До една година затвор или пробация за всеки, който системно упражнява психическо насилие, от което са настъпили вредни последици за пострадалия или го преследва, за да всее страх у него. В случаите, когато психическото насилие и преследването са извършени в условията на домашно насилие, наказанието да бъде до пет години затвор. Това гласят част от промените в Наказателния кодекс (НК), отнасящи се до защита от домашно насилие, внесени от петима депутати от ГЕРБ, начело с председателката на Народното събрание Цвета Караянчева. Останалите вносители са шефът на правната комисия Данаил Кирилов, Анна Александрова, Мария Илиева и Иглика Иванова-Събева.

„Заявявам личния си ангажимент към законопроекта, защото представляващият законодателната институция
трябва да има ясна и еднозначна позиция в защита на жертвите на домашно насилие“, обяви председателката на парламента.

В началото на август, след като Конституционният съд прие, че Истанбулската конвенция противоречи на основния закон, председателят на правната комисия Данаил Кирилов обяви, че ГЕРБ ще внесат редица промени в НК, с които да гарантират защитата на жените от насилие и по-специално от домашно такова. Сега вече проектът е факт.

Вносителите отбелязват, че в българското законодателство липсва адекватна закрила от възможните форми на психическо насилие, от което следва, че нормативната ни уредба не отговаря на европейските и световни стандарти.

Психическото насилие е почти невидима и все пак широко разпространена форма на насилие. То не оставя видими следи по тялото на жертвата, но оставя дълбоки и трайни белези, които много трудно зарастват. Това често се случва в интимните отношения или в домашни условия, но може да се случи и в други ситуации, като например на работното място или в училищна среда. Психическото насилие се определя като умишлено сериозно засягане на психологическата неприкосновеност на дадено лице чрез принуда или заплаха. То може да бъде упражнявано посредством различни средства и методи, като например вербално насилие, крещене, заплахи, тормоз, сплашване, постоянно критикуване, засрамване, порицаване, използване на обидни имена и епитети, присмиване, имитиране и публично унизяване, изолиране на жертвата чрез лишаване от средства за независими дейности, лишаване на жертвата от средства за издръжка или икономическа независимост и т.н.“, изтъкват вносителите.

По отношение на преследването те отбелязват, че тактиките са разнообразни и динамични, особено поради все по-популярните цифрови технологии. И добавят, че се забелязва тенденция в другите европейски държави за криминализиране на „преследването“, като се използва широка терминология и се включват неизчерпателни списъци на възможните тактики.

С проекта за изменения на НК се предлага промяна в характера на някои престъпления, свързани с насилие – от такива, които се преследват по тъжба на пострадалия в такива от общ характер. Става дума за всички случаи на умишлено причиняване на средна или тежка телесна повреда от родственик.

Депутатите предлагат чл. 161, ал. 1 от НК да звучи така: „ За лека телесна повреда по чл. 130, 131, ал. 1, точки 3 – 5 и чл. 132, за престъпленията по чл. 144, ал. 1, 145, 146 – 148а, както и за телесна повреда по чл. 133 и 134, причинена на възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия.“

Предложеното изменение е продиктувано от констатацията, че голяма част от престъпленията, които се изменят и допълват с настоящия проект на ЗИД на НК, са престъпления, обикновено извършени от интимен партньор, член на семейството или други лица в близкия социален кръг на жертвата. Тази близост често поставя жертвата в трудна ситуация за целите на наказателното преследване. Жертвите на насилие, включително и на домашно насилие, преживяват висока степен на страх, срам и безпомощност, с оглед на личната им близост с извършителите, поради което в повечето случаи не успяват да заведат наказателно производство срещу тях. С промяната на чл. 161, ал. 1 от НК всички форми на домашно насилие, водещи до по-сериозно засягане на телесната неприкосновеност, ще се преследват ех officio, което е съществен елемент от осигуряването на правосъдие за жертвите на домашно насилие, като се гарантира техния достъп до съд“, мотивират се вносителите.

С проекта се допълват квалифицираните състави на убийството и телесните повреди с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които ескалират до посегателство срещу живота или здравето. В момента тези престъпления са охарактеризирани с оглед особеностите на предмета, когато са извършени срещу майка, баща, биологично дете, бременна жена, малолетно или непълнолетно лице, или лице в безпомощно състояние.

В тези квалифицирани състави не са включени случаи на насилствени действия срещу бивши или настоящи съпрузи. Предвид факта, че домашното насилие в интимните отношения най-вече се проявява под формата на физическо насилие, особено между настоящи и бивши съпрузи, се налага в НК да бъде въведена законова гаранция, че физическото насилие ще бъде по-тежко наказуемо.

С проекта на изменения на НК извършването на съответните деяния в условията на домашно насилие се въздига като квалифициращи признаци в системата на редица престъпни посегателства – подпомагането и склоняването на другиго към самоубийство, отвличането, противозаконното лишаване от свобода, принудата, заканата с престъпление. Това следва да доведе до промяна в разбирането на обществото, че домашното и психическото насилие е личен въпрос и че държавата не носи отговорност за предотвратяването му“, сочат депутатите.

Наред с промените в НК, с преходните разпоредби те предлагат да се създаде допълнителен текст в Наказателно-процесуалния кодекс, в който да се регламентира информирането на пострадалия със специфични нужди от защита във връзка с мерките за неотклонение.

Идеята на депутатите е да се създаде нов чл. 67а НПК, който да гласи следното: „Прокурорът в досъдебното производство и съдът в съдебното производство незабавно уведомяват пострадалия със специфични нужди от защита в случаите, когато:

  • обвиняемият наруши взетата мярка за неотклонение домашен арест или задържане под стража;
  • взетата мярка за неотклонение домашен арест или задържане под стража бъде отменена или заменена с подписка или гаранция.“

Народните представители изтъкват, че по неофициални данни всяка четвърта жена у нас е жертва на насилие в ежедневието и дома си. Добавят, че независимо от конституционно декларираните равни права на жените и мъжете, фактически съществува дискриминация на жените, която се осъществява чрез някои от видовете насилие, които трудно се установяват и доказват. Това включва по-конкретно физическо и психическо насилие, сексуално насилие, включително изнасилване, преследване, противозаконно лишаване от свобода, принудителни бракове, принудителни аборти и насилствена стерилизация, както и сексуален тормоз.

Затова според тях предлаганите изменения в НК имат за цел да подобрят нормативната уредба с оглед превенцията и противодействието на всички форми на насилие срещу жени.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
мнение
мнение
25 октомври 2018 14:43
Гост

Предлагания законопроект освен, че е абсурден, превърща в престъпления от общ характер, такива които са от частен характер и то само защото са се случили между лица със съответна връзка (родствена, съпружеска). Това няма да помогне за борбата с тях, тъй като сочените жертви ще останат с дееца и винаги ще могат в последствие на основание чл. 119 НПК да откажат да бъдат свидетели и това ще доведе до недоказаност на обвинението. Лицата които са свидетели и пострадали по никакъв начин не са защитени от това, че престъпленията стават от общ характер, тъй като ако те изпитват страх от дееца… Покажи целия коментар »

Не на страха
Не на страха
25 октомври 2018 14:53
Гост

И все пак така ще се окаже помощ на някои жертви, колкото и минимален да е броят им.

Нина
Нина
25 октомври 2018 14:30
Гост

За съжаление много от тормозените жени не смеят да подадат сигнал срещу съпрузите си, защото ги е страх. Това разбира се утежнява положението им, защото в много от случаите нещата се влошават.

Георги
Георги
25 октомври 2018 14:25
Гост

Наистина психическото насилие за разлика от физическото е почти невидимо и за това трудно се доказва.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2018 14:23
Гост

Поздравления за Данаил Кирилов! След като КС не успя да вземе правилното решение, явно някой трябваше да се погрижи за жертвите от домашно насилие.