Държавата и общините да носят отговорност за вреди, причинени на граждани и юридически лица, от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове, от действията на разследващи органи и органи на съдебната власт и на администрацията при упражняване на административна дейност, с които са нарушени правата на хората, защитени в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

Това са част от предложенията за промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), внесени от депутатите от БСП Крум Зарков, Филип Попов, Пенчо Милков и Румен Георгиев.

Според действащия в момента чл. 1, ал. 1 от закона, държавата и общините отговарят за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Според депутатите от левицата обаче обхватът на тази разпоредба трябва да се разшири, за да се преодолеят последиците от Тълкувателно решение №2 от 27 юни 2016 г. на ВАС, в което е възприета тезата, че граждани и юридически лица не подлежат на обезщетяване за вреди, причинени при или по повод изпълнението на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен. „Показателен е фактът, че решението е подписано с особено мнение от 32 съдии. Подобно тълкуване на практика прегражда пътя за защита на гражданите и юридическите лица от вреди, когато те са причинени от отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове. Ето защо смятаме, че предлаганата от нас промяна ще създаде необходимите гаранции за защита от вреди и в тези случаи“, мотивират се от БСП.

На следващо място те смятат, че трябва да се търси отговорност от държавата за вреди от действия на разследващи органи и органи на съдебната власт, с които са нарушени не само правото на справедлив процес и на свобода, защитени в ЕКПЧ, но на всички права, закрепени в нея. Освен това изтъкват, че този вид производства трябва да се гледат по реда на ГПК.

Отделно, БСП предлага да се търси отговорност и от администрацията, когато при упражняване на административна дейност, причини вреди на хора и юридически лица, с които им нарушава правата по конвенцията.

Депутатите от левицата напомнят, че в годишните доклади на правосъдния министър за изпълнение на решенията на съда в Страсбург по дела срещу България, се съдържат констатации, че в страната ни „не съществува генерално ефективно вътрешноправно средство за защита съгласно чл. 13 на Конвенцията. В съответствие със субсидиарния характер на производствата пред ЕСПЧ българската държава следва да въведе средство или комбинация от средства с оглед осигуряването на възможности за разглеждането на оплаквания за нарушения на гарантираните от конвенцията права”. В последния доклад, приет от правителството на 6 юни т. г. се казва, че по вида материални нарушения на Конвенцията, постановени от съда в Страсбург в осъдителните решения срещу България, най-многобройни са нарушенията на правото на ефективни вътрешноправни средства за защита (чл. 13).

Според нас нови вътрешноправни средства за защита са необходими и в този смисъл предлаганите промени целят да установят ефективен инструмент, който да гарантира закрила на хората от вреди, причинени от нарушения на техни права, защитени от конвенцията“, посочват народните представители от БСП.

Не на последно място, те предлагат нова алинея на чл. 7 от ЗОДОВ, в която да се запише, че ако искът е предявен пред съд, който е и ответник по иска, съдът изпраща делото на най-близкия родово компетентен административен, районен или окръжен съд”.

От левицата обясняват, че с въвеждането на тази разпоредба ще се създаде яснота в хипотеза, при която искът е предявен пред съд, който е и ответник по него.

Конкретен повод за предложеното изменение е решение на Европейския съд по правата на човека от април т. г. по делото „Боян Господинов срещу България“. В него съдът в Страсбург приема, че има нарушение на чл. 6§1 от конвенцията, което се изразява в неспазване от страна на Окръжния съд в Стара Загора на изискването за обективна безпристрастност. „Възприети са доводите на жалбоподателя, че второто наказателно дело, по което е бил подсъдим, не е било разгледано от безпристрастен съд, тъй като участниците в състава са принадлежали към съд, който по същото време е бил ответник по заведеното от него гражданско дело за вреди по ЗОДОВ поради прекомерната продължителност на наказателното производство по първото наказателно дело. Считаме, с внесеното допълнение на чл. 7 се създават гаранции за недопускане на друго нарушение на чл. 6§1 от Конвенцията в този му аспект, като заедно с това се отстраняват и всякакви съмнения в безпристрастността на българските магистрати в подобни случаи“, мотивират се депутатите от БСП.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
11 юни 2018 18:22
Регистриран

Въпроса не е да се правят промени в ЗОДОВ, който е ясен , а да се елиминира некадърността сред върховните съдии. В рамките на въпросното тълкувателно решение беше изслушано заключение на професор по административно право и процес и понеже некадърните съдии от ВАС не можаха да преодолеят ,че са тъпи и повърхностни в правните си разбирания на инат приех обратното на становището на професора по административно право и процес. Чл.1 ал.1 от ЗОДОВ е ясен и не се нуждае от разширяване. Бих дал безплатна правна консултация на БСП да приемат Закон за изменение и допълнение на ЗОДОВ по силата на… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
11 юни 2018 15:19
Регистриран

Толкова дълго чакана от гражданите на РБ „риформъ“в съдебната система все пак става по внушението на БСП, но всъщност, по най-мъчителният възможен начин.Както стана през 1990 г.промяната по възприет и от Жельо Желев начин, и против СДС-бавно, лежерно и мъчително , та дано се забрави за що иде реч?!Другите народи от бившия соц лагер отдавна си подредиха приоритетите и вече се състезават със страните от старите демокрации.Но НИЕ все се люшкаме и обръщаме назад.ГОСПОДА И ГОСПОЖИ, този начин по лъжичка да гълташ и частично да променяш закони, наредби и пр., но да не промениш генерално Конситуцията както трябва, е мравешката… Покажи целия коментар »

Възмутен
Възмутен
11 юни 2018 13:17
Гост

ВАС как се изложиха с това решение.

Анонимен
Анонимен
11 юни 2018 13:14
Гост

Изискванията за обективна безпристрастност масово не се спазват.

Mi6o
Mi6o
11 юни 2018 13:13
Гост

Bi bilo mnogo dobre, ako priemat tezi promeni.

Anonimen
Anonimen
11 юни 2018 13:12
Гост

Поздравления за депутатите. Явно все пак някой се замисли и за нашите права. Защото там от горе им е лесно.