В Светото писание е казано, че Ева произлиза от реброто на Адам, а той от кал. В християнската доктрина семейството се изгражда върху властта на бащата, не се състои от равни права на мъжете и жените“.

Домашното насилие е свързано с предшестващи взаимоотношения, има натрупване на напрежението, което ескалира и често е предизвикано от самия пострадал“.

Жените, та жените. Ами вие не хвърляйте пепелници по мъжете“.

Въвеждате наказателното право в семейните отношения, където са любовта, страстта, морала, етиката“.

Любовта е като цвете, което трябва да се полива с пари, иначе увяхва“.

Това са само част от изказванията на депутати при дебатите по проекта за изменения на Наказателния кодекс, с които се предвижда криминализиране на всички форми на домашно насилие и се допълват квалифицираните състави за убийство и други посегателства. Проектът е изготвен от депутати от ГЕРБ, а целта е защита на жертвите на домашно насилие.

Днес той беше подкрепен единодушно на първо четене в пленарна зала като за него гласуваха 137 народни представители, „против“ и „въздържал се“ нямаше.

Дебатът продължи над два часа, говориха основно представители на силния пол, които в един момент отклониха дискусията от проекта към християнските ценности, Стария и Новия завет, социалните условия у нас, разделението на бедни и богати, стигна се дори до лични откровения.

Семейството се изгражда върху властта на бащата

Най-сериозна полемика предизвика обаче изказване на Валери Жаблянов (БСП). Той призова колегите си да не възлагат големи надежди, че законопроектът ще уреди семейните отношения.

В християнската доктрина семейството се изгражда върху властта на бащата, то не се състои от равни права на мъжете и жените. В литературата от Иван Вазов насам е описано какво означава властта на бащата. В Светото писание се казва, че Ева произлиза от бедрото на Адам, а той от кал“, заяви Жаблянов. И още: „Сливането на двете представи – за възникването на човека и на съжителството между мъжа и жената, както и опитът  да бъдат разрешени чрез човешки закон ми се струва ограничено откъм възможности. Няма да създадем идеалното българско семейство с този закон, няма да се укрепи семейството, вкарвайки наказателното право в семейните отношения, където са любовта, страстта, морала, етиката“.

Жаблянов заключи, че насилието се дължи на безработицата, социалните условия и недоимъка, за които са виновни управляващите.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов възрази срещу въведения от Жаблянов смисъл на християнската концепция. „Върнахте нещата в правната теория, където юристите изследваме структурата на понятието „pater familias“ от римското право, което определя ролята на мъжа като субект на правото, а жените не са били правосубекти, не са били носители на права и задължения. Това е проявление на стереотипното мислене. Вие наложихте точно това мислене, което би следвало да избягваме такава стереотипност на отношенията, която води до неравнопоставеност“, заяви Кирилов.

Валентин Николов (ГЕРБ) обясни на Жаблянов, че цитира Стария завет, който е в основата на юдаизма и исляма. Но християните се позовават на Новия завет, който отрича много от принципите в Стария.

Павел Шопов („Обединени патриоти“) също се намеси в разговора. Той обясни на депутата от левицата, че не тълкува правилно Светото писание. „Говорите като пропагандатор на атеизма. Ева произлиза от реброто на Адам, но те са едно тяло, в християнството това е символ на единство“, отбеляза Шопов.

Бедността поражда насилие

Александър Паунов (БСП) също като колегата си Жаблянов сподели тезата, че недоимъкът поражда насилие. „Аз имам 50 години брак, може би най-много от хората в тази зала. От опит знам, че любовта е като цвете, което трябва да се полива с пари, иначе увяхва. Колкото по-широка средна класа има, толкова по-малко насилие ще има“, заяви Паунов. По думите му все повече двойки предпочитат да не сключват брак, защото той създава много проблеми при развод, а освен това в един брак психическото насилие било много по-тежко, отколкото физическото.

Данаил Кирилов заяви, че процентът на насилие в развитите държави не е по-нисък от този в бедна България. Този проблем съществува във Великобритания и скандинавските страни, поясни Кирилов. По думите му за една микросистема, каквато е семейството, всичко има значение – имущество, дисциплина, култура и т.н.

И Тома Биков (ГЕРБ) застана на трибуната с лични откровения. „С жена ми се влюбихме и се оженихме. Не сме мислили за материализма и равенството на половете. С течение на брака силите станаха неравни, в нашето семейство аз съм по-слабият фактор. И въпреки че изповядваме християнските ценности, насилието не е част от нашето семейство. Имаме църковен брак и там отецът каза, че мъжът трябва да обича жена си като себе си. Няма по-ясна дефиниция от тази за семейните отношения“, заяви Биков.

Според него насилие има там, където има деградация на ценности, а те се предават от поколение на поколение. Децата, които растат в подобна среда, след това възпроизвеждат тази среда в техните семейства, каза още Биков. И поясни, че домашното насилие години наред, включително и сега, е тема табу. „Ние трябва да обясняваме, че насилието е нещо лошо, границите на доброто и лошото се размиват. Но държавата не може да гарантира щастие. Това е личен въпрос, така както любовта, вярата и надеждата. Вярвам, че с този закон християнските ценности ще бъдат поощрени“, заключи Биков.

Валери Жаблянов реши да поясни изказването си. Той заяви, че властта на бащата не се осъществява само с насилие, а това може да бъде власт на авторитета, който може да бъде наложен с всичко – собственост, обществено признание и т.н. По думите му насилието в българското общество може да се изхвърли само със защитата на универсалните права на гражданина.

Вежди Рашидов пък остана много недоволен, че се говори само за насилие над жени. И попита какво става с насилието над възрастните, с насилието по пътищата и в тази връзка се оплака, че днес бил напсуван от друг шофьор. И макар да призова депутатите да не превръщат парламента в свинщина, заяви следното: „Върви симпатичен дебат. Ако бедността поражда насилие, ще помоля Пламен Орешарски да ми върне парите от КТБ, въпреки че не бия жена си. Чудя се как касетирате насилието – бурканджийско, домашно и т.н. Че то е насилие, бе господа, и ние трябва да го изкореним. Едни медии ме атакуваха пет години, разболях се от рак, а те не ми дадоха правото да се защитя. Това не е ли насилие? Има много случаи на бити мъже, старци. Какво говорите тук жените, та жените. Ама вие не хвърляйте пепелници по мъжете. Всички сме равнопоставени“.

Теодора Халачева (БСП) веднага го репликира – законопроектът е внесен от ГЕРБ и защитава всички жертви на насилие, независимо от пол, възраст и т.н. Явно не сте чели или не разбиране вашия законопроект, заяви тя.

Под завивките взаимоотношенията се изглаждат

Иван Иванов и Димитър Стоянов от БСП се притесниха, че предлаганите изменения може да създадат хаос в съдебната практика и да пострадат невинни хора.

Ноторен факт е, че семейните отношения са една изключително деликатна област, защото те са обременени с много чувства, емоции, страст, надежди. Взаимоотношенията остават скрити за околните. Съседите могат да чуват, но не виждат, че вечерно време под завивките взаимоотношенията се изглаждат. Имам съседи, при които жената като се ядоса, гони мъжа с тиган, а той скача от прозореца. Вечерта се сдобряват и цялата махала се огласява от чалга“, разказа Димитър Стоянов.

Той изрази опасенията си, че предлаганите текстове ще бъдат удобно използвани в делата за развод, когато трябва да се докаже вина на единия съпруг, определяне на родителски права и т.н. „Всеки скандал ще бъде представян като психическо насилие, а в проекта няма определение за това. Представете си едно трудно дете, което редовно създава проблеми на родителите, се прибира и единият от тях започва да му се кара. При дело за развод това удачно ще бъде използвано от другия родител, който може да каже, че скандалджията редовно е упражнявал психически тормоз над детето“, посочи Стоянов.

Според него трябва да се даде определение не само на това що е то психическо насилие, но и какво означава семеен скандал, за да може да се прави разлика между двете.

Зная, че малко издребнявам, но тръгвайки по тази логика, ще натоварим съдилищата с много подобни казуси. С каквато любов хората се събират, с още по-голяма страст се разделят. Всяка страна е враг, която използва всички възможни средства. Тя ще бъде подкрепяна от близки приятели и роднини и трудно ще се установи истината, преувеличението ще бъде значително и на всеки адвокат ще го има предвид“, отбеляза още Димитър Стоянов.

Според него трябва да се отчете още, че обикновено домашното насилие е свързано с предшестващи взаимоотношения, има натрупване на напрежението, което ескалира и често насилието било предизвикано от самия пострадал.

Жертвите трябва да бъдат защитени и да се намалят случаите на домашно насилие. Личните ми опасения се свеждат до това да не пострадат невинни хора“, заключи Стоянов.

Иван Иванов също призова за прецизиране на някои текстове, за да не объркат тотално съдебната практика, защото иначе има риск ¾ от делата да влязат в графата „домашно насилие“. „Авторите да преосмислят някои разпоредби, за да не създадем каша“, призова Иванов.

Данаил Кирилов се съгласи, че интимните отношения са деликатни и любовта много лесно любовта се превръща в омраза и преследване. „Даваме си сметка за това, че определено ще натоварим държавното разследване с огромен обем от случаи. Адвокати ще злоупотребяват, това ще се използва като увертюра, като предхождащо действие при развод. Безспорно даваме тежка задача на разследването и на съда. Но важното е, че се опитваме да отворим тези отношения и да установим достъп, възможност за защита чрез принудата на държавата, която да обхване невинните жертви, потърпевшите от различните форми на домашно насилие. Това е голямо предизвикателство“, заяви Данаил Кирилов.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която е един от вносителите на проекта, заяви, че парламентът ще трябва да направи и кампания сред хората, за да не са просто зрители на случаите на домашно насилие, а участници в предотвратяването на тази епидемия.

Тези престъпления винаги разтърсват, понякога ни карат да пускаме по една сълза. Но какво от това, когато след ден- два събитието е забравено, а образът на пострадалия избледнява. Дошло е време за реални действия“, каза още Караянчева.

8
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
nqkoi
nqkoi
15 ноември 2018 17:07
Гост

sqkash gledam amerikanskite gnusni republikanci, ma eto che e kopirano v bylgariq pak. Ne mojem li da ne vzemame nai gadnata gnusna boza ot zapad i da se mychim da q probutvame tuk. I posle se praim na tradicionalisti i patrioti ama dumite ni sa ot amerika, a politikata ni ot rusiq. Kyde e bylgarskoto ? Ne v BSP tva e qsno

Пълен цирк
Пълен цирк
15 ноември 2018 14:23
Гост

Мда, ние си имаме 240 цветя, които ежемесечно поливаме с пари. И въпреки това някои са поувехнали, особено когато спят по време на заседание.

Засрамете се!
Засрамете се!
15 ноември 2018 14:20
Гост

А съвсем скоро имаше случай с един пострадал мъж от психически тормоз, който уби жена си и детето си.

Георги
Георги
15 ноември 2018 14:18
Гост

Харесва ми предложението на Цвета Караянчева за кампания сред хората. Защото депутатите си стоят там горе и въобще не сондират мнение сред нас.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2018 14:16
Гост

Дори често насилието да е предизвикано от самия пострадал, има много случаи, в които пострадалата не е амбицирала с нищо насилника.

Някой са по-равни от други.
Някой са по-равни от други.
16 ноември 2018 19:10
Гост

А защо пострадалото лице е в женски род, а насилникът е в мъжки? Да не им определихте пола, без да ги попитате за самоопределение, на базата на вкоренени стереотипни социални роли, наложени от обществото?

Потърпевша
Потърпевша
15 ноември 2018 14:14
Гост

А в християнската доктрина, която е от векове, пише ли, че жените трябва да работят наравно с мъжете? И не хвърляме пепелници в името на спорта. В кой век живеете?

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2018 14:09
Гост

Ей, родени поети.