До 17 февруари 2023 г. (включително) може да се подават документи в трите конкурса за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

Днес в Държавен вестник са обнародвани обявите за тях и започва да тече 14-дневният срок за подаване на заявления.

Както „Лекс“ писа, конкурсът за младши съдии е за 29 места в 12 окръжни съдилища. Те са разпределени по следния начин – 15 от тях са в Софийския градски съд, по две са в Хасково, Пловдив и Варна и по едно в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Стара Загора и ОС-София.

Конкурсът за младши прокурори е за 19 места. Те са в следните районни прокуратури – пет са в Софийската районна прокуратура, две в РП-Благоевград и по едно в Костинброд, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Велико Търново, Русе, Варна, Добрич, Бургас, Сливен и Ямбол.

За младши следователи местата са 15 в отделите на следните окръжни прокуратури – четири в Софийската градска прокуратура, две в ОП-Благоевград и по едно в Пловдив, Пазарджик, Велико Търново, Габрово, Русе, Варна, Силистра, Бургас и Сливен.

От ВСС напомнят на кандидатите, че освен заявление, трябва да подадат и:

  1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
  2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
  3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  4. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
  5. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
  6. декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
  7. попълнен въпросник по образец, изготвен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
  8. мотивационно писмо;
  9. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества,

Документите се подават или лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на ВСС, или по електронен път с квалифициран електронен подпис на vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор до адреса на ВСС (София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12).

„Заявления, подадени след горепосочения срок, не се разглеждат. При подаване на заявлението по пощата, определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Чрез известието за доставяне (обратната разписка) кандидатите ще получат информация, че документите им са входирани в деловодството на Висшия съдебен съвет. Участниците, подали документи по пощата или електронно ще бъдат уведомени за входящия си номер, по всеки един от конкурсите, при публикуване на списъците за допустимостта, по реда на чл. 182, ал. 2 от ЗСВ. Кандидатите, подали документи по електронен път, следва да подпишат заявлението си за участие, както и документите по т. 1, т. 6, т. 7 и т. 8,  с квалифициран електронен подпис и да НЕ изпращат целия комплект документи и на хартиен носител“, обясниха от ВСС.

Освен това напомниха, че при участие в повече от един от обявените конкурси за младши магистрати, кандидатите следва да представят пълен комплект с документи за всеки един от тях.

Дипломата за завършено висше образование по специалността „Право“, удостоверението за придобита юридическа правоспособност и трудова/служебна и/или осигурителна книжка, които изискват нотариална заверка, следва да бъдат представени с оригиналните заверки при участие в един от обявените конкурси, а в случай на участие в повече от един се представя копие на същите за всеки следващ конкурс.

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гери
Гери
09 февруари 2023 13:36
Гост

За СРП трябва да обявите поне 3 пъти повече места, при този обем от работа, само 5 е смешна работа.

Дечо
Дечо
07 февруари 2023 9:38
Гост

Даже конспектът не е актуализиран, стои въпросът за Специализираната прокуратура. Това някаква уловка ли е? Смях и позор!!!

LSSAH
LSSAH
03 февруари 2023 22:36
Гост

Обявиха ли го? Айде, пускаме се. Да видя тая година на колко стотни ще остана. Миналата май беше на 5? Изкарвам документите от шкафа и ги пускам. Трябва само от психо-то да взема. Аз лично не бих си дал, ако трябва да съм обективен. Май ще е 7-мо явяване, като 4 пъти резерва, 5 ако броим и външния, а го броим. Ама нали давам 30 лв., щото да не ми дадат въпреки очеизвадната лудост да продължавам да ходя.

Юрий
Юрий
03 февруари 2023 14:10
Гост

Юридическото образование и реализация не е сигурно за обикновения човек без връзки в семейството му. Така че…насочете се към нещо по-перспективно и не толкова зависимо откъм връзки. Ще си спестите доста главоболия

:)))
:)))
03 февруари 2023 14:07
Гост

Три пъти съм се явявал, като на двата пъти все резерва бях. На третия път реших просто за експеримент да отида, да видя колко всъщност обективно оценяват отговорите на казуса. Нарочно на три въпроса нищо не отговорих, а на първите два – дори си писах измислици, малко от гражданското право сложих, малко от наказателното, малко от административното, каквото се сетя, пхахахаха. На теста по ПЕС същата работа, на произвол маркирах. Крайният резултат беше: 5,25 на казуса и 4.00 на теста по ПЕС. Може да си представите колко са били обективни! 😆

Петър
Петър
03 февруари 2023 21:15
Гост

И аз се явиха три пъти. Два пъти бях резерва, а на третия път – магистрат. Просто трябва много четене.

Калчо
Калчо
07 февруари 2023 10:54
Гост

Много четене и късмет. Колкото повече пъти се е явил човек, толкова по-обработен е от към тънкостите на нещата и гледа да се подобри. Знам за потомци на магистрати, които от пета година(значи около 15 явявания) успяват.

Петър
Петър
03 февруари 2023 13:11
Гост

Дано и тези конкурси да не се проточат много.

Спиридон
Спиридон
03 февруари 2023 13:12
Гост

Надали. Обикновено така става. Хората дори забравят, че са участвали.

Велик е Близнашки
Велик е Близнашки
03 февруари 2023 13:11
Гост

Не може ли и професора Близнашки да го включат в комисията някак си. Поне да ни пише шестици, да ни бутне нагоре. На държавния по публичноправни науки се паднах при него, когато говорих по конституционния въпрос, ми вика – Колега, тва нещо Георги Близнашки го е измислил, викам да, професоре, от Вашия учебник го прочетох…и ми писа 6. Точно две една минута продължи изпита. Хахахахаха

Адв.
Адв.
03 февруари 2023 14:22
Гост

Благодарение на него много от нас си взехме държавния изпит по публичноправни науки с шестици от раз. Добричък е проф. Близнашки! Колкото и мръснии приказки да се говорят за него! Видях го пред Университета преди Коледа, вървеше с един бастуун, едва едва. Казвам му какво става, професоре! Вика, здравей, абе изпатих си, смениха ми тазобедрена става и сега нещо трудно се възстановявам. Ама бая е напълнял. Дано се оправи!

Лазар
Лазар
03 февруари 2023 13:10
Гост

Ей, цял ферман с документи.

Geleto
Geleto
03 февруари 2023 12:57
Гост

Лекс, допуснали сте техническа грешка, текстът за местата за младши следователи е копи-пейстнат от този за младшите прокурори. В РП няма младши следователи и следователи изобщо съгласно ЗСВ.

Симеон
Симеон
03 февруари 2023 12:51
Гост

Интересно какъв ще е този въпросник, изготвен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет?

Виктор
Виктор
03 февруари 2023 12:50
Гост

Успех!

Лозан
Лозан
03 февруари 2023 12:49
Гост

Със сигурност ще има такива, които участват в повече от един от обявените конкурси за младши магистрати.

Петров
Петров
03 февруари 2023 12:49
Гост

Нормално! Хората без протекции търсят начин да се реализират.

Кики
Кики
03 февруари 2023 12:47
Гост

Дано този конкурс да бъде честен.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 12:26
Гост

декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец…Абе и тези декларазии са една плява 😀

Иван
Иван
03 февруари 2023 12:09
Гост

Учех непрестанно в русенския университет точно за този момент. Завърших с 6.00 и взех държавните с 6.00. Ще бъда първи!

Харалампи
Харалампи
03 февруари 2023 12:47
Гост

Късмет с връзкарите! Местата не са чак толкова много.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 20:46
Гост

В русенския технически Право с по – малко от 6 някой завършва ли?

Русенец
Русенец
05 февруари 2023 13:26
Гост

Русенски университет „Ангел Кънчев“. Това не е технически университет, а модерен и иновативен. И – да! – изучава се специалност „Право“ вече от 30 години, последователно и качествено.

Чичо Мишо
Чичо Мишо
05 февруари 2023 17:05
Гост

Колега, важни са знанията, а не къде си ги придобил! 🙂

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 12:07
Гост

Абе как става така, че следователите нищо не работят и имат по две дела на година, а все се отварят места за десетки бройки?

123
123
03 февруари 2023 12:08
Гост

Кой ти каза, че не работят?

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 12:08
Гост

Aми…старото се пенсионира…