До 31 декември 2018 г. трябва да са ясни тримата български кандидати за европейски прокурор, а предложението за тяхното одобрение трябва да бъде внесено в Министерския съвет до 15 януари 2019 г. от правосъдния министър. Това реши днес правителството.

Според приетите правила подборът на тримата кандидати ще се извършва от седемчленна комисия. В нея ще влизат заместник-министър на правосъдието, по двама членове на Съдийската и Прокурорската колегия, директорът на Националния институт на правосъдието и преподавател от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

В Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура са залегнали и условията за назначаване на европейски прокурори.

Всяка държава членка посочва трима кандидати за позицията на европейски прокурор измежду кандидати:

  • Които са действащи членове на прокуратурата или съдебната система в съответната държава членка;
  • Чиято независимост е извън съмнение;
  • Които притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на съответните си държи членки и които имат съответен практически опит в националните правни системи, финансовите разследвания и в международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Държавите-членки сами определят начина, по който да направят подбор на техните трима кандидати за европейски прокурор, се казва в съобщението на кабинета. По информация на „Лекс“ всеки желаещ сам ще подава документите си. Това може да стане след публикуване на обява на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет. В нея ще бъде посочен и срокът, в който кандидатите трябва да депозират заявление за участие в процедурата и необходимите за това документи.

Иначе вече одобрените от България три кандидатури ще бъдат обсъдени от специален комитет по подбора, който ще се състои от 12 членове, избрани измежду бивши членове на Съда на ЕС и Сметната палата, бивши национални членове на Евроюст, членове на националните върховни съдилища, прокурори с висок ранг и юристи с общопризната компетентност.

След като получи мотивирано становище от комитета, Съветът на ЕС ще трябва да избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор.

Мандатът на европейските прокурори е шест години с възможност за удължаване най-много с три години.

Предвижда се на всеки три години да се извършва частична подмяна на една трета от състава на Европейската прокуратура.

Съдът на ЕС, по искане на Европейския парламент, на Съвета или на ЕК, може да освободи от длъжност европейски прокурор, ако установи, че той вече не е в състояние да изпълнява задълженията си, или ако е виновен в извършването на тежко нарушение.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Манев
Манев
07 ноември 2018 17:12
Гост

Да предложат г-н Цацаров – той е юрсит, който си тежи на мястото.

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2018 17:50
Гост

Мечтая си този стабилен, корпулентен юрист да си намери някое местенце извън съдебната система, по възможност и извън пределите на страната. Но все пак съм реалист. Той няма да участва в тази процедура по простата причина, че не иска да се подлага на унижението да не бъде избран.

Бай Кольо
Бай Кольо
07 ноември 2018 14:43
Гост

Ха на бас, че Цъфтан и Тиквон ще предложат… Цацарончо. Таман да станем за смях и резил.

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2018 12:54
Гост

Впечатляващ специален комитет по подбора, но как ще избере прокурор от БГ без преки наблюдения?

Георги
Георги
07 ноември 2018 12:49
Гост

Като цяло бюрокрацията в ЕС се разраства, а ползата от нея е никаква.

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2018 12:41
Гост

По всяка вероятност БГ ще сме постоянни клиенти на Европейската прокуратура. Нашите бандити нямат чет.

Анчо
Анчо
07 ноември 2018 12:39
Гост

А кой ще сезира Европейската прокуратура?

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2018 12:30
Гост

Малко трудно ще определят дали независимостта на кандидата е извън съмнение.