До 3 септември 2018 г. всички одобрени кандидати за младши магистрати трябва да подадат декларация за несъвместимост, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

От там уточниха, че окончателните списъци с младши съдии, младши прокурори и младши следователи са влезли в законна сила и са публикувани на интернет страницата на съвета.

Следващата стъпка е кандидатите да подадат декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Текстът гласи:

Съдия, прокурор и следовател, докато заема длъжността си, не може да:

  1. е народен представител, кмет или общински съветник;
  2. заема длъжност в държавни органи, в общински органи или в институции на Европейския съюз;
  3. упражнява търговска дейност под каквато и да е форма, включително лично, чрез подставено лице и/или с явен и/или със скрит пълномощник или да е съдружник, управител или да участва в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на тези професионални сдружения, в които членуват;
  4. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец и да упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност;
  5. (отм.)
  6. членува в политически партии или коалиции, в организации с политически цели, да извършва политическа дейност, както и да членува в организации или да извършва дейности, които засягат независимостта му;
  7. е член на синдикална организация извън системата на съдебната власт“.

Същевременно със заповед на директора на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева е определено, че задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати ще започне на1 октомври 2018 г.

На 20 юли одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи писмено заявиха желанията си за назначаване на съответната длъжност, съобразно бала им, като всеки следващ кандидат избра от останалите незаявени длъжности, каквото е изискването на чл. 186, ал. 6 от ЗСВ.

675 кандидати бяха допуснати до конкурса за младши съдии. До устния изпит стигнаха 339 от тях. Местата бяха 31 в 15 окръжни съдилища, като най-голям беше броят в Софийския градски съд – осем.

Допуснатите кандидати за младши прокурори бяха 748, като 361 от тях се класираха за устния изпит. И  тук местата бяха 31 в 23 районни прокуратури. Пет места са в Софийската районна прокуратура.

605 души пък допуснати до участие в конкурса за младши следователи. От тях 224 стигнаха до устния изпит. Те се бореха за 12 места в осем окръжни следствени отдели като най-голям беше броят им в Специализираната прокуратурата – пет.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Магистрат
Магистрат
10 август 2018 12:10
Гост

Голям наплив и много ситна цедка. Но така трябва да е в името на истинското правосъдие. Успех на колегите!

Адвокат
Адвокат
10 август 2018 23:21
Гост

Това,че юристи се натискат да се закачат на държавна хранилка вместо да намерят смелост да излязат на свободния пазар е показател за плачевното положение на държавата.Защото ако бяхме една икономически силна държава хората щяха да имат средства да защитават интересите си в съда, съответно и щяхме да имаме една силна адвокатура.

Георгиева
Георгиева
10 август 2018 12:07
Гост

Не виждам защо да нямат право да упражняват търговска дейност. Може да имат семеен бизнес, или фирмата да е наследствена.

Петя
Петя
10 август 2018 12:11
Гост

Те за това си прехвърлят фирмите на други.

Бизнесмен
Бизнесмен
10 август 2018 12:12
Гост

Заплатите им са достатъчно високи, за да не се занимават с търговска дейност. А и всяка такава дейност рано или късно води до конфликт на интереси.

Анонимен
Анонимен
13 август 2018 22:31
Гост

имам семемен бизнес в норвегия и балгария

Анонимен
Анонимен
10 август 2018 11:56
Гост

Добре са ги приклещили със ЗСВ. Така и трябва да е.