Адвокатите да могат да са управители на търговски дружества, в гилдията да не се допускат хора, изгонени от други правни професии, неплащането на вноски за поне 6 месеца с натрупване да води до преустановяване на дейността без да се провежда дисциплинарно производство, да се завишат изискванията за достъп до професията, въвеждане на обща клауза за обжалваемост на актовете на адвокатурата.

Това са част от въпросите, на които над 1200 адвокати са дали най-категоричен отговор в анкетата на Обединението на свободните адвокати (ОСА), която беше разпратена до близо 9000 представители на гилдията (всички отговори по 29-е въпроса в анкетата можете да видите тук).

Повод за безпрецедентното допитване беше огласената от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) концепция за нов Закон за адвокатурата (ЗА) („Лекс“ вече представи основните моменти в нея и можете да си ги припомните тук).

Един от ключовите въпроси, по които от ОСА поискаха да получат мнението на адвокатите, беше за това какви трябва да са условията и редът за достъп до адвокатската професия. От 1200 души, попълнили анкетата, около половината са дали становището си по него.

И ако над 65% от тях са категорични, че изискванията за вписване трябва да бъдат завишени, когато трябва да посочат как да стане това, мненията започват да варират.

Има обаче една идея, която събира подкрепата на над половината от участвалите в анкетата адвокати –  трябва да се предвиди като пречка за достъп до адвокатурата уронването на престижа или налагането на дисциплинарно наказание при практикуването на друга юридическа професия. Т.е. съдия, прокурор, нотариус или частен съдебен изпълнител, които са изгонени от професията си по тези причини, да не могат да се вписват като адвокати. Сега това е допустимо след изтичането на две години. И така всички магистрати, които съдът и прокуратурата не допускат в редиците си, след изчакване на две години стават адвокати.

Най-общо може да се каже, че половината от анкетираните са застъпили тезата, че трябва да се запазят досегашните изисквания за вписване, но повечето от тях настояват юрисконсултите да доказват ефективно извършване на дейност, ако заради голям стаж са освободени от изпит.

Идеята, залегнала в концепцията за нов ЗА – всеки, който иска да стане адвокат, да държи изпит, след това от 3 до 6 месеца да се обучава и пак да държи изпит, е подкрепена от малко над 12%.

Два пъти повече са поддръжниците на по-меките варианти за пресяване на кандидатите – за задължително въвеждащо обучение на кандидат-адвокатите в Центъра за обучение на адвокати или при адвокат-патрон.

Неизпълнението на кои задължения на адвоката да води до “временно преустановяване на дейност” без дисциплинарно производство е другият от най-дискусионните въпроси, които ОСА постави в анкетата.

Над 78 на сто от адвокатите, които са отговорили, заявяват, че неплащането на членски внос за период от време (поне 6 месеца) с натрупване, трябва да води до преустановяване на дейността. Доста по-малко – близо 32%, са подкрепили това да е последица, когато до 31 януари адвокатът не представи активна полица за професионална застраховка „Гражданска отговорност“. А най-малко на адвокатите се харесва възможността да преустановяват дейността си заради това, че не са покрили определения брой от задължителни часове за текущо обучение – 13%.

В анкетата влезе и един въпрос, който новият ЗА ще трябва да разреши и от години предизвиква вълнение в гилдията – какво да включва изключителната адвокатска дейност.

И резултатите са много интересни. Очаквано почти всички – близо 95% от попълнилите я, заявяват, че това е представителството пред съд, арбитраж, органите на досъдебното производство, нотариуси, ЧСИ и ДСИ, с изключение на изрично предвидените от закона случаи.

Над 71 на сто от запитаните обаче заявяват, че като изключителна адвокатска дейност трябва да бъде регламентирана и „консултантската дейност по правни въпроси, която се извършва по занятие“, както и „подготовката на сделки и представителство при сключване на сделки за прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти, с изключение на изрично предвидените от закона случаи (напр. при нисък материален интерес)“. Около 55 на сто пък искат само адвокат да извършва „представителство пред всички държавни и общински органи, с изключение на изрично предвидените от закона случаи и производствата по предоставяне на административни услуги от тези органи“.

Тези въпроси предизвикаха бурна дискусия с полярни мнения на конференцията, която ОСА организира днес и утре, за да бъде обсъдена концепцията за бъдещия Закон за адвокатурата.

Членът на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова, която е и ръководител на работната група, която изготви концепцията за нов ЗА, представи идеите и коментира тези от тях, които предизвикаха най-полярни реакции след разгласяването ѝ.

Такова е предложението за два изпита и обучение за вход в професията. „Ако не повишим изискванията за достъп до професията, няма да получим качеството, което очакваме, защото сега в нея влизат случайни хора, които просто имат 5 години стаж. Знаете, че ако един адвокат се провали, това е клеймо върху цялата адвокатура“, заяви тя.

И допълни: „Знам, че има сериозни възражения и за да се балансира този подход, са възможни две разрешения. Първото е по време на обучението да може да се извършва консултантска дейност, а второто е обучаващият се адвокат да може да се явява в първоинстанционните и административните съдилища под егидата на своя адвокат-патрон“.

Тя се спря и на много други въпроси, като това, че в момента у нас липсва специална уредба на имуществената отговорност на адвоката. И разказа, че са излезли серия от решения на ВКС, които вменяват свръхотговорност на адвоката. „Много адвокати в България биват осъждани за представени документи с „вярно с оригинала“, които са с невярно съдържание или с неистински подпис, а са дадени от клиента. Това е голямо бедствие за българските адвокати“, каза Гигова.

Разказа и че има осъден адвокат за вреди, въпреки че е развалил договора си с клиента и не му е платено възнаграждение.

Много сериозни брожения предизвика изискването адвокатът задължително да поддържа кантора. „Това се прави заради неприкосновеността на адвокатските книжа и защитата на адвокатската тайна. Кантората може да е и вкъщи, но трябва да има яснота къде е, за да може тази територия да бъде защитена от всякакви проверки“, каза Гигова.

На възражението на адвокат Милен Пенев, че в една модерна епоха адвокатът не следва да бъде задължаван да има кантора, защото може да работи и докато е на морето, и в планината, тя отговори: „Сигурно филмът „Адвокатът с линкълна“ е много привлекателен, но без кантора няма как да се получават призовки и книжа“.

Адвокат Димитър Пелов критикува изискванията за вписване и новите предпоставки за временно преустановяване на дейността. „Адвокати с 10-15 години стаж да се подлагат на обучения? Ние се борим срещу монополите на нотариуси и на ЧСИ, а сега ние правим монопол“, каза той. И постави въпроса с конфликта на интереси и както сам той го нарече без да дава повече пояснения за „семейните имуществени общности във ВКС“.

Адвокат Светла Миланова пък постави въпроса как се гарантира независимостта на адвоката и разказа, че самата тя е жертва на натиск да се откаже от поета служебна защита. Тя обясни, че домът ѝ няколко пъти е разбиван. „Това е ситуация, в която или трябва да изневерите на основните принципи на адвокатурата, или да помислите за собствената си неприкосновеност“, каза Миланова. И настоя за промени в закона, с които безопасността на адвокатите да бъде осигурена като на магистратите.

След като в залата се чуха множество възражения срещу затягането на контрола за влизане в адвокатурата, адвокат Росен Рашков, който е член на работната група по концепцията, заяви: „Не може да бъде аргумент, че понеже досега е било лесно, затова трябва да остане така. Идеята е да се повишава качеството на защитата“. Той категорично отхвърли тезата, че клиентът сам преценява кой адвокат е добър и кой – не. „Клиентът няма тези познания. Затова гарант трябва да стане законът и никой друг!“, заяви той.

Възраженията срещу изискването за задължително обучение от 72 часа за три години, което няма да важи само за адвокатите, които са университетски преподаватели, получи отговор от Валя Гигова: „Колкото и добър адвокат да си, всеки ден получаваш предизвикателства. Съдиите имат годишно около 50 часа задължително обучение, ние предвиждаме 24 часа. Не може, ако искаме да сме равни на тях по авторитет и знания, да го избягваме. Освен това адвокатът сам избира темите, по които ще се обучава. Това е важно, за да можеш да добавиш към титлата си „адвокат“ и специализация“.

И съобщи, че до 30 ноември се чакат становищата на всички колегии в страната по идеите в концепцията.

В първия ден на конференцията се включиха още десетки адвокати с мнения, идеи и предложения. С всички тях можете да се запознаете във видеото по-долу.

Конференцията на ОСА продължава през целия уикенд по множество теми от концепцията и можете да я проследите на живо на страницата на обединението във фейсбук тук.

 

37
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Обединение на свободните адвокати
Обединение на свободните адвокати
26 октомври 2020 18:51
Гост

Повече информация за инициативата, вкл. резултатите от анкетата можете да видите тук, колеги:

http://osabg.org/actions/113-initziativa-no-20-prouchvane-na-pozitziite-na-advokatskata-obshtnost-po-kontzeptualnite-vaprosi-na-noviya-zadv

Нищо не е приключило, разискванията продължават и можете да заявите своята позиция пред ВАдС.

Бъдете активни.

нЕкои с ъображения
нЕкои с ъображения
27 октомври 2020 6:51
Гост

основна поанта-неизвършване на реформа в адвокатурата(запазва се йерархическата структура и тежка организация на адвокатурата по немално предложения,дори органите остават същите), а със създаването на пречки за бъдещи адвокати, бетониране на вече вписаните(никъде няма ни думичка спомената за атестационна проверка на знанията на вече вписани без изпит, и то въпреки грандиозния провал на явилите се на изпита за съдии по вписванията-90 процента двойки и тройки, нито дума не се говори за лустрация в адвокатурата, каквато беше извършена в цяла източна европа и тн) и опит да се забрани консултирането, ако се извършва от квалифицирани лица, но неадвокати. Направо, понеже умувате как… Покажи целия коментар »

отгоре не излезе първия абзац на коментара-ето го
отгоре не излезе първия абзац на коментара-ето го
27 октомври 2020 6:54
Гост

Какъв ВАдвС ,какви 5 лева. Абсурд е съсловна монополна организация да си самонаписва лобистки проектозакон. Че тази организация една Наредба
номер едно не могат валидно да издадат(който не е оспорил, той не е постигнал отмяна на тестове), а тръгнали закон да си самонаписват. Проект, кото е противоконституционен, още в концепцията си, проект, с основна поанта

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2020 10:40
Гост

ВАдвС признава, че към момента качеството на вписаните адвокати е ниско и иска д въведе допълнителен неплатен стаж за невписаните? Това как ще повиши квалификацията на вече вписаните адвокати? Или идеята на проекта е ефект да има след 30-40 години? Омръзнало ми е от комсомолски законопроекти, мотивирани с дезинфомация, чиято единствена реална цел е няколко прасета да се задържат на хранилката още няколко години.

недоразбрал
недоразбрал
26 октомври 2020 8:26
Гост

Защо да не допускат изгонени от други професии? Ако прокурор, бъде изгонен от прокуратурата-поради това,че там друго мнение не се търпи, защо да не може да стане адвокат?
Ако юрисконсулт, след конфликт с работодател бъде уволнен, защо да не може да стане адвокат?

Коко-Роко
Коко-Роко
26 октомври 2020 13:07
Гост

Да сте виждали някакво читаво решение скоро да е излязло от най-висшия адвокатски орган?

цитат от мнение за концепцията
цитат от мнение за концепцията
26 октомври 2020 7:47
Гост

„относно неправилния подход въз основа на който е разработвана концепцията. От подхода зависят пряко резултатите от от всека познавателна и практическа дейност.Поради неправилния подход предложенията, съдържащи се в концепцията в преобладаваща си част /приблизително около 80-90%/ противоречат на КРБ, а чрез нея и на ПЕС. Не са съобразени направените предложения и със ЗНА, с решения на СЕС , с общите принципи и структури на правната ни система, с науката поради което се налага основното й преработване заради необходимостта от съобразяването й със задължителните изисквания, предявени от действуващото законодателство към съставителите на проекти за нормативни актове, в това част и към… Покажи целия коментар »

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
25 октомври 2020 17:39
Гост

Поредните глупости – цялата работа е – да се намърдат в управата – командировки до Белгия, обмяна на опит (не че не трябва – ама на наш гръб) – членският внос е доста висок, 30 лева на месец не плащат почти никъде в сферата на услугите. Някак ще се справим с поредният произвол – но остава неприятно чувство.

Жалко, защото адвокатурата беше приятно място.

Име
Име
25 октомври 2020 19:11
Гост

Цялата работа е, няколко масонски фамилии да уредят бъдещето на наследниците си. По възможност, без конкуренция, всички парички при правилните да ходят, даже и тия по наредбата за минималните възнаграждения.

dkjfdkjjdj
dkjfdkjjdj
25 октомври 2020 10:54
Гост

Обучението по право винаги е било едно и също. Сега достъп до него имат повече хора, което е добре. Входът трябва да е широк, а изходът – тесен. Преди входът беше тесен, защото университетът не беше за всеки, но път всички завършваха. Тогава само близки и роднини знаеха от предходната вечер 10-те теми, които могат да се паднат на кандидатстуденските изпити утре. За какво равно за всички състезание говорим? Нивото на адвокатите го определя този, който ги избира за такива.

Име
Име
25 октомври 2020 9:04
Гост

Аз цялата патърдия около проекта за нов ЗА я виждам по следния начин- няколко окопали се отдавна групички в системата на ВАдвС искат да бетонират бъдещето на деца и внучета в професията и да елиминират конкуренцията им. И всичко маскирано с мазни приказки.

нЕкои съображения
нЕкои съображения
25 октомври 2020 7:15
Гост

Обръщам внинание-напълно противоконституционно е залитането да се наложат забрани за правни консултации от неадвокати. Правната консултация не е адвокатски монопол. Тъп е въпросът в анкетата дали да има адвокатски монопол при консултиране, зададен на адвокати-че то отговорът е предизвестен-тоест този въпрос е излишен, защото е лобистки. Правоспособен юрист-неадвокат има знанията и правоспособността да предоставя консултации, и забрана би била противоконстуционна. Счетоводител може да консултира по данъчно право -има знанията, счетоводител учи гражданско, търговско право, данъчно, финансово право-в същия хорариум,, от същите учебници, и от същите преподаватели като юрист. Няма как да забраните на счетоводител да печели от знанията си. Архитект… Покажи целия коментар »

Ангелов
Ангелов
25 октомври 2020 15:59
Гост

Мога да ви посоча пример, в който секретарка в нотариална кантора, беше по-компетентна от адвокат по въпрос от вещното право. Така, че относно адвокатския монопол, малко по-полека.

изисквам атестационен изпит, за вписаните без изпи
изисквам атестационен изпит, за вписаните без изпи
24 октомври 2020 18:38
Гост

Изключително подло е предложението да се затрудни влизането в професията, например чрез разни изпити и пречки. Това предложение е направено от лица, които никога не са се явявали на адвокатски изпит(но нямат нищо напротив да има изпит за другите-тук важи народната поговорка-на чужд гръб и 100 тояги са малко) изпит които никога не са били младши адвокати-тъпа правна фигура, която е напълно излишна и обрича на гладомор младши адвокатите за 2-3 години, . И видите ли-предложителите на трудности за другите при вписване -те са вписани лесно, ама за другите -дай на направим пречки. Подло е, грозно е, отвратително е, недостойно… Покажи целия коментар »

???
???
25 октомври 2020 9:37
Гост

Колега, повтаряте вде едно и също в няколко поста вече. А проблемите ни не са свързани само с приема в адвокатурата. Разбрахме тезата Ви … Разбрахме и болката Ви – не можете да си вземете изпита за вписване в адвокатурата … А не е чак толкова трудно. И не виждам на Вас какво ще Ви помогне, въвеждането на изпит и за адвокатите, които навремето са се вписали като такива, без проверка на знанията … Вие пак няма да си вземете Вашия … п.п. основния проблем при приема е именно вписването на всякакви знайни и незнайни „юристи“, изчакали да мине 5… Покажи целия коментар »

искрено и лично-до питанките
искрено и лично-до питанките
25 октомври 2020 10:00
Гост

Аргумент ad hominem не е аргумент. Абсолютна клевета е,че не съм си взел този изпит-първо мога все още да се впиша без изпит-докато не е променен закона, и второ-никога не съм ходил на адвокатския изпит-което при необходимост е лесно доказуемо, така,че твърдението ви за провал е клевета. Целта на тази тема не е лични обяснения и оправдания при клевети и съставомерни лъжи по 147 и 148(клеветата ви-разпространена публично, че не мога да взема изпита-нито съм ходил на този изпит някога, нито пък имам пречка към момента да се впиша без изпит, ако реша, и това,че този изпит не ме касае… Покажи целия коментар »

Пепи Кънчев
Пепи Кънчев
24 октомври 2020 16:54
Гост

Добре е статията да бъде допълнена, защото след изказването на адв. Гигова имаше редица стойностни изказвания, които си струва да намерят място в тази статия ако искате да сте обективни.

нЕкои съображения
нЕкои съображения
25 октомври 2020 7:40
Гост

Да стойностно беше изказването на колегата, който аргументирано предложи да има свобода на вписване като адвокати и в бъдеще. Тази позиция, и обоснованите му аргументи не са посочени в статията. Конкуренцията-както той обясни трябва да определи кой става за адвокат, а не съсловната монополна организация, имаща интерес да приеме по-малко нови адвокати. Абсурд е да се настоява за изпит за бъдещите адвокати, и това да е настояване от лица, които са станали адвокати лесно-без изпит-това предложение е на принципа на българската поговорка-на чужд гръб и 100 тояги са малко-да има изпит, ама да е за другите, видите ли. Абсурд е… Покажи целия коментар »

Chuk
Chuk
24 октомври 2020 15:18
Гост

Общественият имидж на адвокатите е лош, защото те хем са гилдия, хем са частници и яростни конкуренти, поради което не може да се постигне единомислие по поставените въпроси и да се извършат реални промени.

Човек
Човек
24 октомври 2020 15:14
Гост

Абе, защо толкова малко адвокати са участвали в анкетата? Толкова ли не им пука за професията и гилдията им?

Коцев
Коцев
24 октомври 2020 15:12
Гост

Валя Гигова – шеф на ВАдС и стига глупости и интриги!

Питанката
Питанката
24 октомври 2020 15:12
Гост

Еврото какво ще го правим?

Loveisintheair
Loveisintheair
24 октомври 2020 15:12
Гост

Надявам се – ще го защитаваме 😀

Vivan
Vivan
24 октомври 2020 15:07
Гост

Цедката на входа е единствен шан за бързо и ефективно подобряване на качеството. Обученията постфактум са ОК, но не може с тях един ненаучен юрист да добие основата, когато тя му липсва.

222
222
24 октомври 2020 15:08
Гост

Това е и пазар – който не става, няма да има клиенти, просто е.

SIxtoR.
SIxtoR.
24 октомври 2020 15:10
Гост

Съжалявам, ама не е толкова просто. Недоволният клиент няма да повтори, но ще си състави мнение за цялата гилдия, ще разказва, ще се настройват още хора и това руши имиджа на адвокатурата. От което пък ще пострадат незаслужено и достойните колеги.

ignorants
ignorants
24 октомври 2020 15:13
Гост

Колко разсъждават като вас, колега? Като слушам конференцията, като виждам колко малко хора гледат с мен, установявам, че адвокатурата не се интересува от собствените си проблеми, от собственото си добруване. От 14000 човека гледат 50-тина и още толкова да са намясто. Срам!

не си прав
не си прав
24 октомври 2020 18:53
Гост

Невярно. лекарите се вписват свободно в съсловната си организация,без нов изпит-защото са се явявали на достатъчно други изпити. Имам недоволство от некомпетентен лекар и некадърно лечение, но не правя изводи за цялата медицинска общност. И при адвокатите е така. Пазарът и конкуренцията решават кой ще е адвокат, а не съсловна организация, имаща интерес да приеме по-малко хора. За да станеш адвокат си ходил и на около 40 редовни изпити,, после на държавни изпити, после на изпит пред МП-тоест си доказал знанията си пред няклоко държавни изпитни комисии. Нека адвокатурата не се поставя над държавата. Ако иска адвокатурата да присъства с… Покажи целия коментар »

изисквам атестационен изпит, за вписаните без изпи
изисквам атестационен изпит, за вписаните без изпи
24 октомври 2020 18:42
Гост

Ако ще има цедка ,това дефинитивно значи да бъдат изпитани всички вписани без изпит, особено да бъдат изпитани искащите да има трудности за вписване на бъдещи адвокати-преди да изискваш от другите докажи знания на същия този изпит! На изпита за съдии по вписванията явилите се адвокати получиха на 90 процента двойки и тройки. Това е обективната карптинка на знанията-на обективен изпит , организиран от държавата-масов провал. Масов! Вклч и на действащи адвокати, които по техни си причини искат да не са адвокати, а съдии по вписванията, и се провалиха. Същите провалили се дават с комсомолски устрем консултации по Закона за… Покажи целия коментар »

RAM
RAM
24 октомври 2020 15:06
Гост

Който е влязъл леко, сега демонстрира някаква форма на морал и не иска да се повишават изискванията. Така ги виждам аз нещата, но не съм съгласен с позицията.

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2020 15:09
Гост

Да това е някакъв криворазбран морал… То аз навремето как се вписах, а детето завършва догодина и ще ми ходи на обучения и изпити

12345
12345
24 октомври 2020 15:02
Гост

Тази конференция не трябваше ли ВАдвС да я организира? Само питам, щот си знам, че те си направиха казионното събиране тази есен

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2020 15:06
Гост

Съгласен! Осите много се изявиха. Пускам си да гледам

Един човек
Един човек
25 октомври 2020 7:21
Гост

Добре им се получи

Vanya
Vanya
24 октомври 2020 17:40
Гост

На организираната от ВАдвС конференция бяха допуснати само членове на органи. Концепцията бе изработена от отделни адвокати, избрани на ОСАС плюс избрани допълнително от ВАдвС. На организираната от СНЦОП „ОСА“ са поканени всички адвокати, които проявяват интерес от дискусия, при широко разгласяване на инициативата. Съставянето на анкетата, изпращането й до електронните адреси на над 6 000 адвокати, систематизиране на отговорите и предоставянето им до знанието на всички заинтересувани адвокати чрез страницата на сдружението, е заслуга на СНЦОП „ОСА“. Дискусията от присъстващите на място е изключително полезна и действително е за съжаление апатията на голяма част от адвокатите. Та това е… Покажи целия коментар »

перверзни съждения
перверзни съждения
24 октомври 2020 14:59
Гост

Да си кажем правичката вписа се куци, кьораво и сакато. И не може да продължава така. Не разбирам воплите и роптанията! Не си плащаш членския внос – вън, това е свободна професия. Нямаш застраховка, за да покриеш вредите на клиента – вън! Туй то. Хайде стига сиромахомислтво и перверзни съждения

изпити за искащите изпит !!!!!
изпити за искащите изпит !!!!!
24 октомври 2020 18:58
Гост

Подлостта е в това,че вписани блез изпит искат изпит-ама за другите. Това е неморално и гнусно. Ако ще има трудностти за бъдещото вписване, нека са проведе атестационен изпит за вече вписаните. Изиквам искащите трудности за бъдещо вписване да бъдат изпитани, и проверяващия да не знае дали проверява работата на кандидат адвокат ,ли вече вписан. Това е възможно защото тестът и казусът са писмени.

Вие сте се вписали без изпит, ама искате изпити за другите- ами подло е! Много е подло!