Битката на болните от животозастрашаващото рядко заболяване муковисцидоза за правата им не спира. Преди няколко години те бяха принудени да водят дела, за да признае държавата, че системно ги е дискриминирала и да въведе клинична пътека за лечение на болестта.

Сега най-възрастната пациентка с това заболяване у нас – Камелия Чернева, осъди Министерството на здравеопазването за това, че в продължение на години сама е заплащала за лечението си поради липса на клинична пътека. Пловдивският административен съд ѝ присъжда обезщетение от 4610 лв. за медикаментите, които се е наложило да купува сама.

Заболяването, от което страда Чернева, е известно и като кистозна фиброза. То е генетично и засяга най-вече белите дробове, както и органи в коремната кухина – далак, черен дроб и черва. Камелия Чернева е на 43 години. Повечето българи, страдащи от заболяването, умират доста преди да навършат пълнолетие, а в Европа средната продължителност на живота им е 45 години.

Камелия Чернева и адвокатът ѝ Снежана Стефанова завеждат делото срещу Министерството на здравеопазването през 2015 г. То е основано на решението на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), с което се признава, че болните от муковисцидоза са дискриминирани с липсата на клинична пътека за лечение на заболяването им.

Искът на Чернева е по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Тя настоява министерството да ѝ плати обезщетение от 35 000 лв. за моралните вреди, които е претърпяла, както и близо 24 000 лв., които е похарчила през последните 5 години, тъй като е била принудена сама да осигурява лечението си.

Делото е заведено пред Административен съд – Пловдив. През 2016 г. той признава иска ѝ за неимуществени вреди, но постановява, че справедливото обезщетение за дългогодишния ѝ гняв, чувство за безнадеждност, безпомощност и обреченост, е 4000 лв. Съдът обаче отказва да присъди компенсация на Чернева за лекарствата, които сама е купувала, тъй като не е имало адекватно болнично лечение за хората с муковисцидоза. При липса на специална клинична пътека за тяхното заболяване те са приемани в болница по други пътеки, които не отчитат спецификите на заболяването и при необходимост от по-продължително болнично лечение, пациентите доплащат лечението си.

Така делото стига във Върховния административен съд. През януари 2018 г. той оставя в сила решението на пловдивския съд по отношение на компенсацията от 4000 лв. за неимуществени вреди, но нарежда АдмС-Пловдив отново да се произнесе по искането на Чернева да бъде обезщетена за имуществените вреди, които е претърпяла заради липсата на клинична пътека за лечение на муковисцидоза.

Така делото се връща в Административен съд-Пловдив и на 13 август 2018 г. той осъди Министерството на здравеопазването да плати на Чернева 4 610,77 лв.

Съдия Татяна Петрова заявява, че установената през 2011 г. от КЗД пряка дискриминация към болните от муковисцидоза, е осъществена по отношение на всички, страдащи от въпросното заболяване, включително и по отношение на Камелия Чернева.

В решението си съдът посочва, че преди въвеждането на специална клинична пътека, лечението на заболяването е протичало по различни пътеки с оглед неговите клинични прояви и евентуалните усложнения. АдмС-Пловдив обаче констатира, че муковисцидозата е свързана с много тежки резистентни инфекции, като проявленията на болестта включват поразяването на множество органи от човешкия организъм, но неспециализираните клинични пътеки не отчитат тази специфика.

„Независимо от хипотетичната възможност при определени условия, болните от муковисцидоза да бъдат хоспитализирани по някоя от „другите“ клинични пътеки, това не подлага на съмнение извода за осъществена пряка дискриминация поради липсата на изработена клинична пътека за заболяването „муковисцидоза“. …При това положение, разрешаването на текущия спор, налага да се приеме, че невъзможността на болния от „муковисцидоза“ да проведе адекватно лечение по нарочна клинична пътека за болестта, неизбежно налага за него необходимостта, лично да заплаща необходимите средствата за лечението“, пише съдия Петрова.

Тя обаче не признава изцяло иска на Чернева за близо 24 000 лв. А го отхвърля в по-голямата му част, тъй като е за суми, които тя е платила след 1 януари 2011 г. Тогава МЗ вкарва муковисцидозата в Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично. Съдия Петрова твърди, че след това не може да се констатира противоправно поведение от страна на министерството.

„Въпреки че решението е една победа за болните от муковисцидоза и е резултат от многогодишна съдебна битка, все пак то ще бъде обжалвано пред ВАС в частта, в която е отхвърлена исковата претенция до пълния размер“, каза адвокат Снежана Стефанова.

И заяви, че макар в момента вече да има специална клинична пътека за лечение на заболяването, на болните от муковисцидоза отново не е осигурено адекватно лечение. „Решението на Комисията за защита от дискриминация беше формално изпълнено, като беше създадена клинична пътека, но тя е неефективна на практика. Първо, поради високите критерии за лечебни заведения, които биха могли да работят по нея. Второ, заради ниския размер на средствата, които се възстановяват на болницата – около 1200 лв., и заради краткия болничен престой, който предвижда“, обясни адвокат Стефанова.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Човек
Човек
21 август 2018 11:25
Гост

Обезщетенията, които присъждат съдилищата по тези дела, са обидно ниски. Сравнете ги с обезщетенията по „Гражданска отговорност“. Здравната осигуровка като размер за една година не е по-малка от която и да било застраховка.

Алена
Алена
21 август 2018 11:23
Гост

За съжаление истината е, че МЗ и здравната каса чакат хората с редки болести да си отидат сами, за да не влизат в разходи и тупат топката умишлено.

Петров
Петров
21 август 2018 11:06
Гост

Лошото е, че има още много дискриминирани болни у нас. Тази жена успя, но не всички имат възможност и средства да водят дела.

Георги
Георги
21 август 2018 11:14
Гост

Успя частично. Тепърва има да се бори.

Анонимен
Анонимен
21 август 2018 10:10
Гост

Много добре, че вече има клинична пътека за лечението на това заболяване.

Минувач
Минувач
21 август 2018 10:24
Гост

Да, това е някакво успокоение. Тези хора и без това са обречени.

Чернева
Чернева
22 август 2018 9:57
Гост

Обречени, са тези, които са бездушни и вярват изцяло в силата на парите. Не само, че не съм обречени, аз съм в разцвета на силите и здравето си
. Господ разчупи смъртта в живота ми. На 43г съм и тичам като вятър. Работя и уча. Живея за мое добро и за Доброто на тези, които го искат. Бог е моят живот и сила. С уважение: Камелия Чернева