В три поредни съботи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведат писмените изпити за младши магистрати.

Първи ще се явят кандидатите за младши съдии. Те са общо 675 и ще се борят за 31 места.

Писменият им изпит ще се проведе тази събота – 14 април, от 9 ч. Кандидатите са разпределени в три аудитории, като от входящия номер зависи в коя от тях ще влязат. От номер 1 до номер 100 са в Аудитория 255. От 101 до 500 са в Аудитория 272, а от 501 до 675 – в Аудитория 292.

Изпитът за младшите прокурори е следващата събота – 21 април, отново от 9 ч. И там свободните места са 31, но кандидатите са повече – 860. Онези от тях, които са с входящ номер от 1 до 50 ще държат изпита в Аудитория 224. От 51 до 610-и номер пък са в Аудитория 272, а последната група – от 611 до 860, са в Аудитория 292.

На 28 април пък е писменият изпит за младши следователи. Там 605 души кандидатстват за 12 места. И те са разпределени в три групи, като първата от номер 1 до 100 ще държи изпита в Аудитория 255, втората – от 101 до 505 ще е в Аудитория 272 и последната от 506 до 605 ще е в Аудитория 292.

Кандидатите ще се допускат до залите след представяне на лична карта. Всеки от тях ще се подписва и в присъствен списък.

По време на самия изпит те ще могат да използват само нормативни актове, без практика или други помагала. Ако някой от тях бъде хванат да използва съдебни и тълкувателни решения, ще бъде отстранен от залата. Същото ще последва и за онези, които бъдат заловени да преписват. Забранено е и внасянето на компютри, мобилни телефони и други технически средства. Нарушителите също ще бъдат изведени от аудиторията.

Писменият изпит продължава пет часа. В конкурса за младши съдии комисиите съставят пет казуса от наказателно-правните науки и пет казуса от гражданско-правните науки, като те ще са по казуси, по които няма противоречиви решения и има произнасяне на касационната инстанция. В началото на изпита се тегли по един от двете материи.

В конкурса за младши прокурори и младши следователи се съставят 10 казуса от наказателно-правните науки като от тях също се тегли един.

Освен решаването на казуса, кандидатите за младши магистрати ще решават и тест с по 12 въпроса от правото на Европейския съюз и правата на човека. Тестовете ще бъдат общо 10, като в началото на изпита някой от кандидатите ще изтегли един от вариантите.

До устния изпит ще се допускат онези кандидати, които имат най-малко 4.50 средноаритметична оценка от казуса и теста.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Алена
Алена
10 април 2018 13:42
Гост

Уважаеми кандидат-съдии, внимавайте много на 14-ти – предпоследния ден от ретроградния Меркурий. Мерете всичко по 3 пъти и после пишете. На прокурорите, както винаги, ще им е по-лесно. А който не е кандидатствал за следовател, той няма да е приет 🙂

Минувач
Минувач
10 април 2018 13:04
Гост

Времето ще покаже. След 5 години е важен резултатът.

Анонимен
Анонимен
10 април 2018 13:02
Гост

Голяма цедка са заложили.

Анонимен
Анонимен
10 април 2018 12:16
Гост

Ей, голям наплив бе. Що ли

хаха
хаха
10 април 2018 12:52
Гост

ще се избият – 2140 за 74 месата