Дело за собственост върху поземлен имот в Банкя се е точило 15 години, 10 месеца и 10 дни на две инстанции. Това е установил Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Делото за имота в Банкя е сред най-продължителните производства, установени от инспекторите при проверка на заявленията на граждани за бавно правосъдие през последните три месеца на миналата година.

Производството е започнало през август 2001 г., когато трима души предявяват (на основание чл. 108 от Закона за собствеността във връзка с чл. 431 от Гражданския процесуалния кодекс (отм.) за установяване на правото им на собственост върху имота. За 15 години, 10 месеца и 10 делото е разгледано на две инстанции.

Пред първата инстанция – Софийският районен съд (СРС), разглеждането му е отнело 3 години и 4 месеца. Проведени са 12 съдебни заседания. „Голяма част от тях са отложени, тъй като съдът е допускал безкритично доказателствените искания на страните. Многократното отлагане на съдебните заседания за събиране на доказателства е забавило производството с близо една година“, съобщиха от инспектората.

Във въззивното производство в Софийски, градски съд (СГС) е продължило 12 години и 6 месеца. Допуснати много забавяния, причинени от действията на съда, констатират от ИВСС. И обясняват, че основната причина за продължителността на производството пред втората инстанция е големият брой на съдебните заседания – 16, и интервалите, през които те са насрочвани – от 5 до 9 месеца. „Общо 12 от всичките 15 отлагания са обосновани с необходимостта от събиране на доказателства, като съдът не е използвал никакви дисциплиниращи средства да стимулира участниците в процеса към по-добра организация и прецизност при предявяване на доказателствените искания и събирането на доказателства“, сочат от ИВСС.

И заявяват, че два пъти съдът е бездействал и с това приключването на делото е забавено допълнително. „Първият път – когато СГС е върнал делото на първоинстанционния съд за произнасяне по молба на ищците за допълване на съдебното решение. СРС се е произнесъл за по-малко от месец и е изпратил отново делото на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия. Следващото съдебно заседание в производството пред СГС е проведено 3 години по-късно, без наличие на основателна причина“, са установили инспекторите.

Освен това те са констатирали, че администрирането на касационната жалба на един от ответниците срещу решението по делото е продължило 15 месеца, като тя е върната на жалбоподателя, тъй като той не е отстранил допуснатите в нея нередовности. В периода на администриране на касационната жалба се включва и разглеждането на молба от жалбоподателя за предоставяне на правна помощ, по която съдът се е произнесъл със забавяне от 6 месеца.

„В резултат на всички тези факти приключването на въззивното производство е забавено с 9 години“, сочат от ИВСС.

От институцията подчертават, че конкретното дело за собственост е с повишена правна и фактическа сложност. Трябвало е да се установят много правно значими факти, относими съм спора, да се съберат много писмени доказателства. Допуснати са и са изслушани две съдебно-технически експертизи. Големият брой на ответниците – осем, при подаването на исковата молба, също е допринесъл за усложняване на делото от фактическа страна, защото е създал проблеми при тяхното призоваване. По време на продължилото 15 години, 10 месеца и 10 дни производство някои от участниците в процеса са починали и е било необходимо в процеса да бъдат конституирани техните наследници, с което общият брой на страните по делото се е увеличил.

„Въпреки по-високата правна и фактическа сложност на делото, са допуснати забавяния, които са довели до нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок“, приема обаче Инспекторатът към ВСС.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Kolega
Kolega
16 април 2018 13:03
Гост

Advokatite spiat li

Възмутен
Възмутен
16 април 2018 13:00
Гост

Така ще е, защото правораздаването ни е много „качествено“ 🙂

Минаващ
Минаващ
16 април 2018 13:01
Гост

Уникална държава, уникални съдилища

Анонимен
Анонимен
16 април 2018 12:55
Гост

Сложността на делото наистина е предпоставка за проточване на делото, ама близо 16 години?

Анонимен
Анонимен
16 април 2018 12:42
Гост

Да, дълго продължава, но все пак не забравяйте, че всички се съдят в София.

адвокат
адвокат
16 април 2018 12:37
Гост

На това му казваха едно време стандартен срок за софия, аз имам поне 20 делби, които продължиха над 10г.