Предвижданите мерки за търсене на отговорност на председателите на върховните съдилища могат да изложат двамата председатели, а поради това – и двете върховни съдилища и техните съдии, на недопустима външна намеса и натиск от страна на изпълнителната власт, разследващите органи и прокуратурата, в нарушение на обективната независимост на върховните съдилища и в стремеж за оказване на влияние върху техните решения.

Това заявяват десет организации в писмо до Европейската комисия, Комитета на министрите на Съвета на Европа и Венецианската комисия (пълния текст на писмото виж тук). В него те правят анализ на предложенията на министъра на правосъдието Данаил Кирилов за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), които той публично представи в петък.

Десетте организации, подписали писмото до европейските институции, са Съюзът на юристите в България, чрез изпълнителното си бюро, Български адвокати за правата на човека, Центърът за либерални стратегии, Институтът за пазарна икономика, Българският хелзинкски комитет, Българският институт за правни инициативи, Съюзът на съдиите, Програма „Достъп до информация“, Антикорупционният фонд и Центърът за независим живот.

Те излагат разликите между статута и положението на главния прокурор и председателите на върховните съдилища и анализират препоръките на Венецианската комисия и тази на Съвета на министрите на Съвета на Европа след осъдителното решение срещу България по делото „Колеви“.

Десетте организации критикуват изначално идеята за еднакъв ред за започване на разследване срещу тримата големи. „Необходимостта от такъв специален ред по отношение на председателите на върховните съдилища не е обоснована, тъй като няма основания и не се твърди, че общият ред е неприложим спрямо тях“, заявяват те.

Друга критика в писмото им е по отношение на идеята на министър Кирилов разследванията срещу тримата големи да започват по предложение на трима членове на съответната колегия или на министъра на правосъдието, а разрешението за тях да се дава от Пленума на Висшия съдебен съвет с мнозинство от 17 гласа (при 25 членове на съвета).

„Решението“, пишат организациите, „може да бъде формирано с гласовете на прокурори, следователи и представители на парламентарната квота и на практика да изключи гласовете на шестимата съдии, избрани от самите съдии“. И заявяват: „Това излага председателите на върховните съдилища на външна намеса и натиск от страна на министъра на правосъдието и представителите на не-съдебната квота във ВСС и рискува да оказва сплашващо влияние върху съда“.

Третият им основен аргумент срещу предлаганите изменения е, че „безспорното влияние на главния прокурор върху членовете на ВСС от прокурорската квота (както в прокурорската колегия, така и в Пленума на ВСС) запазва невъзможността за ефективното и независимо разследване на главния прокурор от лица, които не са негови подчинени, каквото следва да се въведе в изпълнение на решението на ЕСПЧ по делото „Колеви“. „Предлаганите изменения не осигуряват независимо разследване на главния прокурор на всички етапи от наказателното производство, както изисква ЕКПЧ и поради това нямат отношение към изпълнението на това решение. Така, освен при първоначалния си избор, председателите на върховните съдилища са изложени на допълнителна външна намеса и натиск от представителите не-съдебната квота във ВСС. Това нарушава обективната независимост на двете върховни съдилища и оказва сплашващо влияние върху техните решения“, заключават десетте НПО в писмото си до европейските структури.

В него се припомнят препоръките на Венецианската комисия от 2017 г. да се въведе  процедура за импийчмънт и да се ревизира тази за освобождаване на главния прокурор заради тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения или действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Венецианската комисия препоръча разследванията срещу главния прокурор да се провеждат от независим орган или лица, неподчинени на прокуратурата. Както и влиянието на членовете на ВСС с професионален произход от прокуратурата и блокиращ глас при разследванията и подаване на предложение до президента за освобождаване да бъде намалено. Освен това Венецианската комисия подчертава, че докато съдиите трябва да бъдат независими, то тази концепцията не е напълно приложима към прокурорите, а при тях е по-точно да се говори за „автономия“.

В писмото се припомнят и препоръките на европейските прокурори, които направиха независим анализ на държавното обвинение в България. И се прави анализ на изискванията на правото на ЕС за независимост на съдиите.

На финала десетте организации завяват: „Надяваме се тези съображения да бъдат взети под внимание по време на закритата Кръгла маса за обсъждане на мерките за изпълнение на постановените от ЕСПЧ решения относно неефективността на разследването в България с участието на представители на Комитета на министрите към Съвета на Европа, както и от други експерти“.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Въло
Въло
25 юни 2019 14:57
Гост

За съжаление ако си посредствен към лош министър няма шанс да те махнат. Трябва да направиш голям скандал, за да ти подадат оставката. Така че ДК ще го гледаме известно време.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 16:12
Гост

Предложенията му са в стил – да опазим главния прокурор, да прецакаме другите. Да ме прощава, но Кирилов за чеп за зеле не става. Всъщност не е точно така. Две неща идеално му се отдават – да изпълнява поръчки и да се държи арогантно и нагло. Жална ни майка.

Петко
Петко
18 юни 2019 14:05
Гост

Горкият Кирилов, сега го наковладиха на Брюксел, а целта на живота му е да отпадне мониторингът. Няма късмет това момче.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 12:51
Гост

Абсурдно е да се допусне председателите на ВАС и ВКС да се подложат на външна намеса и натиск.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 12:34
Гост

Явно Данаил Кирилов не е запознат с препоръките на Венецианската комисия и тази на Съвета на министрите на Съвета на Европа.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 12:35
Гост

По-скоро предложенията му са лобистки.