Започна изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Първи са следователите, които трябва да посочат един свой представител в бъдещия състав на съвета.

Общото събрание на следователите се събра днес в НДК, за да изслуша тримата кандидати за кадровици – Бойко Атанасов от отдела в Софийската градска прокуратура и двамата му колеги от Националната следствена служба (НСлС) Наталия Стаменова и Петко Петков (какво предлагат те в концепциите си виж тук).

Според избирателния списък 435 следователи имат право на участие в събранието. То беше открито от зам.-главния прокурор и директор на НСлС Борислав Сарафов, а гост беше и главният прокурор Иван Гешев. За председател на Общото събрание беше избран Павел Колмаков от НСлС. За членове на избирателната комисия бяха избрани Татяна Борисова, Николай Кръстев, Христо Колев, Нели Цветкова и Мария Павлова. В двете секционни комисии влязоха Людмил Стоянов, Георги Божилов, Ралица Дашева, Тодор Георгиев, Господин Бумбаров и Марина Николов. Общото събрание реши изслушването на тримата кандидати да бъде в рамките на по 15 минути.

Пред следователите главният прокурор Иван Гешев каза, че са преживяли „експериментите, които някои наричат реформи“ за закриване и ограничаване правомощията на следствието.

„В един момент, когато стана част от прокуратурата, следствието промени прокуратурата, а тя промени следователите. В крайна сметка институцията е по-силна и стабилна. Ние сме една от последните стабилни институции и последна преграда пред гражданите и престъпността“, каза Гешев.

Самият избор ще се проведе следващата събота – на 11 юни. 396 от 435 следователи са заявили, че ще гласуват електронно. Останалите ще могат да пуснат хартиени бюлетини в централното фоайе на Съдебната палата. Гласуването е от 8 ч. до 18 ч. Изборният ден приключва с обявяването на резултатите.

На 18 и 25 юни ще се проведе Общото събрание на съдиите, които трябва да изберат шестима свои представители във ВСС, а това на прокурорите, които излъчват четирима души в съвета, е свикано за 2 и 9 юли.

И докато процедурата в професионалната квота започна, то по отношение на останалите 11 от ВСС, които трябва да избере парламентът, не е ясно дали въобще ще стартира. Мнозинството на ПП, БСП, ИТН и ДБ разполага със 134 гласа, а за избора на членове на съвета са нужни 160. Това означава, че нито един член на ВСС не може да бъде избран без подкрепата или на ГЕРБ (59 гласа), или на ДПС (34 гласа).

Общо 10 въпроса бяха изпратили до тримата кандидати от Българския институт за правни инициативи и от Института за пазарна икономика. Те трябваше да отговорят как биха гласували, ако в техния мандат ВСС решава дали да отстрани главния прокурор Иван Гешев, какво мислят за нуждата от независимо разследване на обвинител №1, разнопосочна ли е практиката на колегията при избор на административни ръководители, как да се определят заплатите на магистратите и др.

Заради ограниченото време за отговори и представяне, тримата изложиха основно идеите в концепциите си, на някои въпроси отговориха кратко, а на други обясниха, че ще дадат писмени отговори.

Бойко Атанасов: Колегията е инструмент на главния прокурор

Пръв пред колегите си говори Бойко Атанасов, който каза, че в концепцията си е отговорил на всички поставени въпроси. Според него в момента Прокурорската колегия на ВСС не работи независимо, а е инструмент на ръководството на прокуратурата и на главния прокурор.

По думите му командироването се е превърнало в „клиентилизъм“ и това може да се докаже при проверка на натовареността.

„Не сме достатъчно критични към ръководството на прокуратура“, каза Атанасов. Според него въпросът за броя и разпределението на членовете на Прокурорската колегия е закъснял.

„Броят на следователите и прокурорите трябва да е равен, а ние имаме един член“, заяви Атанасов и каза, че следователите трябва да са част от прокуратурата, а не придатък.

Следователят каза още, че в момента той и колегите му имат по-малко правомощия от разследващите полицаи и повтори тезата си, че качеството на работа не е такова, каквото всички искат. Според него ВСС, прокуратурата и Инспектората към ВСС са длъжници на обществото.

Относно въпроса за отстраняването на главния прокурор, Атанасов каза, че кадровиците не са се съобразили с данните за него още преди избора му и така се е стигнало до уронване на престижа на съдебната власт.

Той обеща да работи активно за извършване на пълна ревизия на дейността на последните два състава на ВСС, както и на дейността и кадровото обезпечаване на прокуратурата. Според Атанасов за селекция на работещите в съдебната система магистрати и съдебни служители, следва да се изработят правила, които да задават стриктни критерии при кандидатстване в съдебната система и за кадрово израстване.

Наталия Стаменова: Следователите не формират свободно вътрешното си убеждение

Наталия Стаменова наблегна в представянето си на виждането, че следователите трябва да могат да оспорват актовете на прокурора, за да има тежест вътрешното им убеждение при решаването на делата.

„Независимостта на магистратите се гарантира с това, че вземат своите решения съгласно закона и формират вътрешното си убеждение свободно. Смятам, че на следователите към настоящия момент се ограничава възможността на формиране на свободно вътрешно убеждение. Имам предвид, че ни се отне възможността да възразяваме срещу актовете на прокуратурата. Смятам, че тази грешка трябва да бъде поправена, за да може разследването да бъде независимо, както иска обществото – обективно, всестранно и пълно“, каза Стаменова и добави, че трябва да се регламентира тази възможност, за да може следователят да формира своето убеждение свободно, а така прокуратурата щяла да стане още по-силна.

Към нея беше отправен и въпрос във връзка с тезата ѝ, че няма достатъчно ведомствени жилища за магистрати, които искат и заслужават да работят на по-високо ниво, което се превръща непреодолима пречка за израстването им. На забележка, че заплатите на магистратите са по-високи от средните в страната, Стаменова отговори, че не са достатъчни, за да си купят жилища.

Според нея трябва да се премахне критерият за отменени актове при атестирането, а свръхнатоварването пречи на обективната оценка за работата на магистрата. Стаменова каза още, че и един представител на следователите може да върши добра работа във ВСС и да помогне да бъдат решени проблемите с вещите лица, заплащането на извънредния труд и натовареността, която според нея трябва да бъде обвързана със заплатата. По думите ѝ обаче, много нейни колеги казвали, че не искат повече пари, а разтоварване от дела.

На въпроса за това, как би гласувала по искането на правосъдния министър за отстраняване на главния прокурор, Стаменова отговори, че би взела обективно и законно решение, след което добави, че се надява законопроектът, свързан с гаранциите за обективно разследване на главния прокурор, да бъде приет.

Петко Петков: Трябва да увеличим тежестта на мнението на административните ръководители

В изложението си Петко Петков акцентира на тезата в концепцията си административните ръководители да решават за повишаването и преместването на магистратите, а конкурсите да са само на входа. По този повод му беше зададен и изричен въпрос – дали това няма да е пък още един инструмент за натиск от ръководителите към редовите магистрати.

„Кой познава по-добре нашата работа, ако не административните ръководители. Трябва малко да увеличим тежестта на това мнение“, каза Петков и добави, че момента решаващите оценки са на хора, които не познават работата на конкретния магистрат. Той е убеден е, че атестирането не трябва да се прилага механично и да се провежда при условия на уравниловка, която убивала инициативността и демотивирала магистратите.

Според него трябва да има яснота какви дела гледат следователите, а не да бъдат оставени на „благоразположението на прокурорите“. Той обеща, че ако бъде избран за член на колегията, при всеки избор на административен ръководител, ще се интересува от мнението му за мястото на следствието и неговите приоритети.

Петков предлага и цялостно „прекрояване“ на кадровото и материално обезпечение на следствените отдели в страната, а за целта казва, че трябва да се извърши детайлен анализ на натовареността на отделите и насочването на кадрови ресурси там, където са най-необходими, без да се увеличава общата щатна численост.

На въпрос дали би подкрепил съдебен контрол върху прокурорските откази за образуване на досъдебно производство, Петко Петков отговори, че би застанал зад такова предложение, но първо трябва да бъде направен анализ нза натовареността на съдилищата, за да се прецени дали евентуална промяна няма да доведе пък до блокиране на същинската им работа.

35
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
07 юни 2022 13:20
Гост

Много са интересни хора, които правят забележки на други, а самите те са в грешка. Дознатели се наричаха преди, сега са разследващи.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2022 21:53
Гост

КАКВО РАЗТОВАРВАНЕ ОТ ДЕЛАТА. Имат 3 ДП на година…Вижте годишния доклад на прокуратурата. Срамота. Питайте разследващите полицаи с техните 100 на година как са..

Анонимен
Анонимен
05 юни 2022 21:59
Гост

Получават около три-четири пъти по-голяма заплата от разследващите полицаи и имат около 20 пъти по-малко работа от тях. На година разследват около 1500 дела, а разследващите полицаи 100000. Къде е държавата, разследващите полицаи да са с ранг на квартален полицай. В същото време следователи във ВСС. Там трябва да има разследващи полицаи!

Петър Тодоров
Петър Тодоров
05 юни 2022 22:05
Гост

Казва се „дознател“, а не „разследващ полицай“.

:)))))
:)))))
05 юни 2022 22:10
Гост

Макар че разследващият полицай е половин прокурор, той по-добре може да прецени дали да се образува досъдебно производство, дали да се прекрати, дали да се внесе обвинителен акт в съда за извършено престъпление, защото пряко участва в разследването и разкриването на даденото престъпление. Пряко събира доказателствата. Както се казва – видял го е отблизо, докато прокурорът си стои в кабинета и получава материалите, които разследващият полицай е събрал и оформил…ама заплащането – С ТРОЙНА РАЗЛИКА!

Познат
Познат
06 юни 2022 9:37
Гост

Разследващият полицай е господар на разследването в първична фаза, има право да налага санкции,както и да на задържа, ако не се спазват указанията му. Но после като предаде събраните данни на прокурора за извършено престъпление, той поема нещата…

Буквар
Буквар
06 юни 2022 10:27
Гост

Ох, каква правна неграмотност…

Z Z Z
Z Z Z
05 юни 2022 11:23
Гост

Нова Конституция и лежащите, лапачите и лебоядците от следствието – право на свободния пазар на юридическия труд!

Да разберат цената на хляба и дипломата от СУ.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2022 15:17
Гост

Не мога да разбера злобата Ви. Някои следователи са работили и друго и то в частния сектор, но не ги влече…А Вие как сте се реализирали на пазара на „юридическия труд“?! И дипломата от СУ вече се обезцени…Моята е от 2006 г., а Вашата?!

re:
re:
05 юни 2022 20:28
Гост

Ти завърши едно „право“ преди да пишеш „компетентно“.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2022 16:53
Гост

Не ръководителя следва да оценя кандидата, за да се издига, а атестационна комисия, тази комисия не трябва да познава лично магистрата, а само работата му, работи по документи, за да няма предубеденост и необективни оценки.Г-н Петков не е прав тука.Примери има много за недооценени кадри, поради лично отношение на ръководителя.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2022 10:36
Гост

Крайно време е у нас да се схване и приложи накрая идеята за независимост на магистратите. Вкл. в прокуратурата.
Ръководителят на магистратурата не им е шеф. Всеки отговаря сам за работата си пред ВСС. И ръководителят не бива да дава обвързващо мнение за колеги. Най-малкото ще е субективно, на лична основа. Ще му „растат“ само дружките. Другите може да са много по-добри от тях, но като си нямат шеф – баджанак, са извън изсигането в системата.

Намерил кой да се присмива
Намерил кой да се присмива
06 юни 2022 14:46
Гост

Напротив. НСС оценят от години следователи, които не са видели и чули, особено от провинцията. Нямат време или желание, не знам, да им проверят работата, реално да оценят нещата, а разчитат на клюки, вместо да положат труд да четат. Когато е само по документи, които не са прочетени и не е извършена обстойна проверка, каква преценка може да се направи, освен субективна. Атестирането на следователите трябва да се промени, крайно време е. Съдиите и прокурорите ги проверяват от горните инстанции, хора, които познават работата им. А при следователите е най- несправедливо атестирането. Дори когато НСС беше шапка на следствените отдели… Покажи целия коментар »

ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
04 юни 2022 13:11
Гост

И нека да разведрим обстановката с новото поколение на правната наука, днес ви представяме – ПРОФЕСОР ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ – български юрист, политик от НДСВ, бивш вицепремиер на Република България в правителството на Симеон Саксккобургготски, професор по Наказателно право в ЮФ на СУ ,,Св. Климент Охридски” и в ЮФ на РУ “Ангел Кънчев”. Проф. Пламен Панайотов е роден през 1958 г. в гр. Сливен. През 1983 г. завършва “Право” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. От 1985 г. е асистент по Наказателно право в ЮФ на СУ. Защитава докторска дисертация през 1993 г. на тема: “ Укривателството по Наказателния кодекс на… Покажи целия коментар »

715333F8-7573-4D39-AC04-3225F3CD2E21.jpeg
ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
04 юни 2022 13:15
Гост

Проф. Пламен Панайотов е депутат от 2001 г. и председател на парламентарната група на НДСВ. Вицепремиер е в правителството на Симеон Сакскобургготски. В периода 1998 г.-до момента чете лекции по “Наказателно право -обща и особена част” и “Наказателно право на Европейския съюз” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Автор е на множество публикации в областта на Наказателното право като: “Изпирането на пари в европейски мащаб”, “Данъчни престъпления” и други.

ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
ПОКОЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ И ЕРУДИТИ НА ЮФ
04 юни 2022 13:25
Гост

Проф. Пламен Панайотов е ръководител на катедрата по „Наказателноправни науки“ в Юридическия факултет на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“ в периода 2012 – 2020 г.

Познат
Познат
05 юни 2022 23:58
Гост

На Пламен единственият му досег с пеналистиката, е преподавателската му и научната работа. И то статиите са му – ала-бала, нищо практико- приложно няма в тях. На практика няма си и понятие как се случват нещата. Само обикаляше със студентите по затворите и ръкомахаха на затворниците, но така не се става пеналист.

Ad nauseam
Ad nauseam
04 юни 2022 12:31
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Александър Дачев частен съдебен изпълнител
Александър Дачев частен съдебен изпълнител
04 юни 2022 14:36
Регистриран

И вие си знаете, че предлагайки дъвките и балончетата, ще ви заведе до Конституцията, която пречи на либералната мода. Вие се надявате да се уморим, пък ние се надяваме да изтече в историята като всичко подобно и.

Z Z Z
Z Z Z
05 юни 2022 11:20
Гост

Дачев ли си или не си:

Никаква либерална мода не е това мошенико, а ГОЛАТА ИСТИНА.

Счети
Счети
06 юни 2022 12:09
Гост

Не е Дачев. Някакъв фалшив профил е 🙂

ТРАГЕДИЯ
ТРАГЕДИЯ
04 юни 2022 12:28
Гост

Просто, само, единствено ТРАГЕДИЯ.

Надежда всякаква оставете.
Надежда всякаква оставете.
04 юни 2022 11:14
Гост

Пионките на Каскета.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2022 10:15
Гост

Толкова излишен е ВСС по принцип, че направо трябва да се закрие

Разбрал
Разбрал
04 юни 2022 12:35
Гост

Абсолютно.

Z.Z
Z.Z
04 юни 2022 10:03
Гост

Най-сладката работа в съдебната система е следователската – да не пипате натовареността, ей!

Z Z Z
Z Z Z
04 юни 2022 12:37
Гост

Не са виновни те!

Виновни са всички които ги търпят – ВСС, ИВСС, парламент, велик парламент, президент, суверен.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2022 9:28
Гост

Следователите по традиция са с най-висока избирателна активност. Изборът им поне е представителен.

7/8
7/8
04 юни 2022 9:29
Гост

Тя, високата активност в тези избори показва и това, че не им пука за реформи, че са все доволни от кандидати и пр. Негласуването тук е форма на протест.

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
04 юни 2022 9:09
Гост

Без парламентарна квота са заникъде, а парламентарната квота е доникъде 🙂

OMG
OMG
04 юни 2022 9:43
Гост

Е, има гласове, че можели и сами да си кадруват. КС ще каже.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2022 9:08
Гост

Някой може ли да спомене избор, на който Бойко Атанасов да не е бил кандидат?

Анонимен
Анонимен
04 юни 2022 9:08
Гост

A, изборът тук не е ли ясен?

444
444
04 юни 2022 9:07
Гост

Оптимистичният поглед е, че по-зле от сега не може да стане.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2022 9:14
Гост

А, има оптимисти, които винаги ще кажат – може, може.