При изключително изпълнение на задълженията си чиновниците да могат да получават до 20% по-високо възнаграждение. Това предвиждат промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА), приети днес от правителството.

С тях се укрепва принципът „заплащане според изпълнението“ в държавната администрация, т.е. всеки служител да получава възнаграждение, което съответства на постигнатите от него резултати и на проявените знания, умения и качества в работата.

Така, ако изпълнението на работата отговаря напълно на изискванията, чиновникът ще може да получи до 10% над основната си заплата, досега „добавката“ беше до 5 на сто. А ако свършеното от него надвишава изискванията, възнаграждението му може да скочи с 15%. Изключителното изпълнение ще се оценява с 20-процентно увеличение.

С промяната се цели създаване на по-добри възможности за привличане и устойчиво развитие на квалифицирани и мотивирани служители, включително млади хора, в държавната администрация“, посочват от правителствената информационна служба.

С измененията се актуализира и въведената през 2012 г. скала за определяне на заплащането в държавната администрацията. Това се налага, тъй като оттогава минималната работна заплата е нараснала близо два пъти.

Така най-ниското възнаграждение за изпълнителско ниво става 560 лв. (колкото минималната заплата), а най-високото – 1200 лв. Максималната заплата за ръководителите става 4500 лв., а досега беше 4000 лв.

Освен това с измененията се прави опит да се коригират диспропорциите в размера на възнагражденията на служители от една и съща администрация. „В почти всяка администрация има служители с висока квалификация, опит и устойчиво високи оценки на изпълнението, които се оказват с „изоставащи заплати” в сравнение със служители на аналогични длъжности, назначени след 2012 г.“, посочват от кабинета.

Това ще стане с предвидената в наредбата възможност за еднократно определяне на нов размер на индивидуалните основни заплати на отделни служители, в случай че тя е „изоставаща“ или създава трудности на дадената администрация да привлече или да задържи служители на такива длъжности. Еднократното определяне на новата заплата ще се извършва преди увеличението въз основа на годишната оценка, като се отчитат кариерното развитие и оценки за изпълнението на работата през последните 5 години. Максималното увеличение ще е с 20%.

Създава се възможност и за коригиране на неравнопоставеното положение при възнаграждението на служители, чиято заплата изостава, тъй като са били в отпуск по майчинство.

Междувременно правителството въведе нов подход за определяне на заплатите в местните власти и на ръководителите на областните администрации, държавните комисии и агенциите.

С измененията се дава по-голяма свобода на общинските съвети да определят заплатите на кметовете на общини, райони и кметства като се фиксира единствено максималният размер – до заплатата на министър. Размерите на заплатите на шефовете на комисиите и агенциите вече ще се одобряват от Съвета за административната реформа по предложение на ресорните министри.

 

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Валентин
Валентин
10 януари 2019 20:32
Гост

В кой законов или подзаконов акт прочетохте, че при оценка ,,изключително изпълнение” увеличението е до 20% ?

Служител
Служител
09 януари 2019 16:36
Гост

Не става ясно какво ще се случва ако няма пари . Ще бъдат ли осигурени от РБюджет средства всяка година за увеличение след оценяването? Защото ако не- пак ще се облагодетелстват определени служби, или ще е за сметка на съкращения.

Общински
Общински
09 януари 2019 14:38
Гост

ще следя как ще се вдигнат заплатите на кметовете, особено в малки населени места, където приходите на общината не позволяват големи заплати. Досега заобикаляха ограниченията чрез скъпи служебни коли, командировъчни, бонуси и т.н.

Киро
Киро
09 януари 2019 14:39
Гост

Не пречи да им гласуват големи заплати наред с другите екстри, какво им пука – четири години лапачка, без да броим подкупите.

Вътрешен
Вътрешен
09 януари 2019 14:34
Гост

Добре на думи, но на практика заплатата, увеличението и отчета за изпълнението на задълженията зависят от шефа на съответната администрация. Затова подмазването и връзкарството никога няма да умрат в държавната администрация.

Външен
Външен
09 януари 2019 14:36
Гост

Виждал съм длъжностни характеристики и изисквания – те са толкова ниски, че мнозинството от чиновниците с лекота ще стигат тези 20% за изключително изпълнение.

Анонимен
Анонимен
09 януари 2019 14:36
Гост

И шуробаджанащината. За това администрациите са пълни с некадърни лелки, роднини на шефовете. А ти си стой на опашка и чакай да те обслужат.

Анонимен
Анонимен
09 януари 2019 14:32
Гост

Принципът „заплащане според изпълнението“ отдавна трябваше да се наложи.

Анонимен
Анонимен
09 януари 2019 14:34
Гост

Въпросът е, кой ще преценява качеството на работата. Защото при атестациите по съдилищата обикновено се проявява субективизъм, което е в разрез с реалната оценка.