Европейската комисия официално е уведомила България, че забраната за реклама на адвокатите нарушава правото на ЕС и е открила наказателна процедура.

От Брюксел потвърдиха за „Лекс“, че комисията е изпратила официално уведомително писмо (letter of formal notice) за българското законодателство, което забранява рекламата от адвокати и други форми на търговски комуникации и е заявила, че то противоречи на правилата на ЕС за регулирани професии.

Но поради поверителността на обмена с държавите-членки на този етап от производството за нарушение, от комисията обясниха, че няма да огласят повече подробности.

Именно това официално уведомително писмо е първата стъпка при започване на наказателна процедура срещу държава, която не спазва правото на Европейския съюз.

Проблемът произтича от Закона за адвокатурата (ЗА). Неговият чл. 42 забранява на адвоката да рекламира дейността си и да използва „средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика“.

Законът позволява на адвоката само да уточнява в коя област на правото практикува, да посочва правните организации, в които членува, образованието и професионалния си опит, както и чуждите езици, които владее, както и да поддържа собствена интернет страница, „съдържаща професионална информация, доколкото тя не противоречи на разпоредбите на този закон и на правилата на Етичния кодекс на адвоката“.

Нещо повече – личното пряко рекламиране на професионалната дейност, извършено в нарушение на ЗА, е дисциплинарно нарушение и за него всеки адвокат е заплашен със санкция (чл. 132, т. 4 ЗА).

Етичният кодекс на адвоката (ЕКА) доразвива забраните. Като регламентира, че адвокатът не може да прави сравнение с колеги за качеството на работата, обема и успеха на практиката си, размера на възнаграждението си. Кодексът забранява на адвокат да обещава постигането на конкретни резултати и да обявява имената на клиентите си. Той няма право и да предлага услугите си на бъдещ клиент лично, чрез посредник или по друг начин, освен когато има семейна, роднинска или предходна професионална връзка с лицето.

Конфликтът на тези разпоредби с правото на ЕС е отдавна известен на професионалната общност (доклад по проблема беше изнесен преди година на есенната конференция на адвокатурата – с него можете да се запознаете тук).

Още през 2006 г. е приета Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, а нейният чл. 24 задължава всички държави-членки „да премахват всички общи забрани на търговски съобщения на регулираните професии“. Именно такава има обаче в българския Закон за адвокатурата от приемането му през 2004 г.

Проблемът е поставян многократно от адвокатите – на общи събрания, на професионални дискусии и конференции, но досега е бил пренебрегван от законодателя и продължава да виси.

Заплахата от наказателна процедура от Брюксел сега може да катализира изменения в ЗА за отмяната на забраната за реклама.

Директивата за услугите на вътрешния пазар поставя на държавите-членки следното изискване: „Да гарантират, че търговските съобщения на регулираните професии се съобразяват с професионалните правила, в съответствие с правото на Общността, които са свързани, по-специално с независимостта, достойнството и доброто име на професията, а също и с професионалната тайна, по начин съвместим със специфичния характер на всяка професия. Професионалните правила за търговските съобщения са недискриминационни, оправдани от наложителни причини, свързани с обществения интерес и пропорционални“.

Това означава, че ЗА може да се измени така, че да не допуска заблуждаваща или сравнителна реклама. Т.е. общата забрана за рекламиране да отпадне, но част от ограниченията, залегнали в етичния кодекс, да останат.

Европейската комисия е открила процедурата през юли и скоро ще изтече обичайният двумесечен срок България да отговори на писмото ѝ.

„Ако Комисията не е удовлетворена от отговора, даден от държавата-членка, тя може да изпрати официално искане за спазване на правото на ЕС („мотивирано становище“- reasoned opinion), като призовава държавата-членка да информира Комисията за мерките, предприети за спазване с правилата в рамките на два месеца“, разясниха за „Лекс“ следващия етап в процедурата от Брюксел.

Ако България и тогава не гарантира, че спазва правото на Европейския съюз, ЕК може да сезира съда в Люксембург и той да осъди държавата. Ако тя откаже да изпълни решението, Еврокомисията може да изпрати предупреждение и на финала продължителното упорство да не следва европейските регулации може да доведе до налагането на тежки финансови санкции.

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Kolio
Kolio
11 септември 2020 17:54
Гост

Предложенията на ОСА, които сме депозирали във ВАдС още през Февруари: ЗА 1. Чл. 42 от ЗА да бъде изменен както следва: (1) Адвокатът, адвокатското дружество или съдружие имат право да осведомяват обществеността за своята дейност. Информацията следва да бъде поднесена конкретно и вярно, да не е заблуждаваща, да е съобразена с правилата за поверителност, както и с основните принципи и ценности на професията. (2) Адвокатът, адвокатското дружество или съдружие имат право да рекламират своята дейност под всякаква форма като зачитат независимостта, достойнството, деловия характер, доброто име на професията, адвокатската етика и правилата за поверителност. Забраняват се заблуждаващата реклама, сравнителната… Покажи целия коментар »

Симеон
Симеон
11 септември 2020 18:26
Гост

На първо четене ал. 4 от вашето предложение запазва съществуащата уредба и, за съжаление, не отговаря на изискванията на директивата:

„(4) Адвокатът, адвокатското дружество или съдружие нямат право да се рекламират като представят информация за работата си по конкретни дела, резултата от тях или осъщественото процесуално представителство на определени клиенти, но могат да посочват в коя сфера на правото осъществяват процесуално представителство.“

дда
дда
11 септември 2020 17:50
Гост

Колеги, това е извадка от решение 13/ 13 от стенографския протол към приетите предложения от Общото събрание на адвокатите от 22.02.2020 г., прието с 88 гласа „ЗА” , 1 – „Против” и 22 – „Въздържал се”: Предприемане на необходимите действия, които са изцяло откомпетентността на ВАдвС за приемане на промени в чл. 8 ЕКА с цел привеждане на разпоредбата в съответствие с чл. 25 от Закона за дейноститепо предоставяне на услуги и чл. 24 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар. Става въпрос за премахване на общата забрана за реклама от ЕКА и замяната й с норми, съответстващи на… Покажи целия коментар »

anonimen
anonimen
11 септември 2020 16:21
Гост

махнат ли забраната за реклама, ще стане страшно. Ще се рекламират всякакви некадърници с пари, които ще губят делата и ще рушат човешки съдби, само защото са ги хванали на въдичката с пустите реклами.

адвокат
адвокат
12 септември 2020 0:19
Гост

И така ли е в цивилизования свят, където адвокатите се рекламират от 200 години умнико ?

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
11 септември 2020 13:11
Гост

За разлика от модерния свят – у нас има нужда от адвокати – професионалисти – на Запад всичко е регулирано – няма съдебни спорове, всичко се свежда до минимални умения, но – тук – ако се довериш на човек от реклама – и ти издъни я апартамент, я нещо друго – как ще се чувстваш, Европейското законодателство ли ще плати вредите. Тези с рекламите ги знам – големите фанфари – после се оказват пълни мързели и провалят нещата – бе не става и тази работа. Първо стани професионалист, после – те сами ще те търсят за консултация, а и нали… Покажи целия коментар »

Заки
Заки
11 септември 2020 12:10
Гост

Аман от забрани!

Анонимен
Анонимен
11 септември 2020 12:06
Гост

Добре е, че законът позволява адвокатът да поддържа собствена интернет страница.

Кирил
Кирил
11 септември 2020 12:08
Гост

Е това не е ли също реклама. И то каква!

Miki
Miki
11 септември 2020 11:59
Гост

Поредната наказателна процедура от ЕК! Това пак е за сметка на данъкоплатеца!

Анонимен
Анонимен
11 септември 2020 11:53
Гост

Да се обръне внимание, че заслугата е на колега адвокат, който пусна сигнал, а не на кой да е от органите на адвокатурата.

Kolio
Kolio
11 септември 2020 17:52
Гост

Заслугата е на органите на адвокатурата, по-специално ВАдС, а иначе – Браво на колегата!

ambulance chasing
ambulance chasing
11 септември 2020 11:41
Гост

Към този въпрос трябва да се подхожда много внимателно, за да не насърчи онова нещо, на което по света му казва ambulance chasing, т.е. преследване на линейки. То и сега има някои колеги, които дебната като лешояди при катастрофи, за да налазят близките на пострадалите, че да им водят делата по ГО, а пък ако се разпуснат нещата с рекламата вече виждам спотовете по телевизорите

Георги
Георги
11 септември 2020 11:39
Гост

Тази забрана е пълно безумие и противоречи на всякакви модерни концепции за предлагането на услуги срещу заплащане в XXI век. За справка, всички съвременни бизнеси и специалисти, които предлагат услуги срешу заплашане инвестират огромна част от бюджета си в маркетинг и брандиране. Като казвам всички, наистина имам предвид всички – от семейната сладкарничка с екип от трима души, до бизнес империите на нашата ера.
Ужасяващо е това, което се случва на юридическата гилдия в България. Не визирам само тази излишна забрана.

голям праз
голям праз
11 септември 2020 11:35
Гост

Като я има тая забрана, та голям праз. Масово в сайтовете се посочват по-тежките клиенти, например. Да, няма реклами по телевизията, но преди време ми попадна такава в интернет на едно младо адвокатче.

Анонимен
Анонимен
11 септември 2020 11:42
Гост

Защо ми се струва, че Висшият адвокатски съвет през годините не е бил достатъчно активен в настояването си за промяна на закона. Дали и на него не му пука, а

Георги
Георги
11 септември 2020 11:49
Гост

Неизбежно е младите да разчитат на онлайн присъствие – това е една от характеристиките на нашата ера. Дигиталният свят е неразривно свързан с модерния човек и намирам ограничаването на онлайн реклама, или поне упоменатото присъствие, за напълно неуместна. Всъщност, не само за младите, а за всеки професионалист във всеки един бранш. Не бих навлизал в темата за дигиталните технологии – ще се огранича само с това, че има бизнеси за милиарди и трилиони, които са основани на електронни услуги.

Адвокат
Адвокат
11 септември 2020 11:35
Гост

Доживяхме!

Анонимен
Анонимен
11 септември 2020 11:34
Гост

Поредният пример за това как у нас пренебрегват европейското право. Трябва ножът да опре до кокала, за да се задвижат нещата. И то пак не е сигурно, че ще стане

Филип
Филип
11 септември 2020 12:01
Гост

Така ще е като до сега проблемът е бил пренебрегван от законодателя и продължава да виси.

Анонимен
Анонимен
11 септември 2020 11:33
Гост

Адмирации за ЕК !!!

Анонимен
Анонимен
11 септември 2020 11:35
Гост

Пак закъсняха. Отдавна трябваше да стартират процедурата

Симеон
Симеон
11 септември 2020 11:42
Гост

За да се стартира, някой трябва да ги сезира. Правото не се прилага само.

Били
Били
11 септември 2020 12:10
Гост

Само с глоби се разбираме ние. Иначе няма оправия.

спциализЪмът
спциализЪмът
11 септември 2020 11:31
Гост

Ами това е братко социализъм в действие. Докато съдиите се опитват да влязат като хората в 21 век, като си поправят електронната система, ние живеем още при бай Тошо и нямаме право да се рекламираме

Георги
Георги
11 септември 2020 11:56
Гост

Абе, цялата юридическа гилдия е спряла да се развива в ’86. Само се разгледайте модерните споделени офис пространства или за офисите на модерните фирми, после вижте древната кочина в която работят всички юристи. Съществуват проспериращи бизнеси, които предлагат пълна дигитализация на работния процес, и не са ползвали хартия от основаването си, докато в съдилищата наемат лелки, които да бутат колички, пълни с хартиени папки.

Анонимен
Анонимен
12 септември 2020 9:26
Гост

Самата истина!