Десет дни след обявяването на извънредното положение законът с мерките и действията докато трае то вече е факт. Днес той беше публикуван в Държавен вестник (пълния му текст виж тук) и повечето му разпоредби влизат в сила със задна дата – от 13 март 2020 г., а останалите от днес.

Една от основните му цели е да се наложи мораториум на едни срокове и да се удължат други, така че да се намалят сътресенията за гражданите и бизнеса по време на извънредното положение.

Както вече е известно, законът спря сроковете по делата с някои изключения (виж чл. 3) и въведе общо правило, че всички (извън тези по делата), определени в закон, които „изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти“, се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение.

Също с месец след края му е удължено и действието на административните актове, което изтича по време на извънредното положение.

Особен случаи са сроковете по данъчните закони и затова са уредени отделно. До 30 юни 2020 г. е удължен срокът за подаване на годишните данъчни декларации по Закона за корпоративното данъчно облагане, съответно и за внасяне на данъка. Иначе той беше до 31 март, т.е. изтичаше насред извънредното положение. 30 юни е и новият срок по чл. 217, ал. 2, чл. 219, ал. 4 и 5, чл. 241, ал. 2, чл. 252, ал. 1, чл. 253, чл. 259, ал. 2 и чл. 260 от ЗКПО.

В закона за извънредното положение са въведени някои специфични правила за авансовите вноски по ЗКПО, според това кога е подадена годишната данъчна декларация (виж §25 от закона).

Също до 30 юни 2020 г. е удължен и срокът за декларациите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. А отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне ще се ползва, ако той е внесен до 31 май. За тези, които развиват и стопанска дейност като търговци (чл.51), срокът за подаване на декларация е до 30 април 2020 г (виж §28).

Законът за извънредното положение урежда, че през 2020 г. право на отстъпка от 5 на сто за данъците за имоти и коли ще имат тези, които са платили за цялата година до 30 юни.

Изрично е регламентирано, че до отмяната на извънредното положение давността по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) спира да тече, а абсолютната 10-годишна давност за погасяване на данъчните задължения не се прилага. Общото правило е, че по време на извънредното положение не се образуват изпълнителни производства по ДОПК. Но се въвежда следното изключение: „Освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда“.

Принудителното изпълнение по ДОПК се спира, но извършените действия запазват силата си.

По отношение на частноправните задължения правилото е, че се спират всички обявени публични продани и въводи във владение. Освен това не се налагат запори на банкови сметки на физически лица, върху трудови възнаграждения и пенсии, не се извършват описи на вещи и имоти на физически лица. Но и тук има изключение – освен, ако не се събират задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Както „Лекс“ напомни вчера, срокът за декларациите за липса на дейност на предприятието през предходната година също е удължен до 30 юни, а за подаването на финансовите отчети до 30 септември 2020 г.

39
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Таня
Таня
30 март 2020 20:28
Гост

По време на извънредното положение , може ли НАП да прави данъчни проверки на фирмите

дони
дони
26 март 2020 11:49
Гост

Вижте от днес изявлението на камарата на ЧСИ какво са написали. Закона ще важи само за запори след 24.03.2020г. Старите запори ще си текат и ще се удържат от длъжниците. Т.е целта беше уж да си получаваш пълния размер на РЗ( заради създалата се ситуация), а в един момент нищо не се променя.

Няма такава държава
Няма такава държава
27 март 2020 0:32
Гост

Е…И държавата… другите със запори да мрат… това не е нормално!

гост
гост
25 март 2020 16:03
Гост

Здравейте, и аз се интересувам как се тълкува чл.5 от Закона, отнасящ се до запорите. Няма пояснения дали касае само нови запори от ЧСИ или се отнася и до текущи, които вече се удържат. Ще съм благодарна за всяко професионално становище.

Гост
Гост
25 март 2020 17:37
Гост

Виж чл.3, т. 1 от ЗМДИВП, вр. с чл. 432, ал.1, т. 7 и ал. 2 ГПК.

дони
дони
24 март 2020 18:22
Гост

Аз имам вече наложен запор от 1г. и от счетоводството ми отговарят, че ще преведат парите по сметката но ЧСИ. Защо? Нали целта е да не те лишат от пълната ти заплата?

Ема
Ема
25 март 2020 15:18
Гост

В §29 т.5 от Закона е посочено че принудителното изпълнение по ДОПК се спира , което за съжаление няма нищо общо с наложените запори на основание ГПК от ЧСИ-тата.

Стелето
Стелето
27 март 2020 12:49
Гост

Запорът Ви не е наложен следствие загуба на доход във връзка с извънредното положение.
Законът приотизира само случаите, в които следва да се наложи запор върху вземания, които са станали предсрочно изискуеми вследствие загуба на труд, възникнала влизане в сила на закона.

юрист
юрист
24 март 2020 15:55
Гост

Какво ще се случи с вече наложените запори на работна заплата по изпълнителните дела след влизането в сила на този закон? Ще се вдигнат ли запори? Много от колегите смятат, че няма да се вдигнат… Как мислите?

дони
дони
24 март 2020 18:26
Гост

Незнам защо счетоводството чака ЧСИ да пусне вдигане на запора( поне така ми казват на мене) при условие, че ясно е написано в закона че не се налага запор.

юрист
юрист
25 март 2020 14:57
Гост

В закона ясно е написано,че не се налагат запори,но не пише,че следва да се вдигнат вече наложени

юрист
юрист
25 март 2020 14:56
Гост

В закона ясно е написано,че не се налагат запори,но не пише,че следва да се вдигнат вече наложени

Ема
Ема
25 март 2020 15:17
Гост

В §29 т.5 от Закона е посочено че принудителното изпълнение по ДОПК се спира , което за съжаление няма нищо общо с наложените запори на основание ГПК от ЧСИ-тата.

наблюдател
наблюдател
24 март 2020 9:55
Гост

Според световни експерти, този вирус ще отключи непозната досега световна икономическа рецесия, която и без това се очакваше да избухне. Милиони бедни няма да оцелеят не толкова от вируса, колкото от глад, хранене с негодна храна и невъзможност за лечение от всякакви болести. И ако това продължи достатъчно дълго, познатия ни капитализъм ще изтече в канала на историята. Природата си знае отлично работата.

Анонимен
Анонимен
24 март 2020 9:21
Гост

Сътресенията за гражданите и бизнеса са неизбежни при това положение.

Хана
Хана
24 март 2020 8:42
Гост

Късмет със справянето със ситуацията ще ни трябва, защото българина си е безотговорно животинче

Анонимен
Анонимен
24 март 2020 9:24
Гост

Особено тези, които не спазват карантината.

Шумковски
Шумковски
24 март 2020 8:41
Гост

Сроковете са добри. Подкрепям промените. Ще поседим у дома и ще мине всичко. Това е.

Чочо
Чочо
24 март 2020 9:25
Гост

Който може ще си стои. За мен е невъзможно.

Владимира
Владимира
24 март 2020 8:38
Гост

Категорично смятам, че е време да се стегнем и да излезем от тази криза по-бързо

Пепи
Пепи
24 март 2020 9:27
Гост

Хората си вземат превантивни мерки. СУ също отложиха занятията чак до масец май.

Федерина
Федерина
24 март 2020 8:21
Гост

Добре е, че няма да се случват продажби сега, публични. Но после цената същата ли ще е, защото за имотите примерно се говори, че ще им падне цената.

Добромира
Добромира
24 март 2020 8:19
Гост

Аз много се чудя на хората, които смятат, че сме в извънредно положение, защото управляващите искат да ни контролират…

фиксираните срокове
фиксираните срокове
24 март 2020 8:07
Гост

До 30 юни ми се струва крайно оптимистично за ЗСДФЛ и ЗКПО, но да видим, явно ще има ново удължаване както върви епидемията. Т.е. вижда ми се грешка, че срокът е фиксиран, а не е обвързан с продължителността на извънредното положение.

555
555
24 март 2020 8:11
Гост

Ako до 30 юни не сме излезли от тази криза, ще сме влезли в много лоша спирала, от която най-малкия проблем ще ни е този срок.

Микаела
Микаела
24 март 2020 8:21
Гост

Е то най-вероятно така ще стане. Не вярвам да се оправим до 30.06

Христина
Христина
24 март 2020 9:19
Гост

А китайците как можаха. При спазване на изискванията е напълно възможно.

123
123
24 март 2020 8:07
Гост

Разгеле, вече допусках, че ще го приемат след края на извънредното положение.

Счетоводител
Счетоводител
24 март 2020 8:06
Гост

Браво за всички данъчни срокове.

Колега
Колега
24 март 2020 8:09
Гост

НАП да бъдат така добри да дадат и те официални указания, защото знаем, че са държава в държавата.

съгласен
съгласен
24 март 2020 8:10
Гост

Хаха, добро предложение, колега. Че накрая все излиза, че човек нещо не е разбрал, а те четат закона като дявола Евангелието

Попова
Попова
24 март 2020 8:39
Гост

Те работят. Те ходят на работа…какво да кажем. ТЕ ХОДЯТ НА РАБОТА! Е пазете се от вирус после.

Христов
Христов
24 март 2020 9:29
Гост

За някои професии няма начин просто.

Анонимен
Анонимен
24 март 2020 8:00
Гост

Сега да видим и как ще се прилага, ще има ли злоупотреба с мобилните данни, ще изкарат ли веднага армията…

Анонимен
Анонимен
24 март 2020 8:02
Гост

Аз пък се надявам да не продължи дълго.

Анонимен
Анонимен
24 март 2020 8:03
Гост

Трябва да изкарат армията, няма нищо страшно и без това кашиците нищо не работят, поне да помагат на МВР да озапти карантинираните.

Не съм расист
Не съм расист
24 март 2020 8:06
Гост

Кой и как ще ни опази от 200 000, повечето от които цигани, които се върнаха от гурбет? Между тях има и много българи, които пък са пълни простаци и безотговорници.

234
234
24 март 2020 8:10
Гост

Дано не се налага, все пак имаме достатъчно полицаи, на които плащаме милиарди от години.

ВируслаВ
ВируслаВ
24 март 2020 8:40
Гост

Възможно е да извадят и армия. Така както виждам нещата е напълно възможно.