Опасните шофьори с инциденти на пътя ще плащат с до 4 пъти по-скъпа застраховка „Гражданска отговорност“ в зависимост от нарушенията, които са извършили в последната година.

Това става ясно от проекта на наредба за коригирането на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача, приета днес на първо четене от Комисията за финансов надзор (КФН). С нея се въвежда системата „бонус-малус“ за шофьорите, която предвижда санкциониране на рисковите водачи и поощрения за прилежните.

Най-общо с предложената система, цената на застраховка „Гражданска отговорност“ ще се определя за всеки според това, как е шофирал през годината. Водачите, които не са извършвали никакво нарушения и не са участвали в инциденти, ще платят на втората година от въвеждането на системата с 10% по-малко, като максималната възможна отстъпка с натрупване е 25%

И все пак – повече малус и по-малко бонус

Наредбата предвижда 20 класа за „бонус-малус“, като стартовият е 8 и е равен на базовата застрахователна премия, както е определена от застрахователя без допълнителни изменения.

Първоначално всички ще платят „Гражданска отговорност“ по базовия клас, след което започва увеличение или намаление на класовете в зависимост от поведението на пътя.

Ако за една година от влизането в сила на системата не са извършени нарушения по пътя, нито са изплащани обезщетения за причинени вреди, съответният собственик или автомобил ще преминава в следващия по-нисък „бонус-малус“ клас и при следващо сключване на застраховката ще получава намаление, съобщиха от КФН.

Класовете за бонус са от 1 до 7. Всяка година без инцидент на пътя, води до по-ниския клас, като се започва от 8. На първата година без инциденти (с клас 7), намалението в цената на застраховката ще е с 10%, на втората (в клас 6) ще е отново с 10%, а в следващите 5 години намалението ще е само с по 1%. Така, след 7 години изрядно шофиране, всеки собственик ще плати с 25% по-малко от първоначалната цена на застраховката, но повече бонуси не са предвидени.

При санкциите обаче има 12 класа за малус (класове от 9-20), които ще се прилагат спрямо собствениците на автомобили с рисково поведение на пътя. За разлика от бонусите, наказателните точки могат да се натрупат още на първата година и да доведат до плащане на „Гражданска отговорност“ с надценка от 400%.

От наредбата е видно, че нарушенията са класифицирани в 7 категории, в зависимост от тяхната тежест.

Най-леките са превишаване на скоростта с 10 км/ч в населено място и с 10-30 км/ч извън населено място. Те се санкционират с една наказателна точка, която води и до 10% оскъпяване на застраховката. Шофирането с употреба на алкохол пък директно ще се наказва със 7 наказателни точки. Най-тежките нарушения логично са свързани с причиняване на катастрофа с починали и пострадали, както и от пияни шофьори.

За да се избегнат манипулации, „бонус-малус“ класът на автомобила ще се запазва и при неговото прехвърляне, както и при прекратяване на регистрацията, подчертават от КФН. От там поясняват, че целта на наредбата е да доведе до по-справедливо разпределение на застрахователната премия и да се гарантира финансовата стабилност на системата.

„Крайната и най-съществена цел е да се създадат условия за намаляване на пътнотранспортните произшествия и особено на тежките, които водят до загуба на човешки живот или трайно инвалидизиране и по този начин да бъдат предотвратени както лични страдания на жертвите на такива произшествия и техните близки, така и да бъдат ограничени вредите за държавата и обществото“, посочват от КФН.

Проектът на наредба и мотивите, както и доклада на консултанта, са публикувани на страницата на Комисията за финансов надзор за обществено обсъждане през следващите 30 дни.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Пълен парадокс
Пълен парадокс
07 ноември 2018 10:33
Гост

По тази логика, ако изряден шофьор купи автомобил с лошо досие, поема тежестта на автомобила.

Галя
Галя
07 ноември 2018 8:12
Гост

Това няма да реши изцяло проблема с ПТП-тата, но е сериозна крачка напред.

Анчо
Анчо
07 ноември 2018 8:09
Гост

Цели 7 години. Та те до тогава естествено, че ще вдигнат гражданската отговорност.

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2018 8:06
Гост

Чудесна инициатива.