Длъжностни лица от Министерството на младежта и спорта (ММС) са сключили договори с Българската федерация по ски (БФСки) за 40 млн. лева, които прокуратурата проверява и до момента е установила занижен контрол по отчитането, а представените документи са „недостатъчно убедителни“.

Това съобщи днес говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова във връзка с проверката на Върховната касационна прокуратура (ВКП) по сигнала на партия „Зелените“ за нарушения и престъпления, свързани с концесионния договор за Национален парк „Пирин“ с „Юлен“ АД. В сигнала на „Зелените“ е посочено, че „Юлен“ е получавала държавна помощ в нарушение на Закона за държавните помощи на базата на договори с Българската федерация по ски, чиито председател е Цеко Минев и дъщерното ѝ дружество „Български ски пул“.

Проверката за получени пари от федерацията по ски е показала, че тя е придобила субсидии за над 40 млн. лева от 2004 г. насам. Изискани са всички договори между ММС и БФСки, като е установена схемата за субсидиране – федерацията кандидатства пред министерството с проект, който е мотивиран с необходимост да се финансира обучението на деца или участие на скиори в състезания. След това представя и изчисления за това колко ще струва осъществяването на въпросния. Специална комисия в спортното министерство разглежда искането за отпускане на средства и излиза с предложение до министъра, на база на което той издава заповед и определя конкретната стойност на финансовата помощ, а накрая се сключва договор с федерацията.

„Прегледът на материалите, които получихме от Министерството на младежта и спорта сочи, че документите са недостатъчно убедителни и е налице занижен контрол от страна на длъжностни лица от министерството по отчитането на дейностите, за които са били предвидени парите.

Голяма част от материалите затова са изпратени на Софийската градска прокуратура, тъй като считаме, че са налице данни за извършени престъпления по служба, включително и безстопанственост в хипотезата на разпиляване на публични средства, за които към този момент данните сочат, че са вероятни действия на длъжностни лица от състава на министерството през всичките тези години. Категорично считаме, че данните сочат на разпиляване“, каза прокурор Арнаудова.

До момента не са установени длъжностните лица, които са подписвали договорите, като прокуратурата ще търси кой не си е изпълнил задълженията за контрол по отчитане на парите от бюджета. Тя даде пример с един от тези отчети, които федерацията по ски е длъжна да представя след усвояване на всяка една субсидия, за която е одобрена.

„Допускаме, че този контрол е изключително занижен, не само заради непълнотата на данните, които са ни изпратили, но и заради факта, че един от отчетите, предложен от Цеко Минев на министъра на младежта и спорта, не е подписан от самия Цеко Минев“,  каза Арнаудова и добави, че обвинения ще има за всеки, за който се установи, че се е облагодетелствал, като е използвал или представял документ с невярно съдържание пред министерството.

„Зелените“ искаха прокуратурата да изясни кой е и действителният собственик на концесионера „Юлен“, след като в началото на годината адвокатът на дружеството Петър Петров каза, че кипърският гражданин Георгиус Георгиу е само номинален собственик, но всички компетентни държавни институции знаели кой е реалният собственик. След това премиерът Бойко Борисов пък заяви, че собственик или близо до собственика е един от акционерите в Първа инвестиционна банка (ПИБ) Цеко Минев. От банката обаче отрекоха информацията за Минев, а „Зелените“ искаха проверката именно заради евентуалната връзка между собственика на „Юлен“ и ски федерацията.

Относно тази част от проверката, от прокуратурата обясниха, че са изискали и получили документите за регистрацията на дружеството и те показват, че основен акционер в него е „Т.А.К. сървисиз лимитид“ – регистрирано на Вирджинските острови, а с акции са още Община Банско, „Пирин турист“ ООД и „Туристик“.

„Изследвани са също така и трансформациите в Управителния съвет и председателстващия Българската федерация по ски. Търсят се връзки, за да отговорим на оплакването, заложено в сигнала, налице ли е свързаност между собственика на „Юлен“ и председателя на Българската федерация по ски. Резултатът от тази проверка все още не можем да съобщим, тъй като тя продължава“, обясни Арнаудова.

Виновно ли е правителството за концесията на „Юлен“?

От думите на говорителя на главния прокурор стана ясно още, че според държавното обвинение Министерският съвет бездейства поне от 2010 г., когато за пръв път е документирано и станало известно, че „Юлен“ нарушава договора за концесия от 2001 г. С него е дадено право на дружеството да ползва 99.55 хектара от територията на Национален парк „Пирин“, община Банско и „Ски зона с център Банско“, която е изключителна държавна собственост, а впоследствие се оказва, че концесионерът ползва площ от 164.78 хектара.

„Според нас е налице бездействие в продължение на 8 години и явно несъответствие на ползваната от концесионера площ с тази, за която е сключен договор и се изплаща комисионно възнаграждение. Ако се установят данни затова, че МС във всичките тези години е осъществил престъпление, уверявам ви, ще има обвинения, дори и когато се касае за решение на колективен орган“, каза прокурор Арнаудова и уточни, че самото некоригиране на договора не е престъпление, защото трябва да се докаже специалната цел за облагодетелстване или нарушаване на нечии права.

„Тези данни не са събрани към настоящия момент, иначе щяхме да сме съобщили, че сме обвинили Министерския съвет. Самото установяване на процедурите до момента като времетраене не води до извод за умишлени действия“, уточни Арнаудова.

Предложението на главния прокурор Сотир Цацаров до премиера Бойко Борисов, което днес държавното обвинение оповести е Министерският съвет да вземе спешни и незабавни мерки за изменение на концесионния договор, с който „Юлен“ да не използва по-голяма площ в парка от тази, посочена в договора.

Отделно от това е възложен и служебен контрол на прокурорски постановления, с които е отказано образуване на досъдебно производство по предишни сигнали за допуснати нарушения и неизпълнение на концесионния договор с „Юлен“ АД. Става дума за сигнали за незаконно строителство в парк „Пирин“, които са изпращани до прокуратурата в Благоевград. За последните 14 години обвинителите там са отказали 18 пъти да започнат досъдебно производство, като две от постановления за отказ са отменени от Апелативната прокуратура в София.

Сотир Цацаров е уведомил премиера Борисов за цялата събрана в хода на преписката по сигнала на „Зелените“ информация, обобщена в доклад на прокурор от Върховната касационна прокуратура.

В него е припомнено, че договорът за концесия е от 2001 г. и дава право на „Юлен“ да ползва 99.55 хектара от територията на парка.

Още през 2010 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ), което е концедент по договора, е възложило пълно геодезическо замерване и заснемане на обектите в зоната, включително площите, върху които са изградени пистите, въжените линии, търговските обекти и съпътстващата инфраструктура. Резултатите от заснемането и контролната проверка върху тях са приети от МОСВ на 19 октомври 2010 г. и са показали, че концесионерът ползва площ от 164.78 хектара. През юни 2011 г. министърът на околната среда и водите е изготвил доклад за нарушенията в договора и го изпратил в Министерския съвет. Предложени били 3 варианта – договорът да бъде прекратен; да се възстанови ски зоната в съответствие с условията по него или да бъде изменен. Министерският съвет решил да приеме третия вариант, но от стенографския протокол от заседанието от 29 юни 2011 г. не става ясно в какво ще се изразява промяната.

В следващата година е изготвен и одитен доклад на Сметната палата, който констатира същите, но и други нарушения. Освен че концесионерът експлоатира площ, която надвишава с 65.789 хектара предоставената му по договор, одиторите са посочили още, че нямало създадени условия за ефективен контрол по изпълнение на контракта, клаузите за ползвана територия, концесионно възнаграждение, банкова гаранция за инвестициите и опазване на околната среда били непрецизни, непълни и неясни. Договорът не съдържал клаузи за неустойки при системно неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и параметри, с изключение на неустойките за забавено плащане на концесионното възнаграждение.

Министърът пак изготвил доклад по всички проблеми с концесионния договор, разгледан в МС на 2 октомври 2013 г. Била създадената междуведомствена група, която през юли 2013 г. посъветвала министъра ва околната среда да предложи на Министерския съвет да се сключи допълнително споразумение за изменение на концесионния договор с „Юлен“. През 2014 г. МС е одобрил предложението, но това решение е отменено през 2015 г. и е създадена нова междуведомствена работна група, която пак да разглежда проблемите в договора и да предложи решение. И тя стига до извод за сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор. В края на м.г. беше предложено на правителството да даде съгласие за допълнително споразумение към договора с „Юлен“, което да е в съответствие със законодателството. От началото на тази година обаче влезе в сила новият Закон за концесиите и през март от „Юлен“ са предложили ново изменение на договора, на което още няма отговор от МОСВ.

От изложеното в писмото на главния прокурор до премиера става ясно, че нарушенията в договора за концесия са известни поне от 2010 г., но през годините не е направено нищо, за да бъдат отстранени, а решението, изглежда, само е отлагано.

Затова Сотир Цацаров е предложил МС да предприеме незабавни действия за изменение и допълнение на концесионния договор, при съобразяване с разпоредбите на действащото законодателство, включително и в частта относно определянето на концесионното възнаграждение. Другото предложение е да се предприемат незабавни действия за осигуряване на пълно съответствие на ползваната от концесионера площ с тази по договора, която е 99.55 хектара.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Чингиз Хан
Чингиз Хан
12 юни 2018 17:56
Гост

Кой е собственика на „ЮЛЕН“ ?!…Ма що се правят на ударени от гръм !…“ЮЛЕН“ -„Ю“+“Л“…“Ю“рий „Л“ужков…Кмет на Москва за два мандата – обвиняем за далавери от милиарди…Плюс жена му „Елена“…Изкупил Цялото българско Черноморие , барабар с планинските курорти…Крупен инвеститор и в Гърция, Кипър…Кметът Лужков беше принуден да подаде оставка по настояване на Медведев, в правителството на Путин…

Погнусен
Погнусен
12 юни 2018 12:15
Гост

Съсипаха природата от лакомия за пари.

Петя
Петя
12 юни 2018 12:14
Гост

Цацаров да провери кой прокурор е отказал образуване на досъдебно производство по предишни сигнали за допуснати нарушения.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2018 12:13
Гост

По добре късно, отколкото никога! Още февруари месец имаше протест пред сградата на Министерството на спорта.

Възмутен
Възмутен
12 юни 2018 12:11
Гост

„Юлен“ АД , прикрита като офшорна собственост на „Маренго трейдинг лимитид“ от Кипър и „Т.А.К сървисис лимитид“ от Британски Вирджински острови. Тази фирма изсече незаконно вековните мури в Национален парк Пирин, за да си направи частно свлачище (наричано „Ски-писта“).