Изплащането на обезщетението от до 20 заплати на магистрат преди да е ясен изходът от образуваното наказателно производство срещу него, ще накърни авторитета на съдебната власт. Да получи тази сума при напускане на система не е част от конституционно гарантираните му трудови права, а еднократна благодарност за положените усилия в правораздавателната му дейност, за личния му принос за утвърждаване на върховенството на правото.

Това са основните мотиви, с които днес Конституционният съд обяви, че замразяването на изплащането на обезщетението от до 20 заплати на магистрат, срещу когото има наказателно дело и дисциплинарно производство, не противоречи на Конституцията.

Решението (пълния му текст виж тук) е взето единодушно с 11 гласа, като при постановяването му е отсъствал само Филип Димитров.

Предмет на делото е разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Тя предвижда, че еднократните обезщетения при напускане на длъжност на магистрати с над 10-годишен стаж, не се изплащат веднага на тези от тях, срещу които има дела или дисциплинарки, а се „замразява“ до приключването им. Разпоредбата беше атакувана в КС от трима съдии от Върховния касационен съд – Веска Райчева, Светла Бояджиева и Ерик Василев.

Според състава на ВКС тя противоречи на основни принципи на Конституцията – че България е правова държава и че всеки има право на труд и възнаграждение, както и на определено обезщетение. Освен това според тримата съдии за магистратите с висящи дела няма гаранции, че производствата срещу тях ще приключат в разумен срок и не е ясно колко време ще търпят вредите от неизплатено обезщетение.

КС обаче отхвърля всичките им аргументи. Първо в решението се посочва, че това обезщетение не се дължи непосредствено срещу престиран труд и затова не представлява трудово възнаграждение, нито служи за компенсиране на претърпени от работника или служителя вреди. „Обезщетението не е част от конституционно защитеното съдържание на единното основно право на труд на съдии, прокурори и следователи по чл. 48, ал. 1 от Конституцията“, заключава КС.

Той посочва, че 20-те заплати при напускане на системата за форма на отблагодаряване, с която се отдава заслуженото за проявената отдаденост и усърдие в работата на съдията, прокурора или следователя.

Нещо повече – КС подчертава, че след като притежаването на високи нравствени качества е изискване за всеки магистрат при назначаването му, то „замразяването“ на изплащането на обезщетението на тези, срещу които има дело или дисциплинарка, е израз на последователен законодателен подход, в основата на който стои разбирането за нравствените и професионалните качества на съдиите, прокурорите и следователите, като атестат и гарант за тяхната автономия.

„Отлагането на изплащането на еднократното благодарствено  обезщетение при условията на чл. 225, ал. 3 ЗСВ е моралната оценка, която законодателят поставя при наличие на достатъчно данни за поведение, с което съдията, прокурорът или следователят се е отклонил от повелята за нравственост и безукорност и е дал повод за водене на дисциплинарно или наказателно производство срещу него“, заявява КС. Като обяснява, че способ да се гарантира спазването на правилата на морала е облеченото във формата на закон неодобрение, което съответното аморално поведение среща у останалите членове на обществото.

Крайната цел на атакуваната разпоредба е да запази интегритета на магистратската служба и доверието на гражданите в нея.

Съвкупността от поведението на отделните магистрати в личен и професионален план е това, което в най-голяма степен оформя облика на съдебната власт пред обществото.

Изплащането на парично обезщетение на съдия, прокурор или следовател преди да е ясен изходът от образуваното наказателно производство срещу него, несъмнено ще накърни авторитета на съдебната власт. А съхраняването на престижа на съдебната власт  и доверието в нея, разколебано от поведението на освободения от длъжност магистрат, е цел от най-висш, конституционен порядък и предпоставка за нормалното и безпрепятственото й функциониране“, заявяват конституционните съдии.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
08 ноември 2018 12:42
Гост

Изплащането на парично обезщетение на магистрат преди да е ясен резултатът от образуваната дисциплинарка срещу него, ще накърни авторитета на съдебната власт.

адвокат ветеран
адвокат ветеран
08 ноември 2018 12:30
Гост

Ах, хубавци ненагледни. Първо пишман-премиера, който за кратко време. изпълни маса поръчки. След това матистра-протеже на „големия шлем“ от Сирищник. Накрая боядисаната кака, която се пооблажи в СГС, а за после само предполагам.

Анонимен
Анонимен
08 ноември 2018 14:58
Гост

Коя боядисана кака имаш предвид?

Пейо
Пейо
08 ноември 2018 12:25
Гост

Да, всеки има право на труд и възнаграждение. Но 20-те заплати са стимул за тези, които се трудят по-качествено.

Минко
Минко
08 ноември 2018 12:22
Гост

Промените в Закона за частната охранителна дейност беше неизбежна. Абсурдно е да има частна охрана в градовете и селата.

Кольо
Кольо
08 ноември 2018 12:15
Гост

Адмирации за решението.