

Глей го
Глей го
02 юли 2022 9:18
Гост

Вечният Бойко Атанасов обжалва!

без изненади
без изненади
02 юли 2022 9:21
Гост

Изненадан ли си? Из жалбата: Те дишаха много шумно докато броиха бюлетините и така промениха вота на следователите, които до един подкрепят искането ми за улта мега гига тотална ревизия на Гешев.

Анонимен
Анонимен
02 юли 2022 9:09
Гост

Да се почва, че да се свърши. Да се чуди човек защо ли се занимаваме, като избор от парламента няма да има и ще остане старият съвет. И аз като колегата долу напирам за прогноза, че тези ще си останат избрани, но невстъпили за мнооооого дълго време

Ad nauseam
Ad nauseam
02 юли 2022 16:58
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

минчо празников
минчо празников
02 юли 2022 8:59
Гост

Давам прогноза и тук ще е като при съдиите – ще имаме четирима адм.р-ли и туй то

Анонимен
Анонимен
02 юли 2022 9:02
Гост

Поне има кандидати от всички нива в системата – има и началници, има и редови. За мен има избор. Виждам хора, чиято работа познавам и ще гласувам за тях. Останалото не зависи от мен. Интересното ще е е след седмица 😉

Юлско утро
Юлско утро
02 юли 2022 17:01
Гост

Има избор. Разбира се.

Простото Киро върши престъпление след престъпление, а червенотиквеновците в червено искат още повече… пари. От нас. През бюджета.

За да се борят…