„С това решение закривате и нашия курорт“, „ВСС, искаме си прокуратурата“ – с такива плакати около 30 души от Чепеларе протестираха днес пред сградата на Висшия съдебен съвет срещу закриването на районната прокуратура в града.

Това е трети протест на жителите на градчето заради решението на съвета да остави в Чепеларе само териториално отделение на държавното обвинение.

В 11.30 часа хората се събраха пред сградата на Висшия съдебен съвет на ул. „Екзарх Йосиф“ в знак на несъгласие със становището на кадровия орган като искат неговото преразглеждане. Същевременно от Инициативния комитет за защита правата на жителите на Чепеларе вече са подали и жалба във Върховния административен съд (ВАС) с искане за отмяна на решението.

През юли по предложение на Прокурорската колегия ВСС реши от 1 януари 2019 г. да бъдат закрити районните прокуратури в Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград. На тяхно място се откриват териториални отделения. Тези в Дряново и Трявна да бъдат към РП-Габрово, ТО в Тервел ще е към РП-Добрич, това в Ардино – към РП-Кърджали, Брезник и Трън минават към РП-Перник, Мадан и Чепеларе към РП-Смолян, а Тополовград към РП-Ямбол.

Жалбата е подадена от името на Теодора Калайджиева, жител на Чепеларе. В нея тя настоява ВАС да обяви за нищожно или незаконосъобразно решението на ВСС за закриване на районната прокуратура в града.

Правният интерес ѝ е мотивиран с това, че, като жител на Чепеларе, тя очаква прокуратурата да защитава правата ѝ, „следователно всяко преструктуриране, касаещо районната прокуратура в Чепеларе засяга и защитата“ на тези права.

Нататък жалбоподателката цитира чл. 133 от Конституцията, според който: „Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и за осъществяване на тяхната отговорност се уреждат със закон“.

Въз основа на тази разпоредба Теодора Калайджиева чрез адвокатите си Тонка Динчева, Иванка Сивенова и Венета Русева, развива тезата, че това означава, че административен орган, какъвто е ВСС, не може да урежда организацията и дейността на прокуратурата със свое решение.

Жалбоподателката отбелязва, че с решението на съвета се променя именно структурата на съдебната система като се закрива районна прокуратура и се открива териториално отделение, чиято дейност не е регламентирана в закон.

„С това изменение пряко се нарушава изискването за съответствие между структурата на съдилища и прокуратури, пък дори и разбирано като „функционално съответствие“, доколкото липсва нормативна уредба, гарантираща и „функционалното съответствие“, се казва още в жалбата.

През февруари 2017 г. Конституционен съд излезе с решение, в което по искане на главния прокурор разтълкува чл. 126, ал. 1 от основния закон, според който структурата на прокуратурата следва тази на съдилищата.

Тогава конституционните съдии решиха: „Пълното припокриване на териториалните структури на съда и прокуратурата не е задължително по смисъла на чл.126, ал.1 от Конституцията. В някои случаи то не е организационно и финансово оправдано. Възможно е в дадено населено място да е необходимо съществуването на териториален съд, с оглед гражданския и търговски оборот, без това да оправдава от финансова и организационна гледна точка създаване на съответстваща прокуратура, която не участва в този вид дела на съда. Достатъчно и в съгласие с чл.126, ал.1 от Конституцията, би било осигуряване участието по дела на съответните на степента на съда прокурори, когато това участие е изискуемо от закона“. Те казаха още, че в Конституцията няма разпоредба, определяща териториалното разпределение на съдилищата.„Определянето на броя, съдебните райони и седалищата на съдилищата и прокуратурите, както и съответното създаване на нови териториални подразделения или закриване на съществуващи такива е от компетентност на Пленума на Висшия съдебен съвет – чл.30, ал.2, т.7 ЗСВ“, посочи Конституционният съд.

В жалбата обаче се цитират други две решения на КС – едното е №8 от 1 септември 2005 г., а другото №10 от 15 ноември 2011 г. и, стъпвайки на тях, Татяна Калайджиева сочи, че преструктурирането на органите на съдебната власт трябва да стане със закон, а неговото приемане е от компетенциите на Народното събрание, а не на ВСС.

„В случай, че законодателят действително приема необходимост от промяна на структурата на прокуратурата, то тази необходимост следва да бъде изразена чрез съществени промени в ЗСВ, както и в НПК. Именно в закона трябва да се определи новият унифициран модел на структурата на прокуратурата, като същият следва да е единен за цялата страна, за да се гарантира сигурност за гражданите и оборота“, се казва още в жалбата.

Стъпвайки на решенията на КС, жалбоподателката прави извода, че чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ, който дава възможност на ВСС да открива и закрива съдилища и да разкрива териториални отделения противоречи на чл. 133 във вр. с чл. 126 от Конституцията.

Нататък се отбелязва, че не е имало предварително обсъждане със заинтересованите лица като по този начин, според Калайджиева, е нарушен принципът на равенство на участие на гражданите, които са засегнати от решението на кадровия орган.

Накрая до Върховния административен съд е отправено и искане за спиране на изпълнението на решението на съвета. Тепърва предстои произнасянето на съда по това особено искане.

Днес адвокат Тонка Динчева заяви, че са отправяли покани до ВСС за среща, но засега нямат отговор. Тя добави, че протестите няма да спрат, а ще стигнат и до Брюксел.

През лятото главният прокурор Сотир Цацаров увери, че в тези отделения прокурорите ще изпълняват в пълен обем законовите си задължения – ще участват в съдебни заседания, ще дават дежурства и ще приемат граждани. По никакъв начин правоприлагането в посочените населени места няма да бъде нарушено, заяви тогава главният прокурор. Но тъй като се бяха получили протестни декларации от общините в Чепеларе, Мадан и Ардино, Цацаров увери, че ще изпрати писмо до всички засегнати общини.

Въпреки това, на 24 август жители на Чепеларе и Мадан блокираха главния път Смолян-Пловдив. Недоволните граждани носеха тениски с лика на капитан Петко Войвода – освободителят на Чепеларе, и българското знаме. Те излязоха с обръщение към Висшия съдебен съвет за запазване на прокуратурата и питаха какво ще се случи след закриването ѝ, което според тях ще „затрие“ курортната община.

На 28 септември се проведе вторият протест като отново беше блокиран пътят Смолян-Пловдив. Адвокат Тонка Динчева от инициативния комитет заяви, че ако ВАС не уважи жалбата им, ще се обърнат към Европейския съд по правата на човека. Основният аргумент на жителите е, че решението за закриване на прокуратурата не било обсъдено с обществото.

През лятото проверка на „Лекс“ показа, че в останалите населени места, където районните прокуратури ще бъдат преобразувани в териториални отделения, напрежение сред гражданите няма.

 

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван Иванов
Иван Иванов
12 ноември 2018 6:21
Гост

Раздута или не раздута администрацията – това показва само, че има демографска криза. Това бяха малки китни градчета, мани го зимният и есенен туризъм. Друго си е да има местен прокурор – не че нещо, ама – си е нещо като шериф. Но – динамика – какво да правим.

Брезник беше много хубав град, сега почти замират такива места. Не е лесно да си и на мястото на ръководещите – тоест все пак трябват пари за тая работа – ще видим какво.

Минувач
Минувач
09 ноември 2018 12:24
Гост

Администрацията в много селища е необосновано раздута. Именно за това се налага реформа на съдебната карта. Това по никакъв начин няма да лиши жителите от правосъдие.

Минко
Минко
09 ноември 2018 12:18
Гост

Като гледам, ентусиазмът им намалява, както и броя на протестиращите. Само 30 души…

Мандалото хлопна
Мандалото хлопна
09 ноември 2018 12:06
Гост

Решението вече е взето. Ако ще и на уше да му свирят на Цацаров-все тая.

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2018 12:05
Гост

Чепеларе безспорно е курорт, но не виждам прокуратурата с какво допринася за този му облик.

Охо-бохо
Охо-бохо
09 ноември 2018 12:27
Гост

Да и то зимен. За това сега ще ги пуснат по пързалката.