Висшият адвокатски съвет (ВАдС) официално публикува единните вътрешни правила на професията срещу изпирането на пари (пълният текст на правилата виж тук).

Това дава началото на 14-дневната кампания, при която всички адвокати в страната трябва да подадат декларация (пълния ѝ текст виж тук), че са запознати с тях и ще ги спазват в работата си. Всеки ще трябва да го направи в колегията, в която е вписан. Срокът се брои от датата на публикуване на правилата, което означава, че до 26 август (включително) всички адвокати ще трябва да са подали декларация, а колегията да го е отразила в специален регистър.

Преди три седмици ВАдС огласи проект на правилата (повече за него можете да си припомните тук) и това възроди опасенията на част от гилдията, че чрез задълженията срещу изпирането на пари адвокатите ще бъдат превърнати в доносници на службите в разрез с основополагащото изискване на професията за опазване на тайната на клиента. Именно опазването на адвокатската тайна беше основният мотив, с който преди дни съветът обяви, че ще сезира Конституционния съд за разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а точно какво ще е искането ще стане ясно на 18 септември.

Първоначалният прочит на правилата показва, че от тях са премахнати или са редактирани някои от текстовете, които предизвикаха най-голямо смущение в адвокатурата.

Пример в тази връзка е разпоредбата, в които са посочени критериите, по които адвокатите могат да определят дали клиентът им е съмнителен. В първоначалния проект имаше такива като търсене на услуга „при необичайни или нетрадиционни обстоятелства“, предлагане на значително по-високи хонорари от обичайните, „очебийна демонстрация на свръх лукс“ и видими признаци на притеснение от клиента.

В окончателния текст на правилата (чл. 39) няма подобни хипотези. А са посочени критерии като: „Клиенти, за които според обстоятелствата може да се направи обоснован извод, че не развиват дейност, дружества, които не водят счетоводство и не публикуват финансови отчети; дружества, при които действителния собственик е скрит зад номинални акционери или дружества, контролирани чрез номинални директори или директори – юридически лица, доколкото адвокатът е в състояние да установи“ или клиент, който „предлага да бъдат съставени неверни документи при извършване на операцията и/или сключване на сделката, с цел прикриване на действителния характер на сделката или операцията и/или действителните отношения между страните“.

Както „Лекс“ писа, адвокатите ще са длъжни да следват правилата за пране на пари в определени случаи. Най-общо те ще трябва да го правят, когато дават правни консултации за сделки с имоти, откриване, управление или разпореждане с банкова сметка или такава за финансови инструменти, въобще за всякакво управление на средства, финансови инструменти или други активи.

Адвокатите ще трябва да спазват правилата срещу и при консултация за набавяне на средства за учредяване или увеличаване на капитала на юридическо лице, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства, при доверително управления на имущество. Както когато предоставят на клиент адрес на управление, за кореспонденция или за целите на регистрацията на фирма.

Прави впечатление, че в окончателния вид на правилата многократно се повтаря и набляга, че правилата срещу прането на пари не се прилагат от адвокатите, когато те осъществяват „защита или представителството на клиент във или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, както и когато извършва други адвокатски дейности, различни от тези, посочени в чл. 4, т. 15 от ЗМИП“.

Една от основните дейности, които се възлагат на адвокатите, е да правят комплексна проверка на клиентите си. Според окончателния текст на правилата те ще трябва да я извършват в пет случая:

  1. установяване на делови взаимоотношения;
  2. извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции;
  3. извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 5000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции, а ако сделката надхвърля равностойността на 5000 евро – да предупреди клиента, че нарушава Закона за ограничаване на плащанията в брой;
  4. съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм;
  5. съмнения относно достоверността или адекватността на идентификационните данни на клиента.

Всъщност при проверката адвокатът ще изисква клиентът му да попълни т. нар. формуляр „Информация за клиента“. Като ВАдС е изготвил два вида въпросници – за физически (виж тук) и за юридически лица (виж тук).

Освен това адвокатът се задължава да идентифицира ясно клиента си. Ако е гражданин, ще му иска официален документ за самоличност – валиден и със снимка. А в кантората задължително трябва да се пази копие от него.

Идентификацията на юридическите лица ще се извършва чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение за актуално му състояние, заверено копие от учредителния договор или друг документ, от който може да се извлече тази информация. Като в правилата е посочено, че ако има ЕИК или БУЛСТАТ на юридическото лице, адвокатът прави справка в търговския регистър по партидата на клиента. От него се изисква да установи и структурата на собственост, управление и контрол.

Когато става дума за консултации на юридически лица, адвоката ще трябва да установи и кой е действителният им собственик. Това ще става с декларация (образецът ѝ виж тук), но само ако той не става известен от справка в търговския регистър. Като адвокатът може да изисква и документи, за да разбере кои физически лица стоят зад дружеството – например за АД извлечение от акционерна книга, а за командитни дружества – списък на неограничено отговорните съдружници.

Освен това адвокатът трябва да изясни и произхода на средствата на клиента. Това ще става с друга декларация (образецът ѝ виж тук), която ще се предоставя от клиента преди извършването на операцията или сделката.

Правилата предвиждат в определени случаи адвокатът да извършва разширена комплексна проверка – когато встъпва в делови взаимоотношения с видни политически личности, при сделки с клиенти от високорискови трети държави, при сложни или необичайно големи сделки или операции, както и за операции или сделки без явна икономическа цел или законна цел.

Всъщност при тази по-обстойна проверка могат да се изискват по-голям обем от данни, документи и информация и от различни източници, за да бъдат съпоставяни, което не е необходимо при консултиране на една обикновена сделка с имот например.

Цялата събрана информация трябва да се пази в кантората 5 години. Като при установяване на делови взаимоотношения с клиент, срокът започва да тече от датата на прекратяването им. А при случайна операция или сделка – от извършването им.

19
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Марков
Марков
06 октомври 2020 22:29
Гост

Аз лично не съм подал и няма да подам!Основания мога да посоча безброй!Интересно гилдията какво мисли?Споделете

анонимен
анонимен
13 август 2020 12:32
Гост

Декларациите по ЗМИП са пълна пародия. ЗМИП като цяло е съставен под натиска на лобито на хартиените производители, друга логика няма.

Симо
Симо
13 август 2020 11:05
Гост

И все пак, въпреки попълването на тези декларации има вариант за спекулации.

Гери
Гери
13 август 2020 11:07
Гост

Българинът е изключително изобретателен, особено когато става въпрос за пари.

Силвия
Силвия
13 август 2020 11:01
Гост

Какви донисници? А по-добре ли е да прикриваш престъпник?

мнение
мнение
13 август 2020 18:08
Гост

Ставайки адвокат ти си длъжна да пазиш тайната на клиента-дори и да е най-големия престъпник. Ако искаш да донасяш против него нямаш право да си му адвокат. Абсурд е адвокат да подава сигнали против клиента си ,каквото и да е направил.
И най-лошия човек на света има право на конфиденциални отношения с адвоката си, и да очаква адвоката да пази тайната му, каквото и да е направил нередно!

До неотдавна си мислех,че на адвокат, лекар и свещеник се казва всичко.

Nenov
Nenov
13 август 2020 10:40
Гост

Ченгеджийска ни държавата , нормално да е така

Иванов
Иванов
13 август 2020 10:40
Гост

Ще донасяте ли ще донасяте ли? Пък аз да ви кажа вчера какво чух да си говори Миневска от 3ти етаж…..

Pavleta
Pavleta
13 август 2020 10:39
Гост

Да не си седят в канторите и само да се „ОПАСЯВАТ’, а да излизат на площада и да махаме тия мутри. Защото мутренска ни е държавата. Поведението и злободневните престъпления извършвани от полиция и КАТ и органи на реда и министри са проблема, а не дали се прави магистрала или не

Анонимен
Анонимен
13 август 2020 11:10
Гост

Надали ще излязат и ще си нарушават спокойствието.

Радев
Радев
13 август 2020 10:38
Гост

Еми вие се замислете от къде идват сегашбните управляващи България? От БКП и Държавна сигурност. Естествено, че прикривайки се със закони и норми, те ще върнат доносничеството

Есмералда
Есмералда
13 август 2020 10:37
Гост

Ето това ще спре на 100% прането на пари. Няма и престъпници да има. То нали, като не могат муртрите да си перат парите няма за какво да съществуват. Ще се хвърлят ритуално от скалите

Ристевски
Ристевски
13 август 2020 10:36
Гост

Да подават бе. И те станали писарушки вече

Анонимен
Анонимен
13 август 2020 10:36
Гост

Абе не е лошо да се подават тия декларации, ма нещо ми се струва куца и нелепа цялата работа. Ако няма кой да те гепи, че переш пари, тая декларация нищо не прави

Ристевски
Ристевски
13 август 2020 10:36
Гост

Е кой да те гепи? Гешев ли?

Анонимен
Анонимен
13 август 2020 10:35
Гост

Глупост след глупост измислят само да затормозяват хората

Мима
Мима
13 август 2020 10:59
Гост

Къса ми се сърцето колко са изтормизвни милите.

Всеки да си гледа в паницата
Всеки да си гледа в паницата
13 август 2020 13:20
Гост

Ох, омразно ми е хора, които един ден не са я работили тази работа, да се изказват.

адв. Маринков
адв. Маринков
13 август 2020 10:35
Гост

Великото подаване на декларации нека започне СЕГА !