До 14 септември военните прокурори да изготвят становище по предлаганите от колегите им съдии законодателни промени, с които да им се увеличи натовареността. Това реши днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Главният прокурор Сотир Цацаров обясни, че въпросът е поставен на обсъждане, след като председателката на комисията за натовареността към Съдийската колегия Даниела Марчева е изпратила предложенията на военните съдилища за разширяване на кръга от дела, които да са от тяхна компетентност.

Вчера този въпрос беше поставен и на заседанието на Съдийската колегия. Цветинка Пашкунова като председател на правната комисия обясни, че тези предложения вече са изпратени на Министерството на правосъдието, защото ВСС няма законодателна инициатива. Все пак мнозинството в СК на ВСС реши да ги внесе на заседанието на Пленума утре за изразяване на становище.

По този повод днес главният прокурор обясни: „Малко трудно Пленумът на ВСС ще вземе становище утре, защото това са предложения за законодателни изменения на отделни общи събрания на съдилища при липса на каквото и да е становище на военните прокуратури. Да предложим на Пленума да се създаде работна група от военни съдии и прокурори и, след завършване на обсъжданията, тя да обобщи всички идеи и да ги представи на вниманието на ВСС“. Идеята беше подкрепена от Прокурорската колегия.

Какво предлагат военните съдии стана ясно от концепцията на кандидата за шеф на Софийския военен съд Мадлен Димитрова. Най-общо военните съдилища трябва да гледат дела за престъпления, извършени не само от военнослужещи, а от всички служители от системата на националната сигурност. Ако тези служители при изпълнение на задълженията си станат обект на посегателство от цивилни лица, то и тези дела да са подсъдни на военните съдилища, както и много други.

Прокурорската колегия определи на 19 септември да проведе избор за шеф на Апелативната специализирана прокуратура. Кандидатите са двама – градският прокурор Емилия Русинова и следователят Бойко Атанасов.

Същевременно беше открита и процедура за избор на ръководител на Специализираната прокуратура. Мястото е вакантно от около две седмици, след като Иван Гешев беше избран за заместник-главен прокурор.

Днес колегията трансформира място за съдебен служител в длъжност за прокурорски помощник, който ще подпомага дейността на Гешев.

И Прокурорската колегия промени Класификатора на длъжностите в администрацията заради последните изменения в Закона за съдебната власт, с който се въведоха нови критерии за образование за хората на експертна и ръководна длъжност. Така служителите, които нямат висше образование, а са на такива длъжности, ще бъдат съхранени.

Както Съдийската колегия, така и Прокурорската указа на административните ръководители да уведомяват за всяка влязла в сила заповед, издадена по чл. 327, ал. 1 от ЗСВ (обръщане на внимание – б.а.), чрез изпращане на препис от нея с отметка за датата на влизането ѝ в сила, заедно с цялата преписка.

Целта е в случай на оспорване на заповед за обръщане на внимание на магистрат, ръководителите да уведомяват ВСС за влязлото в сила съдебно решение, тъй като колегията взема решение за прилагане на заповедта към кадровото дело на магистрата.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 юли 2018 22:14
Гост

Две от трите военни съдилища трябва да се закрият незабавно , а съдиите да се преназначат в СГС или СпНС . Няма никакъв смисъл заради 8 души да се променят 16 закона – по два закона на човек. Утре могат да поискат да гледат делата на горските стражари или разводите и родителските права ако поне единият съпруг е военен. Замислиха се да си създават работа едва когато лъсна ТОТАЛНИЯ ИМ МЪРЗЕЛ ГОДИНИ НАРЕД . Да бяха мислили преди, смятам , че вече е късно и не са честни към колегите си , а опитват да хитруват .

Прокурор
Прокурор
18 юли 2018 21:00
Гост

Би било добре колегите да помогнат с част от делата, за да ни облекчат от свръхнатоварвността.

minuva4
minuva4
18 юли 2018 19:14
Гост

Много са незаетите постове на ръководни длъжности в момента.

Анонимен
Анонимен
18 юли 2018 19:11
Гост

Много коректно постъпиха, след като запазиха служителите без висше образование.

Колега
Колега
18 юли 2018 19:08
Гост

Добре е, че ще се създаде работната група, предложена от г-н Цацаров. Военните съдии и прокурори са компетентни по този вид дела.