Европейската комисия (ЕК) днес е констатирала, че българското законодателство не съответства на правилата на Европейския съюз за относно правото на информация в наказателното производство. Изпратено е официално уведомително писмо до властите в София, че ще започне процедура за установяване на нарушение.

Проблемите, които ЕК е констатирала, са свързани с транспонирането на Директива 2012/13 относно правото на информация в наказателното производство. Всички държави членки трябваше да я транспонират до 2 юни 2014 г. Тогава България е докладвала на комисията, че е го е направила и изискванията на директивата са въведени в законодателството ни с разпоредби на Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за МВР и някои подзаконови актове.

Днес ЕК обаче заяви, че някои от мерките за транспониране, за които тогава я е уведомила държавата, не транспонират по подходящ начин директивата и не отговарят на изискванията ѝ.

От Брюксел обаче не съобщават точно какви проблеми са установили. От комисията дават срок от два месеца на България, за да отговори и да предприеме мерки за отстраняване на недостатъците.

Въпросът дали директива 2012/13 въобще е транспонирана в българското законодателство е поставян не само от ЕК, но и от граждани пред българския съд. Проблемът произтича първо от това, че за разлика от други случаи, при които изисквания на директива се въвеждат в националното ни право, тук това не се е случило със специален закон за изменение и допълнение на конкретен нормативен акт. Т.е. няма ЗИД на НПК например, в който да е отбелязано, че с настоящия закон се транспонира директива 2012/13.

Доктрината също е обсъждала какво е необходимо, за да се въведат изискванията ѝ в българското законодателство и фактът, че макар повечето да съществуват отдавна в НПК, например като задължението за разясняване на правата на обвиняемия, на предоставяне на достъп до доказателствата и тн., трябва да бъдат предприети и някои допълнителни мерки.

В делата, които граждани са водили срещу държавата, съдът обаче не е откривал конкретни „пропуски“ при транспонирането или е отказвал да се занимава с проблема.

12
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Eliza
Eliza
24 септември 2021 14:10
Гост

Например чл. 264 от НПК, който дава право на подсъдимия да посочва едно лице да присъства на заседания на закрити врати, не се прилага правилно и близки хора биват изхвърляни от заседанията, без да има държавни тайни или защитени свидетели.

Geleto
Geleto
24 септември 2021 13:55
Гост

От статията не става ясно къде точно е проблемът, дали е в това, че просто няма ЗИД, в който да се казва, че се въвеждат изискванията на директива еди коя си (ако е само това, то не виждам изобщо проблем, доколкото изискванията на директивата в действителност ще са въведени в българското вътрешно право) или има конкретни разпоредби на директивата, с които българското законодателство не са съобразени; ако второто е вярно, кои са тези разпоредби?

Анонимен
Анонимен
23 септември 2021 19:12
Гост

Тази директива на практика не е транспонирана! Имаше статия на проф. Чинова в сп. Норма преди години, в които подробно беше обяснила какво трябва да се направи, но явно никой не чел

Иванов
Иванов
23 септември 2021 17:01
Гост

Добре ще е да няма повече такива издънки. Стоилов ще има да се разправя и с тези глупости сега.

Черничев
Черничев
23 септември 2021 17:01
Гост

Да се надяваме, че ще се отстранят тези проблеми

Бебо
Бебо
23 септември 2021 17:00
Гост

ГЕРБ са виновни! Виновни са. Те така управляваха. Лъжеха нас, лъгаха и Европа

Бебо
Бебо
23 септември 2021 17:00
Гост

Тоест сме излъгали?

Анонимен
Анонимен
23 септември 2021 17:01
Гост

По-скоро сме си преиначили нещата така, че хем Европа да е доволна, хем ние да си правим каквото и както можем.

Лелиева
Лелиева
23 септември 2021 17:00
Гост

Излагация. И кой е виновен за тази мизерия?

Стаматова
Стаматова
23 септември 2021 16:59
Гост

Какво да говорим. Ясно е, че не сме съвсем правова държава, още по-малко европейска.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2021 16:59
Гост

Е то е ясно, че сега и това ще се ползва за ПР кампания по време на поредните избори

Анонимен
Анонимен
23 септември 2021 16:58
Гост

Цели два месеца?