Ударно за по-малко от половин час Народното събрание прие промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), които влизат в сила със задна дата – от 20 април 2019 г.

Спешното гласуване беше направено по предложение на шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова, тъй като промените в ЗМДТ се налагат заради решението на Конституционния съд (КС), с което беше отменена по-високата ставка за курортните имоти, а то стана задължително за всички от 20 април 2019 г.

Затова се наложи в закона да бъдат върнати старите еднакви граници, в които общините определят местния данък за всички имоти на територията си, без значение курортни ли са или не. С тях местните власти се задължават да преизчислят служебно данъка на собствениците на имоти в курортите и да им го съобщят. Тези, които са предплатили до 30 април 2019 г. за цялата година, ползват отстъпка от 5 на сто върху преизчислената сума. Освен това законът предвижда и че надвнесеното подлежи на прихващане или  възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Промените бяха приети единодушно и без дебат.

Също единодушно, но само на едно четене – първо, бяха приети измененията в Закона за мерките срещу прането на пари (ЗМИП). Както „Лекс“ писа, голяма част от промените, които се предлагат, са в отговор на острата реакция на адвокатите срещу изискването да докладват за своите клиенти.

Сега в закона се записва, че задължението сами да съобщават на ДАНС, както и да ѝ предоставят информация при запитване, не важи за адвокатите само по отношение на информацията, която получават от или относно някой клиент в процеса на установяване на правното му положение, или при защита или представителство на този клиент по повод висящо, бъдещо или приключило производство. Защитата важи за информация, получена преди, по време на, или след приключване на това производство.

В ЗМИП обаче се записва, че това изключение не се прилага, когато адвокатът сам участва в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма. То не закриля адвоката и ако правната консултация се дава с цел да се изперат пари или ако адвокатът знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бързата работа
Бързата работа
07 май 2019 15:57
Гост

Значи излиза, че НС работи бързо само като приема поръчкови закони и като трябва да си оправя помиите, които е сътворило.

Анонимен
Анонимен
25 април 2019 11:59
Гост

Какво са седнали да вдигат данъците на хората с имоти по курортите? Вижте какво правят тези, които са построили къщи за гости с европари.

Анонимен
Анонимен
25 април 2019 11:58
Гост

Измененията в Закона за мерките срещу прането на пари бяха неизбежни.

Анонимен
Анонимен
25 април 2019 11:55
Гост

Ей, тези могли да работят и бързо и качествено.