Заместник-шефката на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова поиска да я оглави. Засега само тя е кандидат за ръководител на СП като срокът за подаване на документи изтича днес.

Това е вторият опит на Прокурорската колегия да избере шеф на спецпрокуратурата. Първият се провали заради липса на кандиати.

Позицията се освободи през май т.г., след като кадровиците гласуваха оставката на Димитър Петров. Той беше избран за ръководител на Специализираната прокуратура на 29 юли 2019 г. Но по-малко от година по-късно напусна. Няколко дни след това Петров беше командирован в Апелативната специализирана прокуратура, където работи и до днес. Той е и единствен кандидат за шеф на АСП.

Всъщност откакто е създадена Специализираната прокуратура няма нито един ръководител, който да е изкарал пълен мандат.

Първият ѝ шеф беше Светлозар Костов. Но през 2015 г. ВСС го наказа, като го освободи от ръководната позиция заради нарушение на етичния кодекс.

Година по-късно за шеф на спецпрокуратурата беше избран Иван Гешев. През 2018 г. обаче той беше назначен за зам.-главен прокурор. При обявената след това процедура се яви само един кандидат – Даниела Начева, но малко преди изслушването ѝ от Прокурорската колегия тя се отказа по лични причини.

Така през 2019 г. колегията избра Димитър Петров, който пък подаде оставка по-малко от година на поста.

Първоначално за и.ф. шеф на СП беше определен Ангел Илиев от Върховната административна прокуратура. Но след малко повече от месец той беше сменен с Христо Динев от СГП. Само месец по-късно обаче Динев направо подаде оставка от системата.

Така, от края на юли Валентина Маджарова е изпълняващ функциите ръководител на СП, където работи от август 2019 г. Дотогава е била обвинител в Шумен, а преди това е била шеф на районната прокуратура в Средец.

В концепцията си Маджарова изтъква своя административен капацитет, който ще ѝ помогне да доизгради и ефективно да поддържа спецпрокуратурата като работеща организация. „По мое скромно мнение за успеха на един колектив най-здравата и най-важната основа е именно човешкият фактор. Затова недвусмислено заявявам ангажимент за продължаване на утвърдената организация на работа в Специализираната прокуратура в дух на приемственост на добрите практики, въведени досега, но и намерение за провеждане на адекватна и най-вече навременна управленска политика. Обществените очаквания към специализираните структури изискват кандидатите за техни ръководители да съзнават високата отговорност, която понасят със заемането на ръководните длъжности“, пише Валентина Маджарова.

Тя обяснява и какви проблемите стоят пред Специализираната прокуратура. И отбелязва, че СП съществува само от осем години, през които в резултат на законодателни промени за разширяване на компетентността ѝ, се е налагало бързо и адекватно да се реагира с наличните ресурси. „Въпреки обективната липса на каквато и да било приемственост, както между магистратите, така и между съдебните служители, въпреки изначално враждебната среда и поставянето под съмнение на смисъла на съществуването на Специализираната прокуратура, постигнатите резултати до момента са повече от добри. Голяма част от прокурорите не са разполагали с какъвто и да било опит, за престъпленията от компетентността на Специализирана прокуратура, тъй като до постъпването си тук са работили на районно ниво. Основно на това се дължат немалкото върнати дела оправдателните присъди, а също и необоснованото удължаване на досъдебната фаза“, казва Маджарова.

Други проблеми, които вижда и с които смята да се справи, са липсата на достатъчен контрол от страна на ръководителя за срочността на произнасяне, както и за необосновано продължителната досъдебна фаза по множество дела, което е допринесло за засилване на негативната тенденция за просрочия в произнасянето. И още: „Недостатъчни мерки от страна на административния ръководител по отношение на проблема с дисбаланса в натовареността на магистратите и недостатъчен контрол от страна на наблюдаващите прокурори върху разследващите органи“.

Според нея делата се връщат от съда заради допуснати съществени процесуални нарушения на досъдебната фаза, дължащо се на недостатъчна прецизност от страна на прокурорите. Оправдателните присъди са заради занижени доказателствени стандарти на наблюдаващите прокурори, които се дължали на „непознаване в пълнота на съдебната практика, на опит, а също и на недостатъчна активност за събиране в досъдебната фаза на процеса на годни доказателства“.

Въпреки тези проблеми, отбелязва Маджарова, Специализираната прокуратура се развивала в положителна посока като това се дължало на огромния хъс за работа на обвинители и следователи, както и на „развитото им през годините чувство за принадлежност и осъзната отговорност за възложената им нелека задача – борбата с организираната престъпност и корупцията по „висшите етажи“ на властта“.

Валентина Маджарова си поставя следните приоритети, ако бъде избрана за шеф на спецпрокуратурата: оптимизиране на разследванията по делата за организираната престъпност и корупцията; осигуряване на приключването на разследванията в оптимални срокове, според сложността на делата; укрепване на качествения капацитет на персоналния състав; обективно представяне пред обществото на видимите резултати от работата на СП; осигуряване на относителна предвидимост на постановените актове, както и навременна справедливост.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
28 октомври 2020 12:58
Гост

До“ Някой“,отиди и теб да те таковат ,да се издигнеш и ти!

олеле
олеле
27 октомври 2020 11:42
Гост

Маджарова на СП, а Франтишек на АпСП. Леле майко….

Ime
Ime
26 октомври 2020 16:49
Гост

Да отива при шивач за мярка. Да си ушива каскета и да почва поръчките. Успех й пожелавам с поръчките в каскетизираната прокуратура.

Някой
Някой
26 октомври 2020 17:57
Гост

Интересното е, кой я такова? Че да я намести за шеф на каскетизираната прокуратура?

Димо
Димо
26 октомври 2020 16:41
Гост

Само зная, че заради допуснати съществени процесуални нарушения на досъдебната фаза, осъждат прокуратурата. Което си е от нашия джоб.

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2020 15:39
Гост

Категорично е добре, да я поеме човек, който досега е имал поглед върху нещата

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2020 15:39
Гост

Според мен е нужен човек с по-голям опит за да поеме спецпрокуратура

Cancurov
Cancurov
26 октомври 2020 15:38
Гост

Всеки иска да се пробва за всичко. Нищо ново. Я може я не.

Живко
Живко
26 октомври 2020 15:38
Гост

Ма това не е училище да се тестваш дали ще се справиш или не. Редно е да е човек, който може да ръководи. Изобщо материята е сложна

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2020 15:38
Гост

На пръв поглед-много добра заявка. Успех и желая.

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2020 15:38
Гост

Опредлеено като човек от вътре може и да се справи добре, знае ли човек

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2020 15:37
Гост

Аз не съм убеден, че има нужните качества, но да речем, че е запозната с материята

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2020 15:37
Гост

Липсата на достатъчен контрол от страна на ръководителя за срочността на произнасяне е факт и за някои съдилища.

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2020 15:37
Гост

Ами да я оглави

Димитър
Димитър
26 октомври 2020 15:36
Гост

От самото начало на СП няма нито един ръководител, който да е изкарал пълен мандат. Странно.

Anonimen
Anonimen
26 октомври 2020 15:33
Гост

Има резон да е тя. Познава добре естеството на работата.

Симеон
Симеон
26 октомври 2020 15:35
Гост

Това, че си зам. шеф, не значи въобще, че можеш да оглавиш прокуратура. И то не коя и да е, ами специализираната.

Lili
Lili
26 октомври 2020 15:32
Гост

Напредват. Вече имат цял един кандидат.

Ванката
Ванката
26 октомври 2020 16:38
Гост

То и за главен беше така-в последният момент цял един левент. Ха, да ни е честит сега.