Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) не позволява висящите пред Специализирания наказателен съд (СНС) дела да бъдат прехвърлени в Софийския градски съд (СГС) и довършени от него. За това алармираха председателите на СНС и СГС Мариета Райкова и Алексей Трифонов и шефовете на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) и на Софийския апелативен съд (САС) Георги Ушев и Даниела Дончева, които днес бяха изслушани от Висшия съдебен съвет (ВСС) във връзка с проблеми по прилагането на разпоредбите от Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се закриват спецсъдилищата и прокуратурите.

Срещата беше поискана от Райкова и Ушев, които в писмо до ВСС поставиха серия от въпроси и проблеми с преназначаването на магистратите и служителите, преместването на съдебните заседатели и прехвърлянето на делата (виж повече тук).

Георги Ушев обясни, че в ЕИСС не е предвидена възможност за това, когато едно дело е започнало в един съд, да продължи да се гледа от друг. В такива случаи имало само опция за прекратяване на делото, което в случая е недопустимо.

Мариета Райкова допълни: „Същността на наказателното правораздаване не позволява делото да се гледа до средата от един съд и после да отиде в друг съд и да продължи от там докъдето се е гледало“.

Шефът на СГС Алексей Трифонов посочи и друг проблем с ЕИСС. В спецсъда има около 200 съдебни заседатели, които участват в съставите по дела, които трябва да се довършат от СГС. Тези съдебни заседатели трябва да бъдат „вкарани“ в ЕИСС в градския съд, но тогава системата автоматично ще ги включи към списъка със съдебни заседатели на СГС, които са 130. И после тези общо 330 ще участват в случайното разпределение при постъпването на нови дела. А както е известно, работата на заседателите от спецсъда приключва с приключването на висящите дела на СНС. А няма как съдебните заседатели да не бъдат добавени в ЕИСС, защото трябва да подпишат финалния съдебен акт.

Гергана Мутафова, която е ръководител на проекта за изграждането на ЕИСС, обясни, че когато е започнало обсъждането на законопроекта за закриване на специализираните структури, в две поредни писма от „Информационно обслужване“ са алармирали ВСС, че ще се наложат доработки на ЕИСС, като само техническата част ще отнеме три месеца и ще струва 1 млн. лева. Писмото е било изпратено на Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание с предложение да се вземе предвид при обсъждането на финансовата обосновка на закона, но реакция не е имало.

Мутафова допълни, че ще се наложи надграждане не само на ЕИСС, но и на редица други системи – тази за противодействие на престъпността, на Единния портал за електронно правосъдие, на тази, в която се публикуват съдебните актове и на други.

Тя допълни, че няма никаква пречка ЕИСС и другите системи да бъдат надградени, но това няма как да стане в рамките на трите месеца до влизането в сила на разпоредбите в ЗСВ, с които се закриват спецсъдилищата. Иначе техническото задание е готово, но провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки и надграждането ще отнеме доста повече време от трите месеца, залегнали в ЗСВ.

В тази връзка Георги Ушев призова да се помисли за законодателни промени, с които да се удължи срокът за закриване на спецструктурите, докато се „оправи“ ЕИСС.

Както той, така и Мариета Райкова акцентираха и върху друг проблем, свързан със сроковете. Те попитаха, след като от 28 юли спецсъдилищата престават да съществуват, кой ще отговаря за прехвърлянето на делата. В СНС има висящи 135 дела, които трябва да отидат в СГС и други 68 за изпращане по подсъдност в окръжните съдилища в страната, а в АСНС трябва да се довършат 50 производства. И двамата обаче отбелязаха, че до изтичането на тези три месеца ще продължат да постъпват дела, а някои вероятно и ще бъдат приключени.

Ушев заяви, че става дума за времето, в което е съдебната ваканция и съдиите и служителите ще излязат в отпуск. „Огромно количество дела и веществени доказателства трябва да потеглят към различни окръжни съдилища в страната. Не може да се ангажираме със служители, които да са на работа и да отговарят за това. Но тези дела трябва да бъдат приети, защото съдът вече не съществува. По делата срещу организираните престъпни групи вероятно ще има спорове за подсъдност и няма как да бъдат решени бързо. Времевият период е крайно неподходящ и трябва да бъде удължен с три месеца и прехвърлянето на делата да се случи, когато служителите не са в отпуск“, каза Ушев.

И четиримата председатели на съдилища поставиха и въпроса с физическото прехвърляне на делата към СГС и САС.

Даниела Дончева и Алексей Трифонов бяха категорични, че в Съдебната палата място няма не само за делата, но и за магистратите и служителите, които ще бъдат прехвърлени в САС и СГС.

Трифонов постави още един проблем – може да се стигне до дублиране на длъжности на служителите. Например в СГС има главен счетоводител, но по реда на чл. 123 от Кодекса на труда там да бъде преназначен и главният счетоводител на СНС.

След като чу въпросите и възраженията на четиримата шефовете на съдилища, главният прокурор Иван Гешев заяви, че Пленумът на ВСС не може да реши почти никаква част от посочените проблеми. Той отново определи законодателните промени като „правен хаос“ и „трагедия“.

Гешев изтъкна, че в прокуратурата има стотици дела и няма как те физически да бъдат прехвърлени в 7-дневния срок. И попита още: „В какво качество и кой ще ги изпрати, когато административният ръководител не е административен ръководител, кой ще прецени в коя прокуратура трябва да отидат? На 70% от проблемите не виждам никакво решение, освен за битовите, които пак частично могат да бъдат разрешени“.

И заключи, че ВСС трябва да решава проблеми, които друг е създал и ги е прехвърлил към кадровиците. „Ние поемаме чужди грехове“, каза Гешев.

За една част от проблемите обаче веднага бяха дадени разрешения.

Първото беше делата и магистратите да не се местят в Съдебната палата, а да останат в сегашната сграда на ул. „Черковна“. Някои от делата с множество подсъдими и адвокати да бъдат гледани също там или пък в зала 15 в палата, която е най-голямата.

По думите на Олга Керелска вероятно ще се наложи някои от съдиите да пътуват между двете здания, защото ще има тричленни състави, които ще се състоят от магистрати от общите и от специализираните съдилища и няма как това да се избегне. Тази ситуация ще наруши комфорта на съдиите, но има служебни коли и градски транспорт и едва ли ще е всеки ден, коментира тя.

По отношение на прехвърлянето на делата и кой ще отговаря за това имаше спор и главният прокурор зададе серия от въпроси на участващия в заседанието зам.-министър на правосъдието Юлия Ковачева.

И получи следния отговор от нея: „Залегналият в закона тримесечен срок има за цел да създаде възможност за организация на работата на закриващите и приемащите съдилища, в който период от време да има възможност да се прецени къде да отидат делата, да се отделят тези, които ще отидат в СГС и останалите производства и след като се извърши тази организационна и правна работа, с факта на закриване на съдилищата делата да отидат в съответния компетентен съд. Независимо какъв ще е срокът и дали законодателят ще го удължи с още три месеца, не е възможно делата да се прехвърлят в друг съд, след като има действащ съд. Едва след закриването на специализираните съдилища, делата се изпращат по компетентност в съдилищата по правилата за местната и родова подсъдност“.

Ковачева напомни, че делата се изпращат по компетентност с определение на съдията докладчик. В случая това трябва да стане в  последния ден от съществуването на спецструктурите. „Няма как делата да бъдат изпращани преди изтичането на срока, независимо колко дълъг ще бъде той“, каза тя. И допълни, че седемдневният срок има за цел, след като са решени въпросите за подсъдността, делата физически да бъдат изпратени на компетентните съдилища.

По отношение на възражението за съдебната ваканция, Ковачева обясни, че това е организационен въпрос. „Винаги има магистрати и служители, които са на работа. И трябва да се отговори на въпроса какво има приоритет – съдебната ваканция или прехвърлянето на делата, така че да не се затрудни процесът“, коментира зам.-министърът.

А що се отнася до въпроса кой ще отговаря за прехвърлянето на делата в този 7-дневен срок, Ковачева цитира §55 от ПЗР на ЗСВ като заяви, че административните ръководители на закриваните и на приемащите органи на съдебната власт, независимо в какво качество ще бъдат те, са хората, които създават организация за предаването и приемането на неприключилите и на приключилите дела, преписки и архива.

По отношение на останалите възражения Юлия Ковачева поясни, че ВСС има правомощията да създава необходимата организация и да подпомага съдилищата.

Що се отнася до посочените проблеми с ЕИСС, тя заяви, че Министерството на правосъдието ще ги обсъди, но допълни: „Единственият въпрос, който си задавам е как всъщност Съдийската колегия възнамерява да изпълни амбициозната си програма за реформа на съдебната карта, при която се предвижда закриване на съдилища, след като ЕИСС изобщо не е подготвена за това?“.

Даниела Марчева уточни, че проблемът в конкретната ситуация е срокът, иначе при реформата на съдебната карта ще бъде предвидено и надграждане на ЕИСС.

Кадровици дадоха разрешения и на някои от другите проблеми. Например беше посочено, че след закриването на спецсъдилищата, служители ще бъдат назначени в СГС и със съответната заповед за командироване може да бъде възложено на някои от тях да проверяват страница по страница и веществените доказателства делата, които се прехвърлят.

Друг възможен изход е при дублиране на длъжности, съответните ръководители да извършат подбор по чл. 329 от Кодекса на труда. Освен това в закона е предвидено и преназначаването на служителите без конкурс по реда на чл. 341 от ЗСВ на длъжност в приемащия съд.

Цветинка Пашкунова заяви, че проблемите с кратките срокове за прехвърлянето на делата са важни и сериозни, но са извън обхвата на правомощията на ВСС. Те могат да бъдат решени чрез законодателни промени.

„Кадровите и организационните проблеми с преназначаването на магистратите и служителите са от компетентността на колегиите. Нека ресорните комисии – за атестирането и конкурсите и  „Съдебна администрация“ да ги обсъдят, да ги разгледат и съответно, когато дойде време, ще положим всички усилия, за да ги решим по възможно най-оптимален начин“, посочи тя.

Що се отнася до затрудненията със сградния фонд и ЕИСС, то тя предложи въпросите да бъдат обсъдени от комисията за управление на собствеността и информационни технологии, както и от екипа по ЕИСС. „Нека да положим общи усилия, да видим как може да излезем от ситуацията. Това е действащ закон и трябва да се прилага. Всеки в своята сфера на компетентност да разгледа въпросите и да видим как да бъдат разрешени“, допълни Пашкунова.

Подобно мнение изрази и председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков. Според него в следващите два месеца ВСС ще се занимава с всякакви въпроси, свързани със закриването на спецсъдилищата.

Но по думите му най-големият проблем е ЕИСС. „Нямаме доработка, какво правим с висящите дела. Дело започва в специализирания съд, извършени са редица действия и в един момент трябва да се преобразува в СГС. ЕИСС няма такава функционалност – да се запазят тези действия, само трябва да има прекратително определение“, обясни той.

Засега ВСС не взе конкретни решения на въпросите. Във вторник Съдийската колегия отново ще изслуша спецсъдиите. Същевременно беше решено пълният протокол от днешната дискусия да бъде изпратен на Министерския съвет и на всички партии в парламента. Наред с това беше възложено на всички ресорни комисии в съвета да разгледат поставените днес проблеми.

57
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Вес
Вес
13 май 2022 15:00
Гост

Каква трагедия – правна, логическа и държавна!
Значи дали някакви си система ще сработи и дали просто на някой не му щенка да сработи е по-важно от това, дето е прието в закона? Боже, що за държава е това?

ttttttt
ttttttt
13 май 2022 14:50
Гост

Страшно ми е интересно до сега как работехте по чл. 42, ал. 2 от НПК и как препращахте делото на други съдилища?
Не се правете на дръжки. Смвешни сте вече. Закрити сте. Няма ви от есента. Какво пак не разбрахте?

Анонимен
Анонимен
13 май 2022 11:58
Гост

Очевидно и най-дребните технически проблеми ще се преекспонират като огромни проблеми, но поне нас да не ни правят на маймуни щото ежедневно се изпращат дела по компетентност по други съдилища.

Анонимен
Анонимен
14 май 2022 12:11
Гост

Проблемът не е с делата, които се изпращат по компетентност, а с тези, които продължават да се разглеждат, а трябва да бъдат заведени в нов съд. Това не може да се случи при сегашната система.

Слаба работа за е една от причините
Слаба работа за е една от причините
13 май 2022 10:40
Гост

Ами свързано е със слабата им ПР политика !!! нямат стратегия и визия какво и кога да пускат като информация на обществото, което е заливано предварително с проблеми, които са вътрешно-организационни, а не за официална употреба. нали в това се състои работата на ПР- те, да преценяват , кое да се пуска и извежда пред медиите и кое да не се дава на медиите. Те ПР- те трябва да преценяват кое и кога да се дава като информация. И въобще ние нали виждаме всичко онлайн , когато колегиите и пленума заседават. Защо е необходимо въобще някой да ни преразказва какво… Покажи целия коментар »

Чул, недочул
Чул, недочул
13 май 2022 9:48
Гост

Изглежда, че проблемът е изцяло от техническо естество. Никога не съм могъл да разбера защо у нас първата стъпка при проблем е цялата общественост да бъде информирана в продължение на месеци и години за съществуването му, все едно това е краят на света, вместо директно да се пристъпи към отстраняването му. Съчувствие ли търсят ВСС-арите, какво ли? Все пак не са деца в първи клас, които да реват на госпожата, че не могат да решат тая сложна задача със скобите.

Анонимен
Анонимен
13 май 2022 12:05
Гост

Много добър коментар, които се отнася до дейността на цялата ни държава и за съжаление продължава и при новите управляващи. Ежедневни сканадали и проблеми и умишленото им раздухване без никакви конкретни и качествени решения.
В големите частни компании никога не се говори за проблеми, а за задачи и начините за решения на тези задачи.

Анонимен
Анонимен
13 май 2022 9:00
Гост

А някой знае ли откога двете съдилища са включени в ЕИСС? Всичките им висящи дела ли са образувани там, нямат висящи отпреди 2020?

Съдия
Съдия
13 май 2022 9:31
Гост

Естествено, че имат дела и в старата система. Това са двете съдилища, разглеждащи най тежките дела в България

Съдия от прованса
Съдия от прованса
13 май 2022 8:33
Гост

Членовете на ВСС да си предоставят личните автомобили, а Юлия Ковачева може да даде малко служителки от МП и да пускат делата по страната

Лаизъм и дилетенщина са разпоредбите
Лаизъм и дилетенщина са разпоредбите
13 май 2022 10:46
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
12 май 2022 22:40
Гост

Чета и се чудя, как съм изпращал дела по подсъдност! Събра ли се уж много високо в системата, много знаещи, а видите ли не могат да се начудят как да изпратят 100 висящи дела по подсъдност. Когато ме преместите в СГС или СОС ще ви кажа. Хайде със здраве!

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 20:42
Гост

Абе холан, докога ще ни занимавате с 50-те висящи дела на САпНС и 100-те висящи дела на СНС. При общо над 500 хил. дела във всички съдилища. Да му се не види и делата и нахалниците, които досега вземаха по 18 заплати на година, за което съдиите от другите съдилища само можеха да мечтаят. Да се пръждосват където искат. Ако искат на Марс.
Ай сиктир…

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 20:41
Гост

А сега! ЕИСС пречи да се приложи закона. И какво ще правим? Заради идеите на Имова и Мутафова предлагам да се промени закона, защото пречи на ЕИСС. Заради разни Ушевци, Мариети, Даниели и Алексейчета ще ме накарате да започна да симпатизирам на Гешев. Между другото започнах да му симпатизирам, защото единствените с адекватно мислене на днешния пленум бяха той и Георги Чолаков. Всичко е въпрос на организация и комуникация между административните ръководители и проблем няма да има. А това със съдебната ваканция е най – големия смях. И този Ушев е началник, представяте ли си? Иска да се измени закона,… Покажи целия коментар »

Златанова
Златанова
13 май 2022 7:58
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
12 май 2022 20:38
Гост

За всички фенове на ПП, Кирчо, Кокорчо, Бойкикиев, Славчо и Корнелия : от утре може да се наредите на опашка, за да получите 25 литра втечнен газ. Носете си туби и лични карти, за да получите отстъпка. Преди това да не забравите да изтриете няколко от талончетата на Черепа и да си нагледате през прозореца на витрината на КТБ как Цецо Василев ви врътка паричките. Пък лятото може и да отидете на Каваци при Баневи на къмпинг. Да не забравите да си купите пътьом от кварталния магазин бутилка – менте ракийка на Миню Стайков, мъкнейки акумулатора на Бобокови за колата.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 21:43
Гост

Троле, объркал си статията. Язък, сега от Доган сарай няма да ти платят 20-те стотинки за този коментар…

Кскскс
Кскскс
13 май 2022 2:15
Гост

Напил си се – напил си се, ама що-щеш в правен форум? Няма ли за тролските ти изпълнения подходящи платформи?

Кскскс
Кскскс
12 май 2022 19:39
Гост

Айде стига с идиотиите!
Ако имаме редова промяна в подсъдноста и сега, какво правим? Никога не е имало до сега ли?
И сега просто правим същото. Закриват се изначално излищните СНС и СП и по подкъдност делата се пращат в другия компетенген съд.
И стига вече глупости!
Закриване ще има. Лятото.

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 20:26
Гост

Категоричния, ще има, ама друг път през лятото. Не знам какво си правил досега, но си личи, че наказателни дела не си помирисвал. Изначално не е лошо да замълчиш.

Никос
Никос
13 май 2022 2:20
Гост

Не си чувал, че може да се промени подсъдност и че, о,
Боже, дори законът го допуска?
Най-вероятно си нейде из спец-звената. Толкоз спец., че по спец. НК и НПК работиш.
Когато и да ви закрият, все е късно.

Ttttttttttt
Ttttttttttt
13 май 2022 14:56
Гост

Ти с правото въобще имаш ли нещо общо, Анонимен? Как до сега СНС прилагаше чл. 42, ал. 2 от НПК, м? Как изпращаше дела по подсъдност? И не му пречеше ЕИСС или друга подобна щуротевина? Какво правеше – не препращаше, понеже му е зор да изпълни закона? Или правеше нещо друго? Ей, ама като се заизлагате и се лепнете за местата си – като пиявици сте! Не, нямаше нужда изобщо от създаването на специализираните съд и прокуратура. От самото начало. Това си беше измишльотина за поръчкови дела на Бойко Каскетски и когато и да се закрият, все е късно вече.… Покажи целия коментар »

Кскскс
Кскскс
12 май 2022 19:33
Гост

Страшно тъпо оправдание.
Толкова тъпо, че ни кара да се замислим кого купиха пак, че темата за закриването продължава да се върти из медията.

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 17:55
Гост

Хаосът предстои с пълна сила – преназначаванията на магистрати ще се блокират заради делото в КС, делата не могат да се работят след 28 юли заради ЕИСС и прехвърлянето, а абсолютната давност тихо си тиктака.
Нека олигарсите да благодарят на Продължаваме подмяната.

Продължаваме подмяната на калинките на ГЕРБ и ДПС
Продължаваме подмяната на калинките на ГЕРБ и ДПС
12 май 2022 18:28
Гост

Слугите на Доган сарай във ВСС и троловете им в интернет за пореден път рисуват апокалиптични картини за това какво ще се случи, ако бъде разтурена ОПГ „Каскет и Тиква“. Апокалипсисът обаче ще е само за тях, когато един ден Каскета падне.

Анонимен
Анонимен
13 май 2022 1:52
Гост

Добре че проима ЕИСС, за да има с какво да си чешете езиците. Не е вярно, че в ЕИСС не може да се прехвърли делото от СНС/АСНС в СГС/АС-Сф. Има си функционалност „Изпращане в равен по степен съд“ без да е нужно да се прекратява. В другия съд си образуват ново дело и като свързано дело се прикача досегашното от СНС и всички документи по новото дело започват да излизат вече с бланка на СГС и с новия номер на делото, като ще продължат от там, докътедо е било стигнало. Хайде да се спре да се дъвче ЕИСС, че им… Покажи целия коментар »

Thor
Thor
13 май 2022 7:13
Гост

Те така подготвят аудиторията за следв. консумиран милион – когато решат да закрият пилотните съдилища и т. н. Хляб за ИО винаги ще има…

Анонимен
Анонимен
13 май 2022 8:11
Гост

Трябва да се въведат и съдебните заседатели и да се разпределят ръчно. Проблемът е, че след това ще излизат при разпределението на всички дела на СГС, а те нямат такъв мандат. Трябва да се изключват ръчно при всяко разпределение, а се касае за около 200 души. Трябва да се помисли, как да се изключват от общото разпределение. Може и да има начин.

Анонимен
Анонимен
13 май 2022 10:21
Гост

Вероятно имат предвид, че няма как в системата да се прехвърли делото и да НЕ започне отначало, т.е. няма как да ползват досега извършените от съда процесуални действия.

елементарно е
елементарно е
12 май 2022 14:47
Гост

И защо да не могат дела в една и съща база данни, с достъп от същите съдии и съдебни заседатели да се довършат в друга сграда или под друга шапка?!Това е пълен абсурд и още веднъж показва колко неадекватна е тази програма и некореспондираща със закона . Какво пречи на съдиите да си влизат по делата да си подписват протоколите и актовете, прави се препратка или линк от старата база данни в спец съдилищата към СГС или САС или си остават такива за довършване по ЗСВ в ЕИСС и толкоз .А съдебните заседатели никъде не трябва да се включват. Ако… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 17:08
Гост

Ти си много тъп. Не може със същия номер да се прехвърли към друг съд. Делата са наказателни и не могат да имат друг номер.Първо, защото системата не може да го направи, защото няма такава софтуерна опция/ функционалност. Второ, защото ако има съвпадение на номерата системата не е научена кой номер е първи. А, трето е най -добре да не умуваш повече и да спреш да пишеш.

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 20:37
Гост

Няма изискване делото да продължи под същия номер. Номер дело не прави. Който твърди другото, да си скъса дипломата и да ходи на село. ЗИДЗСВ изисква делото да продължи със същия състав и не се интересува под какъв номер. Но вярно е – номера имат каскетите според големината на тиквата.

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 17:09
Гост

Няма наказателни дела с непостоянни състави. Ти откъде дойде?

Съдия
Съдия
12 май 2022 17:13
Гост

Колега от Елементарно е, може ли да си напишеш имената, за да те ползват от Информационно обслужване за доработка на системата.Явно само ти знаеш бърз и лесен начин.

Пипи
Пипи
12 май 2022 14:43
Гост

Пак ли драми с тази пародия на система. Да я сменят ако трябва.

Хари
Хари
12 май 2022 14:44
Гост

Надали. Щом не го направиха в самото начало и сега ще правят доработки.

Дишевчетата
Дишевчетата
12 май 2022 14:43
Гост

Ами ВСС да команадирова тази зам. министърка Ковачева(админ съдийка), Дишева (админ съдийка) и Керелска те да оправят делата през лятото за 7 дена и да си изпълнят закона, който те сътвориха, особено Дишева(бащата) на това творение. Нека те да изпълняват тези обратното на острото (Слави Т) разпоредби. То на чужд гръб и 100 тояги са малко.

Апропо, Дишевизми…… или дишевизъм нов дял в правото

Трол с каскет
Трол с каскет
12 май 2022 18:35
Гост

Да хвърлим цялата вина върху Дишева, Керелска и още няколкото магистрати, които гласуваха против Гешев за гл. прокурор! А гласуващата под строй ПК във ВСС, Магдалинчев и останалите слуги на задкулисието във ВСС нямат никаква вина!

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 14:40
Гост

Е сега се видя истината- няй- вероятно всички дела на СНС ще се провалят и възожителите и изпълнителите на поръчката са ясни, а ВСС ще опере пешкира, но им се пада, защото не бяха единни и допуснаха да ги манипулират двама- трима.

много повече от 3 месеца
много повече от 3 месеца
12 май 2022 14:39
Гост

Да си го кажем честно – ще имат много повече от въпросните 3 месеца и това е ясно на всички. Другата седмица КС ще се произнесе по допустимостта на искането на Гешев за противоконституционност на ЗИД ЗСВ. И ще го допусне, разбира се. А какво казва чл. 54, ал. 1 т. 4 АПК: „Административният орган спира производството, когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим закон“. И всичко спира – преназначавания, местенки, каквото се сетиш. И така, докато КС не се произнесе по същество, а това ще е един Господ знае… Покажи целия коментар »

Лозан
Лозан
12 май 2022 14:38
Гост

Явно заради Единната информационна система на съдилищата реформата отново опира на камък.

Мики
Мики
12 май 2022 14:39
Гост

Бъгава система, от която трябваше да се откажат още в самото начало, а не да правят кръпка до кръпка и пак да не работи.

хайде холан
хайде холан
12 май 2022 14:33
Гост

Ако има нещо да се доработва, да се доработва по спешност. Какъв ЗОП? Какви 5 лева? Доработка от разработчика – пряко договаряне и толкоз. Не за 3 месеца, ами за 20 дена ще го направят и съм ларж! Това са софтуерни проблеми, които в частния сектор се решават за дни!

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 17:14
Гост

Вземи прочети ЗОП, защото се излагаш с прякото договаряне. Поръчка за близо 1 млн. лева как ще минеш на пряко договаряне? На следващия ден си клиент на прокуратурата, бе тикво!

444
444
12 май 2022 14:28
Гост

ЕИСС ще бъде доработвана 10 години, след което ще дойде някой и ще обяви, че започваме всичко отначало и на чисто. Така и с реформите.

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 15:15
Гост

Когато и да спре ЕИСС, ще е безнадеждно късно. Сега е моментът да я разкарат.

123
123
12 май 2022 14:26
Гост

Информационно обслужване дали не будалка ВСС в случая? Три месеца ми се струват предостатъчно за тези доработки, частните фирми за толкова време изработват платформи от нулата.

Наблюдател
Наблюдател
12 май 2022 14:27
Гост

Ами нормално. И те имат летни отпуски, дреме им за драмите на съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 15:08
Гост

Говориш пълни глупости. Частните фирми не харчат бюджети средства, а тук се харчат. ЗОП не може да се избегне при тези цени, които дават Информационно обслужване. Какво пряко договаряне, какви пет лева? Само заради ЗОП и процезурите по него, нещата не могат да се свършат за 3 месеца. Но никой от НС и МП не ги мисли тези въпроси.

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 17:16
Гост

Поредния специалист се появи .

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 14:21
Гост

Чудесен повод да се разкара тоя боклук ЕИСС.

Дими
Дими
12 май 2022 14:40
Гост

Надали ще стане. Но иначе би било чудесно.

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 14:17
Гост

Да се чуди човек – да се смее или да плаче. Явно някой се опитва да будалка и да се оправдава като малко дете, само и само да не изпълни закона. На крив ВСС – ЕИСС му пречи. За сведение – не съществува никакъв технически проблем с прехвърлянето на делата по ЕИСС. Просто това трябва да стане чрез същите опции, с които делата се движат между инстанциите – тогава делото също не се прекратява, а просто се изпраща и толкоз. В приемащия съд се натиска бутон „приеми“ и делото идва при него. Вярно е, че след като дойде, то следва… Покажи целия коментар »

колега
колега
12 май 2022 14:31
Гост

То излиза, че при инстанционен контрол на определения в рамките на процеса няма как да се случат нещата в ЕИСС, от техните приказки. Да не би да имате проблеми с изпращане в друг равен по степен съд или там понеже става с прекратяване всичко е ОК?
Адвокат съм, та не съм виждал прословутата ЕИСС

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 17:19
Гост

И ти си един измислен адвокат, който не е виждал наказателно дело. Дърдорко.

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 17:17
Гост

Ти откъде се появи такъв разбирач? Празна тиква, глупава!

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 17:32
Гост

Това звездите ли ти го говорят или си въвеждал и разпределял в ЕИСС??