Европейската комисия (ЕК) днес е констатирала, че българското законодателство не съответства на правилата на Европейския съюз за относно правото на информация в наказателното производство. Изпратено е официално уведомително писмо до властите в София, че ще започне процедура за установяване на нарушение.

Проблемите, които ЕК е констатирала, са свързани с транспонирането на Директива 2012/13 относно правото на информация в наказателното производство. Всички държави членки трябваше да я транспонират до 2 юни 2014 г. Тогава България е докладвала на комисията, че е го е направила и изискванията на директивата са въведени в законодателството ни с разпоредби на Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за МВР и някои подзаконови актове.

Днес ЕК обаче заяви, че някои от мерките за транспониране, за които тогава я е уведомила държавата, не транспонират по подходящ начин директивата и не отговарят на изискванията ѝ.

От Брюксел обаче не съобщават точно какви проблеми са установили. От комисията дават срок от два месеца на България, за да отговори и да предприеме мерки за отстраняване на недостатъците.

Въпросът дали директива 2012/13 въобще е транспонирана в българското законодателство е поставян не само от ЕК, но и от граждани пред българския съд. Проблемът произтича първо от това, че за разлика от други случаи, при които изисквания на директива се въвеждат в националното ни право, тук това не се е случило със специален закон за изменение и допълнение на конкретен нормативен акт. Т.е. няма ЗИД на НПК например, в който да е отбелязано, че с настоящия закон се транспонира директива 2012/13.

Доктрината също е обсъждала какво е необходимо, за да се въведат изискванията ѝ в българското законодателство и фактът, че макар повечето да съществуват отдавна в НПК, например като задължението за разясняване на правата на обвиняемия, на предоставяне на достъп до доказателствата и тн., трябва да бъдат предприети и някои допълнителни мерки.

В делата, които граждани са водили срещу държавата, съдът обаче не е откривал конкретни „пропуски“ при транспонирането или е отказвал да се занимава с проблема.

15
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
content writers.pk
content writers.pk
14 февруари 2023 9:33
Гост

I’m visiting your blog for the first time, and I’m really interested in the posts you provide. Give me sufficient information. I appreciate you giving useful information, and please keep doing so: https://contentwriters.com.pk/seo-article-writing-service

เว็บ สล็อต
เว็บ สล็อต
26 януари 2022 19:36
Гост

เว็บ สล็อต
Apply for online gambling websites, casinos, online slots, the best websites in the world of gambling. No minimum deposit, real money, real rich.

Eliza
Eliza
24 септември 2021 14:10
Гост

Например чл. 264 от НПК, който дава право на подсъдимия да посочва едно лице да присъства на заседания на закрити врати, не се прилага правилно и близки хора биват изхвърляни от заседанията, без да има държавни тайни или защитени свидетели.

Ayesha Anees
Ayesha Anees
26 ноември 2021 9:38
Гост

Grateful and authentic post for all the new generatiosn but if you all fioghts like a bulley so how can it will process, but the main reason is that i am here is to getting the best SUV cars in Pakistan, https://proton.com.pk/public/x70 very reliable from them at very affordable prices.

Geleto
Geleto
24 септември 2021 13:55
Гост

От статията не става ясно къде точно е проблемът, дали е в това, че просто няма ЗИД, в който да се казва, че се въвеждат изискванията на директива еди коя си (ако е само това, то не виждам изобщо проблем, доколкото изискванията на директивата в действителност ще са въведени в българското вътрешно право) или има конкретни разпоредби на директивата, с които българското законодателство не са съобразени; ако второто е вярно, кои са тези разпоредби?

Анонимен
Анонимен
23 септември 2021 19:12
Гост

Тази директива на практика не е транспонирана! Имаше статия на проф. Чинова в сп. Норма преди години, в които подробно беше обяснила какво трябва да се направи, но явно никой не чел

Иванов
Иванов
23 септември 2021 17:01
Гост

Добре ще е да няма повече такива издънки. Стоилов ще има да се разправя и с тези глупости сега.

Черничев
Черничев
23 септември 2021 17:01
Гост

Да се надяваме, че ще се отстранят тези проблеми

Бебо
Бебо
23 септември 2021 17:00
Гост

ГЕРБ са виновни! Виновни са. Те така управляваха. Лъжеха нас, лъгаха и Европа

Бебо
Бебо
23 септември 2021 17:00
Гост

Тоест сме излъгали?

Анонимен
Анонимен
23 септември 2021 17:01
Гост

По-скоро сме си преиначили нещата така, че хем Европа да е доволна, хем ние да си правим каквото и както можем.

Лелиева
Лелиева
23 септември 2021 17:00
Гост

Излагация. И кой е виновен за тази мизерия?

Стаматова
Стаматова
23 септември 2021 16:59
Гост

Какво да говорим. Ясно е, че не сме съвсем правова държава, още по-малко европейска.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2021 16:59
Гост

Е то е ясно, че сега и това ще се ползва за ПР кампания по време на поредните избори

Анонимен
Анонимен
23 септември 2021 16:58
Гост

Цели два месеца?