Дискриминация ли е работниците, които не членуват в синдикати, да си плащат, за да се присъединят към колективния трудов договор. Този въпрос поставя Висшият адвокатски съвет (ВАдС) пред председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и предлага върховните съдии да се произнесат по него с тълкувателно решение.

Пълният текст на искането на ВАдС

В искането си за приемане на тълкувателно решение адвокатурата е формулирала въпроса по следния начин: „Предвиждането (договарянето) в Колективен трудов договор (КТД) на присъединителна (парична) вноска за индивидуалното присъединяване към него от лице/лица, които не са членове на синдикалните организации (синдикатите), страна по последния КТД, представлява ли проява на пряка дискриминация към тези лица по смисъла на чл. 4, ал. 2 във връзка с § 1, т. 7 от ЗЗДискр. и съответно нарушаване разпоредбите на чл. 18 от ЗЗДискр.; чл. 8, ал. 3 от КТ; чл. 50, ал. 2 от КТ и чл. 57, ал. 2 от КТ?”

Висшият адвокатски съвет сочи, че по него има противоречива практика и част от съставите на ВАС приемат, че да се изисква от работник, който не е член на синдикат, да си плати, за да се присъдени към колективния трудов договор, е пряка дискриминация, а други застъпват обратната теза.

Въпросното изискване да се залага в самия колективен трудов договор, като най-често вноската е месечна и е процент от основната месечна заплата на работника.

Съдебните състави, които поддържат становището, че да си плащаш, за да се присъединиш към колективния трудов договор, е пряка дискриминация, са приели, че в случая става дума за осъществяване на трудови права. И изтъкват, че така договорената отрицателна предпоставка (липса на членство в синдикалната организация) за присъединяване към колективен трудов договор създава различие между работниците/служителите, които членуват и които не членуват в съответната синдикална организация, сключила колективния трудов договор.

Те сочат, че се нарушава чл. 8, ал. 3 от Кодекса на труда, който забранява дискриминация при осъществяване на трудовите права и задължения въз основа на членуване в синдикални и други обществени организации и движения. Тези съдии са на мнение, че така се нарушава и чл. 57, ал. 2 от Кодекса на труда, който не допуска  условия за присъединяване към колективен трудов договор, които противоречат на закона. „Такава клауза в колективния трудов договор е в противоречие и с разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от Кодекса на труда, съгласно която колективният трудов договор не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор, с който работодателят е обвързан“, преразказват от адвокатурата тезата на първата група съдии.

Други магистрати обаче са на мнение, че да се предвиди в колективния трудов договор изискване служителите извън подписалия го синдикат да плащат присъединителна парична вноска не е форма на пряка дискриминация. „Съдебните състави, които поддържат това становище, са приели, че присъединяването на нечленуващи работници или служители към колективен трудов договор не е упражняване на трудово право по смисъла на чл. 8, ал. 3 от Кодекса на труда и не дискриминира тези лица. Ако бъде прието, че е налице дискриминация, то членуващите в синдикалната организация работници и служители ще бъдат поставени в по–неблагоприятно положение спрямо присъединилите се нечленуващи работници и служители, защото освен права имат и задължения към синдикалната организация, вкл. и финансови задължения да заплащат членски внос“, обяснява в ВАдС в искането си до Георги Чолаков.

И изтъква необходимостта от уеднаквяване на практиката с тълкувателно решение от Общото събрание на Върховния административен съд.

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
psnedev
psnedev
24 април 2018 22:29
Гост

Колективното договаряне е дълъг и сложен процес, изискващ много познания, анализи, компромиси и… нерви. Нерядко правата на работещите се отвоюват след многодневни спорове. Ясно от кого – от синдикалните лидери, които сa избрани и финансирани с членския внос.
А през това време някои стоят отстрани, мрънкат и… чакат с голямата лъжица наготово…

Член на синдикат
Член на синдикат
01 юни 2018 10:16
Гост

Присъединителната вноска е „завоалирана“ принуда работниците/служителите да членуват в определени синдикални организации – страни по КТД. Регламентът за участие в колективното договаряне не е императивна законова норма и дава възможност на една синдикална организация да отстрани друга синдикална организация, да й отнеме правото да участва. Беше време, когато сумата от присъединителните вноски се разпределяше пропорционално на синдикатите страна по КТД. Дошло е време Мръчковият Кодекс на труда в частта синдикати да се ревизира.

Anonimen
Anonimen
23 април 2018 9:36
Гост

Sega ostawa da promenqt i Kodeksa na truda.

Възмутен
Възмутен
23 април 2018 9:35
Гост

Не е дискриминация. Ние си плащаме членски внос. А те защо да се присъединяват безплатно?

Пешо
Пешо
23 април 2018 9:26
Гост

Членството в синдикатите е въпрос на личен избор. Така, че не бива да дискриминират останалите.

Анонимен
Анонимен
23 април 2018 9:34
Гост

Всички удоволствия се заплащат на този свят. Услугите също.

Анонимен
Анонимен
23 април 2018 9:17
Гост

da secplashta e diskriminatzia i e neshko tako fiktivno sindikalno chlenstvo

Анонимен
Анонимен
23 април 2018 7:53
Гост

напоследък адвокатурата става все по-активна. браво колеги

адм. съдия
адм. съдия
23 април 2018 7:41
Гост

Приемам за правилно първото становище, това са трудови права и вече са договорени между представители на част от колектива с работодателя и би трябвало простото искане за присъдиняване към договора да е достатъчно. Това, че членовете на синдиката плащат членски внос и ирелевантно, тъй като те получават и други „екстри“ от членството си, а не само тези, предвидени в колективния трудов договор.

Адвокат
Адвокат
28 април 2018 19:31
Гост

Договарянето на някои социални придобивки чрез КТД (например подаръци за децата) наричате трудови права? Странна логика…

Ваня Григорова
Ваня Григорова
03 август 2018 0:31
Гост

Какви други „екстри“ получават синдикалните членове?