Достъпът до електронните услуги, предоставяни от Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) няма да бъдат достъпни от 17 ч. на 24 март (петък) до 26 март (неделя), съобщиха от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Причината за това е планирано въвеждане на нови функционалности по проект с предмет: „Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие“.