Организацията на европейските магистрати за демокрация и свободи МЕДЕЛ (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés) излезе с изявление, в което подкрепи решението на Европейската комисия да заведе дело срещу Полша пред Съда на Европейския съюз (СЕС) заради нарушения на принципа на независимост на съдебната власт във връзка с приемането на новия полски Закон за Върховния съд.

МЕДЕЛ отправя и похвала към първия зам.-председател на ЕК Франс Тимерманс за личната му ангажираност в защита на европейските ценности и неотклонната му подкрепа за отстояване на принципа на правовата държава в Полша.

В изявлението си МЕДЕЛ припомня, че СЕС в предходни свои решения е потвърждавал многократно, че независимостта на съдебната власт е основополагащ принцип на правото на съюза. „В решението по дело С-64/16 Синдикална организация на португалските съдии срещу Сметната палата (Associação Sindical dos Juízes Portugueses v Tribunal de Contas) съдът подчертава, че независимостта на съдилищата е от първостепенно значение за правилното функциониране на системата за съдебно сътрудничество между националните съдилища и Съда на Европейския съюз. По делото Celmer (Minister of Justice and Equality v LM, C-216/18) съдът подчертава, че запазването на независимостта на съдебните органи е от първостепенно значение, за да се гарантира защитата на лицата“, пишат от организацията.

И посочват, че това решение от 2018 г. е постановено в контекста на ситуацията в Полша. „В него СЕС подчертава, че е взел предвид отправеното от Комисията до Съвета мотивирано предложение на основание член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и посочва, че поради съществуването на реален риск, в случай на предаване на издаващия съдебен орган на лицето, за което се отнася европейска заповед за арест, основното право на независим съд на това лице и оттук същественото съдържание на неговото основно право на справедлив съдебен процес да бъдат нарушени, съдът може да позволи на изпълняващия съдебен орган по изключение да не изпълни тази европейска заповед за арест“, обясняват от МЕДЕЛ.

Организацията посочва, че в рамките на текущото производство, инициирано от ЕК, съдът в Люксембург ще даде ясен и окончателен отговор на въпроса дали полският Закон за Върховния съд е съвместим с правото на ЕС, особено в светлината на защитата на принципа на несменяемост на съдиите.

„Необходимо е да се посочи, че полските съдилища, включително Върховният съд, са отправили редица преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз, оспорващи новия Закон за Върховния съд и законодателните изменения, касаещи Националния съдебен съвет. Полските съдии отправят въпроси, свързани не само с понижаването на пенсионната възраст, но и с новите правила за дисциплинарните производства, предоставящи на изпълнителната власт пълен контрол върху съдиите, които от своя страна са лишени от основни процесуални права“, пише в изявлението.

В него се припомня, че същите съдии, отправили запитвания до СЕС, в момента са обект на дисциплинарни производства и са подложени на редица други форми на натиск в изцяло контролираните от управляващата партия обществени медии. „Същото се случва и със съдиите, които открито заявяват привързаността си към принципите на правовата държава“, посочва МЕДЕЛ.

И призовава за силен отпор от всички европейски органи и институции на продължаването на т.нар. „реформа на съдебната система“ в Полша, която е считана за противоконституционна от огромна част от експертите в страната и в Европа.

„Не можем да приемем никоя европейска държава да понижава правните си стандарти до нива по-ниски от тези, които задължително трябва да покриват държавите-кандидатки за членство в ЕС“, заявява европейската магистратска организация.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
03 октомври 2018 19:58
Регистриран

Ще кажа така : формално СЕС чрез решението по делото С 64/16 са прави.Същностно , обаче, това решение не може в неговата пълнота да бъде съотнесено към Полша.Защото е вярно, че независимостта на съдиите е от съществено значение …и пр.Когато, обаче, съдиите от Полша са сезирали СЕС с преюдициални питания и са получавали правилните отговори, САМИТЕ СЪДИИ имат правомощията на съдии от ЕС.И трябва сами да спрят или отменят онези норми -напъни на управляващите, чрез които са искали да „разрушят“ тяхната независимост, а не да се оплакват. ГОСПОДА ЮРИСТИ- вие сте разумът. Политиците са само изпълнителите.Заемете своето изконно място на… Покажи целия коментар »

МУНЧО
МУНЧО
03 октомври 2018 12:02
Гост

Не бих казал, че с реформата Полша понижава правните си стандарти.

Валя
Валя
03 октомври 2018 11:29
Гост

Реформата в полската съдебна система е противоконституционна от всякъде.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2018 10:52
Гост

Естествено, че от МЕДЕЛ ще са съпричастни с колегите си. А и новият закон е пълен парадокс.

Възмутен
Възмутен
03 октомври 2018 11:11
Гост

На всичкото отгоре магистратите са обект на дисциплинарни производства.