Шефът на районния съд в Пловдив Иван Калибацев е номиниран за член на Висшия съдебен съвет от заместниците си Милена Георгиева, Александър Точевски и Диляна Славова.

Кандидатурата му идва в момент, в който двама магистрати от РС-Пловдив – Деян Вътов и Татяна Маслинкова, подадоха сигнали срещу методите му на управление.

Иван Калибацев е личност със силен характер, енергичен, решителен, но и диалогичен. Притежава изключителна способност за работа в екип. Обсъжда идеите си със своите колеги, като се съобразява и с тяхното мнение. Проявява уважение, толерантност и откритост в професионалните и личните си контакта и при вземането на решения от всякакво естество. Умее да взема балансирани решения, като намира разрешение на всеки възникнал проблем, след задълбочен анализ и при отчитане мнението на всички заинтересовани страни. Иван Калибацев не пести сили и енергия за създаване на добър колектив. Комуникира с всички съдии и съдебни служители, като се ангажира в дълбочина с проблемите на всеки, намирайки бързо, адекватно и правилно решение. Поддържа създадената добра колегиална среда в ръководения от него орган на съдебна власт“, пишат  тримата му заместници (виж мотивите тук).

Те отбелязват още, че Иван Калибацев отлично познава нуждите на съдилищата, като умее да анализира и да планира в перспектива организацията на работа на правораздавателния процес.

Наред с изключителния професионализъм Иван Калибацев притежава и високи лични и нравствени качества. Той е достоен, почтен, честен, с ярко изразено чувство за справедливост, коректен, открит, съпричастен, с висок морал, утвърдил се не само сред колектива, но и сред обществото като уважаван и добър човек“, казват още заместниците му.

В сигналите си обаче двамата съдии от Пловдив – Деян Вътов и Татяна Маслинкова, посочват, че са влезли „във фокуса“ на председателя на съда, когато са изразили различно от неговото мнение. Казват, че са били подложени на тормоз, натиск и унижение от Калибацев. В сигнала си Вътов сочи конкретни факти за оказване на въздействие по дела, а от името на Татяна Маслинкова пък ССБ също дава подобен пример (виж повече тук).

Междувременно днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) образува дисциплинарно производство срещу Татяна Маслинкова по предложение на председателя на съда Иван Калибацев. За членове на дисциплинарния състав бяха избрани Боян Магдалинчев, Даниела Марчева и Олга Керелска като тя ще е председател и докладчик. Калибацев твърди, че съдия Маслинкова системно нарушава трудовата дисциплина и не се явила на работа в два последователни дни, което е нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ – неизпълнение на други служебни задължения.

Срещу Деян Вътов има три висящи дисциплинарни производства.

Също днес СК на ВСС откри процедура по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт за преместване на по един магистрат от Сливен и от Харманли в районния съд в Пловдив именно заради високата му натовареност. Съдиите от Сливен и Харманли, които искат да работят в Пловдив, имат 7 дни срок да подадат заявления до ВСС.

Драгомир Кояджиков обясни, че е имало предварително проучване на въпроси кои съдии и от кои съдилища искат да се преместят в Пловдив. Появили се желаещи от Велинград, Радомир, Средец, Сливен и Харманли. Но не било удачно да се открива процедура за преместване от първите три съдилища. Кояджиков заяви, че ако се съкрати една бройка в Радомир, то натовареността на съда там ще скочи над средната. Същото било положението и във Велинград, където в момента има пет щата, един е свободен, предстои пенсиониране на съдия и ако трети се прехвърли в Пловдив, то във Велинград ще останат само двама. В Средец натовареността е ниска, но работят само двама съдии и ако един се премести, то ще остане само един.

Атанаска Дишева възрази срещу проведеното предварително проучване като по думите ѝ то се прави, за да се види кой къде иска да отиде и след това се открива процедурата по чл. 194, ал. 1 ЗСВ, което не отговаря на закона. „Целта на откриването на процедурата е да бъдат преместени конкретни съдии от един съд в друг, който по някакви причини се счита за по-привлекателен. Готова съм поименно да посоча съдиите, които ще бъдат преместени“, каза Дишева.

Олга Керелска пък припомни, че когато се е работило по определянето на степените на натовареност на съдилищата във връзка с бонусите, са констатирани нередности в РС-Пловдив. ИВСС направил проверка и установил около 2000 дела, които били впоследствие прекратени. Керелска заяви, че това е дало повод за съмнение за образуване на т.нар. кухи дела, за да се увеличи изкуствено натовареността. И попита дали това обстоятелство е било отчетено, когато се е определяла натовареността за тази процедура.

Кояджиков отговори утвърдително, след което беше и открита процедурата за преместване по чл. 194, ал. 1 ЗСВ за районния съд в Пловдив.

69
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
31 март 2022 12:18
Гост

Нагъл, по-нагъл, най-нагъл, Сотир Цацаров, Иван Калибацев, Георги Гергов – Пловдивски панаир!

Искаме още. Елате ни вижте.

Анонимен
Анонимен
31 март 2022 10:00
Гост

Успех!

ДА СЕ ПОМНИ
ДА СЕ ПОМНИ
30 март 2022 22:07
Гост

Съдийското самоуправление в действие.

Където самоуправлението там и самоуправството в нереформирана система където кадрите са набутани по схемата „Чичовото“.

Анонимен
Анонимен
30 март 2022 22:47
Гост

За съжеление много са чичовото. Твърде много в цялата държава. От опит знам, но не може да се направи нищо.

ДА СЕ ЗНАЕ
ДА СЕ ЗНАЕ
30 март 2022 15:20
Гост

С централизиран конкурс за младши съдии попада в ОС Русе. С юридическите „знания“, които има, 100 % е станало с връзки. Там се е издънил яко и зам. шефката на съда – ГО е спряла да го пуска в състави, разглеждащи въззивни граждански дела. Оттам му е близката дружба по кръчми и чашки с Кояджиков, тогава съдия в РС Русе, сега член на ВСС. След няколко месеца е преназначен като младши съдия в ОС Пловдив по предложение на Сотир Цацаров, разбира се с ходатайството на чичо му Борис Калибацев. След няколко месеца отива за около година в РС Пловдив, а… Покажи целия коментар »

да се знае и още нещо
да се знае и още нещо
31 март 2022 0:43
Гост

Това момченце от 18 години стаж в системата има само 5 като младши и районен съдия и 13 като тунеядец – административен ръководител, ръкоположен лично от Сотир Цацаров, по негов образ и подобие. Като му свърши и вторият мандат в РС Пловдив, трябва да му дадат един граждански състав и тогава сам ще избяга. Така съдебната система ще се почисти от това недоразумение.

Нов
Нов
30 март 2022 14:25
Гост

Я да видим сега на кой не му изнася да има в новия ВСС магистрати от всички нива? А такива със собствено мнение? Защото такива като г-н Калибацев със сигурност познават проблемите на районно ниво много по-добре от върховните съдии и са по-склонни да ги защитят…Но на няКОЙ това хич, ама хич не му харесва. Успех, Калибацев!

Апелативен
Апелативен
30 март 2022 14:38
Гост

Не ми харесва , че е солташак на Цацаров ЦУМ!
Не ми харесва, че от самото начало на кариерата си се ползва с протекции.
Не ми харесва, че го вади „голям“ а е с малки възможности.
Е такъв не ни трябва да е във ВСС.

hvvo
hvvo
30 март 2022 15:39
Гост

Никой не е против да има магистрати „от всички нива“. Не изкривявайте дискусията.
Въпросът е всички те да имат съответните качества и тези качества да не са като нужните до сега – дебели и яки връзки.

Св. Методий Лалов в СОС-а
Св. Методий Лалов в СОС-а
30 март 2022 22:02
Гост

Купете си диплома от ВИИ „Крал Нас“.

Купете си съдийско място. С наглост към прогрес станете най-голям районен началник, подмазвайки се на ББ, след което преминете в ДеСеЕбе.

Станете политик съобразно менталните ви възможности и … после не го мислете … има КОЙ да го мисли и измисли в Америка за България.

АМИН

Анонимен
Анонимен
30 март 2022 12:12
Гост

Иванчо, нивото ти е районен съд, моето момче и животът ти го показва. Всичките ти напъни за постове са смешни и жалки. Кух човек с кухи фрази, а така не става.

Вярващ в общото правосъдие
Вярващ в общото правосъдие
30 март 2022 12:50
Гост

Иванчо, прати няколко буркана лютеница към Русе, ама от тая едросмляната :)))

Дъдия
Дъдия
30 март 2022 12:55
Гост

Защо смятате, че в районен съд нивото е ниско? И в районен съд има сериозни дела? А що се отнася за този колега Калибацев, очевидно е, че разполага с контакти, за да се разхожда из дъдебните райони и постове. Но това не е нещо нетипично за съдебната система – там всеки е на някого. Ето защо ми е интересно, защо не се отнасят критично към онези колеги, за които всички знаем и виждаме как се ползват от подкрепа на съсловни организации, на приятелски кръгове в горните инстанции и т.н.

Анонимен
Анонимен
30 март 2022 8:04
Гост

Няма да влезе от тази квота, убедена съм. Тогава, по пловдивски маниер, ще се опита през НС. Но и там няма да успее

Анонимен
Анонимен
30 март 2022 12:06
Гост

То че няма да влезе е ясно. Въпросът е до къде може да падне това човече в драпането си до някакъв пост.

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 20:48
Гост

Що за човек ще се предложи за член на ВСС чрез замовете си?! Не се ли намери един редови магистрат да го подкрепи? Смях! Жалко! Калибацево!

1001 нощ
1001 нощ
29 март 2022 17:52
Гост

Има ли още вярващи в съдийското самоуправление?

Калибаца и 40-те разбойника от ПРС
Калибаца и 40-те разбойника от ПРС
29 март 2022 17:49
Гост

Най-достойният!

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 17:44
Гост

Тоя Иван как е инсталиран в съдебната система- с конкурс ли, или как?

За казармата разбрахме колко е ходил, а за първоначалното инсталиране-с честен конкурс, при конкуренция на поне 50 човека за едно място ли?

И друго-ще се направили сравнение за медицинското при постъпване първоначално на работа, и медицинското от военните?

Досиетата Х
Досиетата Х
29 март 2022 23:35
Гост

С централизиран конкурс за младши съдии попада в ОС Русе. С юридическите „знания“, които има, 100 % е станало с връзки. Там се е издънил яко и зам. шефката на съда – ГО е спряла да го пуска в състави, разглеждащи въззивни граждански дела. Оттам му е близката дружба по кръчми и чашки с Кояджиков, тогава съдия в РС Русе, сега член на ВСС. След няколко месеца е преназначен като младши съдия в ОС Пловдив по предложение на Сотир Цацаров, разбира се с ходатайството на чичо му Борис Калибацев. След няколко месеца отива за около година в РС Пловдив, а… Покажи целия коментар »

Много точно
Много точно
30 март 2022 11:01
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Ad nauseam
Ad nauseam
31 март 2022 12:15
Гост

Ти чак сега ли го разбра, че е за закриване и цялостно обновяване или след три обиколки на света откриваме … Америка … за България.

Иванчо Филикона
Иванчо Филикона
29 март 2022 15:36
Гост

Айде, народе, на лютеничката и сокчетатааааа…
В районния съд в Пловдив знаят, я съм ги мернал с продукт на друга марка, следва дисциплинарка и във ВСС аверчето ми Кояджика яко ще ги цака…

Ad nauseam
Ad nauseam
29 март 2022 15:21
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

ЮЗУ
ЮЗУ
29 март 2022 15:15
Гост

Просто … трагедия.

питане
питане
29 март 2022 14:13
Гост

В кое поделение Калибацев изслужи задължителната за неговия набор наборна военна служба?

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 15:33
Гост

За какво да служи Иванчо Филикона, като чичо му беше основен доставчик на консерви за Българската армия. А там какви парички е налапал от Държавата не е истина…

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 17:24
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
29 март 2022 14:07
Гост

Имаш моят глас!! Най малкото защото мачкаш сесебейските подлоги

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 15:31
Гост

Мачка таралежа с голо д*пе той… Нещата са много надСеСеБейски тук, а бизнес-групата Калибацеви е пуснала пипала навсякъде. В едната от статиите, която съм копирал от Капитал, можеш да прочетеш, че имат общ проект за соларна електроцентрала с Прокопиев… Мафиотската фамилия се е застраховала така добре, че да не бъде пипана, която и политическа групировка да дойде на власт.

Анонимен
Анонимен
30 март 2022 13:35
Гост

Еми значи, все по някоя линия, ще влезе, аз така разбрах…..

Съдия
Съдия
29 март 2022 13:50
Гост

Те го плюят, то вика – дъжд вали. Такава пословична наглост рядко се демонстрира в системата на правосъдието.
Невероятно нахалство и жажда за постове. Цял живот бил председател и сега, когато няма накъде да ходи, човекът се прицелил във ВСС. Изумителна демонстрация на чувство за безнаказаност.

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 13:27
Гост

В обобщение, чичовото беше инсталирано в съдебната система, за да обслужва интересите на определени хора, със специалното съдействие на Сотир Цацаров. По едно време то дори не се срамеше да идва на работа с фирмена кола със стикери на Филикон…

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 13:22
Гост

и още: Бизнесменът Борис Калибацев вдига нов търговски център в Пловдив Търговски комплекс „Виа парк – Север“ ще изгражда бизнесменът и собственик на „Филикон 97“ Борис Калибацев. След търговския център на „Коматевско шосе“, тази е поредната му инвестиция под тепетата. Обектът ще е върху 23 100 квадратни метра, от които 10 028 квадрата застроена площ. Предвидено е и озеленяване на над 7 хил. кв.м. На територията на комплекса с локация ул. „Васил Левски“ 105, ще са разположени търговските обекти с различно предназначение. Инвестиционното предложение е внесено в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив от името на фирмата… Покажи целия коментар »

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 13:20
Гост

И още за чичото: Пловдивската „Филикон“ пусна 3-мегаватова слънчева централа Автор: Капитал Daily 11 май 2012 Пловдивската компания за храни и напитки „Филикон – 97“ е изградила и пуснала нова слънчева електроцентрала. Съоръжението е било включено към електрическата мрежа през февруари, съобщи преди дни канадската компания доставчик на панелите Canadian Solar. Проектът Централата се намира на индустриален терен край пловдивското село Труд и е с мощност 3 мегавата, обясниха от „Соларпро холдинг“, които са изпълнител на проекта (дял в „Солапро холдинг“ има и съиздателят на „Капитал“ Иво Прокопиев – бел. ред.). От компанията потвърдиха, че проектът вече е в експлоатация.… Покажи целия коментар »

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 13:13
Гост

Кой е чичото? Как се ограбва съдружник Наръчник на непочтения търговец или как разпродадоха консервната фабрика в Пловдив Веселин Николов Казват, че доверието между партньорите и съдружниците е най важното нещо в бизнеса. Вероятно е така. Но ми е трудно да повярвам, че в България съществува такова доверие. На фона на историята разиграла се около приватизираната консервна фабрика в Пловдив. Днес произвеждаща продукти с марката “Филикон”. Предприятието днес се нарича “ФИЛ 2000” АД. Капиталът му е разпределен по следния начин – 40 хиляди акции са на приносител и представляват 40 % от общия капитал. На практика са собственост и се… Покажи целия коментар »

Гошо
Гошо
29 март 2022 12:53
Гост

Цацата и Гешев ще подредят и новия състав на ВСС, а Кирчо и Кокорчо нека си вярват, че щели да правят промяна.

ЩЩЩЩЩЩЩЩ
ЩЩЩЩЩЩЩЩ
29 март 2022 12:25
Гост

Този не беше ли дето се опита да стане председател на ОС Пловдив? Дето бяха там наклепали другата кандидатка, че билапреписвала, а то се оказа просто данни от годишен отчет? Няма спирка, значи, като се тръгне да се драпа нагоре.

Тити
Тити
29 март 2022 12:03
Гост

Е, такива хора ли ще има във ВСС?

Димо
Димо
29 март 2022 12:04
Гост

Да ни е честит новият бардак със стари к……

uljп
uljп
29 март 2022 15:05
Гост

Ами от нас зависи да няма.

Мики
Мики
29 март 2022 11:56
Гост

Много противоречиви мнения за този човек.

Кирил
Кирил
29 март 2022 11:57
Гост

Винаги ще се намерят хора, които да опетнят името ти.

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 12:06
Гост

То на тоя името му по рождение е опетнено. Само виж кой е чичо му и ще разбереш защо е тази шеметна административна кариера на чичовото в съдебния район на Сотирчо.

nnn
nnn
29 март 2022 13:01
Гост

Като казвате А, кажете и Б- кой е чичо му?

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 13:08
Гост

Борис Калибацев се казва. Попитай чичко Гугъл за подробности за него.

Нулева Толеранция към Куролацията
Нулева Толеранция към Куролацията
29 март 2022 13:41
Гост

Така е. Оставка на всички и навсякъде. Да се закрие ВСС и съдебната палата, и законите да се закрият. Да се закрие всичко и да се десйтва само според несвързаните и граматически неправилни разпоредби на просто Киро. Ето това е правова държава. Оставка и на НК, и на НПК, и на ЗСВ. Аве, спирам да ви чета глупостите, че само се ядосвам. Терминал 2 му е майката с такива юридически ерудити в тая държава. То тая специалност се учи 7 години, за да започнеш да вдяваш. В днешно време всеки е експерт по съдебна реформа, политически въпроси, бежански кризи и… Покажи целия коментар »

Георги Ат.
Георги Ат.
29 март 2022 11:55
Гост

Хохохохо! Каква изненада само, не мога да повярвам! Конкуренцията обаче е хубаво нещо – ето пример: имаме двама участника за най-гнусен държавен орган в страната – НС и ВСС, да видим кой ще спечели. Заявките са силни …

AnimalМъж
AnimalМъж
29 март 2022 11:41
Гост

Не е нормлано, като има сигнали за управлението му да е новминиран от заместниците му.

Заки
Заки
29 март 2022 11:59
Гост

Излагат се тотално.

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 12:04
Гост

Мда… Саше, осъзнай се малко, момче! Не се страхувай от чичовото, няма да го бъде още много…

Кукуригу
Кукуригу
30 март 2022 8:48
Гост

Сашо Точевски според мен е свестен, но само черно и бяло няма никъде.

Кънчо
Кънчо
29 март 2022 11:40
Гост

Е има жалба, те го номинират за ВСС. Гьонсуратщина

льольо
льольо
29 март 2022 11:48
Гост

А може би жалбата е за да не го номинират за ВСС? Не го защитавам – просто предлагам друга гледна точка. РС Пловдив е батак по личното ми мнение и работа с тях.

Чавдар
Чавдар
29 март 2022 12:00
Гост

Не е редно да е така. Обаче човекът се пробва.

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 12:01
Гост

тоя трябва незабавно да бъде номиниран за изгонване от къщата, пардон – от съдебната система

Дженифър
Дженифър
29 март 2022 11:40
Гост

Добър избор ще е.

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 12:00
Гост

като няколко по-малко добри вероятно, чичовото

Луис
Луис
29 март 2022 11:39
Гост

Определено трябва да се види дали е най-удачен избов. Имам обструкции.

Мавродиев
Мавродиев
29 март 2022 11:39
Гост

Честен и справедлив!

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 11:59
Гост

за чичо си и приятелите му

Еванджелиста
Еванджелиста
29 март 2022 11:37
Гост

Определено ми допада идеята, че исаме да сменим ВСС и да е честно, но дали човека е такъв? Дали е такъв?

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 11:58
Гост

за чеп за зеле не ставa…

Дебюше
Дебюше
29 март 2022 11:37
Гост

Да се надяваме, че няма да го изберат и милиони микроби няма да умрат хахах

Лилимушев
Лилимушев
29 март 2022 11:36
Гост

Само да не стане това ВСС, като предното ВСС.

Nikolaev
Nikolaev
29 март 2022 11:36
Гост

Има си хас

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 11:34
Гост

Скрийте го това недоразумение бе!

Шекрет
Шекрет
29 март 2022 11:37
Гост

Скрии се ти бе!

хахахаха
хахахаха
29 март 2022 11:57
Гост

Па що да се крия, да не би да съм завършил в ПУЦ-а в Благоеврград или чичо ми да е виден престъпен олигарх „приватизирал“ „Пловдивска консерва“, сега Филикон нещо си, и да ме е уреждал на председателски постчета в Асеновград и Пловдив, покрай приятелството си със Сотето?! Сопол, не ми давай наклон на ***!