Отваря ли текст от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация вратата за повишаване на определени хора от администрацията без реална конкуренция и конкурс. На този въпрос ще трябва да даде отговор Върховният административен съд (ВАС) по жалба на държавен служител от Министерството на отбраната.

Той настоява чл. 31, ал. 2 от наредбата да бъде обявена за нищожна, тъй като според него противоречи на Закона за държавния служител.

Оспорената пред ВАС норма се отнася за повишаването в държавната администрация и предвижда, че „в случай че само един служител отговаря на условията за заемане на длъжността, непосредственият ръководител подготвя предложение за преназначаването му, което се съгласува с контролиращия ръководител“.

И според атакувалия я служител от МО тя противоречи на принципа на задължителност на конкурса, регламентиран в Закона за държавния служител. Неговият чл. 10, ал. 2 гласи: „Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества“.

„Понятието „конкуренция“, както и родово свързаните „конкурс“ и „конкурентен подбор“, се явяват абсолютно несъвместими и са със значението на нонсенс (алогизъм, абсурдност, безсмислие) и оксиморон (съчетание на привидно несъчетаеми, противоположни понятия – антитези) спрямо избирането измежду само един държавен служител“, пише мъжът в жалбата си до ВАС.

Той обяснява, че според същата наредба (чл. 29, ал. 3) заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез конкурентен подбор. А друга нейна разпоредба предвижда, че този конкурентен подбор може да се ограничава в рамките на административното звено, в което е свободната длъжност, или в рамките на няколко административни звена по мотивирано предложение на непосредствения ръководител. А в случаите на трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока такава, конкурентният подбор се ограничава само в рамките на съответното структурно звено.

Според него тези разпоредби, прилагани заедно с атакуваната ал. 2 на чл. 31 от наредбата, дават възможност „за нарочно и преднамерено изключително стесняване на критериите и от там на обхвата от възможните кандидати за определена длъжност, ограничавайки ги до само един – този, който трябва да бъде избран. Не такава, обаче е целта на закона“.

Жалбоподателят пише до ВАС, че посочената практика се използва в Министерството на отбраната, където работи той. И заключава: „Министерският съвет чрез оспорваната разпоредба спомага на и без това порочната практика конкурсите за държавни служители да са предимно фиктивни и предварително предопределени, без съответната действителна конкуренция, основана на професионални качества“.

Делото е насрочено във ВАС на 2 юни 2021 г.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Екс държавен служител
Екс държавен служител
25 февруари 2021 20:46
Гост

Да се разгледа и въпроса следва ли след проведен конкурс, на който е назначен служител, освободил съответно длъжността си, на изискванията за заемане на която отговаря втория класиран служител, да не бъде назначен въпросния втори, а да се чака месеци наред, но по-малко от една година, за да може благодарение на атестация, да се направи конкурентен подбор, посредством който свободната длъжност да се заеме без конкурс от друг, неучаствал в конкурс, а на база личните симпатии на прекия ръководител, който е бил член на конкурсната комисия и си противоречат собствените му оценки.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 14:31
Гост

Абе колега, проблема не е в наредбата бе драги!!
В държавната администрация се върви нагоре само по 2 начина – с връзки /и по партийна линия/ и с мазнене и въртене на дудуци на началниците. Качества никой не гледа. Нито ВАС, нито никакви наредби ще променят този принцип в държавната служба.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 10:53
Гост

Изключително стесняване на критериите винаги е имало и не виждам шанс това да се промени.

Лили
Лили
24 февруари 2021 10:54
Гост

Дано ВАС да проявят здрав разум и да коригират наредбата.

Димо
Димо
24 февруари 2021 10:50
Гост

Напълно прав си е човекът. Да видим с какво решение ще се произнесе съда.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 10:48
Гост

Добре е, че става на въпрос за конкуренция, основана на професионални качества.

Филип
Филип
24 февруари 2021 10:49
Гост

А, какво да кажем за конкурсите само с един кандидат. Като този за главен прокурор например. Пълен фарс.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 10:10
Гост

Положението е както при имената преди 89та на държавите. Ако в името се съдържа „демократична“, то тя изобщо не е такава. Така и сега. Ако ти говорят, че яма корупция и прочие, то значи има многоо

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 10:09
Гост

Нищо ново под слънцето. Корупция на всички нива в държавата

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 10:09
Гост

Ми питайте ги бе. Питайте дали в София в общините по райони не идва някой и не ти казва – ще дойде братовчед на Борисов, да му разпишеш тука, че го назначаваш на работа… е така е. И ако не разпишеш оня се обажда и пищи по телефона на някого. След време се оказва, че тоя дето не е разписал е крайно престъпен елемент, нищо, че мже да спасява кученца и да се грижи за бедните и да е много кадърен кмет или служител – той се оказва страшен престъпник и веднага бива махнат от работа, а защо не и… Покажи целия коментар »

Kalinka
Kalinka
24 февруари 2021 10:07
Гост

Шуробаджанащина на всички нива.

Лазар
Лазар
24 февруари 2021 10:51
Гост

От години е така за съжаление.

Иванова
Иванова
24 февруари 2021 10:07
Гост

Когато говорим за държавна работа или общинска такава, то ние говорим за останали маниери на работа от преди 89та. Та и с повишенията е същия въпроса

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 10:06
Гост

Хубаво е, че някой ги сезира. Но се знае за държавни и общински служители, че така се работи в България от години

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 10:06
Гост

Абе как да нямат основание за повишение бе. Повишават, защото са приятели или роднини!

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 10:04
Гост

Абе да ви кажа има нещо вярвно в това, което питат. Смисъл има си повишения, защото сме приятели

Бистра
Бистра
24 февруари 2021 10:52
Гост

Така е и с атестациите. Слушкаш ли-повишение.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2021 10:04
Гост

тваря ли текст от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация вратата за повишаване на определени хора от администрацията без реална конкуренция и конкурс. – ДА!