Не всички препоръки на европрокурорите, изготвили независимия анализ на българската прокуратура, следва да бъдат изпълнени. Това стана ясно на днешното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Повод за дебата беше писмо от Министерството на правосъдието. С него то приканва институциите да представят отчет по изпълнение на част от мерките по препоръките в доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. по Механизма за сътрудничество и проверка. В хода на дебата стана ясно, че някои от препоръките се припокриват, а други противоречат на такива, дадени в независимия анализ на прокуратурата, извършен преди повече от година от чужди обвинители.

От изказванията на членове на съвета стана ясно, че в Министерството на правосъдието има поне две работни групи във връзка с изпълнението на препоръките. В една от тях е Севдалин Мавров, който днес призова да бъдат включени и съдии от Наказателната колегия на ВКС, защото сред тях има големи специалисти в областта. Те, изтъкна той, може да бъдат полезни с предложения във връзка с разработването на текстове, които да регламентират разследването на тримата големи в съдебната система – председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор. Според Мавров и сега няма пречка да бъдат разследвани, но след като има такава препоръка, е добре да се чуе мнението и на колегите му от НК на ВКС.

Главният прокурор Сотир Цацаров на свой ред каза, че част от отправените препоръки от европрокурорите са „тотално неприложими“, други вече са прилагат, а има и изпълнени.

Като пример за неприложима мярка той даде препоръката за връщане на централизирания модел в прокуратурата по отношение на назначаването на обвинители и тяхното атестиране и по-голямото участие на административните ръководители в тези процедури.

Цацаров посочи, че внимателно трябва да бъде обмислена и в препоръката за премахване на предварителните проверки. Същото важи и за други две предложения – за отпадането на фигурата на поемните лица и за превръщане в доказателствени средства на докладите на финансовото разузнаване.

Според главния прокурор всичко това трябва внимателно да бъде обмислено, а не принципни положения в наказателния процес, които изискват прецизен подход и мислене, „да бъдат решавани ад хок, ей така, за да бъдат затворени препоръките и да продължаваме напред“.

Той подкрепи идеята за разширяване на работните групи и включването в тях на съдии и прокурори от ВКС и ВКП, но даде и друга идея – да бъдат привлечени и представители на правната наука и конституционалисти, каквито в момента нямало в състава им.

Председателят на ВКС Лозан Панов обясни, че върховни съдии винаги са включвани и участват в заседанията. Проблемът бил в тяхното мотивиране, което ставало все по-трудно. Това е така, защото при дискусиите в работната група те дават своите предложения и становища като излагат аргументи за всяко от тях, но „това, което излиза, е различно от това, което колегите предлагат“. „Когато законопроектът е готов и кажем защо се е получило нещо различно от това, което се е обсъждало, аргументът на Министерството на правосъдието най-често е, че нали наши колеги са участвали в работните групи. Излиза, че тяхното участие легитимира някакви идеи отнякъде изникнали и инкорпорирани в проектите“, посочи още Панов.

Цветинка Пашкунова започна изказването си с това, че е в деликатна позиция, защото и тя е част от работна група – тази за предварителните проверки. Но и Пашкунова застъпи тезата, че онези препоръки, които не са съобразени с конституционни принципи и принципи на правото не следва безусловно да бъдат изпълнявани. И даде следния пример – с едно от последните изменения на ЗСВ беше ограничен процентът на външните назначения в съдебната система до 10 на сто. А европрокурорите препоръчват да се увеличи, защото така ще бъдат назначавани хора с по-голям стаж и опит извън системата, които биха били полезни за нея. „Влизаме в противоречие сами със себе си“, заяви тя.

Според Огнян Дамянов, който също е член на работната група по предварителните проверки, не може да се правят промени в НПК току така. Той застъпи тезата, че предварителните проверки не трябва да бъдат премахвани, защото има опасност 300 000 проверки да станат 300 000 дела.

Главният прокурор отново взе думата и този път засегна въпроса за предстоящия независим анализ на Върховния административен съд и Върховния касационен съд, както и на Инспектората към ВСС, за който беше съобщено в края на лятото на 2017 г. Но председателят на ВАС Георги Чолаков уточни, че ще има независим анализ само на административното правосъдие.

Хубаво е и ВКС да изпита това, което ние изпитахме“, отвърна Цацаров. И призова да се подхожда внимателно по отношение на това, което предстои при този анализ на съдилищата и изпълнението на препоръките. Припомни, че всички мониторингови доклади препоръчват децентрализация на прокуратурата, а независимият анализ – точно обратното. Прогресивните сили ще ни обвинят, че се връщаме 50 години назад, каза Цацаров в коментар за последиците, ако се тръгне към изпълнението на тази мярка.

По-късно от ВСС обявиха и какво правят по препоръките в доклада на ЕК, които са в процес на изпълнение.

Бе уточнено, че е изпълнена само една мярка – МВР вече е свързано с Единната информационна система за противодействие на престъпността.

Работи се по няколко. Една от тях е за образуваните дисциплинарни производства за нарушения на етичния кодекс срещу прокурори. От началото на 2017 г. до края на февруари 2018 г. те са 11, като две от тях са обединени, четири са приключили с решение на Прокурорската колегия за налагане на дисциплинарно наказание, една дисциплинарка е спряна поради наличие на досъдебно производство за същото деяние, а останалите пет са на етап изясняване на фактите и обстоятелствата по извършеното нарушение и събиране на доказателства.

Друга препоръка е годишният доклад за дейността на ВСС да се съдържа информация за размера на събраните суми по постановени наказания конфискация, глоба, както и на събраните суми по присъдени в полза на прокуратурата и съда разноски по наказателни дела. От ВСС уточняват, че докладът за 2017 г. още не е внесен в Народното събрание, срокът е до 31 май 2018 г.

Що се отнася до мярката „Образуване на дисциплинарни производства и налагане на дисциплинарни наказания при доказани случаи на дисциплинарни нарушения от страна на съдии, прокурори и следователи и своевременно публично оповестяване за окончателния резултат от действията по сигналите и предложенията“, то от ВСС отчитат, че има образувани три дисциплинарки срещу прокурори по предложение на ИВСС след извършена проверка за извършени нарушения по чл. 175к ЗСВ. Производствата са все още висящи.

На този етап няма нова информация за изпълнението на друга мярка, която се отнася до дисциплинарни производства за „доказани случаи на неспазване на законоустановените срокове за излагане на мотивите“. Има пет такива срещу съдии, които все още не са приключени. Миналата година са приключени три такива, но те са образувани предходни периоди. Единият магистрат е бил уволнен, друг – наказан със „забележка“, а за третия не е констатирано виновно поведение.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Живко Сталев професор
Живко Сталев професор
02 март 2018 12:59
Гост

Не .Няма неизпълними препоръки.Има глуповати инатливи същности, които пречат да се случват добрите неща – слезте от сцената.Егоцентризмът и нарцисизмът ви е очертал съдебната т.н.власт като застояло водно блато.Идете си с мир.Неполезни сте ни…Минало сте.Всяко затворено и изолирано от Суверена пространство неминуемо се изражда …

гост на РБ
гост на РБ
02 март 2018 12:25
Гост

Съдии в СРС отказват прилагането на Регламенти на ЕС.Г- жо министър , какво ще кажете за това.Кажете го на ЕК , та дано увеличат заплатата Ви…

БОГ
БОГ
02 март 2018 12:20
Гост

Започнете дискусията

БОГ
БОГ
02 март 2018 12:18
Гост

От тяхната дейност пушилка се вдига.Но все е заблуда за истината и все е против гражданите.Вижте с под друг ъгъг.Чуйте се – ще се удивите от своята немощ .Жалко.Но и вие, също не сте мъдреци.