България трябва до два месеца да уведоми Европейската комисия дали Директивата за правото на достъп до адвокат в наказателното производство е транспонирана в националното ѝ законодателство.

Комисията е изготвила мотивирано становище, с което призовава България да предостави информация за начина, по който Директива 2013/48/ЕС е станала част от вътрешното право на страната. „В ЕС всяко лице, заподозряно в извършването на престъпление, има основното право на справедлив съдебен процес и на защита. Директивата за правото на достъп до адвокат допринася за гарантирането на това основно право“, посочват от ЕК.

Срокът за транспониране на Директива 2013/48/ЕС беше до 27 ноември 2016 г. През януари 2017 г. еврокомисията е изпратила на България официално уведомително писмо. „Досега България не е уведомила Комисията за национални разпоредби, с които се транспонира този акт на ЕС. Поради това Комисията реши да изпрати на България мотивирано становище“, посочват от Брюксел. И напомнят, че ако България не предприеме действия в срок от два месеца, може да бъде сезиран Съдът на ЕС.

Освен това комисията съобщи, че настоятелно призовава България да транспонира разпоредбите за улесняване на обмена на доказателства в рамките на ЕС. Става въпрос за Директива 2014/41/ЕС за европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси.

Държавите членки трябваше да транспонират разпоредбите ѝ до 22 май 2017 г.

В България процесът е на финалната права – беше изготвен Закон за европейската заповед за разследване, който на 7 декември 2017 г. беше приет на първо четене от парламента. Предстои окончателното му гласуване.

От Брюксел припомнят, че въз основа на взаимното признаване, съгласно директивата държавите членки трябва да признаят и изпълнят искане за доказателства от друга държава членка по същия начин и при същите условия, при които биха го направили за искане от националния си орган. Като целта е борбата срещу престъпността и тероризма да стане много по-бърза и по-ефикасна на европейско равнище.

През юли 2017 г. ЕК е изпратила официално уведомително писмо за транспонирането на Директива 2014/41/ЕС на България, Австрия, Люксембург и Испания.

А днес им дава срок от два месеца да предприемат действия.

1
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
26 януари 2018 10:35
Гост

Според мен всички стандарти за достъп до адвокат от години за налице в България, друг е въпросът каква е практиката по РПУ-тата…