Временен таван от 5000 лв. на обезщетенията при смърт за „нови“ близки, за които стана възможно да получат компенсация след тълкувателното решение на трите колегии на Върховния касационен съд (ВКС), който да важи от 21 юни 2018 г. до приемането на специална методика за определяне на компенсациите.

Такива промени в Кодекса за застраховането (КЗ) прие днес на второ четене бюджетната комисия в парламента.

Първо депутатите създадоха разпоредба, с която задължиха до 6 месеца от влизането в сила на промените Гаранционният фонд да изготви проект за методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.

След това Комисията за финансов надзор, министърът на здравеопазването и министърът на труда имат още шест месеца, за да я утвърдят в наредба.

Това предизвика опасения от страна на организациите на пострадалите от катастрофи, че всъщност лимитите на обезщетенията ще бъдат въведени с въпросната методика. „В нея няма да има размери на суми, ще има критерии и индикатори“, обеща шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова.

След това депутатите приеха две разпоредби в КЗ, с които да уредят какво ще се случва до приемането на методиката.

В кодекса изрично беше записано, че до приемане на методиката за съпруг или лице, с което починалото лице е било в съжителство на съпружески начала, дете, включително осиновено или отглеждано дете, родител, включително осиновител или отглеждащ „за имуществените и неимуществените вреди вследствие на телесно увреждане, съответно смърт на пострадалия, включително за събития, настъпили преди влизането в сила на измененията в КЗ, ще се прилага досегашният ред“.

За всички други се регламентира, че докато няма методика обезщетението за претърпените неимуществени вреди ще е до 5000 лв.

Нещо повече – на промените се придаде обратна сила. И се предвиди, че този лимит ще важи за предявените от тях съдебни претенции в периода от 21 юни 2018 г. до влизането в сила на промените в КЗ. Това е датата, на която беше постановено тълкувателно решение №1/2016 г. на трите колегии на ВКС, което отвори кръга на лицата, които могат да търсят обезщетение при смърт.

Така всички искове на „новите“ близки – братя, сестри, баби дядовци, внуци, а и хора без родство с починалия, които вече са заведени в съда с претенции за средно по 100 000 лв., може да бъдат уважени до 5000 лв. По данни на Софийския градски съд там до края на октомври бяха образувани 129 дела на такива хора.

В КЗ беше създадена специална разпоредба, която урежда един проблем, който можеше да възникне при въвеждането на лимита – за отговорността за разноски за отхвърлената част от иска. В нея изрично беше записано, че „новите“ близки, подали искове от 21 юни 2018 г. до влизането в сила на промените в кодекса, „могат да оттеглят своите искове без съгласието на ответника и не носят отговорност за разноски за прекратената част от иска

Менда Стоянова посочи, че текстовете са обсъдени с представители на съда и адвокатурата. Тя каза, че върховни съдии са я уверили, че всеки иск на „нови“ близки ще бъде гледан много внимателно и ще бъде изследвано дали отговаря на изискванията, въведени в тълкувателното решение компенсация да бъде присъждана по изключение. „Аз обаче лично прочетох три решения на ВКС за такива случаи, в които се дават обезщетения от по 100 000 лв. и те са с мотиви от по два реда“, заяви Стоянова.

Шефката на Асоциацията на българските застрахователи Светла Несторова каза, че добрата новина е, че ще бъде създадена методика, защото така, по думите ѝ, най-после ще е ясно как се определят обезщетенията.

„Не е толкова хубаво, че се направи политически компромис и бяха лимитирани обезщетенията само на разширения кръг лица, които имат право да ги получат след тълкувателното решение“, заяви обаче тя. И обясни, че така съдебната практика няма да бъде тласната към промяна и основната част от компенсациите при смърт ще останат тези за болки и страдания, вместо да бъде както в повечето европейски държави, където големите обезщетения са за имуществени вреди.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 ноември 2018 19:34
Гост

Дали някой ще види дърварската държава помощ…И това с обратната сила….с кое точно европейско право ще се свърже?

Човек
Човек
20 ноември 2018 18:37
Гост

Да не забравяме, че всичко зависи от съда – дали ще мине номера и в какъв размер.

lilian
lilian
20 ноември 2018 20:18
Гост

Цялата схема е точно в това – че се оценява неоценимото и недоказуемото . Съдът какво може да направи ако му докарат цяла банда ревливи роднини , които си свидетелстват едни на други колко били сплотени и обичащи се . А може и наистина да е било така , но от това не следва , че на цялата сюрия трябва да се раздават пари…Освен това първите 4-5 решения на ВКС наистина показват , че съдът няма да си дава много зор да реже сюрията . „По изключение“… ще отказва обезщетения .

Юрист
Юрист
21 ноември 2018 9:49
Гост

Стига сте лъгали и говорили наизуст, като Менда – до момента няма нито едно Решение на ВКС по такъв казус.

lilian
lilian
21 ноември 2018 13:20
Гост

Има , има – ти говориш наизуст . Решение №168 от 05.10.2018 г по т.д.№892/18 г на ВКС , I ТО ; Решение №206 от 26.10.2018 г по т.д.№670/17 г на ВКС , I ТО

Пич
Пич
20 ноември 2018 18:36
Гост

Всичко 6, ама застрахователите вдигнаха цените като за максимални обезщетения. Бива провизии, ама се оляха.

Пострадал
Пострадал
20 ноември 2018 18:34
Гост

Покрай мошениците обаче ще изгорят и почтени и наистина пострадали хора. Но тук е така – промените в законите се правят по прецеденти или за затваряне на вратички.

Naiden
Naiden
20 ноември 2018 18:32
Гост

Браво, всички мангали и клиенти на адвокати мошеници ще духат супата. Сори за леко нецензурното изказване.